Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Γράμμα 379: Ἐπέλαση στό Χάος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 379
 
Ἀπό τίς 30 Μαρτίου 1843 πού ἵδρυσε ὁ Γεώργιος Σταύρου μέ κεφάλαια κυρίως φιλελλήνων τήν Ἐθνική Τράπεζα, ἔπαψε ἡ ἀνάγκη νά χρησιμοποιοῦν οἱ Ἕλληνες τά κεμέρια τους, λαγήνια καί οἱ πιό πλούσιοι στέρνες γιά νά φυλᾶνε τά λεφτά τους. Στά 172 χρόνια πού ἀκολούθησαν τό τραπεζικό σύστημα ἔγινε ὁ αἱμοδότης τῆς οἰκονομίας μας. Βαθμηδόν ἀναγκαστήκαμε νά τό χρησιμοποιοῦμε ὅλοι. Γιά νά πληρώσης π.χ. τόν φόρο σου, ὅταν ὑπερβαίνει ὁρισμένο ποσόν, δέν μπορεῖς νά τόν καταβάλης σέ μετρητά, πρέπει νά προσκομίσης γραμμάτιο τραπέζης.
Στά πολλά γιά ¨πρώτη φορά¨ τοῦ Τσίπρα ἔκλεισαν οἱ τράπεζες τό περασμένο Σάββατο μέ τήν ἐντολή νά ξανανοίξουν τήν ἑπόμενη Τρίτη! Διά μιᾶς βρεθήκαμε ὅλοι ἀναγκασμένοι νά ψωνίζουμε ἀπό τόν μπακάλη καί τόν φαρμακοποιό μέ τά χρήματα πού εἴχαμε στίς τσέπες μας.
Τά βενζινάδικα σταμάτησαν νά πουλοῦν βενζίνη μέ τίς πιστωτικές κάρτες τῶν πελατῶν τους, διότι οἱ εἰσαγωγεῖς γιά νά πληρώσουν τίς ἐπιχειρήσεις στό ἐξωτερικό, ἀπό ὅπου τήν ἀγοράζουν, πρέπει νά τήν πληρώσουν μέ μετρητά. Οἱ ξένοι δέν τούς κάνουν πλέον πίστωση μέ τήν δημιουργηθεῖσα ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρός τήν οἰκονομία μας. Τό ἴδιο ἀντιμετωπίζουν οἱ εἰσαγωγεῖς χαρτιοῦ καί μιά ἐφημερίδα εἰδοποίησε σήμερα τό πρωΐ ἀπό τήν τηλεόραση τό ἀναγνωστικό κοινό, ὅτι θά ἀναγκαστῆ νά περιορίση τήν κυκλοφορία της.
Μέ τό κλείσιμο τῶν τραπεζῶν ἔγινε ἔφοδος στά σοῦπερ μάρκετ. Ὅταν ἐξαντλήσουν οἱ πελάτες τους τά μετρητά πού ἔχουν, θά προκύψη ἡ ἀνάγκη τῆς χρησιμοποίησης εὐρώ, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πλέον δεσμευμένους ἠλεκτρονικούς λογαριασμούς στίς τράπεζες. Ὡς εὐεργετική ἐξαίρεση γιά ὁρισμένες εὐπαθεῖς κατηγορίες, εἰσήγαγε ὁ Μπαρουφάκης τήν ἀνάληψη 60 εὐρώ τήν ἡμέρα ἀπό κάθε τραπεζικό λογαριασμό ὑπαλλήλου καί συνταξιούχου, πού ὅταν δέν πάει νά τά πάρη χάνει τό δικαίωμα νά τό σηκώση τήν ἑπομένη.
Θά εἶναι ἡ λύση στό τρελλό Δημοψήφισμα τῆς Κυριακῆς γιά νά βγοῦμε ἀπό αὐτά τά βάσανα νά ψηφίσουμε τήν δραχμή μέ τόν ἀχαλίνωτο πληθωρισμό της, ἡ ὁποία θά νομιμοποιηθῆ μέ διάταγμα τῆς κυβέρνησης Σύριζα καί ΑΝΕΛ, ἀλλά καί τήν ὑποστήριξη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι νά πάψουμε νά μποροῦμε νά εἰσάγουμε ὄχι βενζίνη μόνο καί βιομηχανικά προϊόντα, ἀλλά καί τρόφιμα καί φάρμακα. Λύση συλλογικῆς αὐτοκτονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου