Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Γράμμα 418: Ἀπαγορεύεται νά εἶσαι φτωχός!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 418
 
Αὐτά πού συμβαίνουν αὐτήν τήν περίοδο μεταλλάσσονται μέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα καί εἶναι ἐφιαλτικά. Γιά νά ἠρεμήσουμε λοιπόν ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τά μακροχρόνια.
 
Παλαιότερα οἱ φτωχοί κλείνονταν στό καβοῦκι τους καί ζοῦσαν μέ τά ἐλάχιστα πού μποροῦσαν νά μαζεύουν.
Σήμερα κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποσυρθῆ στό καβοῦκι του. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά κάνη φορολογική δήλωση καί ἄν δέν ἔχει εἰσόδημα, καί νά πληρώσει φοροτέχνη νά τοῦ τήν συντάξη. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἔχει τηλεόραση γιά νά παρακολουθῆ τήν ροή τῶν ἐντολῶν καί τῶν ἀκυρώσεων τους πού ἐκδίδει ἡ κυβέρνηση. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά ταξιδέψη ὡς τήν Ἐφορία του γιά νά ἐλέγξουν τήν φτώχια του. Καί κάθε λίγο καί λιγάκι τοῦ προσθέτει τό κράτος μιά καινούργια ὑποχρέωση.
Δέν δικαιοῦται κανείς νά εἶναι φτωχός. Ἡ δυσκολία ἔγκειται στά λεφτά πού τοῦ λείπουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου