Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Γράμμα 400: Πολιορκία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 400
 
Πολλαπλασιάζονται οἱ ὁρκωμοσίες ὑπερυπουργῶν, ὑπουργῶν, ἀναπληρωτῶν-ὑπουργῶν, γενικῶν γραμματέων καί ὅλων τῶν λοιπῶν βλαστῶν τῆς κυβερνητικῆς νομενκλατούρας. Αὐτοί πού μένουν ἐκτός νυμφῶνος διότι ἔχουν καταψηφίσει τήν κυβερνητική γραμμή δέν διαγράφονται, γιατί δέν τηροῦν τό καταστατικό τοῦ κόμματος, τό ὁποῖο ἔχουν ὑπογράψει, νά τοῦ ἐπιστρέψουν τήν ἕδρα. Ἀνακάλυψαν τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 51 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, πού λέει ὅτι οἱ βουλευτές ἀντιπροσωπεύουν τό Ἔθνος καί τό ἄρθρο 60 πού λέει ὅτι οἱ βουλευτές ἔχουν ἀπεριόριστο τό δικαίωμα τῆς γνώμης καί ψήφου κατά συνείδηση. Ἄρα δέν μπορεῖ ὁ ἀρχηγός Τσίπρας νά τούς ἀναγκάση νά ψηφίσουν ἐναντίον τῆς συνείδησης των!
Τό κοροϊδάκι τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ ὑπῆρξε ὁ βουλευτής τῶν ΑΝΕΛ Δαμαβολίτης, ὁ ὁποῖος διαφωνήσας μέ τήν κυβερνητική πολιτική παραιτήθηκε ἀπό τό κόμμα καί κληθείς ἀπό τόν ἀρχηγό του τοῦ ἐπέστρεψε τήν ἕδρα του.
Γιά νά τιμήση τήν πίστη τῶν ΑΝΕΛ πρός τήν κυβερνητική συμμαχία ὑπουργοποίησε ὁ Τσίπρας καί ἄλλο στέλεχος τους. Ὁ Παῦλος Χαϊκάλης, εἶναι ὁ πρῶτος ἐπαγγελματίας κωμικός πού ἀνέβηκε σέ ὑπουργικό θῶκο, παρότι στήν φάρσα πού σκάρωσε γιά τήν δῆθεν ἀπόπειρα τῆς ἐξαγορᾶς του γελοιοποιήθηκε.
Οἱ ἀλληπάλληλοι ὅρκοι τῶν στελεχῶν τοῦ Σύριζα στόν χορό τῶν μεταθέσεων τους κατήντησαν ρουτίνα καί ἡ τελετή τῆς ὀρκωδοσίας πλεονασμός. Θά ἀρκοῦσαν οἱ τελετές παράδοσης καί ἀνάληψης τῶν ὑπουργείων μέ τήν ὑπογραφή ἑνός πρωτοκόλλου. Σκοπός τῆς τελετουργίας πού ἀναμεταδίδεται ἀκατάπαυστα ἀπό τά τηλεοπτικά κανάλια εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ ζυγοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά οἱ Πολιορκημένοι παραμένουν Ἐλεύθεροι νά πραγματοποιήσουν τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο τους.
 
ΝΔ, Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ ἑνωθῆτε σέ ἑνιαῖο κόμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου