Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Γράμμα 408: Διάλυση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 408
 
Ποτέ μέχρι σήμερα δέν ἔκαναν τόσες συνεδριάσεις αὐτοί πού κυβερνοῦν τήν χώρα μας. Συνεδριάζει τό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Σέ ὁλομέλεια καί κατά κλιμάκια. Συνεδριάζει τό Πολιτικό Γραφεῖο, ἡ Πολιτική Γραμματεία, ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάδα, ἡ εἰδική ἐπιτροπή δημοσίων σχέσεων, ὄργανα θεσμοθετημένα καί ὄργανα πού συνέστησε μέ ἀτομική του ἀπόφαση ὁ ἀρχηγός. Θά μποροῦσαν ὅλοι αὐτοί νά ἐγκατασταθοῦν σέ ἕνα τεράστιο ξενοδοχεῖο γιά νά βρίσκονται σέ διαρκῆ ἑτοιμότητα γιά νά ἀπαρτίσουν τό ὄργανο πού συνεκάλεσε ὁ Ἀλ. Τσίπρας.
Ἡ ὑπερκέραση τῶν διαφωνιῶν δέν ἐπιτυγχάνεται σέ αὐτές τίς συνεδριάσεις. Ὑπάρχουν οἱ ἀκραῖοι Ἀριστεροί πού δέν ὑποχωροῦν οὕτε σπιθαμή ἀπό τήν συμφωνία πού εἶχαν κλείσει πρίν μέ τούς ἄλλους προκειμένου νά συνιδρύσουν τόν Σύριζα. Ὑπάρχουν οἱ Ἀριστεροί πού καταψηφίζουν τά μέτρα πού προτείνει ἡ κυβέρνηση στή Βουλή, ἀλλά δηλώνουν ὅτι συνεχίζουν νά τήν στηρίζουν. Ὑπάρχει καί ἡ πτέρυγα ὑπό τόν Τσίπρα, πού γιά νά διασώση τήν ὄψη τῆς κομματικῆς ἑνότητας, παριστάνει ὅτι δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτή ἔχει πεθάνει.
Εἶναι οὐτοπική ἡ ἐλπίδα ὅτι τό συνέδριο τοῦ κόμματος τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ σύγκληση θά γεφυρώσει τίς διαφορές.
Τελικά βαίνουμε πρός διάλυση τοῦ κόμματος τῆς κυβέρνησης. Ἀλλά καί τῆς Βουλῆς, διότι ἡ ὁμάδα Τσίπρα δέν μπορεῖ νά συνεχίση νά κυβερνᾶ μέ τίς ψήφους τῶν βουλευτῶν τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης.
Οἱ ἐκλογές πού θά ἀκολουθήσουν, θά δώσουν στούς Ἕλληνες τήν εὐκαιρία νά σταματήσουν τή διάλυση τοῦ τόπου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου