Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Γράμμα 380: Μυγχάουζεν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 380
 
Ὁ βαρῶνος ἔγινε διάσημος γιά τά χονδροειδῆ ψέματα πού ἔγραψε γιά νά κοροϊδέψη τίς τερατολογίες ἄλλων ταξιδιωτῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί γιά νά διασκεδάση τούς ἀναγνῶστες του. Κανείς δέν παραπλανήθηκε ἀπό τό βιβλίο του. Ὁ Τσίπρας λέει περίτεχνα ψέματα διαστρέφοντας τήν ἀλήθεια γιά νά παραπλανήση τούς τηλεθεατές.
Ἀπό τότε πού ἀνέβηκε στήν ἐξουσία ἐμφανίζεται εὐρωπαϊστής. Δέν διέκοψε ὅμως τήν συμμαχία του μέ τό ἀντιευρωπαϊκό Podemos καί ἡ ¨Αὐγή¨ πανηγυρίζει κάθε φορά, πού αὐτό αὐξάνει τά χιλιοστά του.
Ἀνήγγειλε τό Σάββατο 28 Ἰουνίου τό Δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς 5 Ἰουλίου γιά νά μεταθέση στόν ἑλληνικό λαό τίς δικές του εὐθῦνες. Γιά τό Ὄχι πού πρόβαλε στίς προτάσεις πού τοῦ εἶχαν κάνει ἀνεπίσημα οἱ τεχνοκράτες τῶν Θεσμῶν ὡς βάση περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Γιά τίς διαπραγματεύσεις αὐτές ὅμως κόπτεται ἀπό τότε πού πῆρε τήν κυβέρνηση. Τίς συνέχισε ἐπί ἕνα τετράμηνο μέ τήν καταφανῆ πρόθεση νά μήν εὐοδωθοῦν καί κατέβασε ὕστερα τούς ὀπαδούς του στούς δρόμους γιά νά ἀναλάβουν μέ συλλαλητήρια συλλογική διαπραγμάτευση.
Βεβαιώνει, ὅτι τό Ὄχι τῆς Κυριακῆς θά σημάνη ἁπλῶς τήν ἀπόρριψη τῶν προτάσεων πού μᾶς ἔγιναν. Καί ὅτι ἀπό Δευτέρας ἡ διαπραγμάτευση θά συνεχισθῆ κανονικά. Οἱ Βρυξέλλες ὅμως τό ἔχουν ξεκόψει: Ἡ προθεσμία γιά τήν ὁποίαν εἴχαμε συμφωνήσει οἱ δύο πλευρές παρῆλθε ἄπρακτη καί δέν ἰσχύει πλέον. Γιά μιά νέα διαπραγμάτευση θέλουν καινούργια αἴτηση μέ σχέδιο κοστολογημένο. Αὐτό πού ἀπό τήν ἀρχή δέν ἤθελε ὁ Τσίπρας. Νά πάρη μόνο ἤθελε τά λεφτά μέ ἁπλῆ δήλωση τῶν καλῶν προθέσεων του.
Προκήρυξε τό τρελλό Δημοψήφισμα τήν Τρίτη γιά τήν Κυριακή ἐνῶ ὁ χρόνος γιά τόν κατατοπισμό τῶν ψηφοφόρων ἀπό τήν συζήτηση τῶν εἰδημόνων τῆς μιᾶς πλευρᾶς μέ τούς εἰδήμονες τῆς ἄλλης ἀπαιτεῖ μῆνες. Στήν Γαλλία προκηρύχθηκε ἕνα τέτοιο Δημοψήφισμα τό καλοκαῖρι καί ὁρίστηκε καί ἔγινε ἡ διεξαγωγή του στίς ἀρχές τοῦ ἑπομένου ἔτους. Στήν Ἀγγλία ὁ Κάμερον τόν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ὑποσχέθηκε ὅτι θά κάνη δημοψήφισμα μέχρι τό 2017 μέ τό ἐρώτημα τῆς ἀποχώρησης τῆς Μ. Βρεττανίας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί δέν ἔχει ἀκόμη ὁρίση τήν ἡμερομηνία τῆς διεξαγωγῆς του, ἐνῶ ἡ συζήτηση μεταξύ τῶν ψηφοφόρων συνεχίζεται ἄνετα.
Γιά τήν αἰφνιδιαστική διεξαγωγή τοῦ Δημοψηφίσματος καταδικάστηκε ἡ κυβέρνησή μας ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, στό ὁποῖο φυσικά μετέχουμε καί τοῦ ὁποίου ἡ βασική ἀποστολή εἶναι ἡ προστασία τῆς Δημοκρατίας σέ ὅλο τόν εὐρωπαϊκό χῶρο.
Στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας θά συζητηθοῦν αὔριο οἱ αἰτήσεις δύο πολιτῶν γιά τήν ματαίωση τοῦ Δημοψηφίσματος, διότι παραβιάζει τό ἄρθρο 44 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, πού ἀπαγορεύει τά δημοψηφίσματα πού ἅπτονται δημοσιονομικῶν θεμάτων (φόροι δηλαδή κλπ.)
Ἡ ΕΡΤ, τήν ὁποίαν ἔχει διογκώσει, παρά τά ταξίματα του στήν Τρόϊκα γιά ἀποκρατικοποιήσεις, λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο συριζικῆς προπαγάνδας. Κατηγορεῖ τόν Σώϋμπλε καί τούς Τροϊκανούς, ὅτι ἔκλεισαν τίς ἑλληνικές τράπεζες. Πάψαμε λοιπόν νά εἴμαστε κυρίαρχη χώρα καί ἐφαρμόζουμε τίς διαταγές τῶν ξένων; Οἱ τράπεζες μέ διαταγή πού ἔβαλε ὁ Τσίπρας νά τήν ὑπογράψη ὁ Βαρουφάκης (διαψεύδοντας τίς δηλώσεις πού εἶχε κάνει πρόσφατα, ὅτι δέν ὑπῆρχε τέτοια περίπτωση) ἔχουν κλείσει ἐπί 9 ἡμέρες, ἄλλη μία πρώτη φορά, ὄχι ἐδῶ μόνον ἀλλά στόν κόσμο ὁλόκληρο. Ὁρίστηκαν ἐξαιρέσεις χάριν τῶν ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ πού ἔχουν πιεστική ἀνάγκη. Οἱ συνταξιοῦχοι πού δέν εἶχαν κάρτα ἀνάληψης ἀπό τά ΑΤΜ ὁρίστηκε ὅτι μποροῦν νά πάρουν ὅταν ἀνοίξουν οἱ τράπεζες 120 εὐρώ. Τούς ἔβγαλαν ὅμως κάρτα ἀνάληψης, ὁπότε ἀπό δῶ καί πέρα θά μποροῦν νά σηκώνουν μόνο 60 εὐρώ τήν ἡμέρα, ὅπως κάθε θνητός.
Τά ΑΤΜ χρειάστηκε νά λάβουν ἔκτακτη ἐνίσχυση ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (τῆς ὁποίας ὁ διοικητής ἀπειλεῖται μέ βιαία προσαγωγή στήν Βουλή, διότι εἶχε ἀποκαλύψει τήν ἀληθινή κατάσταση τῆς οἰκονομίας τό 2014). Τά ΑΤΜ στραγγίζονται καί οἱ ἄνθρωποι τρέχουν ἀπό τό ἕνα στό ἄλλο ἐλπίζοντας ὅτι ἔχει ἀκόμη κάποια λεφτά. Στήνονται σέ οὐρές ἀπό τήν νύχτα, καί τήν τήρηση τῆς σειρᾶς ἐπιβλέπουν οἱ ἀστυνομικοί – καί συχνά ὅταν φτάσουν στό μηχάνημα, αὐτό ἔχει ἀπομείνει χωρίς λεφτά.
Ἀντί γιά τήν νέα αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ λόγω τῆς ἔκρυθμης κατάστασης τίς γύρω μεσογειακές χῶρες, τά ξενοδοχεῖα καί τά τουριστικά ἑστιατόρια κλείνουν τό ἕνα μετά τό ἄλλο, ἀπολύοντας τό προσωπικό τους, γιατί ἀκυρώνουν τίς κρατήσεις τους οἱ ξένοι γιά τήν ἀβεβαιότητα τῶν τιμῶν μετά τό Δημοψήφισμα. Ὁ Τσίπρας ἀπαντᾶ ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ συκοφαντία τῶν Θεσμῶν καί τῶν Ἑλλήνων πού ἐπιδιώκουν τήν ἐπιστροφή στό Μνημόνιο.
Ἔχει μπῆ πλῆθος νέων φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων, ἀλλά οἱ φόροι δέν εἰσπράττονται γιατί ὁ κόσμος δέν ἔχει χρήματα νά τούς πληρώση. Ἁπλῶς χρεώνονται στόν λογαριασμό μας στήν Ἐφορία. Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα δέν πραγματοποιοῦν ἔσοδα, διότι ἔχουν περικοπῆ οἱ ἀποδοχές τῶν ἐργαζομένων καί αὐξηθῆ ἡ ἀνεργία. Μέ τί χρήματα θά πληρώσουν τίς συντάξεις τῶν ὁποίων τήν καταβολή εἶχε ἐγγυηθῆ ἡ κυβέρνηση; Τήν προηγούμενη φορά ἡ κυβέρνηση ἔλαβε ἀναγκαστικό δάνειο ἀπό τά ταμεῖα γιά νά μπορέση νά πληρώση τόν μισθό τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, τόν ἀριθμό τῶν ὁποίων αὐξάνει καθημερινῶς μέ νέες προσλήψεις. Ἤδη οἱ ἀστικές συγκοινωνίες δέν εἰσπράττουν εἰσιτήρια λόγω τῆς ἀχρηματίας τοῦ κοινοῦ καί δέν μποροῦν νά πληρώσουν τήν βενζίνη πού καταναλώνουν.
Τήν μεθεπομένη τῆς νίκης τοῦ Ὄχι ἔχει διακηρυχθῆ ὅτι θά ἀνοίξουν οἱ τράπεζες καί θά ἀποδεσμεύσουν τίς καταθέσεις. Μέ ποιά λεφτά ὅμως; Αὐτά τά ἔχουν σηκώσει οἱ Ἕλληνες καί οἱ συριζικοί ἀκόμη, διότι παρά τήν ἐπικαλούμενη ἐθνική ὑπερηφάνεια τους, ἀπεχθάνονται τό Κούγκι, καί ἔχωσαν τά μετρητά κάτω ἀπό τό στρῶμα τους καί οἱ πιό προνοητικοί τά ἐξήγαγαν στό ἐξωτερικό.
Ὅταν ἀνοίξουν κάποτε πάλι οἱ τράπεζες θά εἶναι ὑποχρεωμένες λόγω τῆς στενότητας τῶν ἀποθεμάτων τους νά κουρέψουν ἄγρια τίς καταθέσεις.
Ἡ κυβέρνηση ἰσχυρίζεται πώς μέ τήν νίκη τοῦ Ὄχι ἡ ζωή θά εἶναι πάλι ὅπως πρίν. Ἀλλά ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν στήν ἐξυπηρέτηση τῶν χρεῶν της ἔχει ἐκλείψει. Πίστωση δέν δίδεται καί θά πρέπει νά πληρώνουμε τίς εἰσαγωγές τῶν βιομηχανικῶν ἀγαθῶν, τῶν τροφίμων στῶν ὁποίων τήν παραγωγή εἶναι ἀνέκαθεν ἐλλειματική ἡ χώρα μας καί φαρμάκων μέ μετρητά, τά ὁποία ἔγιναν δυσεύρετα. Οἱ ἐφημερίδες ἔχουν περιορίσει τίς σελίδες τους, γιατί ἀπό τό ἐξωτερικό δέν στέλνεται χαρτί μέ πίστωση.
Ὅλοι οἱ μέν ἄμεσα ἐλεγχόμενοι ἀπό τήν κυβέρνηση φορεῖς, ἀκόμη καί ΓΣΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Ἐργατῶν Ἑλλάδος) λένε Ναί, γιατί ἀποτελεῖ ἐθνική ἀνάγκη.
Τήν Κυριακή θά ψηφίσουν τό Ὄχι οἱ κυβερνητικοί πού ζοῦν σέ ἕνα φαντασιακό κόσμο πού ἀποδίδει τά δεινά μας στίς μηχανορραφίες τῶν ξένων καί τίς ἁμαρτίες τῶν ἐγχωρίων Μνημονιακῶν. Τό Ναί θά σημάνη μία συμφωνία χειρότερη ἀπό αὐτήν, πού θά κλείναμε πρίν ἀπό τόν τυφῶνα πού προκάλεσε ὁ Τσίπρας, ἀλλά χωρίς αὐτήν τήν συμφωνία θά διαλυθῆ ἡ χώρα. Γι’αὐτό θά τήν ψηφίσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πού ἔχουν κουκούτσι μυαλό στό κεφάλι τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου