Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Γράμμα 425: Γαϊτανάκι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 425
 
Οἱ γέροι θυμοῦνται ὅτι τήν ἐποχή πού στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας κυκλοφοροῦσαν λίγα αὐτοκίνητα, στίς ἀποκρηές γίνονταν διασκεδαστικά δρώμενα. Τό δημοφιλέστερο ἦταν τό γαϊτανάκι. Κουρελομασκαράδες γιά νά βγάλουν ἕνα μεροκάματο, χόρευαν βαστώντας σπάγγους πού ἄρχιζαν ἀπό τήν κορυφή ἑνός κονταριοῦ τό ὁποῖο κρατοῦσε ὁ θιασάρχης. Κάποια στιγμή αὐτός σφύριζε καί οἱ μασκαράδες κοκκάλωναν, ἐπαναλαμβάνοντας κατόπιν τόν χορό κατά τήν ἀντίστροφη φορά καί ἀλλάζοντας τήν προτεραιότητά τους.
Μέ τήν προκήρυξη τῶν ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου ἔχει ἀρχίσει ἕνας παρόμοιος χορός. Μεταβάλλονται κάθε τόσο οἱ τροχιές τῶν πολιτευομένων στήν προσπάθεια τοῦ καθενός ἀπό αὐτούς νά ἐξασφαλίση μιά θέση ἐκλόγιμη. Ἡ Ζωή πού εἶναι τό πιό διασκεδαστικό πολιτικό θέαμα τοῦ τόπου μας, δέν ἔχει ἀκόμη καταλήξει ἄν θά φτιάξη δικό της κόμμα ἤ θά συνεργαστῆ μέ τήν Λαϊκή Ἑνότητα τοῦ Λαφαζάνη. Ἐντωμεταξύ βρῆκε πάλι τόν τρόπο νά ἐμφανιστῆ στά κανάλια ὡς πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία ἔχει διαλυθῆ. Θυμήθηκε τήν «Βουλή τῶν Ἐφήβων», τήν συνεκάλεσε, θά κηρύξη τήν ἔναρξη τῆς τριήμερης συνόδου της καί θά κατευθύνει τούς Ἐφήβους μέ τίς σοφές συμβουλές της.
Ἀλλάζει ἡ ζωή μας κατά τήν προεκλογική περίοδο, ἀλλά δέν χάνει τήν διασκεδαστικότητά της.

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Γράμμα 424: Ψηφολογικά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 424
 
Σύμφωνα μέ τήν δημοσκόπηση πού δημοσιεύει σήμερα ἡ «Αὐγή», ὁ Σύριζα προηγεῖται σέ πρόθεση ψήφου μέ 26,8% καί ἡ Ν.Δ. τόν ἀκολουθεῖ μέ 18,3%. Διαφορά δηλαδή 8,5%, πολύ σημαντική. Μειώνεται, ὅμως, στό 2,3% ἄν στίς προτιμήσεις γιά τήν Ν.Δ. προστεθοῦν αὐτές γιά τό Ποτάμι (6,2%). Καί μέ τίς προτιμήσεις γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀποκτᾶ αὐτή προβάδισμα. Πού δέν θά εἶναι δύσκολο νά αὐξηθεί αὐτό μέ τό ποσοστό τοῦ 2,6% πού ἐμφανίζει ἡ ἀναζωογονηθεῖσα Ἕνωση Κεντρώων καί ἡ ὁποία μόνη της δέν μπορεῖ νά μπῆ στή Βουλή.
Ὁ Σύριζα πρόσθετες ψήφους μπορεῖ νά ἀποκτήση μόνο μέ δωρεά τῶν ΑΝΕΛ, μέ τούς ὁποίους εἶχε συμμαχήσει γιά νά σχηματίσει κυβέρνηση. Ἄλλά είναι λίγες. Ἄπό ἀλλοῦ δέν μπορεῖ νά βρῆ. Μέ τίποτε δέν θά ἐγκαταλείψουν τό Κ.Κ.Ε. τόν μοναχικό δρόμο του γιά τήν οὐτοπία καί ἡ Χρυσή Αὐγή τήν φασιστική της ἐπανάσταση. Ἡ Λαϊκή Ἑνότητα, πού πιάνει τό 6,1%, ἔχει σκοπό ὕπαρξης τήν καταπολέμηση τοῦ Σύριζα.
Τά πιό πάνω νούμερα, πού εἶναι δανεισμένα ἀπό την «Αὐγή», δείχνουν ὅτι ἡ «πρώτη φορά Ἄριστερά» ἤ ἡ χειρότερη κυβέρνηση ὅλων τῶν ἐποχῶν, μπορεῖ νά γίνη παρένθεση καί παρελθόν, ἄν πάψη ὁ Μεϊμαράκης νά κατατρίβεται σέ ἕναν διάλογο κωφῶν μέ τόν Τσίπρα, καί, ἔστω καί τώρα, τήν ὕστατη στιγμή, ἀποδυθῆ στην σύσταση ἑνός ἑνιαίου ἐκλογικοῦ σχήματος τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Γράμμα 423: Θά ἦταν σφᾶλμα νά γίνει πρωθυπουργός ἡ Κα Θάνου

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 423
 
Ὅταν οἱ διερευνητικές ἐντολές, πού δίνει ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας γιά τόν σχηματισμό διάδοχης κυβέρνησης αὐτῆς πού παραιτήθηκε, ἀποβαίνουν ἄκαρπες, πρέπει νά ζητήση, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα (ἄρθρο 37 παρ. 3), ἀπό τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων νά σχηματίσουν κυβέρνηση πού θά διεξαγάγη ἐκλογές.
Στήν περίπτωση πού δέν θά συμφωνήσουν αὐτοί μεταξύ τους, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναθέτει τήν πρωθυπουργία αὐτῆς τῆς κυβέρνησης ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Ἄρείου Πάγου ἤ στόν Πρόεδρο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Ἡ διάταξη ἔχει διατυπώσει αὐτήν τήν σειρά ἐπειδή τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχει μέ τήν ἱδρυτική πράξη του λάβει τό προβάδισμα.
Παραδόξως τά ΜΜΕ ἔχουν προεξοφλήσει, ὅτι τό πρόσωπο πού θά λάβη τήν ἐντολή ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας θά εἶναι ἡ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἄρείου Πάγου Κα Βασιλική Θάνου, πού ἀνῆλθε στήν ἀντιπροεδρία του τό 2014. Αὐτή διαθέτει ἐπιβλητικούς ἐπιστημονικούς τίτλους καί μιά περίλαμπρη ἐπαγγελματική σταδιοδρομία, ἀλλά τήν ἴδια χρονιά ἐξελέγη καί Πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων. Ἀπό τήν θέση αὐτή τοποθετήθηκε ἐπί ζητημάτων ἄμεσα ἐμπλεκομένων μέ τίς τρέχουσες πολιτικές διαφορές θέτοντας ὑπό κριτική τήν ἀκομμάτιστη προδιάθεσή της.
Θά ἦταν σφᾶλμα, λοιπόν, τό ὁποῖο θά ἐξέθετε τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, νά ἐπιλεγῆ ὡς πρωθυπουργός αὐτῶν τῶν πολύ κρίσιμων ἐκλογῶν ἡ Κα Θάνου.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Γράμμα 422: Σκουριές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 422
  
Ὅταν ὁ Λαφαζάνης ὡς Ὑπουργός Παραγωγικῆς Ἀνάπτυξης κ.λπ. κ.λπ. ἀνακάλεσε τήν ἄδεια τῶν ἐξορύξεων χρυσοῦ στήν Χαλκιδική, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀκύρωσε τήν ἀπόφασή του. Ἀποφάνθηκε ὅτι οἱ μελέτες περί τῶν περιβαλλοντικῶν ἐπιπτώσεων πού ἀπαιτεῖ ὁ νόμος, ὑπῆρξαν ἄρτιες καί τό ὑπουργεῖο δέν προσκόμισε στοιχεῖα πού νά ἀντικρούουν τό πόρισμά τους. Προτίμησε λοιπόν τότε νά προβεῖ σέ μιά νέα ἀνάκληση. Καί ἔκτοτε συνεχίζεται αὐτό τό παιχνίδι, παρότι ὁ Λαφαζάνης ἔπαψε νά εἶναι ὑπουργός.
Ἡ ὅλη ὑπόθεση ἔχει γίνει μιά πονεμένη ἱστορία ἀλλεπάλληλων συγκρούσεων μεταξύ τῶν ἐργαζομένων πού μέ τήν ἐξόρυξη τοῦ χρυσοῦ πᾶνε νά βγάλουν τό ψωμί τους καί τῶν πολιτευτῶν τῆς οἰκολογίας.
Ὅτι ἀποτελεῖ ἐπέμβαση στό περιβάλλον ἡ μετατροπή τοῦ χρυσοῦ πού κρύβει τό ὑπέδαφος σέ χημική οὐσία, εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ὅλη ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὅμως χαρακτηρίζεται ἀπό ἐπεμβάσεις στή φύση. Ἀπό τό φασκόμηλο πού ξεριζώνεται γιά νά τό βράσουμε καί νά τό πιοῦμε, μέχρι τά ψάρια πού ἁλιεύουμε γιά νά τά φᾶμε.
Ἡ ἀλλοίωση τῆς φύσης ἀπό τήν ἐξόρυξη τοῦ χρυσοῦ, ὅταν αὐτή γίνεται σύμφωνα μέ τίς προδιαγραφές τοῦ νόμου, δέν ἔχει παρενέργειες εἰς βάρος τῶν ἀνθρώπων. Γι’αὐτό καί ὅπου τῆς γῆς ἀνακαλύπτεται χρυσάφι, ἡ μεταλλαγή του σέ χημική οὐσία πραγματοποιεῖται ὑπό κρατική ἐπίβλεψη.
Στήν τρομερή οἰκονομική κρίση πού βιώνουμε, ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας ἀπό τήν μή ἐκμετάλλευση τοῦ χρυσοῦ τῆς Χαλκιδικῆς ἀποτελεῖ φοβερή ζημιά. Ἡ στέρηση τοῦ μεροκάματου ἀπό τούς ἐργάτες πού θά μείνουν χωρίς δουλειά, θά κάνη πιό δυσβάστακτο τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας. Ἀλλά αὐτά δέν σταματοῦν τούς πολιτευόμενους πού ἔχουν κάνει παντιέρα τους (συχνά προσχηματικά) τήν οἰκολογία καί ἐντείνουν τήν προπαγάνδα τους.
Στήν χθεσινή «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», σημαιοφόρο τοῦ Σύριζα, ὑπάρχει μιά ἐκτεταμένη ἀνταπόκριση μέ ἐμφανές ἔλλειμμα ἀντικειμενικότητας γιά τίς συγκρούσεις πού ἔγιναν προχθές στίς Σκουριές μεταξύ τῶν ἐργατῶν καί τῶν ἀκτιβιστῶν τῆς οἰκολογίας. Ἡ ἐφημερίδα μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἀστυνομία, πού προσπάθησε νά τούς χωρίσει, συνέλαβε 78 ἀπό τούς τελευταίους, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 70 ἦταν ξένοι!!
Ἄνθρωποι, συμπεραίνουμε, πού ἦρθαν νά χτυπήσουν τούς ντόπιους ἐργάτες γιά νά προβάλουν μέ ἕνα μπάχαλο τήν ἰδεοληψία τους.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Γράμμα 421: Ἠθική διάλυση

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 421
 
Τό ψέμα εἶναι ἕνα ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς κοινωνικῆς συμβίωσης. Ἐάν λέγαμε σέ καθέναν ἀνά πᾶσαν στιγμήν ὅλα ὅσα σκεπτόμαστε γι’αὐτόν, θά πηγαίναμε ἀπό ρήξη σέ ρήξη. Κάποτε τό ψέμα εἶναι καί ἐπαινετό. Μέ τό νά πῆς σέ κάποιον πού πεθαίνει, ὅτι οἱ γιατροί θά τόν κάνουν καλά, τόν βοηθᾶς νά τελειώση ἤρεμα.
Ὁ πολιτικός πού πιστεύει ὅτι τό κόμμα του ὑπηρετεῖ τίς ἀξίες του καλλίτερα ἀπό ὅλα τά ἀλλα, θά ἐξάρη καθ’ὑπερβολήν τίς ἀρετές του. Καί ἄν δέν τίς παρασιωπήση ἐντελῶς, θά ὑποβαθμίση τίς ἀρνητικές πλευρές του. Τό ἀντίστροφο πράττει ἀναφερόμενος στά ἄλλα κόμματα.
Ὅλα ὅμως ἔχουν ἕνα ὅριο. Ἡ πολιτική ζωή δέν μπορεῖ νά πορεύεται πάνω σέ μία εἰκονική πραγματικότητα, ἀλλά αὐτό συμβαίνει σήμερα.
Ὁ Τσίπρας, γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν ἐσωκομματική του ἀντιπολίτευση, ὁδηγεῖ τόν τόπο σέ ἐκλογές. Ἀναφέρεται ξώφαλτσα καί περί-διά-γράμματος στήν πραγματική αἰτία τῆς ἀπόφασής του καί προφασίζεται, ὅτι, ἀφοῦ ἐπέτυχε συμφωνία μέ τούς χρηματοδότες/δανειστές μας, χρειάζεται νέα ἐντολή ἀπό τόν κυρίαρχο λαό γιά νά τήν ἐφαρμόση. Σέ κάθε μεταγενέστερη βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς χώρας θά ζητά τήν ἔγκριση τῶν ἀπώτερων στόχων πού θά θέτη για πρόωρες ἐκλογές.
Ὁ Μεϊμαράκης ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἀντίθετος για διενέργεια ἐκλογῶν για αἰσιοδοξῶντας για για ἀποτέλεσμά για. Ἀλλά ἀφ’ἧς στιγμῆς για μπορεῖ για για ἐμποδίσει προσπαθεῖ για ἐπωφεληθῆ προσωπικά ἀπό αὐτές. Ἀπό δοτός για προσωρινός πρόεδρος για παραμερίση για καταστατικές διατάξεις τοῦ κόμματός του για για ἐκλογή ὁριστικοῦ προέδρου για για μονιμοποιηθῆ για ἀρχηγία. Ἔλαβε λοιπόν προθύμως για τριήμερη διερευνητική ἐντολή για σχηματίσει κυβέρνηση για θέση γιαῆς παραιτηθείσας τοῦ Σύριζα. Παρ’ὅλο πού οἱ ἀριθμοί για Βουλή για για ἐπιτρέπουν.
Γιά νά δώση νέα εὐκαιρία γιά νά ἀκουστοῦν τά σχολιανά τοῦ Τσίπρα ἔφθασε νά κάνη ἐπίσημη ἐπίσκεψη στήν Κωνσταντοπούλου, στό γραφεῖο της, γιά νά φωτογραφηθῆ μαζί της. Δήλωσε ὅτι τό κόμμα του εἶναι πανέτοιμο γιά ἐκλογές, ἀλλά στήν ἴδια δήλωση εἶπε ὅτι οἱ τρεῖς ἐπιτροπές πού ἐπεξεργάζονται τό πρόγραμμα δέν προφταίνουν νά συμπληρώσουν τίς ἐργασίες τους. Ἄρα θά κάνη τήν ἐκλογική ἐκστρατεία του μέ γενικότητες καί μέ παραποιήσεις τῶν λεγομένων τοῦ κυρίου ἀντιπάλου του, πού τόν σαρκάζει συστημικά.
Οἱ συριζαῖοι βουλευτές πού στήριζαν ἐπισήμως τήν κυβέρνηση καί καταψήφιζαν συστηματικά τήν μνημονιακή πολιτική της ἔσπευσαν μόλις προαναγγέλθηκαν οἱ ἐκλογές νά ἱδρύσουν δικό τους κόμμα μέ τόν τίτλο «Λαϊκή Ἑνότητα». Καθώς εἶναι 25 (μέχρι τήν ὥρα) πού ὑπέγραψαν τήν ἱδρυτική πράξη, ἀποτελοῦν τό τρίτο σέ ἀριθμό βουλευτῶν κόμμα. Ὁ ἐπικεφαλῆς του Λαφαζάνης θά χρησιμοποιήση τήν τριήμερη διερευνητική ἐντολή γιά προπαγανδιστικούς λόγους. Ἐπίσκεψη ἀμέσως στήν Κωνσταντοπούλου μέ δηλώσεις στήν τηλεόραση. Προθυμία συζήτησης μέ τόν Σύριζα, τόν ὁποίο ἔχουν καταγγείλει καί μέ διάφορα ἄλλα κόμματα, μή ἐξαιρουμένων τῶν μνημονιακῶν. Ἀλλά ἡ κυβέρνηση πού θά σχηματίση μετά τίς ἐκλογές, εἶπε πῶς θά σχίση τό Μνημόνιο καί θά ἐξασφαλίσει τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ μέ τήν ἐπάνοδο τῆς δραχμῆς καί τήν ἀξιοποίηση τῶν ἐπιτοπίων πόρων. Ὑποσχέθηκε, ὅτι οἱ ἐκλογές θά παρουσιάσουν ἐκπλήξεις.
Ἀνάλογες ἐκπλήξεις μᾶς τάζουν καί τά ἄλλα μικρά κόμματα. Ἐμεῖς δέν τίς περιμένουμε ἀπό τά ποσοστά πού πιστεύουμε ὅτι θά συγκεντρώσουν. Τίς περιμένουμε ἀπό τίς δολιχοδρομίες πού θα κάνουν γιά νά ἐπιβιώσουν.
Ὁ τόπος μας εἶχε ἀρχίσει νά ἀνασαίνη ἀπ’τήν οἰκονομική ἀπραξία χάρις στήν ὡριμότητα τῆς Τρόϊκας πού ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ Τέθριππο. Ἀλλά μπήκαμε σέ μία πολιτική κρίση χωρίς προθεσμίες τῆς διάρκειάς της. Ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς κατηγόρησε τήν κυβέρνηση, ὅτι τήν παρέκαμψε γιά νά πάη σέ ἐκλογές στά μουλωχτά καί τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὅτι παρασιώπησε τήν ἀντισυνταγματική ὑπερκέρασή της ἀπό τήν κυβέρνηση. Ἔλαβε τίς δέουσες ἀπαντήσεις, χωρίς δυστυχῶς ὅμως νά τονίση κανείς τόν ἀντισυνταγματικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀσκοῦσε τά καθήκοντά της. Ἡ ἀνταλλαγή βελῶν ἠθικῆς ἀπαξίωσης ἔκτοτε μεγαλώνει. Βλέπουμε ἀπό τήν τηλεόραση ἕναν ὀξυνόμενο πόλεμο μεταξύ τῶν πολιτικῶν.
Οἱ συντάκτες αὐτοῦ τοῦ Γράμματος εἴχαμε ἐλπίσει, ὅτι οἱ ἡγέτες τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων θά ἐπωφελοῦνταν ἀπό τίς ἐκλογές πού θά τούς ἐπιβληθοῦν γιά νά φράξουν τόν δρόμο τῆς ἐπανόδου στήν ἐξουσία στόν Τσίπρα μέ τίς ὀβιδιακές μεταμορφώσεις του. Ὑπερεκτιμήσαμε τήν κρίση τους καί τόν πατριωτισμό τους. Βάζουν πάνω ἀπό ὅλα τό πολιτικό συμφέρον τους.
Ὁ Μεϊμαράκης ἀντέταξε στήν πρότασή μας κι ἄλλων γιά τή δημιουργία ἑνιαίου κόμματος τῶν εὐρωπαϊστῶν, τήν ἀπώλεια τοῦ ψηφοκλεπτικοῦ Μπόνους, ὅταν θά ἔρθη πρῶτο. Ἔκανε ὅμως τίποτε γιά τήν κατάργηση τοῦ Μπόνους ἀπό τήν παροῦσα Βουλή, ὅταν ὅλα τά ἄλλα κόμματα ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον του;
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά δέν ἔχουν νά χάσουν τίποτε ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τό νά μήν κατεβάσουν ὑποψήφιους στίς ἐκλογές, ἀλλά νά κατεβοῦν ἑνωμένα σέ ἕνα τά τρία κόμματα μέ ἀρχηγό κοινῆς ἀποδοχῆς, ὁ ὁποῖος θά τό ὁδηγήσει στήν νίκη. (Ἡ παροῦσα Βουλή δέν θά εἶναι αἰώνια). Ὁ πρῶτος διδάξας τό ἑνιαῖο κόμμα εἶναι ὁ Σύριζα. Ἀπό ἐκεῖ πού ἦταν μιά εἰκοσαριά φανερῶν καί μυστικῶν συνασταμένων, μία ὡραία ἡμέρα τροποποίησε τό καταστατικό του καί δήλωσε, ὅτι αὐτές ἀποτελοῦν τοπικούς ἤ κλαδικούς σχηματισμούς καί ὅτι τό κόμμα εἶναι ἑνιαῖο.

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Γράμμα 420: Καί πάλι ἡ ἀνάγκη γιά ἕνα Καινούργιο Κόμμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 420
 
Ἡ κυβέρνηση ἀπό καιρό σχεδιάζει τήν διενέργεια πρόωρων ἐκλογῶν. Ἄν πίστευε ὅτι ἐκπληρώνει μέ ἐπιτυχία τό πρόγραμμά της ἤ ὅτι ἡ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἐνισχύει τήν δημοτικότητά της, τό νά πραγματοποιήση ἕξι μῆνες μετά τίς προηγούμενες νέες ἐκλογές θά τό ἀπέρριπτε ὡς παρανοϊκή σκέψη. Τίς θέλει, ὅμως, γιατί ἡ ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση τήν ἐκθέτει στό ἐκλογικό σῶμα καί τήν ἐξαναγκάζει νά περνᾶ σέ βασικά θέματα στή Βουλή μέτρα πού στηρίζονται στίς ψήφους τῶν εὐρωπαϊστικῶν κομμάτων.
Κανονικά εἶναι τά κόμματα πού ἔλαβαν μεγάλο ἀριθμό ψήφων, ἀλλά ὄχι τή συμμετοχή τους στήν ἐξουσία, τά ὁποῖα ζητοῦν νά ξαναγίνουν ἐκλογές ἐπικαλούμενα τήν παραβίαση τῶν προεκλογικῶν ὑποσχέσεων τῆς κυβέρνησης καί τήν δυσαρμονία στήν ὁποία ἔχει περιέλθει αὐτή μέ τό ἐκλογικό σῶμα. Τώρα θέλουν νά τίς καθυστερήσουν, μέχρις ὅτου ἡ ἀποτυχία τῆς κυβέρνησης γίνει ἐξόφθαλμη στόν ἁπλό πολίτη.
Ἀλλά αὐτές εἶναι ἡ θεόσταλτη εὐκαιρία νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν πιό ἀνίκανη κυβέρνηση τῆς ἑλληνικής ἱστορίας καί τούς κινδύνους ἀπό τά αὐθαίρετα, ἀλλοπρόσαλλα καί ἀντιφατικά μέτρα πού παίρνει. Ἡ ἡγεσία ὅμως τῆς φιλοευρωπαϊκῆς ἀντιπολίτευσης σταθμίζει, ὅτι δῆθεν δέν ἔχει ὡριμάσει ἡ ὑπόθεση. Ὁ ἀρχηγός τῆς Ν.Δ. ἐπικαλεῖται τήν ὔπαρξη τοῦ κλεφτοψηφικοῦ Μπόνους καί λέει, ὅτι, ἄν κατατμηθοῦν οἱ ψῆφοι στά τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα, ἡ Ν.Δ. δέν θά μπορέση νά ἔρθη πρώτη καί τό κόμμα τοῦ Τσίπρα θά βγῆ πάλι νικητής.
Ἀλλά γιατί νά κατεβοῦν χωριστά τά τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα; Κανένα κόμμα δέν εἶναι ὑποχρεωμένο νά κατεβαίνη σέ κάθε ἐκλογή. Νά στρωθοῦν νά φτιάξουν μέ τό δυναμικό τῶν ὀπαδῶν τους ἕνα Καινούργιο Κόμμα καί νά ἐμποδίσουν τήν νίκη τοῦ Τσίπρα, πού θά εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη.
Ὁ καιρός πιέζει ἀνάλγητα. Πρέπει ἐμεῖς, ὁ ἁπλός κοσμάκης, μέ ὅσα μέσα ἔχουμε στή διάθεσή μας, νά πιέσουμε τούς ταγούς τῶν φιλοευρωπαϊκῶν κομμάτων νά βάλουν κατά μέρος τίς ἀτομικές φιλοδοξίες τους, νά ἱδρύσουν τό κόμμα τῆς μεγάλης ἀλλαγῆς καί νά ἐπιλέξουν ἀπό κοινοῦ τόν ἡγέτη του.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Γράμμα 419: Κατανομή (μεταναστευτικῶν) βαρῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 419
 
Ὁ πρωθυπουργός διακηρύσσει ὅτι τό μεταναστευτικό ρεῦμα δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἑλληνικό πρόβλημα ἀλλά εὐρωπαϊκό καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ὀφείλει (καί δέν μπορεῖ) ἡ Ἑλλάδα νά τό ἀντιμετωπίσει μόνη της.
Ὁ δήμαρχος τῆς πρωτεύουσας δηλώνει ὅτι δεν εἶναι σωστό καί ἐφικτό νά ἐπιβαρύνεται μόνο ἡ Ἀθήνα μέ τά “καραβάνια” τῶν παράτυπων (σύμφωνα μέ τήν πολιτικῶς ὀρθή ὁρολογία μιᾶς κάποιας ὑπερευαίσθητης ἀριστερᾶς) μεταναστῶν πού καταφθάνουν στή χώρα.
Μήπως κάποιος πρέπει νά τούς ἐπισημάνει ὅτι ἐξίσου ἄδικο, ἀντικοινωνικό, ἀντιδημοκρατικό κ.λπ. κ.λπ. εἶναι νά ὑποχρεώνεται νά ὑποδέχεται αὐτούς τούς ἰδιότυπους “εἰσβολεῖς” (καί νά ἀνέχεται ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται) οὐσιαστικά μιά μόνο λωρίδα τῆς πρωτεύουσας (πού ξεκινᾶ ἀπό τήν 3η Δημοτική Κοινότητα καί διατρέχει τήν 4η καί τήν 6η);

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Γράμμα 418: Ἀπαγορεύεται νά εἶσαι φτωχός!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 418
 
Αὐτά πού συμβαίνουν αὐτήν τήν περίοδο μεταλλάσσονται μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καί εἶναι ἐφιαλτικά. Γιά νά ἠρεμήσουμε λοιπόν ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τά μακροχρόνια.
 
Παλαιότερα οἱ φτωχοί κλείνονταν στό καβοῦκι τους καί ζοῦσαν μέ τά ἐλάχιστα πού μποροῦσαν νά μαζεύουν.
Σήμερα κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποσυρθῆ στό καβοῦκι του. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά κάνη φορολογική δήλωση καί ἄν δέν ἔχει εἰσόδημα, καί νά πληρώσει φοροτέχνη νά τοῦ τήν συντάξη. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἔχει τηλεόραση γιά νά παρακολουθῆ τήν ροή τῶν ἐντολῶν καί τῶν ἀκυρώσεων τους πού ἐκδίδει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά ταξιδέψη ὡς τήν Ἐφορία του γιά νά ἐλέγξουν τήν φτώχια του. Καί κάθε λίγο καί λιγάκι τοῦ προσθέτει τό κράτος μιά καινούργια ὑποχρέωση.
Δέν δικαιοῦται κανείς νά εἶναι φτωχός. Ἡ δυσκολία ἔγκειται στά λεφτά πού τοῦ λείπουν...

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Γράμμα 417: Γιά μία ὁριστική ἀπαλλαγή τοῦ κινδύνου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 417
 
Κοντέψαμε νά πνιγοῦμε πολλές φορές αὐτό τό ἑξάμηνο ἀπό τόν συνδυασμό τῆς ἀνικανότητας καί τῆς ἰδεοληψίας τῆς κυβέρνησής μας. Εἴδαμε νά φτάνει τό τρομακτικό τέλος, ὅταν προκήρυξε τό δημοψήφισμα ὁ πρωθυπουργός καλῶντας τόν λαό νά πῆ ὄχι σέ ἕνα ἀνεπίσημο σχέδιο Μνημονίου, τό ὁποῖο εἶχε συντάξει τό κλιμάκιο τῶν τεχνοκρατῶν καί ἀποκηρύξει ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης. Τί φυσικώτερο ἀπό τό νά ἑρμηνευθῆ ἡ ἐνέργεια αὐτή, ὅτι ἀποσκοποῦσε νά δρομολογήση τή ρήξη. Νά βγάλη τήν Ἑλλάδα ἀπό τήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια καί νά τήν μετατρέψη σέ ἕνα καθεστώς τοῦ τύπου πού ὁραματίζονται οἱ σταλινικές καί τροτσκιστικές συνιστῶσες τοῦ Σύριζα.
Ἡ εὐρωπαϊκή οἰκογένεια ὅμως ἔδειξε ὅτι ἀγαπᾶ περισσότερο τόν ἑλληνικό λαό ἀπό ὅ,τι ἐκεῖνοι πού τόν κυβερνοῦν. Συνέχισε νά διαπραγματεύεται μαζί τους καί νά περιορίζει τίς ἀξιώσεις της.
Κατάληξε στήν συμφωνία ἡ Τρόϊκα καί ἤδη τό Τέθριππο τῶν δανειστῶν μας νά μᾶς καταβάλουν ἄλλα 86 δισ. κλιμακωτά μέσα σέ τρία χρόνια μέ τό χαμηλό ἐπιτόκιο τοῦ 1%. Ὁ οἰκονομικά ὠμότερος ἀπό τούς δανειστές μας, τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ἔρριξε στήν συζήτηση τήν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας. Εἴτε μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐξυπηρέτησής του μετά δεκαετίες, εἴτε καί μέ τήν διαγραφή ἑνός μέρους του. Τίς προσεχεῖς ἡμέρες ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θά διαθέση 25 δισ. γιά νά σταθοῦν στά πόδια τους οἱ ἑλληνικές τράπεζες γιά νά μπορέσουμε κάποτε νά ξεφύγουμε ἀπό τόν βραχνά τοῦ “κάπιταλ κοντρόλ”.
Μ’ὅλα αὐτά τό μέλλον τῆς χώρας μας παρουσιάζει μιάν ἀνέλπιστη βελτίωση. Ἀλλά ἡ ὑφή αὐτῶν πού μᾶς κυβερνοῦν δέν ἔχει ἀλλάξει. Ὁ Τσίπρας βαδίζει πρός ἐκλογές γιά νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τά βαρίδια Λαφαζάνη, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη, δέν πρόκειται ὅμως νά γίνει ἀξιόπιστος πολιτικός. Γιά νά ἀνανεώση τήν δημοτικότητά του ὅλο καί θά παραβιάζη τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνέλαβε ἔναντι τῶν ξένων, μέ τόν κίνδυνο σέ ἕναν ἀπό τούς ἐλέγχους πού θά μᾶς κάνουν ἀνά τρίμηνο νά ἐπανέλθη ὁ δρόμος τῆς ρήξης.
Ἄν οἱ ἐκλογές γίνουν ὄντως τόν Σεπτέμβριο, οἱ παραβιάσεις τῶν ὅρων πού τοῦ ἔχουν τεθῆ δέν θά ἔχουν ἐκδηλωθῆ ἀκόμα. Ἀπεναντίας θά εἶναι ἰσχυρότερη λόγω τῆς ἐπίτευξης τῆς συμφωνίας ἡ θέση του στήν κοινή γνώμη καί ἡ προοπτική ρήξης θά λάβη μία μικρή μετάθεση.
Γι’αὐτό τό ἐθνικό συμφέρον ὑπαγορεύει νά χάση τίς ἐκλογές. Γιά νά ἡττηθῆ πρέπει νά παραμερίσουν τίς διαφορές καί τούς ἐγωισμούς τους τά φιλοευρωπαϊκά κόμματα καί νά σχηματίσουν τό εὐρωπαϊκό κόμμα πού ἔχει ἀνάγκη ἡ χώρα.

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Γράμμα 416: Γ. Πανούσης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 416
 
Σαρωτικές μεταβολές στήν Ἀστυνομία προανήγγειλε ὁ κυβερνητικός προϊστάμενός της. Παρότι δέν εἶναι κατ’ἐπάγγελμα πολιτικός, ἀλλά καθηγητής τῆς ἐγκληματολογίας, θέλει νά συνδέση τήν ὑπουργική του θητεία μέ μιάν ἀξιομνημόνευτη μεταρρύθμιση. Αὐτό ταιριάζει ἄλλωστε μέ τό ὅλο ἀναδομητικό ἔργο τῆς κυβέρνησης Τσίπρα.
Πρόκειται νά ἱδρύση ἕνα σῶμα ποδηλατιστῶν ἀστυφυλάκων, τό ὁποῖο νά ἐξασφαλίση τήν εὐταξία στούς πεζοδρόμους. Ὅταν οἱ παραβάτες καταφεύγουν σέ ἕναν κανονικό δρόμο, θά εἶναι ἐφοδιασμένοι οἱ ἀστυφύλακες μέ τροχοπέδιλα γιά νά τούς κυνηγήσουν;
Θά ἀποκτήσει ἡ Ἀστυνομία καί καινούργια αὐτοκίνητα ἐπειδή ὁ στόλος της εἶναι γερασμένος. Ἐπειδή, ὅμως, μέ τήν οἰκονομική κρίση εἶναι λίγα τά λεφτά τοῦ προϋπολογισμοῦ, πρέπει νά ἐξευρεθή ὁ εὐεργέτης.
Ἀποκάλυψε τήν ἵδρυση ἡλεκτρονικοῦ κέντρου στήν Ἀστυνομία, πού θά χρησιμεύει καί ὡς ψυχαγωγικός ραδιοφωνικός σταθμός, ὁ ὁποῖος θά ἀποφέρη ἔσοδα ἀπό διαφημίσεις. Γιατί νά μήν φτιάξη καί τηλεοπτικό κανάλι;
Μουσεῖο πού παρουσιάζει τά ἐπιτεύγματα τῆς Ἀστυνομίας στή δίωξη τοῦ ἐγκλήματος ἱδρύθηκε πρό πολλῶν ἐτῶν. Ἀπομένει τώρα νά ἐκσυγχρονισθῆ μέ τήν ἐπίδειξη τῶν ἐξελίξεων τῆς ἀστυνομικῆς τέχνης. Καί μιά καί ὁ λόγος γιά Τέχνη, γιατί νά μήν ἱδρυθῆ μιά μόνιμη ἔκθεση ζωγραφικῶν πινάκων φιλοτεχνημένων ἀπό ἐρασιτέχνες ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι θά τούς πουλοῦν μέ χαμηλό τίμημα στό κράτος; Ἡ οἰκονομική μέριμνα τῶν ὑφισταμένων βοηθᾶ πάντοτε στήν καλή διεξαγωγή τῆς ὑπηρεσίας.
Γιά τούς κατοίκους τῶν Ἐξαρχείων καί τῆς γύρω περιοχῆς τίποτε δέν θά ἔκανε περισσότερο νά θυμοῦνται μέ εὐχαρίστηση τόν ἐρασιτέχνη ὑπουργό, ἀπό τό νά δώση ἐντολή στά ΜΑΤ, ὅταν οἱ ἀναρχικοί καῖνε τούς κάδους τῶν σκουπιδιῶν, ληστεύουν τά μαγαζιά καί πετοῦν βόμβες μολότωφ, νά μήν τούς ἐπιτηροῦν ἐκ τοῦ μακρόθεν. Ἀλλά νά τούς συλλαμβάνουν καί νά μήν περιορίζονται στήν ἐξαπόλυση δακρυγόνων, τά ὁποῖα κάνουν ὅλη τήν περιοχή νά δακρυρροῆ ἀκατάσχετα.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Γράμμα 415: Κυβερνητική ἀβελτηρία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 415
 
Ἡ νεολαία τοῦ Σύριζα καί ἄλλες δύο ὀργανώσεις τῆς ἐσωκομματικῆς ἀντιπολίτευσης ἔβγαλαν χθές ἀνακοίνωση πού ἐξαίρει τή δράση τῆς «Αὐτοοργανωμένης Πρωτοβουλίας Ἀλληλεγγύης» γιά τούς Μετανάστες πού ἔχουν κατασκηνώσει στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως. Ἡ ἀνακοίνωση, σχοινοτενής, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ γραμματεία τῆς «γιά πρώτη φορά», τηρεῖ δημιουργική ἀσάφεια γιά τήν συμμετοχή πού θά ἔπρεπε νά ἔχουν στήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἡ κυβέρνηση, ἡ περιφέρεια καί ὁ δῆμος. Δέν χάνει δέ τήν εὐκαιρία νά καταγγείλη τήν “ἀντιπροσφυγική” στάση τῆς Εὐρώπης.
Ἡ Ε.Ε. ἐν τῶ μεταξύ διαθέτει κονδύλια γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ἀπό τήν μαζική εἰσροή Μεταναστῶν. Ὁ ἁρμόδιος Ἐπίτροπος πῆρε στό τηλέφωνο τόν πρωθυπουργό Τσίπρα γιά νά τοῦ ἐπισημάνη, ὅτι ἡ κυβέρνησή μας ἔχει παραλείψει νά ἀπορροφήση ἕνα ποσό τῆς τάξης τῶν δύο δισεκατομμυρίων. (Πολύ καλλίτερα θά ἦταν μία μόνιμη λύση μέ τήν ἵδρυση ἀπό τήν Ε.Ε. μιᾶς περιοχῆς σέ μία ἀφρικανική χώρα γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν Μεταναστῶν – ἀλλά ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη ἐξακολουθεῖ νά ἀντιμετωπίζει τό πρόβλημα μέ ἡμίμετρα, τουλάχιστον νά παίρνουμε ἀπό αὐτά μία ἀνάσα. Ἡ ἀπάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἦταν ὅτι ἡ κυβέρνηση διαθέτει μέν μία ἁρμόδια ἀναπληρώτρια ὑπουργό, τήν Τασία Χριστοφιλοπούλου, ἀλλά αὐτή καθυστερεῖ.
Ἐκείνη ἀπαντᾶ στά Μ.Μ.Ε. ὅτι πρέπει νά συστήση μία καινούργια εἰδική ὑπηρεσία, νά βρῆ χῶρο νά τήν στεγάση, νά τήν ἐπανδρώση μέ τό κατάλληλο προσωπικό καί ὅτι ὁ νόμος γιά νά τά πράξη ὅλα αὐτά καθυστερεῖ.
Καί στό ζήτημα αὐτό, λοιπόν, ἡ κυβέρνηση εἶναι περιπεπλεγμένη στίς ἀντιφάσεις της.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Γράμμα 414: Ὁ «Ἐλαιώνας»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 414
 
Γιά ἀρκετό διάστημα οἱ ἁρμόδιοι εἶχαν ἐφησυχάσει, ὅτι οἱ Μετανάστες μέχρι νά πάρουν ἄδεια εἰσόδου στίς πλούσιες χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ θά μποροῦσαν νά λιάζονται στήν Ὁμόνοια χωρίς νά δημιουργοῦν προβλήματα. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ ἥλιος ἔγινε πιό καυτερός καί ἡ τηλεόραση ἔδειξε ὅτι κάθε εὐρωπαϊκή χώρα ἐμποδίζει νά μποῦν σ’αὐτήν οἱ Μετανάστες πού ἔχουν γίνει δεκτοί σέ μία νοτιώτερη, αὐτοί μετακόμισαν ἀπό τήν Ὁμόνοια στό Πεδίο τοῦ Ἄρεως γιά νά ἀποκτήσουν μόνιμη ἐγκατάσταση.
Ἔστησαν ἕναν συνοικισμό ἀπό μικρά τσαντήρια, ἀλλά ἡ σίστιση καί ἡ ὑγειονομική φροντίδα τους ἀφέθηκαν στήν ἰδιωτική πρωτοβουλία. Κυρίως σέ Μετανάστριες προηγουμένων γενεών. Τούς περιοίκους συγκινεῖ τό δράμα τῶν Μεταναστῶν, ἀλλά δέν θέλουν τήν ὑποβάθμιση τῆς περιοχῆς τους. Πίεσαν τόν Δήμαρχο νά τούς ἀπομακρύνη.
Ὁ δῆμος Ἀθηναίων τούς παραχώρησε 40 στρέμματα ἰδιοκτησίας του στόν Βοτανικό. Τό μέρος καλεῖται Ἐλαιώνας τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά οἱ ἐληές ἔχουν ἐκλείψει πρό πολλοῦ καί τόν χρησιμοποιοῦν Ρομά γιά παζάρι. Τώρα πού τούς διώχνουν γιά νά ἐγκαταστήσουν τούς Μετανάστες, αὐτοί φωνάζουν ὅτι τούς κόβουν τό ψωμί τους.
Στίς ἐργασίες τοῦ Δήμου γιά τήν μετατροπή τοῦ Ἐλαιώνα σέ μεταναστευτικό οἰκισμό συμπαραστέκονται ἡ περιφερειάρχης καί ὁμάδα ὑπουργῶν. Τά σχέδια γιά τήν μετατροπή τοῦ χώρου εἶναι πολυδιάστατα (καί πολυδάπανα) καί ἡ ὑλοποίησή τους θά πάρη πολλά χρόνια. Θά ἐπαρκῆ τότε ἕνας οἰκισμός χωρητικότητας λίγων ἑκατοντάδων προσώπων;
Ὁ πρωθυπουργός ἐξήγγειλε πρό μερικῶν ἡμερῶν, ὅτι τό θέμα τῶν Μεταναστῶν εἶναι «τό μεγάλο ζήτημα τῆς ἐποχῆς» καί θά διατάξη τήν ἑτοιμασία καί ἄλλων κέντρων φιλοξενίας τους. Τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, τά ὁποῖα θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες, ἄρχισαν νά ξεσηκώνονται.
Δέν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε, ὅταν δημοσιεύαμε στίς 3 τοῦ μηνός τήν «Ἄποψη» τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐφημερίδας τοῦ φίλου μας Μπελιβανάκη, ὅτι τό θέμα της μέσα σέ 48 ὧρες θά γινόταν τόσο δραματικά πιεστικό.

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Γράμμα 413: Οὔ μπλέξης!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 413
  
Στά “Νέα” τῆς 28ης Ἰουλίου ὑπῆρχε δημοσίευμα πού ἔφερε τόν τίτλο «Διώξεις σέ τρεῖς γιά τό μέγα σκάνδαλο τοῦ Γηροκομείου». Ὅτι στό Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν τά πράγματα δέν ἐναρμονίζονταν μέ τήν ἀγαθοεργό ἀποστολή του εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά τό διαπιστώσουμε πρίν ἀπό μερικά χρόνια καί νά τό ἐκφράσουμε σέ ἄρθρο στήν “Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ.”.
Μιά φίλη μας, ὅταν ἔφθασε στόν προθάλαμο τῶν γερατειῶν, γιά νά μήν γίνη ἡ φροντίδα της βάρος γιά τά παιδιά της, ἀναζήτησε μιά ἐπιχείρηση ἀπό αὐτές πού περιθάλπουν τούς γέρους. Πληροφορήθηκε μέ ἔκπληξη ὅτι μιά τέτοια ἐπιχείρηση εἶχε ἀποκτήσει ἕνα διώροφο σπίτι μέσα στόν κῆπο τοῦ Γηροκομείου. Τό ἐπισκέφθηκε, τῆς ἄρεσε καί ἐγκαταστάθηκε σ’ αὐτό.
Στήν ἀρχή φαίνονταν ὅλα ὑπέροχα. Ἀλλά ὅσο περνοῦσαν οἱ ἡμέρες ἐμφανίζονταν ψεγάδια. Οἱ ἐπισκέπτες πού πηγαίνανε νά δοῦνε τή φίλη μας, εἴδανε ὅτι ὁ τεράστιος κῆπος τοῦ Γηροκομείου ἦταν ἀφύλαχτος, διότι τό προσωπικό ἔμενε ἀπλήρωτο. Τό ὡραιότατο κτήριο στήν πρόσοψη ἐπί τῆς Κηφισίας τοῦ κήπου τοῦ Γηροκομείου παρέμενε ἐγκαταλελειμμένο. Τό κτήριο ἦταν ἀπό τά ὡραιότερα τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 19ου αἰῶνα. Τήν κατασκευή καί τήν συντήρηση του εἶχαν πραγματοποιήσει οἱ Εὐστάθιος καί Παλμύρα Λάμψα ἀπό τά κέρδη πού ἀποκόμιζαν ἀπό τό ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» πού εἶχαν κτίσει.
Γιά νά συνεχίσει νά παρέχει τίς ὑπηρεσίες του στούς ἐνδεεῖς γέρους καί μετά τόν θάνατο τῶν ἰδίων, οἱ Λάμψα κληροδότησαν τό Γηροκομεῖο σέ ἕνα ἵδρυμα, πού ἔλαβε τήν νομική μορφή σωματείου, τήν Ἐλεήμονα Ἑταιρεία Ἀθηνῶν. Μέλη τοῦ σωματείου έγιναν πρόσωπα περιωπῆς καί βεβαίας ἀνιδιοτέλειας. Ἡ ποιότητα τοῦ σωματείου διαιωνίσθηκε ὡς τίς ἡμέρες μας. Ὄχι, ὅμως, ἡ ποιότητα τοῦ παραγομένου ἔργου. Πολλά κτήρια τοῦ Γηροκομείου κατέρρεαν καί κρίνονταν ἀκατάλληλα πρός στέγαση γιά τούς ἄπορους γέρους πού ἐξακολουθοῦσε νά δέχεται ἡ Φιλόπτωχος Ἑταιρεία. Ἄλλα, πάλι, ἀναβαθμίζονταν χωρίς νά παράγουν φιλανθρωπικό ἔργο.
Ἡ φίλη μας, τήν ὁποία ἐπικαλούμαστε, ἀναγκάστηκε νά βρῆ ἄλλη κατοικία, ἀλλά σάν καλή προσκοπίνα πού εἶχε ὑπάρξει, ζήτησε νά βοηθήση στήν ἀποκατάσταση τῆς εὐρυθμίας τοῦ Γηροκομείου. Ἀπευθύνθηκε σέ γνωστά μέλη τοῦ σωματείου τῆς Φιλοπτώχου Ἑταιρείας καί αὐτά τῆς εἶπαν ὅτι ξέρουν τί συμβαίνει καί ὅτι ὁ βασικός ὑπαίτιος τῆς ἀνωμαλίας ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης πού ἀσκοῦσε τήν διεύθυνσή του. Ρώτησε γιατί δέν τόν ἀντικαθιστοῦν καί τῆς ἀπάντησαν: «Ο μπλέξης!».
Ἐπί χρόνια ὑπουργεῖο, περιφερειάρχης καί δήμαρχος δέν ἔμπλεξαν μέ τή δυσώδη ὑπόθεση. Ἀλλά τό σκάνδαλο ἔλαβε διαστάσεις ἐκρηκτικές. Ἀπίθανες ἀβελτηρίες περιπλέκονταν μέ τρανταχτές καταχρήσεις. Μία ὁμάδα εἰσαγγελέων ἄρχισε νά ψάχνει τά δικαιολογητικά τῶν φακέλων καί προσωπικούς λογαριασμούς. Τελικά διατυπώθηκε κατηγορία μέ τέσσερα κακουργήματα καί ποινική δίωξη ἐναντίον τριῶν ἀτόμων.
Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ δικαστική διερεύνηση τῆς περίπτωσης βρίσκεται στήν ἀρχή. Θά ἀπαιτήση πολλές δίκες γιά νά ἐκκαθαρισθῆ τό ἀλλοπρόσαλλο ὑλικό της. Καί μάρτυρες πού θά καταθέσουν χωρίς τόν φόβο τοῦ «Ο μπλέξης!», ὁ ὁποῖος κατατρύχει τήν κοινωνία μας.

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Γράμμα 412: Ἀνανέωση ἤ Ἀναπαλαίωση;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 412
 
Ὅλοι ἐξορκίζουν τίς ἐκλογές, ἀλλά ὅλα μᾶς πηγαίνουν πρός τά ἐκεῖ.
Ἡ Ν.Δ. θυμᾶται ὅτι στήν προηγούμενη Βουλή ἦταν τό πρῶτο κόμμα καί θεωρεῖ ὅτι ἔχει τό δικαίωμα νά εἶναι τό πρῶτο κόμμα καί στήν ἑπόμενη. Πιστεύει ὅτι ἡ ἀποχώρηση τοῦ Σαμαρᾶ ἀπό τήν ἡγεσία του καί ἡ ἀνάληψή της μέ μιά ἰδιότυπη συνέλευση ἀπό τόν Μεϊμαράκη θά ἀνταποκριθῆ στό λαϊκό αἴσθημα τῆς ἀνανέωσης.
Εἶναι, ὅμως, ὁ Μεϊμαράκης παλαιός ἀπό κάθε ἄποψη. Αὐτό πού χρειάζεται ὁ τόπος μας γιά τήν παραμονή του καί τήν προκοπή του στήν Εὐρώπη εἶναι ἕνα ἑνιαίο κόμμα ὅλων τῶν Εὐρωπαϊστῶν. Ἡ συγχώνευση σ’αὐτό τῆς Ν.Δ., τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. εἶναι ἀπαραίτητη.

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Γράμμα 411: Το Μεταναστευτικό


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 411
 
Ὁ φίλος μας Γρηγόρης Μπελιβανάκης, στόν ὁποῖο χρωστᾶμε τό στήσιμο τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 1 φύλλου τῆς Ἐφημερίδας τοῦ Κ.Σ.Μ. τόν Μάϊο τοῦ 1985, ἔχει ἀποσυρθῆ ἀπό χρόνια στήν Μῆλο, τήν γενέτειρά του καί ἐκδίδει ἠλεκτρονική ἐφημερίδα πού τιτλοφορεῖται «Ἀπόψεις». Τά θέματά της εἶναι τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἀφοροῦν τήν ἱστορία τοῦ νησιοῦ, τά κοινωνικά καί τά οἰκονομικά προβλήματά του, ἐνῶ δέν διστάζει νά δημιουργῆ ἐχθρούς μέ τίς γερά θεμελιωμένες κατηγορίες του.
Στίς «Ἀπόψεις» ὑπ’ἀριθμ. 187/31.7.2015 φιλοξενεῖ μιά πανελληνίου καί πανευρωπαϊκού ἐνδιαφέροντος «Ἄποψη»: Τό διογκούμενο ρεῦμα τῶν Μεταναστῶν ἀπό τόν Τρίτο Κόσμο.
Παρατηρεῖ πῶς ἄν συνεχιστῆ θά γίνουν αὐτοί πλειοψηφία στήν χώρα μας καί δέν θά χρειαστῆ κανένας πόλεμος γιά νά μεταβληθῆ ἡ Ἑλλάδα σέ μουσουλμανική χώρα καί ἡ σημαία της νά γίνη κόκκινη μέ τήν Ἡμισέληνο ἀντί γιά τόν Σταυρό. Ἡ ἀθρόα προσέλευση μεταναστῶν ἐπεκτείνεται καί στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες καί τούς δημιουργεῖ ἐσωτερικά προβλήματα. Δυστυχῶς ἡ ἡγεσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης προσπαθεῖ νά τά ἀντιμετωπίση μέ ἡμίμετρα, ἐνῶ χρειάζονται θετικές πράξεις.
Τό σχέδιο πού προτείνει αὐτή ἡ «Ἄποψη» εἶναι σέ γενικές γραμμές τό ἀκόλουθο:
1ον. Νά συνεννοηθῆ ἡ Εὐρώπη μέ μιά φτωχή χώρα τῆς Ἀφρικῆς καί νά μισθώση μία τεράστια ἕρημη περιοχή, προκειμένου νά πηγαίνουν σ’αὐτήν τούς Μετανάστες οἱ Εὐρωπαῖοι γιά μόνιμη ἐγκατάσταση.
2ον. Γιά τήν ἐπιβίωση τῶν μεταναστῶν θά δίνουν οἱ Εὐρωπαῖοι στήν ἀρχή τά λεφτά πού χρειάζονται. Δίνουν καί τώρα ὄχι εὐκαταφρόνητα ποσά, ἀλλά χωρίς νά λύνουν τό πρόβλημα.
3ον. Στήν μισθωμένη αὐτή περιοχή νά ὀργανώση ἡ Ε.Ε. ἀστυνομία, ἐκπαίδευση, κοινωνικούς καί πολιτικούς θεσμούς, προκειμένου νά μήν φαγωθοῦν οἱ μετανάστες μεταξύ τους καί νά τούς εἶναι εὐχάριστη ἡ διαμονή.
4ον. Οἰκονομία. Νά πραγματοποιήσουν παραγωγικές ἐπενδύσεις οι Εὐρωπαῖοι, πού θά εἶναι ἀποδοτικές καί γιά τούς ἴδιους καί πού θά ὁδηγήσουν στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς.
Ἡ δική μας ἄποψη γι’αὐτό τό σχέδιο εἶναι, πῶς ἀποτελεῖ προϊόν ἄρτιας σκέψης, ἀλλά δέν αἵρει τήν ἀμφιβολία τοῦ κατά πόσον εἶναι ἐφαρμόσιμο. Σέ μιά πρώτη φάση θά ἀπαιτήση μιά τεράστια δαπάνη, πού στήν κατανομή τοῦ βάρους της θά εἶναι δύσκολο νά συμφωνήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι. Δεύτερον, θά προβάλουν σφοδρές διαμαρτυρίες ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τῶν Ἡν. Ἐθνῶν γιά τούς Πρόσφυγες στό νά στείλουμε τούς Μετανάστες νά ἐκχερσώσουν ἄγρια ἐδάφη, καθώς καί εὐαίσθητες καρδιές, ὅπως τῆς ὑπουργοῦ Τασίας Χριστοφιλοπούλου. Τό νά βρεθῆ ἐξ ἄλλου μία ἀφρικανική χώρα πού νά δεχθῆ ἔναντι ἐνοικίου νά κατοικηθῆ μία περιοχή της ἀπό πρόσωπα ξένης ἐθνικότητας χωρίς νά μπορῆ νά ἐπεμβαίνη ἐκείνη στήν διοίκησή τους, δέν θά ἐπιτευχθῆ παρά μέ μιά πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση.
Ὅλα αὐτά τά προβλήματα δέν μπορεῖ νά ἐπιλύση μιά πολυμελής ἐπιτροπή. Χρειάζεται νά τεθοῦν ὑπό τήν διεύθυνση ἑνός προσώπου ἱκανοῦ, πού νά ξεπερνᾶ τό μέτρο τοῦ συμπατριώτη μας πού εἶναι ὁ ἁρμόδιος γιά τό Μεταναστευτικό στήν Ε.Ε. Εἶναι ὅμως διατεθειμένοι ἐκεῖνοι πού τήν διοικοῦν νά παραμερίσουν τά ὀργανωτικά τους φέουδα καί νά διακινδυνεύσουν τήν σταδιοδρομία τους μέ μία ἀπόφαση πού θά ὑποστῆ ἐπιθέσεις ἀπό πολλές πλευρές;
Τό πρόβλημα παραμένει πάντως ἐπιτακτικό καί καθημερινῶς θά ἐξάπτη. Τήν πρωτοβουλία τῆς προβολῆς του, τήν ὁποία πῆρε μιά μικρῆς ἐμβέλειας ἠλεκτρονική ἐφημερίδα μέ τόν μετριόφρονα τίτλο «Ἀπόψεις» [Gregory.belivanakis@gmail.com], πρέπει νά ἀκολουθήσει μιά διαρκῶς διευρυνόμενη συζήτηση.