Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Γράμμα 396: Μετασχηματισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 396
 
Εἶχε προαναγγελθῆ ὁ ἀνασχηματισμός τῆς κυβερνήσεως ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς συνεδρίασης τῆς Βουλῆς γιά τήν ἔγκριση τῆς συμφωνίας μέ τούς δανειστές μας. Πρᾶγμα ἀπολύτως εὔλογο, διότι ὁ ὑπουργός πού καταψήφισε τήν συμφωνία δέν μπορεῖ νά τήν ἐφαρμόση. Θά ἦταν καί γιά τόν ἴδιο τρομερή ψυχική ἐπιβάρυνση!
Ἀνοίγαμε χθές τήν τηλεόραση νά μάθουμε ποιοί θά εἶναι οἱ νέοι μάγειροι, πού θά μᾶς ξεζουμίσουν καί θά μᾶς ψήνουν. Ἡ ἡμέρα τελείωσε χωρίς νά πραγματοποιηθῆ ὁ ἀνασχηματισμός. Οἱ τηλεσχολιαστές κατέληξαν, ὅτι ὁ πρωθυπουργός θά περιμένει καί τήν ψηφοφορία τῆς ἑπομένης ἑβδομάδας γιά νά ἀντικαταστήση καί τούς ὑπουργούς πού θά ψηφίσουν ἐναντίον τῆς ὁριστικῆς συμφωνίας, μετά τήν ἔγκριση τῆς προκαταρκτικῆς ἀπό τά κοινοβούλια ἕξι εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.
Ἡ σημερινή ¨Αὐγή¨ ὅμως γράφει, ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός θά πραγματοποιηθῆ σήμερα «ἐκτός ἀπροόπτου».
Τά ἀπρόοπτα εἶναι ὅμως πάντα πολλά καί ἀμφιβάλλουμε ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ Σύριζα, θά θελήση νά διασπαστῆ τό κόμμα του. Ἔχει τήν φήμη πώς εἶναι πάντα ἕτοιμος στήν λήψη τῶν μεγάλων ἀποφάσεων. Στήν πραγματικότητα ἕχει τήν ἑτοιμότητα νά τίς ἀποφεύγει.
Οἱ ἐκλογές εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναπόφευκτες. Θά εἶναι ἡ ἀναμέτρηση μεταξύ τῶν τριῶν κομμάτων πού θέλουν τήν Εὐρώπη καί τήν Δημοκρατία καί τοῦ συνοθυλεύματος τῶν συνιστωσῶν πού δέν μποροῦν νά καταλήξουν στό ποῦ θέλουν νά μᾶς πᾶνε.
Στήν ἀναμέτρηση αὐτή εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά νικήσουν οἱ ΝΔ, τό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ κατεβαίνοντας σέ ἑνιαῖο σχῆμα καί μέ ἕναν ἐκφραστή καί ἀρχηγό στίς ἐκλογές. Ἔτσι θά γίνη ὁ μετασχηματισμός τῆς πολιτικῆς ζωῆς μας ἀπό τό συνεχές ἀπρόοπτο στήν σταθερότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου