Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Γράμμα 145: Ὄχι ἄλλη ἀναμονή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 145
 
Στό χθεσινό μας Γράμμα ἐκδηλώναμε τήν χαρά μας πού ὁ πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐπέτυχε νά μήν μποροῦν νά εἰσβάλλουν στήν Πρυτανία αὐτοί πού ἔρχονται γιά νά κάνουν φασαρία. Καί λέγαμε, ὅτι εἶναι κρῖμα νά ἐπιβαρύνεται τό Πανεπιστήμιο μέ τήν δαπάνη τῆς πληρωμῆς ἰδιωτικῶν σεκιουριτάδων γιά τόν ἔλεγχο στήν πόρτα.
Τήν ἴδια ὥρα πού στέλναμε τό Γράμμα, ἔκανε καινούργια ἔξαλλη εἰσβολή μιά ὁμάδα 40 δῆθεν συνδικαλιστικῶν ἐκπροσώπων τῶν φοιτητῶν στήν αἴθουσα τῆς Συγκλήτου λέγοντας ὅτι θέλουν νά μετάσχουν στήν συνεδρίασή της! Ἔβρισαν χυδαῖα τόν κ. Φορτσάκη, κλείνοντας τίς πόρτες ἐμποδίζοντάς τον νά φύγη, προκειμένου νά συνεχίσουν τίς ὑβρεολογίες τους.
Ὁ κ. Φορτσάκης δήλωσε, ὅτι θά λάβη τά ἀναγκαῖα μέτρα, καλῶντας στήν ἀνάγκη καί τήν ἀστυνομία. Περιττή ἦταν ἡ προσθήκη τοῦ δυνητικοῦ ὅρου τῆς πρόσκλησής της. Οἱ μπαχαλάκηδες δέν πρόκειται νά σταματήσουν τίς εἰσβολές τους. Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία πρέπει νά φυλάσσει πλέον μόνιμα τό κεντρικό κτίριο τοῦ Πανεπιστημίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου