Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Γράμμα 683: Ἡ μνήμη του θά εἶναι ἀγέραστη

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 683/Τρίτη, 22.11.2016
 
Ἡ μνήμη του θά εἶναι ἀγέραστη
 
Δέν ὑπῆρξε παίκτης ὁ Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος. Ὑπῆρξε νικητής. Τά μεγάλα δημόσια λειτουργήματα, τά ὁποῖα ἄσκησε, ἦρθε νά παραδοθοῦν ἐκεῖνα στά χέρια του. Καί δέν γαντζώθηκε σέ κανένα, ὅταν αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ γραμμή του εἶχε πάψει νά τό ὑπηρετῆ.
Στόν τάφο του, ἀπό λουλούδια πού μαραίνονται, θά καρφώσουμε σημαιάκια πού θά διατηρηθοῦν ἐσαεί στήν ἱστορική μνήμη μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου