Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Γράμμα 407: Ἐργατοῶρες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 407
 
Ἔχει ὑπολογίσει κανείς τί έχει στοιχίσει στήν ἐθνική οἰκονομία τό στήσιμο μέ τίς ὧρες μπροστά στά ταμεῖα τῶν τραπεζῶν καί τά Α.Τ.Μ.; Μόνον εἰκασίες μποροῦν νά γίνουν γιά αὐτόν τόν ἰλιγγιώδη ἀριθμό διότι δέν διαθέτουμε τόν τεράστιο ἀριθμό τῶν ὑπαλλήλων, γιά τήν καταγραφή τῶν προσερχομένων στά σημεῖα τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν. Μόνο ἄν γινόμασταν ἕνα ἀστυνομικό κράτος τοῦ τύπου πού ὀνειρεύονται ὁ Λαφαζάνης καί ἡ “iskra” θά μποροῦσαν ὅλοι οἱ συναλλασσόμενοι μέ τίς τράπεζες νά παρακολουθοῦνται συνεχῶς ἀπό τό κράτος.
Ο Βαρουφάκης πλησίασε νά βρῆ τό φάρμακο, χωρίς νά καταργήση τό καπιταλιστικό σύστημα καί νά φτιάξει καινούργιες τράπεζες πού θά τύπωναν τίς δραχμές, στίς ὁποῖες θά ἀποκτούσαμε σύντομα πρόσβαση ὅλοι. Ἐπέδειξε τόσο μεγάλη μυστικότητα στήν κατάρτιση τοῦ σχεδίου του, πού τό Γενικό Λογιστήριο δηλώνει ὅτι δέν τοῦ εἶχε μιλήσει ποτέ γι’ αὐτό. Ἡ ἀπάντησή του εἶναι ὅτι εἶχε προσλάβει ὡς βοηθό του ἕναν περισπούδαστο οἰκονομολόγο εἰδικό στήν συγκρότηση ἠλεκτρονικών προγραμμάτων. (Τό ὄνομά του δέν τό ἔχει ἀνακοινώσει) Δέν μπόρεσαν ὅμως νά ἐφαρμόσουν τό σχέδιο πού ἑτοίμαζαν διότι ἡ τρόϊκα γνωρίζει τούς κλειδάριθμους τῶν φορολογουμένων. Καί δέν θά ἄφηνε τόν Βαρουφάκη νά τούς δεσμεύσει.
Ἡ νέα ἐπινόηση τοῦ ἀνυπέρβλητου Γιάνη θά στοιχίσει πάλι καί ἐδῶ καί στό ἐξωτερικό πολλές ἐργατοῶρες σέ γέλια τρανταχτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου