Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Γράμμα 399: Εὐρωπαϊστές, δηλαδή δημοκράτες, ἑνωθεῖτε!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 399
 
Εἶναι πολύ παράδοξο ἡ κυβέρνηση νά ἑτοιμάζεται νά κάνη ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο ἤ τόν Ὀκτώβριο καί ἡ ἀντιπολίτευση νά κόπτεται, ὅτι θά εἶναι καταστροφικές γιά τόν τόπο.
Τό σύνηθες εἶναι ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν νά ἀρχίζει ἡ ἀντιπολίτευση νά ζητᾶ καινούργιες, ἐπικαλούμενη ὅτι σ’αὐτές ἀσκήθηκε βία καί νοθεία ἤ ὅτι μετάνοιωσε ἡ κοινή γνώμη κλπ.
Πῶς ἐξηγεῖται τό τωρινό φαινόμενο;
Ὁ Τσίπρας θέλει τίς ἐκλογές γιά νά ἀποκαταστήση τήν ἑνότητα τῆς διασπασμένης παράταξης του, νά ἀποκλείση ἀπό τούς συνδυασμούς αὐτούς πού σήκωσαν πολύ κεφάλι καί φυσικά νά κυβερνήση ἄλλα τέσσερα χρόνια. Πολλαπλασιάζοντας τήν ζημιά πού ἔχει κάνει ἤδη στόν τόπο καί διατηρώντας τήν ἀπειλή τῆς δραχμῆς καί τῆς ρήξης μέ τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία θά ἐπιφέρη τήν ἐγκαθίδρυση νεοκομμουνιστικῆς δικτατορίας.
Οἱ Μεϊμαράκης, Θεοδωράκης καί Γεννηματᾶ δέν θέλουν τίς ἐκλογές διότι φοβοῦνται ὅτι θά τίς χάσουν. Ἄν ἀναμετρηθῆ ἀπό τήν μιά μεριά ὁ ἐπανενωμένος Σύριζα καί ἀπό τήν ἄλλη αὐτοτελῶς ἡ ΝΔ, τό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ ἡ παράσταση τῆς νίκης θά λειτουργήση ὑπέρ τοῦ Σύριζα καί θά πάη σ’αὐτόν ἡ κυμαινόμενη ψῆφος.
Ἀπό τόν φόβο τῆς πείνας πού ὑπῆρχε μέχρι χθές, γλιτώσαμε χάρις στήν χορηγία τῶν «τοκογλύφων τῆς Τρόϊκας». Καί οἱ οἰκονομικές συγκρίσεις πῶς τά περνούσαμε ἐπί Σαμαρᾶ-Βενιζέλου καί πῶς περνούσαμε μέχρι τώρα ὑπό τόν Τσίπρα θά ἀργήσουν νά παραγάγουν νηφάλια σύγκριση.
Αὐτό πού εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη εἶναι νά παραμερίσουν τίς φιλοδοξίες τους οἱ ἀρχηγοί τῶν δημοκρατικῶν κομμάτων, τίς ὁποῖες συμμερίζεται ἕνα λιγώτερο τοῦ ἑκατομμυριοστοῦ τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, καί νά ὁλοκληρώσουν ταχύτατα τήν διαδικασία τῆς συνένωσης τῶν κομμάτων τους σέ ἕνα.
Τά προβλήματα τῆς χώρας μας εἶναι συγκεκριμένα καί οἱ λύσεις τους πρέπει νά εἶναι πραγματιστικές. Ἀσχέτως ἀπό τήν πολιτική θεωρία. Οὔτε κόκκινες, οὔτε πράσινες, ἀλλά τέτοιες στίς ὁποῖες νά ἐξισορροποῦνται τά στοιχεῖα τοῦ κοινοῦ συμφέροντος.
Ἡ μικρή παρέα, πού ἐκδίδει αὐτά τά Γράμματα, καλεῖ ὅλους τούς εὐρωπαϊστές, δηλαδή τούς δημοκράτες τῆς πατρίδας μας, νά ἀποτελέσουμε ἕνα πανίσχυρο ρεῦμα πού νά ὑποχρεώση τούς Μεϊμαράκη, Θεοδωράκη καί Γεννηματᾶ νά παραμερίσουν τίς ἀτομικές φιλοδοξίες τους καί νά φτιάξουν τό ταχύτερο τό ἑνιαῖο κόμμα γιά τήν διάσωση τοῦ τόπου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου