Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

Γράμμα 419: Κατανομή (μεταναστευτικῶν) βαρῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 419
 
Ὁ πρωθυπουργός διακηρύσσει ὅτι τό μεταναστευτικό ρεῦμα δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἑλληνικό πρόβλημα ἀλλά εὐρωπαϊκό καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ὀφείλει (καί δέν μπορεῖ) ἡ Ἑλλάδα νά τό ἀντιμετωπίσει μόνη της.
Ὁ δήμαρχος τῆς πρωτεύουσας δηλώνει ὅτι δεν εἶναι σωστό καί ἐφικτό νά ἐπιβαρύνεται μόνο ἡ Ἀθήνα μέ τά “καραβάνια” τῶν παράτυπων (σύμφωνα μέ τήν πολιτικῶς ὀρθή ὁρολογία μιᾶς κάποιας ὑπερευαίσθητης ἀριστερᾶς) μεταναστῶν πού καταφθάνουν στή χώρα.
Μήπως κάποιος πρέπει νά τούς ἐπισημάνει ὅτι ἐξίσου ἄδικο, ἀντικοινωνικό, ἀντιδημοκρατικό κ.λπ. κ.λπ. εἶναι νά ὑποχρεώνεται νά ὑποδέχεται αὐτούς τούς ἰδιότυπους “εἰσβολεῖς” (καί νά ἀνέχεται ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται) οὐσιαστικά μιά μόνο λωρίδα τῆς πρωτεύουσας (πού ξεκινᾶ ἀπό τήν 3η Δημοτική Κοινότητα καί διατρέχει τήν 4η καί τήν 6η);

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου