Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 683: Ἡ μνήμη του θά εἶναι ἀγέραστη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 683/Τρίτη, 22.11.2016
 
Ἡ μνήμη του θά εἶναι ἀγέραστη
 
Δέν ὑπῆρξε παίκτης ὁ Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Ὑπῆρξε νικητής. Τά μεγάλα δημόσια λειτουργήματα, τά ὁποῖα ἄσκησε, ἦρθε νά παραδοθοῦν ἐκεῖνα στά χέρια του. Καί δέν γαντζώθηκε σέ κανένα, ὅταν αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ γραμμή του εἶχε πάψει νά τό ὑπηρετῆ.
Στόν τάφο του, ἀπό λουλούδια πού μαραίνονται, θά καρφώσουμε σημαιάκια πού θά διατηρηθοῦν ἐσαεί στήν ἱστορική μνήμη μας.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 682: Τό Πολυτεχνεῖο

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 682/Πέμπτη, 17.11.2016
 
Τό Πολυτεχνεῖο
 
Μιά ὁμάδα ἀξιωματικῶν, πού συνωμοτοῦσαν ἐπί χρόνια καί διοικοῦσαν τίς πιό ἀξιόμαχες δυνάμεις γύρω ἀπό τό κέντρο τῆς Ἀθήνας, κατέλαβαν τήν ἐξουσία τήν 21η Ἀπριλίου 1967. Ἀπέκτησαν ἔνθερμους ὀπαδούς ἀπό τήν ὤρα πού ἀπέδειξαν ὅτι ἦταν σέ θέση νά μοιράζουν θέσεις καί χρήματα, ἀλλά ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τούς μισοῦσε γιά τήν ταπείνωση τήν ὁποία εἶχε ὑποστεῖ ἀπό αὐτούς.
Μέσα ὅμως γιά νά τούς χτυπήση ἀποτελεσματικά δέν κατεῖχε. Ἡ ἀντίδραση στό καθεστώς περιοριζόταν σέ γέλια καί σέ σχόλια πού λέγονταν χαμηλόφωνα γιά νά μήν ἀκουστοῦν ἀπό τούς ἐγκάθετους τοῦ κατασταλτικοῦ μηχανισμοῦ. Ὁ φοιτητικός κόσμος, πού ἀναστάτωνε πρίν τά πανεπιστήμια, εἶχε μαζέψει τά φτερά του. Οἱ νεαροί, πού διαγκωνίζονταν προηγουμένως νά λάβουν πολιτικές ὑποψηφιότητες, ἄρχισαν νά γράφουν ἐπιστημονικές διατριβές γιά ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία.
Παρ’ὅλα αὐτά ὁ λαός δέν ἐννοοῦσε νά συνθηκολογήση καί ὁ ἀρχηγός τῆς χούντας προσέλαβε ἕναν πολιτικό, τόν Μαρκεζίνη, γιά νά μεθοδεύση ἕναν συμβιβασμό. Ὁ Μαρκεζίνης βιάστηκε νά προσδώση στό καθεστώς τά χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικοῦ κράτους. Το Πολυτεχνεῖο, χῶρος ἐλεύθερης διακίνησης, γέμισε ἀπό σπουδαστές καί ἄλλους δυσαρεστημένους μέ τήν κατάσταση.
Ἐπί τρεῖς ἡμέρες τό κέντρο τῆς Ἀθήνας ἦταν ἀνάστατο. Οἱ ἔγκλειστοι φώναζαν συνθήματα ἀπό τά κάγκελα στό πλῆθος πού μαζευόταν στούς γύρω δρόμους γιά συμπαράσταση καί τούς ἐνίσχυε μέ τροφές καί ἄλλα ἀναγκαία. Ἐξοπλίστηκαν καί μέ ἕναν ἐρασιτεχνικῆς κατασκευῆς ραδιοφωνικό σταθμό πού μετέδιδε τά συνθήματά τους καί αἰτήματα γιά δημοκρατία.
Ὁ δικτάτορας διέταξε τήν βίαια ἀπομάκρυνση τῶν ἐγκλείστων. Τήν κεντρική πύλη τοῦ Πολυτεχνείου γκρέμισε ἕνα τάνκ. Εἰσχώρησαν μέσα λοκατζῆδες, οἱ ὁποῖοι ξυλοκόπησαν ἄγρια αὐτούς πού δέν κατάφεραν νά φύγουν. Ἐν τούτοις ἡ κοινή γνώμη συνειδητοποίησε ὅτι ἡ δικτατορία δέν θά μακροημερεύση, παρότι τούς ἀρχικούς πραξικοπηματίες εἶχε ἀντικαταστήσει μία ἀκόμα πιό σκληρή ὁμάδα. Τό κακό εἶναι ὅτι ἡ πτώση της ἦταν ἐπακόλουθο μιᾶς τυχοδιωκτικῆς της ἐνέργειας στήν Κύπρο, τήν ὁποία ἐξακολουθοῦμε νά πληρώνουμε μέ τήν Διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ.
Ἡ 17η Νοεμβρίου κατά τήν ὁποία οἱ κρατικές εἰδικές δυνάμεις εἰσέβαλαν στό Πολυτεχνεῖο, τιμᾶται ἔκτοτε κάθε χρόνο καί δέν πρέπει νά τήν λησμονήσουμε ποτέ.

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 681: Τήν Τρίτη ἄλλαξε ὁ κόσμος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 681/Δευτέρα, 14.11.2016
 
Τήν Τρίτη ἄλλαξε ὁ κόσμος
 
Ὅταν βγῆκαν τά ἀποτελέσματα τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν τοῦ 1949 ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος Χάρρυ Τροῦμαν, πού ἐκαλεῖτο νά κυβερνήση μιά δεύτερη τετραετία, σκασμένος στά γέλια ἅρπαξε στό ένα χέρι τό φύλλο ἑνός μεγάλου καί ἔγκυρου δημοσιογραφικοῦ συγκροτήματος, τό ὁποῖο πανηγύριζε τήν ἧττα του, καί στό ἄλλο φύλλο τῆς ἴδιας ἐφημερίδας, τό ὁποῖο ἐξεθείαζε τήν νίκη του. Ἀμφότερα εἶχαν τόν ἴδιο ἀριθμό καί τήν ἴδια ἡμερομηνία.
Γιά τόν Τροῦμαν ἡ συμπεριφορά τῆς ἐφημερίδας ἦταν ἠθικά ἀνεπίτρεπτη. Γιά τόν ἐκδότη της μέτρο ἐπιβεβλημένης ἐπαγγελματικῆς πρόνοιας.
Στίς προεδρικές ἐκλογές τῆς Τρίτης 8 Νοεμβρίου τά Μ.Μ.Ε. δέν ἔφτιαξαν ἐναλλακτικά φύλλα. Ἡ κοινή γνώμη εἶχε σχηματίσει τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ νίκη τοῦ Τράμπ ἦταν ἀδύνατη. Εἶχαν στρατευθεῖ ἐναντίον του οἱ διάφορες ὁμάδες τῶν διανοουμένων, οἱ ἀλλοδαπῆς καταγωγῆς μειονότητες, οἱ προσκολλημένοι στίς ἀμερικανικές ἀξίες στίς ὁποῖες δέν ἀρέσει ὁ παρδαλός τρόπος ζωῆς, ὁ σχηματισμός μεγάλου πλούτου μέ τρόπο τόν ὁποῖο ἀπαγορεύει ὁ ποινικός νόμος. Ἀκόμα καί στίς τάξεις τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος, αὐτοί πού σέβονταν τόν ἑαυτό τους μεταστάθμευσαν (ὡς καί αὐτός πού ἀναμενόταν, ὅτι θά εἶναι ὁ ὑποψήφιος ἀντιπρόεδρος του).
Ἡ λαϊκή ἑτυμηγορία ὑπήρξε ἀπροσδόκητη. Φαίνεται, ὅτι ἡ φτωχολογιά ψήφισε ταυτοχρόνως ἐναντίον τοῦ παρεμβατισμοῦ τοῦ κράτους καί ἐναντίον τῆς καπιταλιστικῆς ἀγορᾶς.
Οἱ βολεψίες μέ ἐπικεφαλῆς τά Μ.Μ.Ε. μεταβαπτίστηκαν σέ τραμπικούς. Μέ τόν νέο ἀρχηγό τοῦ δυτικοῦ κόσμου συντάχθηκε ὁ Πούτιν. Ἀλλά τί θά γίνη τό ΝΑΤΟ πού ὁ κυριώτερος ἑταῖρος του ὑπῆρξε ἡ Ἀμερική, ὅταν ἡ Ρωσία θά εἶναι σύμμαχός της; Ἄλλος πού ζητᾶ τήν ὑποστήριξη τοῦ νέου πλανητάρχη εἶναι ὁ Ἐρντογάν.
Οἱ Εὐρωπαῖοι βρισκόμαστε περικυκλωμένοι. Δέν θά ἀποκτήσουμε ἀσφάλεια διά τῆς φυγῆς. Μποροῦμε νά προστατεύσουμε τήν ἐλευθερία μας μόνον μέ τήν ἑνοποίησή μας.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 680: Ὁ Ἀνασχηματισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 680/Δευτέρα, 07.11.2016
 
Ὁ Ἀνασχηματισμός
 
Ἀλλάζουν οἱ ὑπουργοί ὅταν πρόκειται μία κυβέρνηση νά ἀλλάξη πολιτική. Ἀλλιῶς, μόνον ὑπουργοί πού ἀποδείχθηκαν σκάρτοι πρέπει νά σταλοῦν σπίτι τους.
Στόν Ἀνασχηματισμό πού ἔγινε, οἱ παλαιοί συναγωνίστηκαν σέ ἐπαίνους μέ τούς καινούργιους. Οἱ μέν εἶπαν, ὅτι εἶναι εὐτυχεῖς γιατί τό λειτούργημά τους θά ἀναλάβη ἕνας τέτοιος διάδοχος. Οἱ καινούργιοι εἶπαν, ὅτι παραλαμβάνουν πόστο πού λειτουργεῖ τέλεια. (Κάνοντας κάποια ὑπονοούμενα ὅτι θά τό διευθύνουν καλλίτερα.)
Ὅπως στήν προηγούμενη καί στήν σημερινή σύνθεσή της ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑπέρογκη. Προστίθενται διαρκῶς νέες θέσεις στό ὀργανόγραμμά της, πού περιπλέκουν τίς ἁρμοδιότητες καί προκαλοῦν καθυστερήσεις.
Ἀλλά αὐτό δέν στενοχωρεῖ τόν πρωθυπουργό, γιατί στίς ἐκλογές ὁ τίτλος τοῦ πρώην ὑπουργοῦ γειτονεύει μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ὑπουργοῦ ἐν ἐνεργεία καί τοῦ φέρνουν σταυρούς. Ὅπου χωλαίνει τό κόμμα, ἡ προσωπική προβολή πού ἔχει ἀποκτήση ὁ ὑποψήφιος εἶναι εὐεργετική. Οἱ ἐκλογές δέν θά ἀργήσουν.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 679: Ὁ μαγικός ἀριθμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 679/Κυριακή, 06.11.2016
 
Ὁ μαγικός ἀριθμός
 
Τέσσερεις ἦταν οἱ Εὐαγγελιστές καί τέσσερα εἶναι τά σφαιρικά τρίγωνα στά ὁποῖα ἑδράζεται ὁ θόλος μέ τήν εἰκόνα τοῦ Παντοκράτορα. Τέσσερεις εἶναι οἱ Ἐποχές τοῦ Ἔτους καί στήν ἐπωνυμία κάθε ξενοδοχείου τῆς πολυτελοῦς ἁλυσίδας. Τέσσερα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Τέσσερεις οἱ βαθμοί τῆς δικαστικῆς διαδικασίας συνυπολογιζομένων τῶν ἀσφαλιστικῶν μέτρων. Τετράποδα κατά κανόνα τά ζῶα. Ὅταν περπατᾶς στά ἀθηναϊκά πεζοδρόμια πρέπει τά μάτια σου νά εἶναι τέσσερα. Στά τέσσερα περπατᾶ τό νεογέννητο καί τέσσερεις κουβαλᾶνε τούς ἀποδημήσαντες στόν Κύριο. Στούς τέσσερεις ἀνέμους σκορπίζουν οἱ κυνηγημένοι. Τέσσερα τά φτερά στό ἐπικό ἔργο γιά τήν πολιορκία τοῦ Χαρτούμ. Τέσσερις οἱ θανατηφόροι καβαλάρηδες τοῦ Albrecht Dürer.
Ὁ ἀριθμός “4” εἶναι μαγικός γιά πολλούς καί διάφορους λόγους καί πέφτουμε κάθε τόσο ἀπάνω του. Ὁ Νῖκ. Παππᾶς πού σκέφτεται τετράγωνα, ἐπέλεξε νά περιοριστοῦν τά κανάλια τῆς τηλεόρασης σέ τέσσερα καί τά ἄλλα να κλείσουν.
Ἀλλά δέν μᾶς ἐξήγησε τόν λόγο. Εἶναι διότι οἱ φυσικές συνθῆκες δέν ἐπιτρέπουν τήν χρησιμοποίηση περισσοτέρων ἀπό τέσσερεις συχνότητες – ὅπως κάναμε ἀπό ἄγνοια; Ἤ εἶναι ἡ διαφήμιση πού δέν μπορεῖ νά ἐκθρέψη περισσότερα ἀπό τέσσερα καί ἄν σήμερα θησαυρίζουν αὔριο ὁ ἀνταγωνισμός τους θά τά κάνη ὅλα νά κλείσουν;
Οἱ κυβερνητικές ἀπασχολήσεις τοῦ Νίκ. Παππᾶ περιορίστηκαν τελευταίως καί, ἐπειδή θά τοῦ περισσεύη χρόνος, μποροῦμε νά περιμένουμε μιά λεπτομερῆ ἀνάλυση.