Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Γράμμα 393: Τώρα τί γίνεται;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 393
 
Χθές ἦταν μιά ἡμέρα εὐτυχίας. Ἐνῶ πηγαίναμε πρός μιάν ἀνεπανόρθωτη καταστροφή, τήν ἀπέτρεψε μέ μεγάλη προσπάθεια ἡ κυβέρνηση μέ τήν σύμπραξη τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. Σωτηρία λοιπόν καί συνάμα πνεῦμα ἐθνικῆς ἑνότητας.
Σήμερα ἀρχίζουν τά δύσκολα. Εἴμαστε σάν τό ναυαγό πού κατόρθωσε νά βγῆ στήν στεριά, ἀλλά εἶναι μέ ἄδειο τό στομάχι καί ὁ δρόμος γιά νά φτάση στό γειτονικό χωριό εἶναι μακρύς καί μέ πολλά ἐμπόδια.
Μόλις ἔγινε γνωστό, ὅτι εἴχαμε κατορθώσει νά κλείσουμε μέ τούς ἑταίρους μας συμφωνία γιά τήν διάσωσή μας, ἄρχισαν νά προκηρύσσονται ἀπεργίες. Πρώτη ἡ ΑΔΕΔΥ τό συνδικαλιστικό ὄργανο τῆς πιό εὐνοημένης τάξης ἀπό τήν κυβέρνηση. Μέ αἰτιολογία: ὅτι ἐνῶ εἴχαμε ψηφίσει Ὄχι ἐφαρμόστηκε τό Ναί.
Οἱ συντεχνίες τῶν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων δηλώνουν, ὅτι θά ἀπεργήσουν γιά νά μήν εἰσχωρήσουν ἄλλοι στά χωράφια τους. Οἱ φαρμακοποιοί θά κλείσουν αὔριο τά μαγαζιά τους καί θά πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση γιά νά ἀποφασίσουν ἡ ἀπεργία νά μεταβληθῆ σέ διαρκείας.
Οἱ ἀπεργίες ροκανίζουν τό συρρικνωμένο ἐθνικό εἰσόδημά μας.
Δέν ξέρουν ὅλοι, ὅτι δέν πήγαμε ὡς νικητές στίς Βρυξέλλες, ἀλλά γιά νά ἐπιτύχουμε τόν λιγώτερο ἐπώδυνο συμβιβασμό; Γιατί τώρα παλεύουν διάφορες κοινωνικές ὁμάδες, ἡ κάθε μιά γιά νά μήν θιγῆ τό δικό της συμφέρον; Ἔτσι ὅμως καί ξελασπώσουμε καί ἐπιτευχθῆ ἡ ἀνάκαμψη, ὅλα τά στραβά μποροῦν νά διορθωθοῦν.
Ἡ κυβέρνηση πρέπει ὡς αὔριο τό βράδυ νά ἐπιτύχη τήν ψήφιση ἑνός νομοσχεδίου μαμούθ. Ἡ ἔκταση του θά εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε οἱ βουλευτές θά προλάβουν νά διαβάσουν μόνο τίς διατάξεις πού θέλουν νά ἀπορρίψουν. Οἱ 17 βουλευτές τοῦ Σύριζα πού ἀντιτάχθηκαν στήν ἐνολή πρός τήν κυβέρνηση νά διαπραγματευθῆ τό Ναί, ἀσφαλῶς δέν θά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο γιά τήν ἐκτέλεση αὐτῶν πού συμφωνήσαμε μέ τήν Τρόϊκα. Ἔχουν ὑπογράψει τόν κανονισμό τοῦ κόμματος, ὅτι σέ περίπτωση πού βουλευτής δέν θέλει νά ψηφίση σύμφωνα μέ τήν γραμμή τοῦ κόμματος, πρέπει νά παραιτεῖται καί νά  ἐπιστρέφει στό κόμμα τήν ἕδρα του. Πόσοι ἀπό τούς βουλευτές τοῦ Σύριζα πού διαφωνοῦν μέ τήν πολιτική τοῦ Τσίπρα, θά συμμορφωθοῦν μέ τόν κανονισμό;
Ὁ ἀνασχηματισμός τῆς κυβέρνησης ἔγινε ἀναγκαῖος. Ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη της νά ἀναπληρώση τίς ψήφους τῶν ἀποστατῶν μέ ψήφους τῆς ΝΔ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ. Εἴθε νά τίς δώσουν τά κόμματα αὐτά χωρίς νά τρίβουν συνεχῶς στήν μούρη τοῦ Τσίπρα τά λάθη πού ἔκανε, πρᾶγμα πού θά καταστήση ἀδύνατη τήν συνεργασία των.
Ἡ ἀκύρωση τοῦ Ναί εἶναι πολύ εὔκολη καί ἡ ἐπιστροφή στό Ὄχι θά μᾶς ρίξη σέ βάραθρο χειρότερο ἀπό αὐτό πού φοβόμασταν χθές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου