Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Γράμμα 416: Γ. Πανούσης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 416
 
Σαρωτικές μεταβολές στήν Ἀστυνομία προανήγγειλε ὁ κυβερνητικός προϊστάμενός της. Παρότι δέν εἶναι κατ’ἐπάγγελμα πολιτικός, ἀλλά καθηγητής τῆς ἐγκληματολογίας, θέλει νά συνδέση τήν ὑπουργική του θητεία μέ μιάν ἀξιομνημόνευτη μεταρρύθμιση. Αὐτό ταιριάζει ἄλλωστε μέ τό ὅλο ἀναδομητικό ἔργο τῆς κυβέρνησης Τσίπρα.
Πρόκειται νά ἱδρύση ἕνα σῶμα ποδηλατιστῶν ἀστυφυλάκων, τό ὁποῖο νά ἐξασφαλίση τήν εὐταξία στούς πεζοδρόμους. Ὅταν οἱ παραβάτες καταφεύγουν σέ ἕναν κανονικό δρόμο, θά εἶναι ἐφοδιασμένοι οἱ ἀστυφύλακες μέ τροχοπέδιλα γιά νά τούς κυνηγήσουν;
Θά ἀποκτήσει ἡ Ἀστυνομία καί καινούργια αὐτοκίνητα ἐπειδή ὁ στόλος της εἶναι γερασμένος. Ἐπειδή, ὅμως, μέ τήν οἰκονομική κρίση εἶναι λίγα τά λεφτά τοῦ προϋπολογισμοῦ, πρέπει νά ἐξευρεθή ὁ εὐεργέτης.
Ἀποκάλυψε τήν ἵδρυση ἡλεκτρονικοῦ κέντρου στήν Ἀστυνομία, πού θά χρησιμεύει καί ὡς ψυχαγωγικός ραδιοφωνικός σταθμός, ὁ ὁποῖος θά ἀποφέρη ἔσοδα ἀπό διαφημίσεις. Γιατί νά μήν φτιάξη καί τηλεοπτικό κανάλι;
Μουσεῖο πού παρουσιάζει τά ἐπιτεύγματα τῆς Ἀστυνομίας στή δίωξη τοῦ ἐγκλήματος ἱδρύθηκε πρό πολλῶν ἐτῶν. Ἀπομένει τώρα νά ἐκσυγχρονισθῆ μέ τήν ἐπίδειξη τῶν ἐξελίξεων τῆς ἀστυνομικῆς τέχνης. Καί μιά καί ὁ λόγος γιά Τέχνη, γιατί νά μήν ἱδρυθῆ μιά μόνιμη ἔκθεση ζωγραφικῶν πινάκων φιλοτεχνημένων ἀπό ἐρασιτέχνες ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι θά τούς πουλοῦν μέ χαμηλό τίμημα στό κράτος; Ἡ οἰκονομική μέριμνα τῶν ὑφισταμένων βοηθᾶ πάντοτε στήν καλή διεξαγωγή τῆς ὑπηρεσίας.
Γιά τούς κατοίκους τῶν Ἐξαρχείων καί τῆς γύρω περιοχῆς τίποτε δέν θά ἔκανε περισσότερο νά θυμοῦνται μέ εὐχαρίστηση τόν ἐρασιτέχνη ὑπουργό, ἀπό τό νά δώση ἐντολή στά ΜΑΤ, ὅταν οἱ ἀναρχικοί καῖνε τούς κάδους τῶν σκουπιδιῶν, ληστεύουν τά μαγαζιά καί πετοῦν βόμβες μολότωφ, νά μήν τούς ἐπιτηροῦν ἐκ τοῦ μακρόθεν. Ἀλλά νά τούς συλλαμβάνουν καί νά μήν περιορίζονται στήν ἐξαπόλυση δακρυγόνων, τά ὁποῖα κάνουν ὅλη τήν περιοχή νά δακρυρροῆ ἀκατάσχετα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου