Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Γράμμα 410: Τσίπρας ὁ στρατηγικώτατος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 410
 
Ὁ Ναπολέων, τοῦ ὁποίου τό κυβερνητικό ἔργο διατηρεῖται στή Γαλλία σέ μεγάλο βαθμό ως σήμερα, ἔφθασε τό 1814 στό ἀποκορύφωμα τῆς στρατηγικῆς ἰδιοφυΐας του. Τούς στρατούς τῶν ἐχθρῶν του, πού εἶχαν εἰσβάλει στό γαλλικό ἔδαφος καί προσπαθοῦσαν νά τόν ἐγκλωβίσουν, τούς παρέκαμπτε μέ ταχύτατους ἐλιγμούς καί, ὅταν ἀναγκαζόταν νά δώση μάχη, ἡ διεύθυνσή της ἀπό τόν ἴδιο προσωπικά ζύγιζε σάν νά εἶχε 100.000 στρατιῶτες ἐπιπλέον. Κατήγαγε μία σειρά ἀπό νίκες. Ἀναγκάσθηκε ὅμως τελικά νά συνθηκολογήσει, ὅταν δέν μποροῦσε πιά νά ἐμποδίσει τήν συνένωση τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων, πού ἡ ἀριθμητική ὑπεροχή τους ἦταν συντριπτική καί τόν ἐγκατέλειψαν ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλον διάφοροι στρατηγοί του.
Ὁ Τσίπρας δέν ἔχει τήν ἐλπίδα νά μείνει στήν ἱστορία γιά τό κυβερνητικό ἔργο του. Ἔχει διαπρέψει ὅμως στήν ἐσωκομματική στρατηγική. Στίς πολύωρες συνεδριάσεις τῶν ὀργάνων τοῦ Σύριζα γιά νά ἀποκρούσει τίς ἐπιθέσεις τῶν ἀντιπάλων του πραγματοποιεῖ ἀνατρεπτικούς ἐλιγμούς. ὅταν ἀποδέχθηκε χθές ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή νά γίνει κομματικό δημοψήφισμα αὐτό τό σαββατοκύριακο, ἐκεῖνος ἐξεμαίευσε τελικά νά γίνει συνέδριο τόν Σεπτέμβριο. Καί εἶπε, ὅτι, ἄν δέν ἀποκατασταθή σέ αὐτό ἡ ἑνότητα τοῦ κόμματος, ἐκεῖνος δέν μπορεῖ νά κυβερνᾶ μέ τήν κατά περίπτωση στήριξη τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁπότε θά ἀναγκαστή νά κάνη ἐκλογές.
Τί θά μποροῦσαν νά εὕχονται περισσότερο ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Ἐπειδή, ὅμως, κανένα ἀπό αὐτά τά τρία κόμματα δέν μπορεῖ νά συμφωνήσει στίς θυσίες πού εἶναι ἀνάγκη νά κάνη τό ἴδιο γιά νά ἑνοποιηθοῦν καί νά ἐπιτύχουν τήν νίκη, ἀποκρούουν μέ σφοδρότητα τήν διενέργεια τῶν ἐκλογῶν. Καί ἄς συνεχίσει τήν καταστροφή τοῦ τόπου ὁ Τσίπρας!
Ἡ συντροφιά πού ἐκδίδουμε αὐτά τά “γράμματα” ἔχουμε περιέλθει σέ μοναξιά ζητῶντας νά γίνη τάχιστα τό κόμμα τῶν Εὐρωπαϊστῶν. Καθώς δέν διεκδικοῦμε κανένα πόστο σ’αὐτό, μᾶς ἐνδιαφέρει μόνο ἡ ἐπιτυχία του καί ἡ λύτρωση τοῦ τόπου ἀπό τά δεινά του.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Γράμμα 409: Ὁ Τσίπρας… σοσιαλδημοκράτης!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 409
 
Κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία, ὅτι οἱ Προστάτιδες Δυνάμεις μας (ἡ Τρόϊκα πού ἔχει γίνει τέθριππο) ἀπαιτοῦν γιά νά συνεχίσουν νά μᾶς βοηθοῦν νά διασπαστεῖ ὁ Σύριζα. Ὥστε νά πάψουν νά συμμετέχουν στήν κυβέρνηση οἱ Λαφαζάνηδες, οἱ Ἀριστερές Πλατφόρμες καί τό κακό συναπάντημα καί νά γίνει ἕνα νέο κόμμα. Μέ σοσιαλδημοκρατικές ἰδέες, πού αρέσουν στόν ἑλληνικό λαό, καί μέ ἀρχηγό τόν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ νά χαίρη μεγάλης δημοτικότητας γιατί ὁ λαός δέν ξεχνᾶ τό βάρος τῶν Μνημονίων πού ἀποδέχθηκαν ἡ Ν.Δ. καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Εἴτε ἔχει ἀφεθεῖ νά διαρρεύση πράγματι ἡ πληροφορία αὐτή ἀπό τίς Βρυξέλλες, εἴτε κατασκευάστηκε ἀπό ἐπιτελεῖς τοῦ Μαξίμου, δέν πρόκειται νά περάσει ὁ τόπος καλλίτερες ἡμέρες μέ τήν παράταση τῆς παραμονῆς τοῦ Τσίπρα στήν ἐξουσία. Ὁ ἄνθρωπος βγάζει ἐντυπωσιακούς λόγους (ἤ χρησιμοποιεῖ ἄριστους λογογράφους, διότι δέν προφταίνει νά τούς γράφει ὅλους ὁ ἴδιος, ἕναν τήν ἡμέρα τουλάχιστον μαζί καί συνεντεύξεις), ἀλλά εἶναι χείριστος κυβερνήτης. Γιά νά ἐπιδείξη ἔργο πιάνεται τήν μία στιγμή μέ ἕνα πρόβλημα και, μή ἔχοντας γνώση τῶν στοιχείων του, τό παρατᾶ τήν ἄλλη καί ἡ ζημιά πού ἔχει προκαλέσει στή χώρα αὐξάνει κατά δεκάδες δισεκατομμυρίων κάθε μῆνα.
Ὅταν θά κατέβη μέ τό “σοσιαλδημοκρατικό” κόμμα του στίς ἐκλογές, ἡ οἱκονομία θά ἔχει φτάσει στόν πάτο τοῦ βαρελιοῦ καί τό ἐκλογικό σῶμα θά τοῦ χαρίσει μακροετεῖς διακοπές.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Γράμμα 408: Διάλυση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 408
 
Ποτέ μέχρι σήμερα δέν ἔκαναν τόσες συνεδριάσεις αὐτοί πού κυβερνοῦν τήν χώρα μας. Συνεδριάζει τό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Σέ ὁλομέλεια καί κατά κλιμάκια. Συνεδριάζει τό Πολιτικό Γραφεῖο, ἡ Πολιτική Γραμματεία, ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα, ἡ εἰδική ἐπιτροπή δημοσίων σχέσεων, ὄργανα θεσμοθετημένα καί ὄργανα πού συνέστησε μέ ἀτομική του ἀπόφαση ὁ ἀρχηγός. Θά μποροῦσαν ὅλοι αὐτοί νά ἐγκατασταθοῦν σέ ἕνα τεράστιο ξενοδοχεῖο γιά νά βρίσκονται σέ διαρκῆ ἑτοιμότητα γιά νά ἀπαρτίσουν τό ὄργανο πού συνεκάλεσε ὁ Ἀλ. Τσίπρας.
Ἡ ὑπερκέραση τῶν διαφωνιῶν δέν ἐπιτυγχάνεται σέ αὐτές τίς συνεδριάσεις. Ὑπάρχουν οἱ ἀκραῖοι Ἀριστεροί πού δέν ὑποχωροῦν οὕτε σπιθαμή ἀπό τήν συμφωνία πού εἶχαν κλείσει πρίν μέ τούς ἄλλους προκειμένου νά συνιδρύσουν τόν Σύριζα. Ὑπάρχουν οἱ Ἀριστεροί πού καταψηφίζουν τά μέτρα πού προτείνει ἡ κυβέρνηση στή Βουλή, ἀλλά δηλώνουν ὅτι συνεχίζουν νά τήν στηρίζουν. Ὑπάρχει καί ἡ πτέρυγα ὑπό τόν Τσίπρα, πού γιά νά διασώση τήν ὄψη τῆς κομματικῆς ἑνότητας, παριστάνει ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτή ἔχει πεθάνει.
Εἶναι οὐτοπική ἡ ἐλπίδα ὅτι τό συνέδριο τοῦ κόμματος τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ σύγκληση θά γεφυρώσει τίς διαφορές.
Τελικά βαίνουμε πρός διάλυση τοῦ κόμματος τῆς κυβέρνησης. Ἀλλά καί τῆς Βουλῆς, διότι ἡ ὁμάδα Τσίπρα δέν μπορεῖ νά συνεχίση νά κυβερνᾶ μέ τίς ψήφους τῶν βουλευτῶν τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης.
Οἱ ἐκλογές πού θά ἀκολουθήσουν, θά δώσουν στούς Ἕλληνες τήν εὐκαιρία νά σταματήσουν τή διάλυση τοῦ τόπου μας.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Γράμμα 407: Ἐργατοῶρες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 407
 
Ἔχει ὑπολογίσει κανείς τί έχει στοιχίσει στήν ἐθνική οἰκονομία τό στήσιμο μέ τίς ὧρες μπροστά στά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν καί τά Α.Τ.Μ.; Μόνον εἰκασίες μποροῦν νά γίνουν γιά αὐτόν τόν ἰλιγγιώδη ἀριθμό διότι δέν διαθέτουμε τόν τεράστιο ἀριθμό τῶν ὑπαλλήλων, γιά τήν καταγραφή τῶν προσερχομένων στά σημεῖα τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν. Μόνο ἄν γινόμασταν ἕνα ἀστυνομικό κράτος τοῦ τύπου πού ὀνειρεύονται ὁ Λαφαζάνης καί ἡ “iskra” θά μποροῦσαν ὅλοι οἱ συναλλασσόμενοι μέ τίς τράπεζες νά παρακολουθοῦνται συνεχῶς ἀπό τό κράτος.
Ο Βαρουφάκης πλησίασε νά βρῆ τό φάρμακο, χωρίς νά καταργήση τό καπιταλιστικό σύστημα καί νά φτιάξει καινούργιες τράπεζες πού θά τύπωναν τίς δραχμές, στίς ὁποῖες θά ἀποκτούσαμε σύντομα πρόσβαση ὅλοι. Ἐπέδειξε τόσο μεγάλη μυστικότητα στήν κατάρτιση τοῦ σχεδίου του, πού τό Γενικό Λογιστήριο δηλώνει ὅτι δέν τοῦ εἶχε μιλήσει ποτέ γι’ αὐτό. Ἡ ἀπάντησή του εἶναι ὅτι εἶχε προσλάβει ὡς βοηθό του ἕναν περισπούδαστο οἰκονομολόγο εἰδικό στήν συγκρότηση ἠλεκτρονικών προγραμμάτων. (Τό ὄνομά του δέν τό ἔχει ἀνακοινώσει) Δέν μπόρεσαν ὅμως νά ἐφαρμόσουν τό σχέδιο πού ἑτοίμαζαν διότι ἡ τρόϊκα γνωρίζει τούς κλειδάριθμους τῶν φορολογουμένων. Καί δέν θά ἄφηνε τόν Βαρουφάκη νά τούς δεσμεύσει.
Ἡ νέα ἐπινόηση τοῦ ἀνυπέρβλητου Γιάνη θά στοιχίσει πάλι καί ἐδῶ καί στό ἐξωτερικό πολλές ἐργατοῶρες σέ γέλια τρανταχτά.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Γράμμα 406: Ξεπερασμένα τά ὑπάρχοντα κόμματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 406
 
Ἐκεῖνος πού πιστεύει ὅτι δέν θά γίνουν ἐκλογές τούς ἑπόμενους μῆνες, εἶναι ἕνας πού τίς φοβᾶται καί θέλει νά τίς σκοτώσει μέσα στίς σκέψεις του.
Τί πιό καθαρή προειδοποίηση ἀπό τήν διαβεβαίωση τοῦ πρωθυπουργοῦ πρός τούς ἀρχηγούς τῶν ἄλλων κομμάτων στό γεῦμα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὅτι δέν θά τά αἰφνιδιάσει; Ὅτι δηλαδή θά κάνη γνωστή τήν ἡμερομηνία τῆς πραγματοποίησης τῶν ἐκλογῶν πρίν ἀπό τόν καθορισμό τους μέ διάταγμα.
Ὁ Τσίπρας εἶναι ἕνας ἐξαίρετος τακτικιστής, ἀλλά ἕνας πολύ κακός πολιτικός. Τό νά εἶναι πάλι πρωθυπουργός μετά τίς ἐκλογές προοιωνίζεται τήν συνέχεια τῆς ζημιᾶς δεκάδων δισεκατομ-μυρίων στήν οἰκονομία κάθε μῆνα καί μία χαώδη κατάσταση γιά τήν πατρίδα μας.
Δυστυχῶς πολλοί συμπολίτες μας ἐξακολουθοῦν νά μαγεύονται ἀπό τίς ἰδεοληψίες πού σερβίρει. Πρέπει νά φύγη ἀπό τήν ἐξουσία τό ταχύτερο πρίν προκαλέση μιάν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή.
Ὁ μόνος τρόπος γιά νά τό εμποδίσουμε αὐτοί πού θέλουμε Ἑλλάδα – Εὐρώπη - Δημοκρατία εἶναι νά κατεβοῦμε σάν ἑνιαῖο κόμμα στίς ἐκλογές. Τά παλαιά κόμματα αὐτῆς τῆς παράταξης ἔχουν γιά σημαῖα τους ξεπερασμένες διαφορές. Τό νεό ἑνιαῖο κόμμα καλεῖται νά ἀπαντήσει στίς προκλήσεις τοῦ μέλλοντος.

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Γράμμα 405: Μᾶς ἀρέσουν, δέν μᾶς ἀρέσουν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 405
 
Δέν εἴχαμε τήν καλή τύχη νά ἔχουν ἀναδειχθεῖ τήν ἐποχή αὐτή ἡγέτες τοῦ ἀναστήματος τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καί τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου. Μέτριοι ὡς κακοί εἶναι οἱ ἐπικεφαλῆς τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων. Μιλᾶμε γιά τά κόμματα πού θέλουν νά μείνει ἡ Ἑλλάδα στήν Εὐρώπη καί νά μήν ἀπολήξη σέ μία νεοκομμουνιστική δικτατορία.
Τό Ναί στήν Εὐρώπη ἐκφράζουν στόν πολιτικό χώρο ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τήν κρίση μας γιά τήν ἡγεσία τῆς Ν.Δ. ἔχουμε ἐκφράσει πολύ πρόσφατα. Μεταξύ ὅλων τῶν εὐρωπαϊστῶν ἐπικρατεῖ μία ἀπογοήτευση καί δυσπιστία γιά τίς ἱκανότητες τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.
Ἐπί χρόνια ἀγωνιζόμαστε στό Κ.Σ.Μ. γιά τή δημιουργία ἑνός καινούργιου κόμματος πού θά δώσει μιά καλή κυβέρνηση σ’αὐτόν τόν τόπο, ἔπειτα ἀπό ἀλλεπάλληλες πενιχρές κυβερνήσεις. Δέν τό ἐπιτύχαμε.
Ὅλα δείχνουν, ὅτι τό φθινόπωρο θά ἔχουμε νέες ἐκλογές, γιατί ὁ Σύριζα ἀδυνατεῖ νά τά βγάλη πέρα μέ τίς συνιστῶσες του καί θά προσπαθήση νά ἀποκτήση μία πιό πειθαρχημένη κοινοβουλευτική ὁμάδα.
Εἶναι ἐθνική ἀνάγκη νά τίς χάση. Καί γι’αὐτό ἀπαιτεῖται νά παλαίψουν ἐναντίον ἡ Ν.Δ., τό Ποτάμι καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Γράμμα 404: Τό bonus


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 404
 
Στίς ἐκλογές πού θά γίνουν τό φθινόπωρο, ὅπως μᾶς ἀνήγγειλε ἡ κυβέρνηση, ἄρχισε νά ἐπικεντρώνεται πολύ φυσικά ἡ προσοχή τῆς κοινῆς γνώμης.
Στήν Ἑλλάδα, μετά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τήν ἐχθρική κατοχή ἔχουν ἐφαρμοσθεῖ πολλοί ἐκλογικοί νόμοι. Στίς τρεῖς τελευταῖες ἡ σχέση ψήφων και ἑδρών ἀλλοιώθηκε ἐξαιτίας ψηφοκλεπτικοῦ bonus πού εἰσήγαγε στήν πολιτική ὁ σημερινός Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὅταν ἦταν νεότερος καί δέν εἶχε τήν πεῖρα πού ἀπέκτησε στή συνέχεια. Το bonus μπορεῖ καί μέ την διαφορά μιᾶς ψήφου μόνον νά δημιουργήση μία κατάσταση πού δεν τήν θέλει ἡ συντριπτική πλειοψηφία.
Τό Ποτάμι πρότεινε στόν νέο ἐκλογικό νόμο νά μήν ἐπαναληφθῆ ἡ διάταξη γιά το bonus. Ἐναπόκειται στήν εὐαισθησία τῶν δύο μεγαλυτέρων κομμάτων νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό αὐτό τό κακό.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Γράμμα 403: Τό συνέδριο ἤ τό δημοψήφισμα τῆς Ν.Δ.


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 403
 
Ἡ ἀλλοπρόσαλλη κυβέρνηση τοῦ Σύριζα ἔχει ζημιώσει μέσα σέ ἕνα πεντάμηνο τήν χώρα δεκάδες δισεκατομμύρια. Ἐάν ἐξακολουθήση νά τήν νέμεται, θά τήν διαλύση. Γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς διαταραγμένης συνοχῆς τοῦ κόμματος του ὁ Τσίπρας ἑτοιμάζεται νά πραγματοποιήση ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο ἤ τόν Ὀκτώβριο. Τίς ἔχουν προαναγγείλει οἱ βασικοί ἐπιτελεῖς του.
Ποιά καλλίτερη εὐκαιρία νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐφιαλτική κατοχή τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Σύριζα! Κανένα ὅμως ἀπό τά τρία κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης δέν ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του, ὅτι θά τίς κερδίση. Γι’αὐτό τά ἴδια καί τά δημοσιογραφικά ὄργανα πού πρόσκεινται σ’αὐτά, ὑποστηρίζουν πώς οἱ ἐκλογές θά ἀποτελέσουν καταστροφή. Καί ἐάν ἀληθεύει αὐτό, τό καθῆκον τους θά ἦταν νά ἀγωνιστοῦν σ’αὐτές ἀποκρύπτοντας τόν φόβο τους, ὅτι θά νικηθοῦν. Στήν πραγματικότητα θά τίς κερδίσουν ἑάν κατεβοῦν σ’αὐτές σέ ἑνιαῖο κόμμα, προσφέροντας στόν ταλαιπωρημένο ψηφοφόρο τήν προοπτική μιᾶς ἀξιόπιστης ἄρσης τῶν δεινῶν του.
Ἐδῶ ὅμως μπαίνουν στήν μέση οἱ ἀγκυλώσεις τῆς ΝΔ ἀπό τό παρελθόν. Ἡ ἐλπίδα ὅτι θά πάρη στά χέρια της τήν κυβέρνηση χωρίς συνεταῖρο. Ἡ δυσκολία τῆς συμφωνίας γιά τό ποιός θά εἶναι ὁ νέος ἀρχηγός. Ἡ διαδικασία τῆς ἀνεύρεσης του εἶναι μακρόσυρτη καί διεξάγεται ἀπό ἰδιότυπο Πολιτικό Συμβούλιο, πού εἶναι ἄγνωστο στό καταστατικό της, ἐνῶ δέν συγκαλοῦνται τά προβλεπόμενα ὄργανα. Ὁ προσωρινός ἀρχηγός Βαγγέλης Μεϊμαράκης συλλέκτης δηλώσεων βουλευτῶν πού ἀξιώνουν νά μονιποποιηθῆ ἡ ἀρχηγία του μέχρι τόν Ἀπρίλιο πού θά συνέλθη τό συνέδριο. Ἄλλα στελέχη προβάλλουν, ὅτι τό Συνέδριο ἔχει καταργηθῆ μέ τροποποίηση τοῦ Καταστατικοῦ. Αὐτό ὅρισε δημοψήφισμα μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν μελῶν τοῦ κόμματος. Καί ἔτσι ἐξελέγη πρόεδρος ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. (Στά ἀστικά κόμματα, εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ὅτι οἱ κατάλογοι τῶν μελῶν τους, μοιάζουν μέ τά μνημεῖα τῶν νεκρῶν. Ἅπαξ ἀναγραφοῦν τά ὀνόματα δέν ἐπέρχεται ἄλλη μεταβολή.) Ἄν ἡ ΝΔ θελήση νά προχωρήση σέ δημοψήφισμα, ἡ διαδικασία τῆς προετοιμασίας του θά πάρει μῆνες ἀφοῦ θά ἔχουν γίνει πλέον οἱ ἐκλογές.
Πατριῶτες Νεοδημοκράτες, ἡ κατάσταση δέν ἐπιδέχεται τερτίπια πρός ἱκανοποίηση ἀτομικῶν φιλοδοξιῶν. Ἐργαστῆτε μέ πάθος γιά τήν ἑνοποίηση τῆς ΝΔ μέ τά ἄλλα δύο δημοκρατικά κόμματα γιά νά κερδίσετε τίς ἐκλογές τοῦ Σεπτεμβρίου ἤ Ὀκτωβρίου καί νά βγάλετε τήν χώρα ἀπό τήν καταστροφική πορεία στήν ὁποίαν τήν ἔχει καταδικάσει ὁ Σύριζα.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Γράμμα 402: Λόγια – Λόγια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 402
 
Τό γιγαντιαῖο νομοσχέδιο τῶν 977 σελίδων πού εἰσήγαγε χθές ἡ κυβέρνηση στήν Βουλή πρός ψήφισιν γιά νά συμμορφωθοῦμε μέ τά ¨Προαπαιτούμενα¨ τῆς Τρόϊκας, νά τό διαβάσουν οἱ βουλευτές ἀπό τήν προηγούμενη νύχτα πού τό κατέθεσε ὁ γεν. γραμματέας τῆς κυβέρνησης, ἦταν ἀδύνατον. Πόσοι ἀπ’αὐτούς βρῆκαν τό χρόνο νά τό φυλλομετρήσουν;
Ἔτσι ἡ συζήτηση στηρίχθηκε σέ ὑποθέσεις γιά τό περιεχόμενο του καί ἐκσφενδόνιση ἀλληλοκατηγοριῶν τῶν διαφόρων πολιτικῶν μερίδων. Γιά νά μήν σκορτσάρη ἡ διεξαγωγή της ἡ κυβέρνηση εἶχε δηλώσει ἐξ ὑπαρχῆς ὅτι δέν θά περιέχη διατάξεις γιά τήν φορολογία τῶν ἀγροτῶν καί διατάξεις γιά τό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.
Ἡ συνταγματική ἀνωμαλία
Πάντως σέ κάθε περίπτωση ἡ Ζωή Κωνσταντοπούλου εἶχε δίκηο ὅτι ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου μαμούθ χωρίς πραγματική συζήτηση παραβίαζε τό Σύνταγμα. Τήν ἴδια παρατήρηση ἔκανε ὁ Σύριζα ὅταν βρισκόταν στήν ἀντιπολίτευση γιά τήν ἐπί τροχάδην ψήφιση τῶν Μνημονίων τῆς Τρόϊκας - ἔστω κι ἄν ἦταν λιγώτερο μεγάλα καί ἐπαχθῆ ἀπό τό σημερινό. Τήν τήρηση τοῦ Συντάγματος ἔχουμε ἐγκαταλείψει, διότι τό κακό μας τό κεφάλι μᾶς ἔχει βάλει μέσα σέ μιά ρουφήχτρα καί ἔχουμε πιαστεῖ ἀπό τό χέρι τῶν ἑταίρων μας γιά νά μήν φτάσουμε στόν πάτο.
Ἐθνικό Νόμισμα
Οἱ ἀπόπειρες τῆς κυβέρνησης νά βροῦμε λεφτά ἀπό τόν Τρίτο Κόσμο ἀπέτυχαν. Τό νά ἐπανέλθουμε στήν δραχμή, πού προτείνει ὁ Λαφαζάνης μέ τήν «Ἴσκρα» καί τούς ἀριστερότερους τῆς Ἀριστερᾶς, γιά νά τυπώνουμε νόμισμα κατά βούλησιν τό ἀπορρίπτει καί ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν συριζικῶν, διότι ἀντιλαμβάνονται ὅτι αὐτό θά ἀποφέρη ἕναν ἀκατάσχετο πληθωρισμό, τήν ἀδυναμία νά εἰσάγουμε τρόφιμα καί φάρμακα καί τελικά τήν διάλυση τῆς χώρας στό χάος.
Ἀναγκαστικά λοιπόν θά κινούμαστε πάνω στήν γραμμή πού θά χαράζουν οἱ δανειστές κι ἄς γίνεται αὐτή διαρκῶς πιό δεσμευτική γιατί ἔχουν πάψει νά πιστεύουν τά λόγια μας. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό μιά νέα κυβέρνηση πού νά ἀποκαταστήση τήν φιλία μας ἀπό τό πνεῦμα τῆς συντροφικότητας μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ἡ μεγάλη εὐκαιρία
Τό στενό ἐπιτελεῖο τοῦ Τσίπρα δηλώνει, ὅτι θά γίνουν ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο ἤ τόν Ὀκτώβριο. Τίς χρειάζεται ὁ Τσίπρας γιά νά ἀποκαταστήση τήν ἑνότητα τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας του, μέ τήν διαγραφή τῶν διαφωνούντων, τήν βουλευτοποίηση πειθαρχικῶν ὀπαδῶν. Οἱ ἐκλογές αὐτές εἶναι ἡ εὐκαιρία νά ἀπαλλαγῆ ὁ τόπος ἀπό τήν χειρότερη κυβέρνηση πού εἶχε ποτέ στήν ἱστορία του. Διστάζουν ὅμως οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, φοβούμενοι, ὅτι πιθανόν νά τίς κερδίση ὁ Τσίπρας ἀναρριπίζοντας τίς ἰδεοληψίες τῆς λαϊκῆς βάσης του. Καί ἐπενδύουν τήν ἀντίρρηση τους μέ κούφια ἐπιχειρήματα περί κινδύνων καταστροφῆς. Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία δέν εἶναι ἡ ἀντιπολίτευση πού μετά τίς ἐκλογές ἀρχίζει νά ζητᾶ ἐντόνως καινούργιες, λέγοντας ὅτι ἡ κυβέρνηση διέψευσε τίς ἐπαγγελίες της ἤ ὁ λαός συνειδητοποίησε τό λάθος του νά τήν ψηφίση.
Ἀλλά ἐάν θέσουν κατά μέρος τίς προσωπικές φιλοδοξίες τους οἱ ἀντιπολιτευόμενοι καί εἰσφέρουν τίς δυνάμεις τους σέ ἕνα ἑνιαῖο κόμμα ἡ παράσταση τῆς νίκης των θά προσελκύση τήν κυμαινόμενη ψῆφο, θά δημιουργήση ἕνα ἰσχυρό πλειοψηφικό ρεῦμα πού θά νικήση καί θά σωθῆ ὁ τόπος μας.
Ἀνάγκη σαφήνειας
Ἀσχέτως τῶν προλεχθέντων, τά κούφια λόγια ἔχουν γίνει βαθειά πληγή στόν δημόσιο βίο. Πρίν ἀνοίξη τό στόμα του ὁ πολιτικός, ξέρουμε τί θά ὑποστηρίξη. Ἀκόμη καί τίς λέξεις στίς ὁποῖες θά ἐπενδύση τήν ἐπιχειρηματολογία του. «Ἐθνική κυριαρχία καί ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ», «ὁ λαός, οἱ ἐργάτες καί ἡ νεολαία», «μόνη φιλοδοξία μας ἡ σωτηρία τῆς πατρίδας» κ.λπ. κ.λπ. Μέ ὅποιο κόμμα καί ἄν εἴμαστε μᾶς συμφέρει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν κούφια λογοδιάρροια, γιά νά ξέρουμε ὅταν συζητοῦμε πού ἔγκειται ἀκριβῶς τό πρόβλημα.
Ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἀγροτιᾶς
Ὅταν ἐγνώσθη, ὅτι τό ἀγροτικό δέν θά περιληφθῆ στό πολυνομοσχέδιο πού ψηφίστηκε χθές (γιά νά μήν αὐξηθοῦν οἱ ἀρνητικές ψῆφοι τοῦ Σύριζα) ἔσπευσαν ἡ ἀριστερή πτέρυγα αὐτοῦ τοῦ κόμματος, ἀλλά καί ἡ δημοκρατική ἀντιπολίτευση σέ ὀδυρμούς γιά τήν καταστροφή τῆς γεωργίας πού θά προκαλοῦσε ἡ αὔξηση τῆς φορολογικῆς ἐπιβάρυνσης τῶν ἀγροτῶν. (Ψηφοθηρία προθεσμιακή!) Ἀγρότες δηλώνουν οἱ μεγαλοκτηματίες πού μέ τίς ἐπιδοτήσεις πού ἔλαβαν ἀπό τίς Βρυξέλλες καί ἀπέσπασαν ἀπό τήν Ἀθήνα θησαύρισαν. Τά Τρίκαλα ἔγιναν ἡ πρώτη πόλη στόν κόσμο σέ πυκνότητα ὑπερπολυτελῶν αὐτοκινήτων. Οἱ καλλιεργητές πού ζοῦν ἀπό τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους εἶναι ἐλάχιστοι καί τό περιβάλλον (φυσικό καί κοινωνικό) τούς ἐπιτρέπει νά κάνουν μιά ζωή πού δέν εἶναι δυσβάσταχτη. Οἱ λιγώτερο πλούσιοι κτηματίες ἔχουν ἐξελιχθῆ σέ ἐπιχειρηματίες πού χρησιμοποιοῦν μισθωτό προσωπικό γιά τήν σπορά καί τό θερισμό τῶν χωραφιῶν τους, ἐνῶ αὐτοί στά καφενεῖα παίζουν πρέφα. Τήν αὐξανόμενη φτώχεια πού θά ὑποστοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄλλοι, δέν θά τήν γνωρίσουν ἐκεῖνοι καί θά ζοῦν καλλίτερα καί ἀπό ὅ,τι πρίν ἄν καλλιεργήσουν ἐπιμελέστερα τήν γῆ τους.

ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Γράμμα 401: Σέ τί χέρια ἔχουμε πέσει!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 401
 
Δέν εἶναι πολλά χρόνια πού καταβάλλαμε τόν Φεβρουάριο τήν πρώτη δόση τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος. Τόν Ἰούνιο εἶχε εἰσπράξει τό Δημόσιο ὁλόκληρο τόν Φόρο.
Ἡ τωρινή κυβέρνηση ὅρισε καταληκτική ἡμερομηνία γιά τήν ὑποβολή τῆς Δήλωσης τοῦ Φόρου Εἰσοδήματος τήν 25η Αὐγούστου γιά τίς ἑταιρεῖες καί τήν 28η γιά τούς ἰδιῶτες. Καθώς αὐτοί πού περιμένουν ὡς τήν τελευταία στιγμή γιά νά ὑποβάλουν τίς Δηλώσεις εἶναι ἐκεῖνοι πού δυσκολεύονται νά πληρώσουν καί θά ζητήσουν νά καταβάλουν τόν Φόρο τους σέ δόσεις. Ἄν τούς χορηγηθοῦν 100 ἡ ἐξόφληση θά ἀπαιτήση χρόνια.
Ἡ κυβέρνηση τοῦ κόμματος Τσίπρα-Βαρουφάκη-Κωνσταντοπούλου πάει τό καράβι τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας ἀπό βράχο σέ βράχο. Αὐτό δέν τήν ἀπασχολεῖ. Ἐκεῖνο πού τήν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ νομή τῆς ἐξουσίας.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Γράμμα 400: Πολιορκία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 400
 
Πολλαπλασιάζονται οἱ ὁρκωμοσίες ὑπερυπουργῶν, ὑπουργῶν, ἀναπληρωτῶν-ὑπουργῶν, γενικῶν γραμματέων καί ὅλων τῶν λοιπῶν βλαστῶν τῆς κυβερνητικῆς νομενκλατούρας. Αὐτοί πού μένουν ἐκτός νυμφῶνος διότι ἔχουν καταψηφίσει τήν κυβερνητική γραμμή δέν διαγράφονται, γιατί δέν τηροῦν τό καταστατικό τοῦ κόμματος, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπογράψει, νά τοῦ ἐπιστρέψουν τήν ἕδρα. Ἀνακάλυψαν τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 51 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, πού λέει ὅτι οἱ βουλευτές ἀντιπροσωπεύουν τό Ἔθνος καί τό ἄρθρο 60 πού λέει ὅτι οἱ βουλευτές ἔχουν ἀπεριόριστο τό δικαίωμα τῆς γνώμης καί ψήφου κατά συνείδηση. Ἄρα δέν μπορεῖ ὁ ἀρχηγός Τσίπρας νά τούς ἀναγκάση νά ψηφίσουν ἐναντίον τῆς συνείδησης των!
Τό κοροϊδάκι τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ ὑπῆρξε ὁ βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ Δαμαβολίτης, ὁ ὁποῖος διαφωνήσας μέ τήν κυβερνητική πολιτική παραιτήθηκε ἀπό τό κόμμα καί κληθείς ἀπό τόν ἀρχηγό του τοῦ ἐπέστρεψε τήν ἕδρα του.
Γιά νά τιμήση τήν πίστη τῶν ΑΝΕΛ πρός τήν κυβερνητική συμμαχία ὑπουργοποίησε ὁ Τσίπρας καί ἄλλο στέλεχος τους. Ὁ Παῦλος Χαϊκάλης, εἶναι ὁ πρῶτος ἐπαγγελματίας κωμικός πού ἀνέβηκε σέ ὑπουργικό θῶκο, παρότι στήν φάρσα πού σκάρωσε γιά τήν δῆθεν ἀπόπειρα τῆς ἐξαγορᾶς του γελοιοποιήθηκε.
Οἱ ἀλληπάλληλοι ὅρκοι τῶν στελεχῶν τοῦ Σύριζα στόν χορό τῶν μεταθέσεων τους κατήντησαν ρουτίνα καί ἡ τελετή τῆς ὀρκωδοσίας πλεονασμός. Θά ἀρκοῦσαν οἱ τελετές παράδοσης καί ἀνάληψης τῶν ὑπουργείων μέ τήν ὑπογραφή ἑνός πρωτοκόλλου. Σκοπός τῆς τελετουργίας πού ἀναμεταδίδεται ἀκατάπαυστα ἀπό τά τηλεοπτικά κανάλια εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ ζυγοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά οἱ Πολιορκημένοι παραμένουν Ἐλεύθεροι νά πραγματοποιήσουν τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο τους.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Γράμμα 399: Εὐρωπαϊστές, δηλαδή δημοκράτες, ἑνωθεῖτε!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 399
 
Εἶναι πολύ παράδοξο ἡ κυβέρνηση νά ἑτοιμάζεται νά κάνη ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο ἤ τόν Ὀκτώβριο καί ἡ ἀντιπολίτευση νά κόπτεται, ὅτι θά εἶναι καταστροφικές γιά τόν τόπο.
Τό σύνηθες εἶναι ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν νά ἀρχίζει ἡ ἀντιπολίτευση νά ζητᾶ καινούργιες, ἐπικαλούμενη ὅτι σ’αὐτές ἀσκήθηκε βία καί νοθεία ἤ ὅτι μετάνοιωσε ἡ κοινή γνώμη κλπ.
Πῶς ἐξηγεῖται τό τωρινό φαινόμενο;
Ὁ Τσίπρας θέλει τίς ἐκλογές γιά νά ἀποκαταστήση τήν ἑνότητα τῆς διασπασμένης παράταξης του, νά ἀποκλείση ἀπό τούς συνδυασμούς αὐτούς πού σήκωσαν πολύ κεφάλι καί φυσικά νά κυβερνήση ἄλλα τέσσερα χρόνια. Πολλαπλασιάζοντας τήν ζημιά πού ἔχει κάνει ἤδη στόν τόπο καί διατηρώντας τήν ἀπειλή τῆς δραχμῆς καί τῆς ρήξης μέ τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία θά ἐπιφέρη τήν ἐγκαθίδρυση νεοκομμουνιστικῆς δικτατορίας.
Οἱ Μεϊμαράκης, Θεοδωράκης καί Γεννηματᾶ δέν θέλουν τίς ἐκλογές διότι φοβοῦνται ὅτι θά τίς χάσουν. Ἄν ἀναμετρηθῆ ἀπό τήν μιά μεριά ὁ ἐπανενωμένος Σύριζα καί ἀπό τήν ἄλλη αὐτοτελῶς ἡ ΝΔ, τό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ ἡ παράσταση τῆς νίκης θά λειτουργήση ὑπέρ τοῦ Σύριζα καί θά πάη σ’αὐτόν ἡ κυμαινόμενη ψῆφος.
Ἀπό τόν φόβο τῆς πείνας πού ὑπῆρχε μέχρι χθές, γλιτώσαμε χάρις στήν χορηγία τῶν «τοκογλύφων τῆς Τρόϊκας». Καί οἱ οἰκονομικές συγκρίσεις πῶς τά περνούσαμε ἐπί Σαμαρᾶ-Βενιζέλου καί πῶς περνούσαμε μέχρι τώρα ὑπό τόν Τσίπρα θά ἀργήσουν νά παραγάγουν νηφάλια σύγκριση.
Αὐτό πού εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη εἶναι νά παραμερίσουν τίς φιλοδοξίες τους οἱ ἀρχηγοί τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων, τίς ὁποῖες συμμερίζεται ἕνα λιγώτερο τοῦ ἑκατομμυριοστοῦ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, καί νά ὁλοκληρώσουν ταχύτατα τήν διαδικασία τῆς συνένωσης τῶν κομμάτων τους σέ ἕνα.
Τά προβλήματα τῆς χώρας μας εἶναι συγκεκριμένα καί οἱ λύσεις τους πρέπει νά εἶναι πραγματιστικές. Ἀσχέτως ἀπό τήν πολιτική θεωρία. Οὔτε κόκκινες, οὔτε πράσινες, ἀλλά τέτοιες στίς ὁποῖες νά ἐξισορροποῦνται τά στοιχεῖα τοῦ κοινοῦ συμφέροντος.
Ἡ μικρή παρέα, πού ἐκδίδει αὐτά τά Γράμματα, καλεῖ ὅλους τούς εὐρωπαϊστές, δηλαδή τούς δημοκράτες τῆς πατρίδας μας, νά ἀποτελέσουμε ἕνα πανίσχυρο ρεῦμα πού νά ὑποχρεώση τούς Μεϊμαράκη, Θεοδωράκη καί Γεννηματᾶ νά παραμερίσουν τίς ἀτομικές φιλοδοξίες τους καί νά φτιάξουν τό ταχύτερο τό ἑνιαῖο κόμμα γιά τήν διάσωση τοῦ τόπου μας.

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Γράμμα 398: Οἱ Ἐμπρηστές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 398
 
Στόν β΄ παγκόσμιο πόλεμο καί στόν ἐμφύλιο μετά, ἔπεσαν χιλιάδες καί ἑκατομμύρια βόμβες, φωτοβολίδες καί τροχειοδεκτικές σφαῖρες σέ δασωμένες περιοχές. Προκαλοῦσαν περιορισμένης ἔκτασης πυρκαϊές, πού δέν ἦταν δύσκολη ἡ κατάσβεσή τους μετά τήν μάχη.
Αὐτό πού ἔγινε τό 2007 καί ἐπαναλήφθηκε ἐφέτος ἦταν προγραμματισμένος ἐμπρησμός. Μέ φωτιές πού ἔμπαιναν συγχρόνως σέ πολλά σημεῖα γιά νά κάψουν τήν περιοχή, ἀλλά καί γιά νά δυσχεράνουν τήν πρόσβαση τῶν πυροσβεστικῶν αὐτοκινήτων. Κατά τό μέρος πού ἀνάβουν οἱ τρομοκρατικές φωτιές, ἡ δουλειά εἶναι τῆς ἀστυνομίας: νά πάψη νά ἀσχολεῖται ἀκροθιγῶς μέ τήν τρομοκρατία καί νά τήν διαλύση. Κατά τό μέρος πού εἶναι ἔργο τῶν περιοίκων πού θέλουν νά ἐπαυξήσουν τά οἰκοπεδά τους, δέν ἔχει συμπληρωθῆ ἡ δασική κτηματογράφηση, πού κάνει ἀσύμφορο τόν ἐμπρησμό καθορίζοντας ὅτι κάθε δασωμένη σπιθαμή πού κάηκε εἶναι ἀναδασωτέα;

( † ) Λούντβιγκ Στάϊνερ

 
Μέ μεγάλη λύπη μάθαμε ὅτι ἀπό τόν Ἰούνιο ἔπαψε νά ὑπάρχει ὁ δρ. Λούντβιγκ Στάϊνερ, πρέσβης τῆς Αὐστρίας στήν Ἀθήνα, ὅταν κατέλαβε τήν ἐξουσία ἡ Χούντα. Ὑπῆρξε πολύτιμος φίλος τῆς χώρας μας, ἔκλεισε τίς πόρτες τῆς πρεσβείας του στούς χουντικούς καί τήν ἔκανε κέντρο στήριξης τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων της.
Ὅταν προήχθη ἀργότερα σέ μόνιμο ὑπηρεσιακό ὑφυπουργό τῶν ἐξωτερικῶν, διέθεσε τόν διπλωματικό σάκκο τῆς ὑπηρεσίας του πρός τήν Ἀθήνα καί ἀπό τήν Ἀθήνα γιά τήν μεταφορά τῶν μυστικῶν μηνυμάτων τῆς Ἀντίστασης. Παράλληλα ἔδωσε σοφές συμβουλές στήν ἀντιχουντική προσπάθεια γιά τήν ἐξωτερική πολιτική της.
Στό προσεχές φύλλο τῆς Ἐφημερίδας τοῦ ΚΣΜ μέ τήν νεκρολογία του θά περιέχεται λεπτομερής ἀφήγηση τῆς προσφορᾶς του στόν ἀντιχουντικό ἀγώνα.

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Γράμμα 397: Ἀντιευρωπαϊσμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 397
 
Ἡ ἐχθρότητα πρός τήν Δύση ἔχει βαθειές ρίζες στόν ἑλληνικό λαό. Οἱ ἀπαρχές της βρίσκονται στήν ρωμαϊκή κατάκτηση, στήν διάσπαση τῆς αὐτοκρατορίας σέ ἀνατολική καί δυτική πού ἡ κάθε μία προσπάθησε νά στρέψη τούς βαρβάρους ἐναντίον τῆς ἄλλης, στό Σχῖσμα τῶν ἐκκλησιῶν καί στήν Φραγκοκρατία.
Πολύ Ἕλληνες προτίμησαν τό σαρίκιον τοῦ Ὀθωμανοῦ ἀπό τήν λατινικήν τιάραν. Στούς πολέμους τῶν δυτικῶν κρατῶν μέ τήν Τουρκία, δέν ἦταν λίγοι οἱ Ἕλληνες πού πολέμησαν ὑπό τήν σημαία τῶν ἀλλοπίστων.
Στόν 19ο αἰώνα προστέθηκε τό μῖσος γιά τήν Ἱερή Συμμαχία πού στήν ἀρχή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ἔδωσε τό ἐλεύθερο στόν Σουλτάνο νά τήν πνίξη στό αἷμα. Ἡ εὐρωπαϊκή κοινή γνώμη ὅμως ὁδήγησε στήν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου καί τήν ἀποστολή τοῦ στρατηγοῦ Μαιζῶνος στήν Πελοπόννησο πού ἔκαναν τήν Ἑλλάδα ἐλεύθερη. Ἀλλά γιατί μέ τήν συνθήκη τῆς εἰρήνης στρίμωξαν τό ἑλληνικό κράτος οἱ Τρεῖς Σύμμαχοι σέ μιά γωνιά τῆς Βαλκανικῆς καί δέν τοῦ ἔδωσαν τήν Πόλη καί τήν Ἁγιά Σοφιά; Γιατί ἐμπόδιζαν ἀργότερα τήν ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα;
Οἱ μεγάλοι πολιτικοί μας, Καποδίστριας, Χαρίλαος Τρικούπης, Ἐλευθέριος Βενιζέλος καί στόν 20ο αἰώνα ὁ Καραμανλῆς, ἤθελαν νά γίνη ἡ χώρα μας πέρα ὡς πέρα εὐρωπαϊκή. Ὁ κόσμος ὅμως παρέμεινε ἀντίθετος στήν εἰσαγωγή ὀθνίων θεσμῶν. Καί ἀγανακτοῦσαν κατά τῶν Εὐρωπαίων ὅλοι κατά καιρούς ὅταν ἕνα εὐρωπαϊκό κράτος στρεφόταν ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων μας.
Ὁ Ἀντιδυτικισμός κορυφώθηκε στόν χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς Ἀριστερᾶς, ὅταν οἱ Ἀμερικανοί βοήθησαν τόν Ἐθνικό Στρατό νά νικήση τήν ἀπόπειρα τοῦ σοβιετικοῦ μπλόκ νά κατακτήση τήν Ἑλλάδα. Ἔκτοτε ἡ κομμουνιστική καί κομμουνιστογενής Ἀριστερά εἶναι μονίμως φανατικοί πολέμιοι τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ συγκεκριμενοποίηση τῆς Δύσης στά ἑλληνικά πράγματα.
Ἡ χώρα μας ἔχει προσχωρήσει στούς ὀργανισμούς πού προωθοῦν τήν εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση καί λάβει ἀπό αὐτούς πολυδιάστατη βοήθεια. Ὁ Τσίπρας, τόν ὁποῖον ἡ ἐπιπολαιότητά μας ἀνέβασε στήν ἐξουσία, γιά νά πάρη τά λεφτά ἀπό τούς Θεσμούς τά ὁποῖα μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά ἐπιβιώσουμε, ἔπαψε νά ἀνεμίζει τήν ἀντιευρωπαϊκή σημαία καί μεταμφιέσθηκε σέ ἐνθουσιώδη εὐρωπαϊστή. Δέν χάνει ὅμως τήν εὐκαιρία ὅταν δέν συνδιαλέγεται μέ τήν εὐρωπαϊκή ἡγεσία, νά κατηγορεῖ τούς εὐρωπαϊκούς λαούς γιά ἀσπλαχνία καί γιά τήν προσπάθειά τους νά μᾶς ἐκμεταλλευτοῦν οἰκονομικά σύμφωνα νά τήν ἀποικιοκρατική παράδοση τους. Τά δημοσιογραφικά ὄργανα τῆς παράταξης του ἔχουν δημοσιεύσει πλῆθος γελοιογραφιῶν πού ἐμφανίζουν τήν Μέρκελ μέ τό μουστάκι τοῦ Χίτλερ, τόν Σώϋμπλε μέ κράνος Ἔς-Ἔς, κ.ο.κ. Ἡ Γερμανία ἔχει ἀνεβῆ πλέον τήν κορυφή τοῦ ἀντιευρωπαϊσμοῦ.
Αὐτά δέν προάγουν βεβαίως τόν δρόμο τῆς συνεργασίας μέ τήν Εὐρώπη καί ὅσοι συριζαῖοι ἔχουν μυαλό παίρνουν ἀποστάσεις ἀπό τήν ἐκστρατεία τῆς δυσφήμησης τῆς Εὐρώπης.
Τό κακό εἶναι ὅτι καί στήν ὑπόλοιπη κοινή γνώμη, τήν πλειοψηφοῦσα, δέν λείπουν ἀντιευρωπαϊκές διαθέσεις. Διότι οἱ Εὐρωπαῖοι δέν ἔχουν ἀνοίξει ὅσο θά ἔπρεπε τό πουγγί τους. Διότι ὁ Σώϋμπλε ἤθελε νά μᾶς βγάλει ἀπό τό εὐρώ κ.λπ.
Χρειάζεται οἱ Ἕλληνες νά δοῦμε τήν ἱστορία τῶν σχέσεων μας μέ τούς ἄλλους εὐρωπαϊκούς λαούς χωρίς ψυχικές παρωπίδες. Πρωτίστως νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ σημερινή Γερμανία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Γερμανία τοῦ Χίτλερ. Καί πληθυσμιακά ἀκόμη οἱ ἐπιβιοῦντες ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ναζισμοῦ εἶναι ἐλάχιστοι. Σέ 10-15 χρόνια θά ἔχουν ὅλοι πεθάνει. Οἱ ἐχθρότητές μας πρός τά καθ’ἕκαστον εὐρωπαϊκά κράτη, τήν Ἀγγλία, τήν Γαλλία, τήν Ἰταλία κ.λπ. ἦταν προϊόν ἀντιθέσεων τῶν ἐποχῶν ἐκείνων. Σήμερα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἔχει γίνει ἡ εὐρύτερη πατρίδα μας καί πρέπει μαζί μέ τούς ἄλλους εὐρωπαϊκούς λαούς νά κάνουμε τήν ἐπωνυμία της ἀπό διακήρυξη προθέσεων πραγματικότητα.

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Γράμμα 396: Μετασχηματισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 396
 
Εἶχε προαναγγελθῆ ὁ ἀνασχηματισμός τῆς κυβερνήσεως ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς συνεδρίασης τῆς Βουλῆς γιά τήν ἔγκριση τῆς συμφωνίας μέ τούς δανειστές μας. Πρᾶγμα ἀπολύτως εὔλογο, διότι ὁ ὑπουργός πού καταψήφισε τήν συμφωνία δέν μπορεῖ νά τήν ἐφαρμόση. Θά ἦταν καί γιά τόν ἴδιο τρομερή ψυχική ἐπιβάρυνση!
Ἀνοίγαμε χθές τήν τηλεόραση νά μάθουμε ποιοί θά εἶναι οἱ νέοι μάγειροι, πού θά μᾶς ξεζουμίσουν καί θά μᾶς ψήνουν. Ἡ ἡμέρα τελείωσε χωρίς νά πραγματοποιηθῆ ὁ ἀνασχηματισμός. Οἱ τηλεσχολιαστές κατέληξαν, ὅτι ὁ πρωθυπουργός θά περιμένει καί τήν ψηφοφορία τῆς ἑπομένης ἑβδομάδας γιά νά ἀντικαταστήση καί τούς ὑπουργούς πού θά ψηφίσουν ἐναντίον τῆς ὁριστικῆς συμφωνίας, μετά τήν ἔγκριση τῆς προκαταρκτικῆς ἀπό τά κοινοβούλια ἕξι εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.
Ἡ σημερινή ¨Αὐγή¨ ὅμως γράφει, ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός θά πραγματοποιηθῆ σήμερα «ἐκτός ἀπροόπτου».
Τά ἀπρόοπτα εἶναι ὅμως πάντα πολλά καί ἀμφιβάλλουμε ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα, θά θελήση νά διασπαστῆ τό κόμμα του. Ἔχει τήν φήμη πώς εἶναι πάντα ἕτοιμος στήν λήψη τῶν μεγάλων ἀποφάσεων. Στήν πραγματικότητα ἕχει τήν ἑτοιμότητα νά τίς ἀποφεύγει.
Οἱ ἐκλογές εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναπόφευκτες. Θά εἶναι ἡ ἀναμέτρηση μεταξύ τῶν τριῶν κομμάτων πού θέλουν τήν Εὐρώπη καί τήν Δημοκρατία καί τοῦ συνοθυλεύματος τῶν συνιστωσῶν πού δέν μποροῦν νά καταλήξουν στό ποῦ θέλουν νά μᾶς πᾶνε.
Στήν ἀναμέτρηση αὐτή εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά νικήσουν οἱ ΝΔ, τό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ κατεβαίνοντας σέ ἑνιαῖο σχῆμα καί μέ ἕναν ἐκφραστή καί ἀρχηγό στίς ἐκλογές. Ἔτσι θά γίνη ὁ μετασχηματισμός τῆς πολιτικῆς ζωῆς μας ἀπό τό συνεχές ἀπρόοπτο στήν σταθερότητα.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Γράμμα 395: Νά πᾶμε σέ ἐκλογές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 395
 
Ἡ ψηφοφορία σήμερα τά ξημερώματα στήν Βουλή ἔδωσε συντριπτική πλειοψηφία (229 ψῆφοι) στό Ναί στήν Εὐρώπη. Ἀλλά καί τήν ἀπώλεια τῆς δεδηλωμένης ἀπό τόν Σύριζα, τοῦ ὁποίου 32 μέλη εἶπαν Ὄχι, 6 περιορίστηκαν νά ποῦν Παρών καί 1 ἀπουσίασε.
Θά ζητήση λέγεται νά ἀναλάβη ἡ Ἀντιπολίτευση, ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ τήν κυβέρνηση. Νά γίνη αὐτό θά ἦταν τραγικό σφάλμα, διότι χάνοντας τήν ἐξουσία ὁ Τσίπρας θά ἀποκαθιστοῦσε τήν ἑνότητα τοῦ κόμματος του ἐπανερχόμενος σέ ἕναν ἄκρατο ἀντιευρωπαϊσμό.
Ἡ λύση εἶναι νά γίνουν ἐκλογές καί ἄς διευρύνουν τό ἔλλειμμα τοῦ προϋπολογισμοῦ καί ἄς διαταράξουν τά μπάνια τοῦ λαοῦ. Μέ τό χάλι στό ὁποῖο ἔχει περιέλθη ἡ οἰκονομία, ἡ ἑνότητα τῶν συριζαίων δέν θά ἀντέξη καί θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν καταστροφική ἐξουσία τους.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Γράμμα 394: «Ποῦ πᾶς καραβάκι μέ τέτοιον καιρό!»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 394
 
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι καπετάνιος παντός καιροῦ - καί ἄς τό ἀρνιόταν ἀπό λόγους σεμνότητας. Δέν ἐγκαταλείπει τό ταξεῖδι μέ τό πλοῖο του, στό ὁποῖο ἔχουμε ἐπιβιβαστῆ ἑκατομμύρια Ἕλληνες.
«Δέν [τόν] φοβίζουν τά ἄγρια κύματα», ἀλλά γιά νά ἀποφύγη νά τόν πνίξουν, κι’ἐμᾶς μαζί του, πρέπει νά κάνει συνεχῶς ἀπότομες στροφές μέ τό τιμόνι του. Δεκαεφτά μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας του, μεταξύ τῶν ὁποίων καί σημαντικοί ὑπουργοί, δέν τοῦ ἔδωσαν τήν ἐξουσιοδότηση νά διαπραγματευθῆ μέ τούς ἑταίρους καί δανειστές μας. Ἐπέστρεψε ἀπό τίς Βρυξέλλες μέ μία συμφωνία κακιά, ἀλλά πού μᾶς σώζει. Πολλά στελέχη τοῦ Σύριζα θά μείνουν στό ¨κακιά¨ καί θά ἀγνοήσουν τήν σωτηρία μας. Στίς συνεδριάσεις στήν Βουλή γιά νά γίνουν νομικές διατάξεις τά συμφωνηθέντα, θά αὐξηθῆ ὁ ἀριθμός τῶν συριζαίων βουλευτῶν πού δέν θά τίς ψηφίσουν.
Εἶναι ὑποχρεωμένος νά διαγράψη ἀπό τό κόμμα ἐκείνους πού δέν θά συμμορφωθοῦν στήν γραμμή του. Αὐτό δέν θά τούς στενοχωρήση διότι ἑτοιμάζονται ἤδη νά φτιάξουν δικό τους ἤ δικά τους κόμματα, ἀλλά δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουν στόν Σύριζα τήν ἕδρα τους σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδας, πού εἶχαν ὑπογράψει.
Ἡ νεολαία τοῦ κόμματος παίρνει πανηγυρικά μέρος σέ συγκεντρώσεις ἐναντίον του. Διάφορα σωματεῖα πραγματοποιοῦν ἀπεργίες μέ οἰκονομικό προπέτασμα, ἀλλά ὁ σκοπός τους εἶναι νά χτυπήσουν τόν Τσίπρα. Τό οἰκονομικό πρόβλημα δέν ἀπασχολεῖ πιά αὐτούς πού διευθύνουν τήν κοινή γνώμη.
Θά ἀποκτήση πάλι τήν δεδηλωμένη ἀποδεχόμενος τήν στήριξη τῆς Νέας Δημοκρατίας, τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, προϋπόθεση γιά τήν ὁποίαν εἶναι νά σταματήση νά τούς βρίζει; Ἄν ὅμως προσφύγη σέ ἐκλογές θά τίς χάση, καί ὁ Σύριζα θά πάρη τόν κατήφορο.
*
*   *
Ἡ κακοτυχία του ἦταν ὅτι κατηχήθηκε στήν Ἀκραία Ἀριστερά ἀπό τήν σύντροφό του Περιστέρα. Ἐκείνης εἶναι τό ἁμάρτημα, ὅτι τόν ἐμπόδισε νά προσχωρήση στό ΠΑΣΟΚ, ὅπως ἔκανε κάθε φιλοπρόοδος νέος τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἡ ἄνοδος του στήν κορυφή τοῦ κόμματος, ἡ ὁποία ἦταν ἐγγυημένη ἀπό τά ἡγετικά προσόντα του, θά ἦταν βραδεία, ὅπως γιά καθέναν πού δέν ἦταν μέλος τῆς οἰκογένειας Παπανδρέου. Ἀλλά ἅπαξ καί θά ἔφθανε στήν κορυφή θά κυβερνοῦσε καί αὐτός ἄσχημα ὅπως ὅλοι οἱ σύγχρονοι πρωθυπουργοί μας, ἀλλά δέν θά βρισκόμασταν στό χάος, τήν πόρτα τοῦ ὁποίου ἄνοιξε πρίν ἀπό πέντε μῆνες.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Λ.Σ.: Η προσευχή του συνταξιούχου

 
ΑἴηΤιΕμ ἡμῶν, τό ἀπό μηχανῆς,
δοξασθήτω τό σύστημά Σου,
ἐλθέτω ἡ τροφοδοσία Σου,
τηρηθήτω τ’ἀπόθεμά Σου,
καθημερινῶς καί ἀπό αὐγῆς.
Τό πενηντάευρω ἡμῶν τό ἐπιούσιον
δός ἡμῖν σήμερον
καί φες ἡμῖν τά χρήματα ἡμῶν
ἵνα καί ἡμεῖς πληρώσωμεν τούς προμηθευτάς ἡμῶν,
καί μή εισενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ περιττοῦ.
Τό PIN.

Γράμμα 393: Τώρα τί γίνεται;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 393
 
Χθές ἦταν μιά ἡμέρα εὐτυχίας. Ἐνῶ πηγαίναμε πρός μιάν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή, τήν ἀπέτρεψε μέ μεγάλη προσπάθεια ἡ κυβέρνηση μέ τήν σύμπραξη τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. Σωτηρία λοιπόν καί συνάμα πνεῦμα ἐθνικῆς ἑνότητας.
Σήμερα ἀρχίζουν τά δύσκολα. Εἴμαστε σάν τό ναυαγό πού κατόρθωσε νά βγῆ στήν στεριά, ἀλλά εἶναι μέ ἄδειο τό στομάχι καί ὁ δρόμος γιά νά φτάση στό γειτονικό χωριό εἶναι μακρύς καί μέ πολλά ἐμπόδια.
Μόλις ἔγινε γνωστό, ὅτι εἴχαμε κατορθώσει νά κλείσουμε μέ τούς ἑταίρους μας συμφωνία γιά τήν διάσωσή μας, ἄρχισαν νά προκηρύσσονται ἀπεργίες. Πρώτη ἡ ΑΔΕΔΥ τό συνδικαλιστικό ὄργανο τῆς πιό εὐνοημένης τάξης ἀπό τήν κυβέρνηση. Μέ αἰτιολογία: ὅτι ἐνῶ εἴχαμε ψηφίσει Ὄχι ἐφαρμόστηκε τό Ναί.
Οἱ συντεχνίες τῶν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων δηλώνουν, ὅτι θά ἀπεργήσουν γιά νά μήν εἰσχωρήσουν ἄλλοι στά χωράφια τους. Οἱ φαρμακοποιοί θά κλείσουν αὔριο τά μαγαζιά τους καί θά πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση γιά νά ἀποφασίσουν ἡ ἀπεργία νά μεταβληθῆ σέ διαρκείας.
Οἱ ἀπεργίες ροκανίζουν τό συρρικνωμένο ἐθνικό εἰσόδημά μας.
Δέν ξέρουν ὅλοι, ὅτι δέν πήγαμε ὡς νικητές στίς Βρυξέλλες, ἀλλά γιά νά ἐπιτύχουμε τόν λιγώτερο ἐπώδυνο συμβιβασμό; Γιατί τώρα παλεύουν διάφορες κοινωνικές ὁμάδες, ἡ κάθε μιά γιά νά μήν θιγῆ τό δικό της συμφέρον; Ἔτσι ὅμως καί ξελασπώσουμε καί ἐπιτευχθῆ ἡ ἀνάκαμψη, ὅλα τά στραβά μποροῦν νά διορθωθοῦν.
Ἡ κυβέρνηση πρέπει ὡς αὔριο τό βράδυ νά ἐπιτύχη τήν ψήφιση ἑνός νομοσχεδίου μαμούθ. Ἡ ἔκταση του θά εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε οἱ βουλευτές θά προλάβουν νά διαβάσουν μόνο τίς διατάξεις πού θέλουν νά ἀπορρίψουν. Οἱ 17 βουλευτές τοῦ Σύριζα πού ἀντιτάχθηκαν στήν ἐνολή πρός τήν κυβέρνηση νά διαπραγματευθῆ τό Ναί, ἀσφαλῶς δέν θά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο γιά τήν ἐκτέλεση αὐτῶν πού συμφωνήσαμε μέ τήν Τρόϊκα. Ἔχουν ὑπογράψει τόν κανονισμό τοῦ κόμματος, ὅτι σέ περίπτωση πού βουλευτής δέν θέλει νά ψηφίση σύμφωνα μέ τήν γραμμή τοῦ κόμματος, πρέπει νά παραιτεῖται καί νά  ἐπιστρέφει στό κόμμα τήν ἕδρα του. Πόσοι ἀπό τούς βουλευτές τοῦ Σύριζα πού διαφωνοῦν μέ τήν πολιτική τοῦ Τσίπρα, θά συμμορφωθοῦν μέ τόν κανονισμό;
Ὁ ἀνασχηματισμός τῆς κυβέρνησης ἔγινε ἀναγκαῖος. Ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη της νά ἀναπληρώση τίς ψήφους τῶν ἀποστατῶν μέ ψήφους τῆς ΝΔ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ. Εἴθε νά τίς δώσουν τά κόμματα αὐτά χωρίς νά τρίβουν συνεχῶς στήν μούρη τοῦ Τσίπρα τά λάθη πού ἔκανε, πρᾶγμα πού θά καταστήση ἀδύνατη τήν συνεργασία των.
Ἡ ἀκύρωση τοῦ Ναί εἶναι πολύ εὔκολη καί ἡ ἐπιστροφή στό Ὄχι θά μᾶς ρίξη σέ βάραθρο χειρότερο ἀπό αὐτό πού φοβόμασταν χθές.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Γράμμα 392: Μένουμε στήν Εὐρώπη!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 392
 
Ἔγινε τό ἀπίστεττο. Ἡ κυβέρνηση μέ τήν συνδρομή τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης δέχθηκε μία συμφωνία ἐπαχθῆ μέν, ἀλλά λιγότερο ἀπ’ὅ,τι ἀναμενόταν. Οἱ ἑταῖροι μας φανέρωσαν ὅτι εἶναι πραγματικά φιλέλληνες.

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σε θέλω; Με θέλεις;

Προπολεμικός γλωσσοδέτης
 
Ὅταν θέλω γώ δεν θέλεις,
τότε πού δέ θέλω θέλεις,
τότε ὅμως γώ δέ θέλω,
για να θέλεις ὅταν θέλω!
 
Ἰορδάνης Παπαδόπουλος

Γράμμα 391: Τό Εὐρωπαϊκό Κόμμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 391
 
Ὁ μάντης ἑρμήνευσε ἄλλη μία φορά λανθασμένα (ἤ ἀπατηλά) τούς οἰωνούς. Ἡ Συμφωνία δέν ἔκλεισε χθές, γιατί εἶναι ἡ Τρόϊκα τώρα πού δυσκολεύεται νά πῆ τό Ναί. Τό θέμα πρέπει νά περάση ἀπό ὁρισμένα κοινοβούλια ἀπρόθυμα, ἀλλοῦ ἀντιμετωπίζει τήν ἄρνηση μιᾶς ἰσχυρῆς ἀντιπολίτευσης.
Δέν πρόκειται λοιπόν νά ρεύσουν γρήγορα τά λεφτά πού ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη, γιά νά μήν φᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, νά λειτουργήσουν κανονικά οἱ τράπεζες, νά μᾶς πουλοῦν μέ πίστωση οἱ ξένοι. Θά συνεχίσουμε νά περπατᾶμε σέ δύσβατο δρόμο. Τά πράγματα θά σφίξουν καί ὁ Τσίπρας δέν θά μπορέση νά ἀποφύγη τίς ἐκλογές.
Σ’αὐτές θά ἔχουμε νά ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα στήν τωρινή κυβέρνηση πού καταβαράθρωσε τήν οἰκονομία καί ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν μπολσεβικικο-σωβινιστικό συνεταιρισμό, πού δίνει μικρή σημασία στήν δημοκρατία ἀπό τήν μιά μεριά - καί ἀπό τήν ἄλλη τίς δυνάμεις γιά τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη καί τίς εὐρωπαϊκές ἀξίες ζωῆς.
Ἀπό μία συνέντευξη τοῦ καθηγητῆ Ν. Χριστοδουλάκη στό χθεσινό «Βῆμα» φαίνεται ὅτι τό αἴτημα γιά τό Εὐρωπαϊκό Κόμμα ἔχει διαδοθῆ. Ὁ καθηγητής εἶπε ὅτι ἕνα τέτοιο κόμμα θά θύμιζε τό ἀγγλικό, τό ρωσικό καί τό γαλλικό κόμμα στήν Ἑλλάδα τοῦ 19ου αἰώνα καί θά ἦταν ἀναχρονισμός.
Ὅμως τά κόμματα χρειάζεται νά ἀπαντοῦν στίς συγκεκριμένες ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς τους. Καί ἡ κυρίαρχη ἀνάγκη σήμερα εἶναι νά μείνουμε, ἀλλά καί νά γίνουμε περισσότερο, Εὐρώπη.

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Γράμμα 390: Ὁ ἀληθινός πατριωτισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 390
 
Ὁ νέος ὑπουργός Τσακαλῶτος πού νομιμοποιημένος ἀπό τήν μεγάλη νίκη τοῦ Ὄχι ἐκόμισε τό Ναί στίς Βρυξέλλες, δέν ἐπέστρεψε ἀπόψε μέ τό Ναί τῶν δανειστῶν. Θά συνεχιστοῦν οἱ διαπραγματεύσεις σέ πολλά ἐπίπεδα.
Στήν τραγική θέση πού μᾶς ἔχει φέρει τό κακό μας τό κεφάλι (δέν εἶναι ἡ ὥρα νά κατανείμουμε τίς εὐθῦνες μεταξύ Τσίπρα καί τῶν προκατόχων του) ἡ διαπραγμάτευση μέ τήν Τρόϊκα δέν ἔχει νόημα.
Θά ἔπρεπε νά τῆς δηλώσουμε, ὅτι θά ὑπογράψουμε ὁποιαδήποτε Συμφωνία κι ἄν μᾶς παρουσιάση. Ὅπως ὑπέγραψαν οἱ Γερμανοί τήν Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, ἀρνούμενοι νά τήν διαβάσουν, γιά νά μήν φανῆ ὅτι συναινοῦν στό περιεχόμενό της. Μ’αὐτήν τήν πράξη των ἡ Γερμανία ἔγινε πάλι κυρίαρχο κράτος καί μπῆκε στόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στήν οἰκονομική εὐημερία.
Ἡ δήλωσή μας στό πνεῦμα πού προαναφέρθηκε θά ὑποχρέωνε τούς Τροϊκανούς νά λύσουν τίς διχογνωμίες τους καί νά μᾶς παρουσιάσουν ἕνα κοινό χαρτί Συμφωνίας. Ἄν καθυστεροῦσαν στήν σύνταξή του ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη, πού δέν ἔχει πάψει νά ὑπάρχει, θά στρεφόταν μέ τό μέρος μας καί ἐναντίον τους.
Εἶναι φτηνός πατριωτισμός νά δίνουμε μάχες γιά τά ἐπιμέρους κεφάλαια τῆς Συμφωνίας. Ὁ ἀληθινός πατριωτισμός εἶναι νά κλείσουμε τήν Συμφωνία πού θά ἀποτρέψη τήν λεγόμενη σήμερα ¨ἀνθρωπιστική καταστροφή¨ καί συνάμα τήν ἐθνική καταστροφή πού ξέρουμε ἀνέκαθεν τί σημαίνει, ἀντί πάσης θυσίας. Ὁ χρόνος δέν σταματᾶ καί ἀπό τήν ἡμέρα πού θά ἀποκτήσουμε σταθερότητα χάρις στήν Συμφωνια, θά μπορέσουμε νά αὐξήσουμε τήν παραγωγή μας πού ἔχει συρρικνωθῆ καί νά μειώσουμε τά βάρη πού μᾶς ἔχουν τεθῆ.

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Γράμμα 389: Νίκησε το «ΝAI»


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 389
 
Μέ τήν ἀπόφαση πού πῆρε σήμερα τά ξημερώματα ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῆς Βουλῆς ἀποφύγαμε μιά ἀνεπανόρθωτη καταστροφή. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά εἶναι εὕκολη καί γρήγορη ἡ ἐπάνοδος σέ συνθήκες κανονικές καί στήν ἀνάκαμψη πού εἶχε λάβει ἡ οἰκονομία τό 2014 μέχρι πού πιθανολογήθηκε ὅτι σέ μερικούς μῆνες θά κυβερνοῦσε ὁ Σύριζα.
Χρειάζεται τώρα νά πείσουμε τούς ἑταίρους μας, ὅτι ἡ πρόταση πού τούς ὑποβάλαμε εἶναι σωστά θεμελιωμένη καί ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει τήν θέληση καί τήν δύναμη νά τήν ὑλοποιήση. Τό τελευταῖο ὅμως εἶναι ἤδη προβληματικό ἀφοῦ δεκατρεῖς βουλευτές τοῦ Σύριζα, περιλαμβανομένης τῆς Προέδρου τῆς Βουλῆς καί τῶν ὑπουργῶν Π. Λαφαζάνη καί Δ. Στρατούλη, κατεψήφισαν τήν ἐπανάληψη τῶν διαπραγματεύσεων μέ τούς “θέσμους” ἤ δέν ἔδωσαν ψῆφο. Ἡ κυβέρνηση ἔχασε τήν δεδηλωμένη καί εἶναι ὑποχρεωμένη νά προσφύγη σέ καινούργιες ἐκλογές, ἄν δέν θελήσει νά ἀναπληρώση τίς ψήφους πού ἔχασε μέ ψήφους ἀπό τήν ἀντιπολίτευση.
Ὁ δρόμος πού ἀνοίγεται γιά τόν τόπο μας θά εἶναι μακρύς καί δύσβατος.
Τό «ΟΧΙ» πού κέρδισε μέ 61% στό δημοψήφισμα σέ ἕξι μέρες ἔγινε «ΝΑΙ» θυμίζοντας ἕνα γαλλικό σατιρικό τραγουδάκι, πού έκανε ἔκκληση σέ μιάν ἄπιστη καί εὐμετάβλητη γυναῖκα: «Ἄν φύγεις γιά νά ξαναγυρίσεις, γιατί θά φύγεις λοιπόν;».

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Γράμμα 388: Μιά πνοή ἐλπίδας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 388
 
Ἡ εἴδηση, ὅτι μέχρι χθές τή νύχτα ἤ τό πολύ σήμερα τό πρωϊ θά κατέθετε ἡ κυβέρνηση στίς Βρυξέλλες σχέδιο Συμφωνίας πού θά ἀνταποκρινόταν στίς ἀπαιτήσεις τῶν Θεσμῶν, προκάλεσε ἕνα κύμα αἰσιοδοξίας. Ὅτι μετά τήν ὑπογραφή της θά ἀρχίσουν νά μᾶς δίνουν λεφτά γιά τίς τρέχουσες ἀνάγκες οἱ δανειστές μας, ὅτι θά κουρέψουν τό χρέος μας, ὅτι θά ἀρχίσουν κλιμακωτά νά μᾶς παρέχουν τά χρήματα ἑνός τεράστιου ἀναπτυξιακοῦ δανείου. Ἄρα ὅτι συντομώτατα θά ἄνοιγαν οἱ τράπεζες καί θά σταματούσαμε νά κάνουμε οὐρές μπροστά στά ΑΤΜ.
Σήμερα πού δημοσιεύθηκε σέ ἑλληνική μετάφραση ἡ κυβερνητική πρόταση διαβάσαμε ἕνα ἀποκορύφωμα δημιουργικῆς ἀσάφειας. Γεμᾶτο ἀπό θά, τά ὁποία θά ἀπαιτήσουν χρόνια νά ὑλοποιηθοῦν. Ἐλάχιστοι συγκεκριμένοι ἀριθμοί. Ὑποσχέσεις προθέσεων. Γιά νά κάνουν οἱ τεχνοκράτες τῆς Τρόϊκας μιά πρόχειρη ἀποτίμηση τῆς κυβερνητικῆς πρότασης θά πρέπει νά ἐργαστοῦν ἐντατικά τουλάχιστον μέχρι τήν Δευτέρα. Τό ἐάν οἱ Θεσμοί τελικά θά ὑπογράψουν τήν προτεινόμενη Συμφωνία εἶναι μιά ἄλλη ὑπόθεση.
Τό πρῶτο θύμα τῆς χθεσινῆς ἐλπίδας ἦταν ἡ ὀργανωμένη κίνηση τοῦ «Μένουμε στήν Εὐρώπη». Ἡ συγκέντρωσή της στήν πλατεῖα Συντάγματος σημείωσε μιά παταγώδης ἀποτυχία. Προσῆλθαν πολύ λίγοι ἄνθρωποι καί χωρίς κανέναν ἐνθουσιασμό. Μέ ὅσους ἀπό τούς ἀπουσιάσαντες ἤρθαμε κατόπιν σέ ἐπαφή, ἀκούσαμε μετά μιά πρόχειρη δικαιολογία, ὅτι ἔτυχε νά ἀρρωστήσουν κλπ, τήν ἐξήγηση, ὅτι ἐν ὄψει τῆς Συμφωνίας δέν ἤθελαν νά φανῆ στούς ξένους ὅτι στήν διαπραγμάτευση ἡ κυβέρνηση δέν μιλᾶ ἐξ ὀνόματος ὁλόκληρου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀρκετή ζημιά, λένε, τῆς κάνουν οἱ ἀκραῖες συνιστῶσες τοῦ Σύριζα καί τό μπουμπουνοκέφαλο ΑΝΕΛ, πού διακηρύσσουν ὅτι θά καταψηφίσουν μιά συμφωνία πού θά παραβιάζει τίς «κόκκινες γραμμές».
Ἦρθε λοιπόν ὁ χρόνος νά κρίνουμε τήν διοίκηση τῆς ὀργάνωσης «Μένουμε στήν Εὐρώπη». Ξεσήκωσε στήν ἀρχή τόν ἐνθουσιασμό τῆς φιλοευρωπαϊκῆς πλειοψηφίας, τήν ὁποίαν εἶχε στριμώξει ἡ τσιπρική μειοψηφία πού μέ περίτεχνους ἑλιγμούς ἔγινε κυβέρνηση. Ἡ πρώτη συγκέντρωση στό Σύνταγμα ὑπῆρξε μεγαλειώδης. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἡ διοίκηση τῆς ὀργάνωσης ἔκανε τό ἕνα λάθος μετά τό ἄλλο. Ἀρχίζοντας ἀπό τήν πρόσκληση νά πᾶμε στό Καλλιμάρμαρο, τό ὁποῖο ἦταν κλειδωμένο, πρᾶγμα πού μᾶς ἔκανε νά περιοριστοῦμε στόν στενό χῶρο μεταξύ τῆς ὁδοῦ Ἀραβαντινοῦ καί τοῦ γυμναστηρίου τοῦ Φωκιανοῦ. Χθές ἦταν τό ἐπιστέγασμα τῶν λαθῶν της. Χωρίς νά ὑπάρχει ἀνάγκη μιᾶς νέας συγκέντρωσης καί χωρίς νά ἐπικαλεσθῆ πειστικό λόγο γιά τήν χρησιμότητά της, μᾶς φώναξε νά ξαναπᾶμε στό Σύνταγμα.
Ἐπιτέλους ποιοί ἀπαρτίζουν τήν μυστηριώδη διοικοῦσα ἐπιτροπή τῆς ὀργάνωσης; Ξέρουμε ὅτι μετέχουν σ’αὐτήν οἱ δήμαρχοι τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά γιά τά ὑπόλοιπα μέλη της, τόν ἴδιο τόν ἀριθμό τους, ὑπάρχουν μόνο εἰκασίες. Οὔτε μάθαμε ποτέ ὅτι ἔχει ἕναν ὀργανωτικό ὑπεύθυνο. Ἔτσι δέν διευθύνονται ἀποτελεσματικά οἱ ἀγῶνες.
Οἱ βουλευτικές ἐκλογές δέν θά ἀργήσουν νά γίνουν. Τό καθοριστικό ζήτημα σ’αὐτές, ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ κατάληξη τῆς διαπραγμάτευσης, θά εἶναι τό ἄν ἡ χώρα μας θά παραμείνη εὐρωπαϊκή καί θά γίνη ἀκόμη εὐρωπαϊκώτερη ἤ ἄν θά προχωρήση μέ πρότυπα της τόν Βελουχιώτη καί τήν Βενεζουέλα.
Χρειάζεται οἱ εὐρωπαϊστές νά ἀποτελέσουμε ἑνιαῖο κόμμα ἐναντίον τῆς συμμαχίας Σύριζα, ΑΝΕΛ καί Χρυσῆς Αὐγῆς. Οἱ διαφορές τῆς θεωρίας τῆς ΝΔ, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί τοῦ Ποταμιοῦ ἔχουν χάσει κάθε πρακτική σημασία. Τά σημερινά προβλήματα ἀπαιτοῦν λύσεις μετά ἀντικειμενική στάθμιση τῶν δεδομένων τους. Δέν νοεῖται ἡ ἐφαρμογή γαλάζιων, πράσινων καί κόκκινων θεωριῶν. Τό ἑνιαῖο κόμμα προϋποθέτει ἕ ν α ν ἐκφραστή. Τόν Ἀρχηγό πού θά ἐπιλύη τίς διαφορές μεταξύ τῶν προτάσεων τῆς στρατηγικῆς καί θά διευθύνη τήν γενική προσπάθεια.
Νά ψάξουμε μεγάλοι καί μικροί νά βροῦμε τόν καταλληλότερο γιά Ἀρχηγό.
.Δ.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Γράμμα 387: Ἐξεταστικές Ἐπιτροπές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 387
 
Ἡ πολύκροτη Ζωή συνέστησε Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς πού μέ τήν τεχνική ὑποστήριξη καλοπληρωμένων ξένων, πού δηλώνουν εἰδικοί, καί μέ τήν συμμετοχή ἡμετέρων καλλιτεχνῶν ἐρευνᾶ τό πόσο ζημιώσαμε ἀπό τά λεφτά πού μᾶς ἔδωσε ἡ Τρόϊκα χωρίς νά τά ἔχουμε ἀνάγκη.
Ὁ θεσμός τῶν Ἐξεταστικῶν Ἐπιτροπῶν εἶναι πολύ χρήσιμος.
Ἐμεῖς προτείνουμε νά συσταθῆ μιά λιτή Ἐξεταστική Ἐπιτροπή γιά τήν διακρίβωση τῆς ζημίας πού ἔχει ὑποστῆ ἡ χώρα ὡς σήμερα ἀπό τόν Τσίπρα ἐπειδή:
1.    Ὅταν ἀνέβηκε στήν ἐξουσία δέν ἔκλεισε συμφωνία ἐπαναχρηματοδότησης τῆς χώρας μας ἀπό τήν Τρόϊκα διότι ἤθελε νά πάρη περισσότερα.
2.    Διαπραγματευόταν ἐπί τέσσερις μῆνες μέ τούς Τροϊκανούς χωρίς νά καταλήξη καί ἔτσι μεγάλωσαν μέ τούς τόκους τά ποσά πού τούς ὀφείλουμε.
3.    Τόν πέμπτο μήνα μετέθεσε τήν διαπραγμάτευση στόν λαό καί σέ κάθε συγκέντρωση συλλογικῆς διαπραγμάτευσης παρέλυε ἡ ἐμπορική ζωή τῆς πόλης.
4.    Ἄφησε νά περάση χωρίς ἀποτέλεσμα ἡ ἡμερομηνία τῆς περιόδου πού εἶχε συμφωνηθῆ γιά τήν ἀπόληξη τῆς διαπραγμάτευσης καί λύθηκε ἡ ὑποχρέωση τῶν ξένων νά ἐπαναλάβουν τήν χρηματοδότησή μας.
5.    Γιά νά θέση τήν Τρόϊκα πρό τῶν εὐθυνῶν της πραγματοποίησε δαπανηρό Δημοψήφισμα γιά νά ἀπορρίψη ὁ λαός ἕνα ἀνυπόγραφο χαρτί τῶν Τροϊκανῶν, τό ὁποῖο εἶχαν ἐκεῖνοι ἤδη ἀποσύρει.
6.    Γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Δημοψηφίσματος ἔκλεισε τίς τράπεζες, οἱ ὁποῖες δέν ἐπανέλαβαν μετά τόν θρίαμβο τοῦ Ὄχι τίς ἐργασίες τους, ὅπως μᾶς εἶχε ὑποσχεθῆ. Καί οἱ ἄνθρωποι γιά νά εἰσπράξουν τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τους πρέπει νά κάνουν πολύωρες οὐρές κάθε μέρα στά ΑΤΜ.
7.    Λόγω τῆς ἀχρηματίας τοῦ δημοσίου κορβανᾶ ὑποχρέωσε τά κρατικά ἱδρύματα καί τίς ὀργανώσεις τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης νά δανείσουν τά ἀποθέματά τους στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νά μπορέση τό κράτος νά πληρώση τούς μισθούς καί τίς συντάξεις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καί γιά νά καλύψη τό ΙΚΑ τίς ὑποχρεώσεις του ἐπί ἕνα μήνα ἀκόμη.
8.    Ἔνῶ ὅρισε καινούργιους φόρους γιά νά ἰσοσκελίση τόν προϋπολογισμό, δέν τούς εἰσπράττει ἀφ’ἑνός γιά νά μήν γίνη ἀντιδημοτικός καί ἀφ’ἑτέρου διότι ὁ κόσμος ἔχει μείνει χωρίς λεφτά. Προκάλεσε ἔτσι ἕνα ἔλλειμμα δισεκατομμυρίων.
9.    Καθώς ἔχουν μείνει χωρίς μετρητά οἱ ἄνθρωποι, ὅρισε κατά τό διάστημα πού μένουν κλειστές οἱ τράπεζες, νά ταξιδεύουν στίς ἀστικές συγκοινωνίες χωρίς νά πληρώνουν εἰσιτήριο. Ἔμειναν λοιπόν χωρίς ρευστό οἱ συγκοινωνιακές ἐπιχειρήσεις καί δέν μποροῦν νά κάνουν εἰσαγωγή βενζίνης καί ἄλλων ἐφοδίων ἀπό τό ἐξωτερικό, διότι μέ τήν οἰκονομική ἀνασφάλεια τῆς χώρας μας οἱ ξένοι παραγωγοί δέν τούς κάνουν πιά πίστωση.
10.  Ἐνῶ καί ἀπό λόγους συμφέροντος ἀκόμη εἴμαστε στενά προσδεδεμένοι στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί παρ’ὅλο πού ἐπ’ἐσχάτων παριστάνει τόν εὐρωπαϊστή, δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά πῆ τά χειρότερα λόγια γιά τούς εὐρωπαίους ἡγέτες. Μέσα στό κλῖμα αὐτό πῶς θά τούς κάνη νά ἀποφασίσουν νά μᾶς δώσουν πάλι βοήθεια;
11.  Μέ τήν παράλυση τῆς οἰκονομίας κλείνουν καθημερινῶς ἐπιχειρήσεις καί ἀπολύουν τό προσωπικό τους καί ἡ ἀνεργία μεγαλώνει. Ἐκεῖνος παριστάνει ὅτι ἐνεργοῦν οἱ ἐπιχειρηματίες ἔτσι γιά νά τοῦ κάνουν ταξικό πόλεμο.
12.  Ἡ ἀνάγκη περιορισμοῦ τῶν δημοσίων δαπανῶν εἶναι ἐπιτακτική. Ἀλλά οἱ ὑπουργοί, ὑφυπουργοί, γενικοί γραμματεῖς, εἰδικοί σύμβουλοι κλπ ἔχουν πολλαπλασιαστῆ. Ἐπαναδιορίζονται στό δημόσιο καί αὐτοί πού οἱ ὑπηρεσίες τους εἶχαν ἀποβῆ περιττές καί ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἀπολυθῆ ἀπό τά πειθαρχικά συμβούλια καί οἱ συμβληθέντες μέ τό δικηγορικό γραφεῖο τοῦ Κατρούγκαλου.
13.  Ἡ φτωχοποίηση τῶν Ἑλλήνων ἔχει πάρει ἐφιαλτικές διαστάσεις καί μεγαλώνει ἰλιγγιωδῶς κάθε μέρα.
Τό ταμεῖο τοῦ Σύριζα καί τῶν συνεργῶν του ΑΝΕΛ δέν μποροῦν νά ἀποκαταστήσουν τήν ζημιά πού ἔχουν προκαλέσει, διότι τό ποσόν πού θά προκύψη εἶναι ἀστρονομικό. Ἀναγκαστικά πρέπει νά στραφοῦμε κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου πού φέρει τήν εὐθύνη τοῦ προστήσαντος. Ἀλλά ὁ κρατικός προϋπολογισμός χρειάζεται ἐλεημοσύνες γιά νά διατηρηθῆ τό κράτος στήν ζωή. Ἀπό ποῦ νά μπορέση νά βρῆ τά ἀπαιτούμενα γιά νά πληρώση τούς τζερεμέδες τοῦ Τσίπρα;
 
Ὅλοι ἀπόψε στίς 7.30΄ μ.μ στό Σύνταγμα στήν συγκέντρωση Μένουμε Εὐρώπη