Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Γράμμα 291: Ἡ λειψή ἐνημέρωση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 291
 
Τό ὅτι ἡ χθεσινή Le Monde εἶχε κεντρικό θέμα της τήν Ἑλλάδα εἶναι ἐντυπωσιακό. Σέ πολλές σελίδες της ἔκανε ἀναφορά τό ἑλληνικό οἰκονομικό πρόβλημα. Δύο σελίδες ὅμως στήν μέση τοῦ φύλλου, διακοσμημένες μέ ἕνα σκίτσο πού ἔδειχνε τούς ἡμετέρους καί τούς εὐρωπαίους ἡγέτες νά χορεύουν ἀγκαλιασμένοι μέ πρόσωπα σκυθρωπά, παρεῖχαν μιά συνολική κάλυψη τοῦ προβλήματός μας. Ἄρθρο γραμμένο συλλογικά ἀπό τούς ἀνταποκριτές τῆς ἐφημερίδας στίς Βρυξέλλες, στήν Ἀθήνα καί τό Βερολίνο ἀπεδείκνυε πόσο καλά εἶναι ἐνημερωμένοι.
Ἡ συζήτηση στήν Βουλή γιά τήν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων πού προκάλεσε ὁ κ. Τσίπρας, ἔφθασε σέ ἀδιέξοδο διότι ὁ πρωθυπουργός ἀντί νά παρέχει στοιχεῖα, περιορίστηκε στήν ἀναμάσηση κατηγοριῶν ἐναντίον τῆς προκατόχου του κυβέρνησης. Νούμερα, πού τοῦ ζητοῦν ὅλοι, δέν ἔδωσε.
Ἐμεῖς τοῦ προτείνουμε νά καλοπιάση τό γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν (πρώην Τρόϊκα καί πρώην Θεσμοί) λέγοντας ὅτι θά κάνη οἰκονομία μέ τήν παρεμπόδιση τῶν καταλήψεων τῶν Πανεπιστημίων, ἀλλιῶς μέ τήν ἐγκατάλειψη των στούς καταληψίες. Καθώς καί μέ τήν ἀποκήρυξη τῆς δήλωσης τοῦ κ. Πανούση, ὅτι τό κράτος δικαίου καί ἡ Ἀστυνομία δέν θά ἀνεχθοῦν ἄλλο τίς αἱματηρές ἐπιθέσεις καί τίς καταστροφές ἀπό τούς μπαχαλάκηδες, ἐφ’ὅσον αὐτοί τίς συνεχίζουν ἀνενόχλητοι καί πληρώνουμε τζάμπα ὑπερωρίες στούς ἀστυνομικούς.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Γράμμα 290: Γιά τό σημερινό Γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 290
 
Ἡ σχέση μας μέ τούς ἑταίρους μας ἔχει γίνει περίπλοκη. Εἶναι μία ἐξίσωση μέ μεταβλητά στοιχεῖα. Γόρδιος δεσμός, πού μπορεῖ νά λυθῆ μόνο μέ μιά σπαθιά.
Νά κρατήσουν ἐκεῖνοι τά λεφτά τους κι’ἐμεῖς τήν ἀνεξαρτησία μας. Θά πεινάσουμε; Δέν ὑπάρχει κίνδυνος, γιατί ἔχουμε τυπωτικές μηχανές νά τυπώσουμε ὅσο χρῆμα θέλουμε.

Γράμμα 289: Πανούσης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 289
 
Ἡ μεγάλη ἔκπληξη αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἦταν ἡ στροφή 180 μοιρῶν πού ἔκανε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη (παλαιά θά λεγόταν Δημοσίας Τάξεως) δηλώνοντας, ὅτι δέν θά ἀνεχθῆ ἄλλο τήν βία πού ἀσκοῦν οἱ ἀναρχικοί. Εἶπε πώς «φτάσαμε στό ὅριο μέ τούς ἀντιεξουσιαστές».
Ὁ κ. Πανούσης ὁμολόγησε ὅτι αὐτός εἶχε εἰσαγάγει τόν διάλογο μέ τούς μπαχαλάκηδες, προκειμένου μέ μιά ἤπια ἀντιμετώπιση τους νά τούς κάνη νά ξανασκεφθοῦν τό ἄν πρέπει νά προκαλοῦν ἐπεισόδια καί νά ἐπιτίθενται στήν ἀστυνομία. Ὅλα ἔδειξαν ὅμως ὅτι οἱ ποικιλώνυμες ὁμάδες τῶν ἀναρχικῶν δέν ἐπείσθηκαν νά ἀνοίξουν διάλογο. Ἔχουν ἐντείνει τίς καταστροφές τῆς δημόσιας καί τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας καί τίς αἱματηρές ἐπιθέσεις τους. Καί στίς ἱστοσελίδες τους πανηγυρίζουν γιά τήν ἀδυναμία τοῦ κράτους νά τούς ἀντισταθῆ. Ἡ δήλωση τοῦ κ. Πανούση τονίζει ὅτι «ἄν θέλουν πόλεμο, ἡ Ἀστυνομία καί τό κράτος δικαίου δέν θά τό ἀνεχθοῦν».
Ἐμεῖς χειροκροτοῦμε αὐτήν τήν διαβεβαίωση. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἄν θά τήν προσυπογράψη ὁ προϊστάμενος τοῦ κ. Πανούση, ὁ ὑπέρ-ὑπουργός κ. Βούτσης.

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Γράμμα 288: Τό ἀεροπορικό δυστύχημα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 288
 
Ἀκόμη δέν ἔχει συνέλθει ὁ κόσμος ἀπό τήν τραγωδία τοῦ φρικτοῦ θανάτου 150 ἐπιβατῶν καί τοῦ πληρώματος τοῦ γερμανικοῦ ἀεροπλάνου. Οἱ ἁρμόδιοι ἐρευνητές καί οἱ παντοειδεῖς σχολιαστές ἔκαναν πλῆθος ὑποθέσεων γιά τήν αἰτία τοῦ δυστυχήματος. Χάρις στήν ἀνεπτυγμένη σύγχρονη τεχνολογία μίλησαν τά μαῦρα κουτιά καί ἀπεκάλυψαν, ὅτι δέν ἐπρόκειτο γιά ἀτύχημα, ἀλλά ἐκτέλεση τῆς ἀπόφασης ἑνός ἀνθρώπου, τοῦ πιλότου, πού ἤθελε νά αὐτοκτονήση καί ἀδιαφόρησε γιά τό πόσους ἄλλους θά ἔπαιρνε στό λαιμό του.
Ἡ σύγχρονη τεχνολογία εἶχε λάβει πολλά μέτρα γιά νά μήν συμβῆ τέτοιο ἀτύχημα. Συνεχής ἐξακρίβωση τῆς διατήρησης τῆς ἀρτιότητας τοῦ ὑλικοῦ. Ἀποκλεισμός τῶν ὑπόπτων τρομοκρατίας καί πολλαπλοί ἔλεγχοι τῶν ἀποσκευῶν κάθε ἐπιβάτη. Τακτικές ἐξετάσεις τῆς ὑγείας τοῦ προσωπικοῦ, περιλαμβανομένης καί τῆς νοητικῆς καί τῆς ψυχικῆς του. Τό νά ὑπάρχουν πάντοτε δύο ἱπτάμενοι στό πιλοτήριο καί σύστημα αὐτόματης πλεύσης. Θωρακισμένη πόρτα γιά τήν ἄμυνα κατά τῶν ἐπιβατῶν πού δέν εἶχε γίνη ἀντιληπτό πώς ἦταν τρομοκράτες. Πολλαπλά συστήματα συναγερμοῦ.
Ὅλα αὐτά μπόρεσε νά τά ὑπερβῆ ὁ πιλότος πού γιά νά σταματήση τήν κατάθλιψή του αὐτοκτόνησε παίρνοντας μαζί του στόν θάνατο πάνω ἀπό 150 ἀνθρώπους καί βυθίζοντας στήν λύπη στήν ὑπόλοιπη ζωή τους χιλιάδες ἄλλους.
Μέ ὅλη τήν μετεωρική πρόοδο τῆς τεχνολογίας, τό κυρίαρχο στοιχεῖο παραμένει ὁ ἄνθρωπος.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Γράμμα 287: Ὅλα βαίνουν καλῶς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 287
 
«Λεφτά ὑπάρχουν» εἶναι ὁ τίτλος πού μέ μαῦρα χοντρά γράμματα δεσπόζει στήν πρώτη σελίδα τῆς ¨Αὐγῆς¨ σήμερα. Ὁ Βαρουφάκης εἶχε προνοήσει νά στηρίξη αὐτήν τήν εὐχάριστη εἴδηση φωτογραφιζόμενος στήν ὑπέροχη βίλλα του μπροστά στήν Ἀκρόπολη καί ἐπιδεικνύοντας τά ἄλλα ἀποκτήματά του. Καθώς οἱ Συριζαῖοι ἔχουν λυτρωθῆ ἀπό τίς προλήψεις, δέν θορυβήθηκαν ἀπό τό ὅτι τό «Λεφτά ὑπάρχουν», τό εἶχε δηλώσει καί ὁ Γ. Παπανδρέου ὁ νεώτερος καί δέν τοῦ βγῆκε σέ καλό.
Ὁ ἀναπληρωματής ὑπουργός καί ἐν ἀναστολῆ δικηγόρος Κατρούγκαλος θά καταθέση σήμερα ἀγωγή ἐναντίον τοῦ ¨Βήματος¨ γιά ἀποζημίωση ὕψους 500.000 εὐρῶν, τήν ὁποία θά εἰσπράξη ἀγαθοεργός σκοπός. Τό ὅτι βρέθηκαν 20 συμφωνητικά τῆς ἑταιρείας του μέ ἐπαναδιοριστέους δέν τόν ἀπασχολεῖ. Πρός ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι δέν θά ἦταν καί τόσοι πολλοί αὐτοί πού θά ἐπαναδιόριζε, παραπέμπει σέ δήλωση σωματείου ἐργαζομένων στόν Ναύσταθμο, ὅτι ἀποφάσισαν νά ἐγκαταλείψουν τήν ἀγωγή τους κατά τοῦ Δημοσίου γιατί ἀρκετοί ἀπό αὐτούς ἔχουν βγεῖ στήν σύνταξη.
Ὁ ὑπουργός δικαιοσύνης Παρασκευόπουλος δήλωσε ἕτοιμος νά ὑπογράψη τήν ἀπόφαση γιά τήν ἀναγκαστική κατάσχεση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Γερμανίας, τά ὁποῖα βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, (ὄχι τήν κατάσχεση τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε πού εἶχαν διαδόσει κακόβουλα οἱ ἐχθροί τοῦ Σύριζα) ὅταν ληφθῆ ἡ κυβερνητική ἀπόφαση. Γιά νά ἀποφύγη λοιπόν αὐτήν τήν ἀπειλή ἡ Γερμανία θά ἔκανε ἡ καγκελλάριος τίς τόσες περιποιήσεις στόν Τσίπρα πού τήν ἐπισκέφθηκε.
Στήν διαφύλαξη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ περιβάλλοντος ἐμμένει ὁ ὑπουργός Λαφαζάνης. Οἱ ἐργάτες τοῦ μεταλλείου τῶν Σκουριῶν πού ἔμειναν χωρίς δουλειά, ἄς χαθοῦν στήν μαύρη τρύπα του.
Ἡ λίστα τῶν μεταρρυθμίσεων γιά τήν ὁποίαν ἡ μεταβαπτισμένη Τρόϊκα κάνει περιττό θόρυβο ὅτι ἔχει δίμηνη καθυστέρηση, θά εἶναι τήν Δευτέρα ἕτοιμη. Πάψτε λοιπόν κύριοι νά φωνάζετε καί κυττάξτε νά πληρωθοῦν οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τοῦ Ἀπριλίου.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Γράμμα 286: Ἀναμενόμενα καί ἐκπλήξεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 286
 
Τό ξημέρωμα τῆς χθεσινῆς ἡμέρας χαιρετίστηκε μέ τούς κεκανονισμένους κανονιοβολισμούς – δηλαδή μέ στρακαστροῦκες γιατί τά παλιά κανόνια ἔχουν ξηλωθῆ ἀπό τόν Λυκαβηττό, προφανῶς γιατί εἶχαν γεράσει καί κανείς δέν μερίμνησε νά ἀνεβάση καινούργια. Μέτρια ἔκπληξη ἦταν, ὅτι παρά τό ὅτι ἡ 25η Μαρτίου ἐπέβαλλε ἔκτακτη ἐπιμέλεια, αὐτός στόν ὁποῖον ἔχει ἀνατεθῆ ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας κάθε πρωί μπροστά στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἅη Γιώργη (ὁ καντηλανάφτης του ὑποθέτουμε) τήν σήκωσε καί χθές μέ τήν συνηθισμένη καθυστέρηση.
Ἔκπληξη δέν προκάλεσε καμμία, ὅτι καί ἐφέτος ἡ δοξολογία ἔγινε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν ὁδό Σκουφᾶ, διότι ἡ Μητρόπολη πού εἶχε προγραμματισθῆ νά γίνη στό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ στήν Ἀλεξάνδρας δέν ἔγινε καί ὁ καθεδρικός ναός ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐαγγελιστρίας ἐδῶ καί πάνω ἀπό 20 χρόνια ἐξακολουθεῖ νά ἐπισκευάζεται.
Τό ὅτι οἱ πιό ἐπίσημοι ἀντήλλαξαν θερμές χειραψίες, ἀλληλοασπάσθηκαν καί ἀλληλοευχήθηκαν χρόνια πολλά πρίν ἀπό τήν δοξολογία, μετά ἀπό αὐτήν καί κατόπιν στόν Ἄγνωστο, σάν σέ κάθε περίπτωση νά ἦταν ἡ πρώτη συνάντησή τους τήν ἡμέρα ἐκείνη, φαίνεται νά εἶναι ὑποχρέωσή τους ἀπό τό πρωτόκολλο. Τό νά ἀνακρούεται ὅμως κάθε λίγο καί λιγάκι ὁ Ἐθνικός Ὕμνος - εἴτε ὅταν ὁ Πρόεδρος κ. Παυλόπουλος ὑποκλίνεται στήν σημαία, εἴτε ὅταν ὁ κ. Τσίπρας στέκεται ἁπλῶς προσοχή καί χωρίς νά ἔχει προσθέσει μαντηλάκι στήν ἀπάνω τσέπη, ὅπως κάνει στίς ἐπισκέψεις του στήν Εὐρώπη γιά νά τιμήση τούς συνομιλητές του - ἀποτελεῖ πλεονασμό. Καί ὑποβαθμίζει τήν συγκίνηση ἀπό τό ἄκουσμα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
Οἱ εἰκόνες τοῦ ἑορτασμοῦ πού ἔδωσε ἡ κρατική τηλεόραση ἦταν ὅπως πάντοτε ὡραῖες καί ὁ τηλεσχολιαστής ὅπως καί οἱ προκάτοχοί του ἀντί νά δίνει λεπτομερέστερες πληροφορίες γιά τά παρελαύνοντα τμήματα, ἐκφωνοῦσε παιδιάστικες μεγαλοστομίες.
Ἡ μεγάλη ἔκπληξη χθές ἦταν ὅτι στήν Ἐθνική Ἑορτή δέν συμμετέσχαν οἱ ἀναρχικοί. Ἡ πρώτη ἀριστερή κυβέρνηση εἶχε ἀναγγείλει ὅτι γιά πρώτη φορά δέν θά μποῦν κάγκελλα πού νά ἐμποδίζουν τόν λαό νά ἀνακατευτῆ μέ τούς ἐπισήμους. Ποιά καλλίτερη εὐκαιρία λοιπόν γιά τούς ἀναρχικούς νά κάνουν τό μπάχαλο τῆς ζωῆς των!  Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ὅταν μιλοῦσε γιά κάγκελλα κυριολεκτοῦσε. Ἔβαλε ἁπλῶς συρματόπλεγμα, μέ ἀστυφύλακες νά ἐπιτηροῦν τήν μή ὑπέρβασή του, καθώς καί ἕνα λεωφορεῖο τῆς ἀστυνομίας νά φράξη ἐντελῶς τήν Λεωφόρο Ἀμαλίας.

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Γράμμα 285: 25 Μαρτίου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 285
 
Γιά μία ἡμέρα νά βάλουμε κατά μέρος τούς καυγάδες μας γιά νά τιμήσουμε τήν μνήμη ἐκείνων, πού μέ τεράστιες θυσίες των κέρδισαν τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας. Ἄς διαθέσουμε λίγην ὥρα γιά νά ἀνατρέξουμε στά πεταχτά τίς σελίδες κάποιου βιβλίου γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Θά δοῦμε πόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀπαντοχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Τό σημερινό Γράμμα δέν περιέχει ἔμμεσο πολιτικό μήνυμα Εἶναι πράξη ἀναγνώρισης τοῦ δώρου τῶν Ἑλλήνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης σέ μᾶς τούς σημερινούς.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Γράμμα 284: Δέν θά τά πάρουν μαζί τους!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 284
 
Ἡ πολυδιαφημισθεῖσα ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στήν κ. Μέρκελ δέν ἀπέδωσε. Λεφτά δέν δόθηκαν, ἀντηλλάγησαν ἐγκάρδιες εὐχές.
Ἡ διάψευση τῶν προσδοκιῶν τοῦ Σύριζα ἀποτυπώνεται στήν πρώτη σελίδα σήμερα τῆς «Αὐγῆς», τοῦ δημοσιογραφικοῦ του ὀργάνου. Συνοψίζει τά λεχθέντα ἀπό τόν κ. Τσίπρα μέ τήν φράση «Δέν ἤρθαμε γιά λεφτά, θέλουμε πολιτική λύση μέ ἄλλο μεῖγμα πολιτικῆς». Καί τά λεχθέντα ἀπό τήν κ. Μέρκελ μέ τήν φράση «Ὑπάρχει τό πνεῦμα συνεργασίας, χρειάζονται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις καί ἰσοσκελισμένος προϋπολογισμός».
Ἡ πολιτική λύση ὅμως εἶναι νά πάρουμε λεφτά, χωρίς νά κατατριβοῦμε μέ τήν διαπίστωση ἀριθμῶν καί τήν πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων πού ἀπαιτοῦν χρόνο.
Αὐτό πού πρέπει νά πῆ ἡ κυβέρνηση στό ¨γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ εἶναι: Δῶστε μας ὅσα θέλουμε. Τά λεφτά δέν ἔχουν ψυχή καί δέν θά τά πάρετε μαζί σας.

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Γράμμα 283: Κατρούγκαλος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 283

Ὁ ἀναπληρωτής-ὑπουργός Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης ξεπέρασε αὐτές τίς ἡμέρες σέ ἀπασχόληση τῶν ΜΜΕ μέ τά ἔργα του τόν πολύν κ. Βαρουφάκη. Ἡ ἀποκάλυψη πού ἔκανε τό ¨Βῆμα¨, ὅτι ἐνῶ ἦταν εὐρωβουλευτής τοῦ Σύριζα ἀνελάμβανε ἐργολαβικῶς δίκες ἐναντίον τοῦ Δημοσίου, σήμαινε δραστηριότητα πού ἦταν σύννομη μέν, ἀλλά παρέβαινε τά καλά ἤθη. Τό ἐξωφρενικό ἦταν, πώς ὅταν ἔγινε βουλευτής καί στίς παραμονές τῆς ὑπουργοποιήσεως του, πού εἶχε ἐξαγγείλει ὅτι θά ἐπαναπροσλάβει 3.500 ὑπαλλήλους στό Δημόσιο πού ἀπολύθηκαν ἤ ἐτέθησαν σέ διαθεσιμότητα καί ζητοῦσαν νά ἐπαναπροσληφθοῦν, ὑπέγραψε ὁ ἴδιος ἤ τό δικηγορικό γραφεῖο του ἕνα πλῆθος ἀγνώστου ἀριθμοῦ ἀκόμη ἰδιωτικῶν συμφωνητικῶν μέ τά πρόσωπα αὐτῆς τῆς κατηγορίας. Οἱ πελάτες του ἐπλήρωναν ἕνα πάγιο ποσόν γιά ἔξοδα τῆς δίκης καί ἐκχωροῦσαν ἀπό τά χρήματα πού θά εἰσέπρατταν ἕνα 12% ἐπί τῶν ἀκαθαρίστων ποσῶν. Ὅπως καί νά κατέληγε ἡ διαφορά, εἴτε μέ δικαστική ἀπόφαση εἴτε μέ παραδοχή τῆς ἀπαιτήσεως των ἀπό τό Δημόσιο. Τό ¨Βῆμα¨, πού ἔχει γίνει τελευταίως πάλι ἀντικυβερνητικό, ὑπολόγισε ὅτι ὁ κ. Κατρούγκαλος ἑτοίμασε δωράκι στόν ἑαυτό του 1,5 δισεκατομμυρίου.
Ὁ κ. Κατρούγκαλος ἀντέταξε ἄμυνα κατά τό προηγούμενο Βαρουφάκη. Ἔδωσε σειρά ἀντιφατικῶν ἐξηγήσεων. Ὅτι πρόκειται γιά συκοφαντία τῆς ἀντιπολίτευσης. Ὅτι τίς συμβάσεις αὐτές δέν ὑπέγραψε ἐκεῖνος, ἀλλά τό γραφεῖο του ἀπό τό ὁποῖο ἔχει ἀποχωρήσει. Ὅτι ἡ σύμβαση πού φωτοτυπία της δημοσίευσε τό ¨Βῆμα¨, εἶναι πλαστογραφημένη. Ὅτι ὅταν ἀποδειχθῆ ἀληθινή, θά φύγη αὐτός γιά πάντα ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Εἶναι πραγματικά ἄτυχος ὁ κ. Τσίπρας.

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Γράμμα 282: Ἀγώνας Πολυμέτωπος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 282
 
Ἡ Ἕνωση Κέντρου θεωροῦσε κατόρθωμα, ὅτι εἶχε κάνει Διμέτωπο Ἀγώνα.
Ὁ Σύριζα δίνει μάχη ἀπό τήν μιά μεριά μέ τούς Θεσμούς, πού δέν θέλουν νά μᾶς δώσουν χρήματα πρίν τούς δώσουμε νούμερα (κατ’ἄλλην ἐκδοχήν: πού θέλουν νά μᾶς δανείσουν, ἐνῶ ἐμεῖς θέλουμε ἀξιοπρέπεια καί ἐλπίδα) καί ἀπό τήν ἄλλη μέ τούς ἐγχώριους Μνημονιακούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τήν ἐξάρτηση τῆς χώρας μας ἀπό τούς ξένους.
Πολυμέτωπος Ἀγώνας εἶναι τό τωρινό ἐπίτευγμα, πού γίνεται μέσα στίς τάξεις τοῦ Σύριζα. Λαφαζάνης κατά Τσίπρα, διότι δέν τηρεῖ τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις του. Τσίπρας ἐναντίον Κωνσταντοπούλου, γιά τήν ἐξωτερική της πολιτική. Κωνσταντοπούλου ἐναντίον τῶν βουλευτῶν πού θέλουν αὐτοκίνητα. Βαρουφάκης (πού δέν θέλει αὐτοκίνητο γιατί ἔχει τήν χιλιάρα του) ἐναντίον Βούτση πού μπῆκε στά χωράφια του. Κάθε ὑπουργός ἔχει ἀντιμαχία μέ τόν ἀναπληρωτή του καί κάθε γενικός γραμματέας ἀπέκτησε ἀναπληρωτή γιά νά μπορεῖ νά τόν διαψεύδει. Ὁ Σύριζα στό σύνολό του δέχεται στά νῶτα του τήν ὀργανωμένη ἐπίθεση τῶν μπαχαλάκηδων πού θέλουν τήν κατάργηση κάθε ἐξουσίας.
Δέν πρόκειται νά πλήξουμε αὐτόν τόν καιρό.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Γράμμα 281: Πολιτική Λύση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 281
 
Ἡ συριζική Ἑλλάς προσέρχεται στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μέ ὑψηλές ἀρχές ὅπως ¨ἡ Δημοκρατία δέν ἐκβιάζει, οὔτε ἐκβιάζεται¨ καί ¨οἱ συμφωνίες πρέπει νά τηροῦνται, ἀλλά ἡ θέληση τοῦ λαοῦ εἶναι κυρίαρχη¨. Ἀλλά οἱ Θεσμοί εἶναι πεζοί καί γυρεύουν νά ξέρουν πόσα εἶναι τά χρήματα πού χρειάζεται νά μᾶς δώσουν γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας. Πετύχαμε τά ¨τεχνικά κλιμάκια¨ νά ἔρχονται στήν Ἀθήνα καί νά ἐργάζονται σέ στενό κύκλο (ἐνδεχομένως σέ φρουρούμενο ξενοδοχεῖο) καί ἡ ἀξιολόγηση τῶν πορισμάτων τους νά γίνεται στίς Βρυξέλλες.
Μέ ὅλον ὅμως τόν περιορισμό τῶν πληροφοριῶν πού τούς παρέχουν οἱ λιγοστοί δημόσιοι ὑπάλληλοι, στούς ὁποίους ἐπιτρέπεται νά ἐπικοινωνοῦν μαζί τους, τά ¨τεχνικά κλιμάκια¨ κατέληξαν, ὅτι τά νούμερα δέν ἐμφανίζουν ἐφικτή τήν σύναψη μιᾶς βιόσιμης Συμφωνίας.
Πολύ σωστά λοιπόν ὁ κ. Τσίπρας λέει στούς Θεσμούς νά βάλουμε κατά μέρος τούς ἀριθμούς καί νά μᾶς δίνετε χρήματα βάσει τῶν κοινῶν ἰδεωδῶν.
Ὁ Θεός νά φωτίσει τούς Θεσμούς νά καταλάβουν πόσο ἁπλῆ εἶναι αὐτή ἡ λύση.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Γράμμα 280: Φταῖνε οἱ λέξεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 280
 
Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος μιᾶς ἐκπομπῆς τοῦ κ. Μπαμπινιώτη κάθε Κυριακή γιά τίς ἀμφισβητήσεις στό γλωσσικό.
Καί στήν χθεσινή συνάντηση τοῦ κ. Τσίπρα μέ τούς κυριώτερους δανειστές μας ἡ συζήτηση μπλέχτηκε μέ τίς λέξεις. Ἄλλα ἔλεγε αὐτός καί ἄλλα καταλάβαιναν ἐκεῖνοι. Τό πρόβλημα παρακάμφθηκε μέ τήν μετάθεση τῆς λύσης του γιά τήν Δευτέρα ἤ τέλος πάντων ὅποτε καταστῆ ἐπιτευκτή.
Ὁ χρόνος ὅμως δέν εἶναι ἀπεριόριστος, οἱ προθεσμίες σφίγγουν καί χρειάζεται ἀπό τά λόγια νά περάσουμε στήν οὐσία.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Γράμμα 279: Καί τά μικρά ζητήματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 279
 
Ἡ Κυβέρνηση Κοινωνικῆς Σωτηρίας κάνει πολλή δουλειά γιά νά ἀπαλλάξη τήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ἀπό τήν μάστιγα τῆς λιτότητας.
Πρέπει ὅμως νά καταπιαστῆ καί μέ τοπικά ζητήματα πού δυσκολεύουν τήν ζωή στήν Ἀθήνα. Ὅπως τό κάψιμο τῶν σταθμευμένων αὐτοκινήτων, τό σπάσιμο καί τήν λεηλασία τῶν μαγαζιῶν, τῆς διά τῆς βίας εἴσοδο στά σπίτια πρός λαφυραγωγία, τήν ἀρπαγή τῶν κρυμμένων λεφτῶν στά σπίτια μέ τό πιστόλι στόν κρόταφο, τίς διαδηλώσεις πού παραλύουν τίς συγκοινωνίες καί πολλά ἄλλα παρόμοια. Εἶναι μέν μικρά αὐτά τά ζητήματα, ἀλλά ἄν δέν τά λύση ἡ Κυβέρνηση δέν θά μπορέσουμε νά ἀπολαύσουμε τήν ἐπίλυση τῶν μεγάλων.
Εἴχαμε χθές ὑποσχεθῆ νά σᾶς ἐνημερώσουμε, ὅταν θά ἔχουμε νεώτερα ἀπό τό κεντρικό μέτωπο. (Γιά τόν ὅρο αὐτό δέν διεκδικοῦμε τήν πρωτιά. Στόν τοῖχο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης εἶναι γραμμένο μέ σπραίϋ Center front.)
Λοιπόν δέν ἔγινε ἡρωϊκή Ἔξοδος τῶν καταληψιῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τῆς ὁδοῦ Μασσαλίας. Βγῆκαν μόνοι τους καί συνοδευόμενοι διακριτικά ἀπό τήν Ἀστυνομία πῆγαν στά Ἐξάρχεια γιά σπασίματα καί ἐμπρησμούς. Αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι δέν θά ἀνακαταλάβουν τήν Νομική ὅταν τό θελήσουν.

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Γράμμα 278: Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι - Οἱ Γερμανικές Ἀποζημιώσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 278
 
Σήμερα τό πρωϊ ἡ Ἀστυνομία κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Εἰσαγγελέα περικύκλωσε ὅλο τό τετράγωνο τῆς Νομικῆς Σχολῆς χωρίς ὅμως νά προχωρήσει στήν ἀποβολή ἐκείνων πού τό ἔχουν κουρσέψει. Στό κτίριο τῆς Νομικῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Μασσαλίας παραμένουν οἱ κουκουλοφόροι καταληψίες καί τήν πόρτα του πού ἔχουν δέσει μέ ἁλυσίδες πού καταλήγουν σέ λουκέτο, τήν ἐνίσχυσαν μέ κάδους σκουπιδιῶν.
Πότε θά πραγματοποιήσουν ἄραγε τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο;
Ὅταν θά ἔχουμε νεώτερα ἀπό τό κεντρικό μέτωπο τῆς Ἀθήνας θά ἐπανέλθουμε.
 
*
 
Ὁ φίλος Γ. Κ. Στεφανάκης ἔχει ἄρθρο στήν ¨Ἑστία¨ σήμερα γιά τήν ἐξέλιξη πού ἔλαβε ἡ ἀπόπειρα ἐξαναγκασμοῦ τῆς τωρινῆς Γερμανίας νά καταβάλη σέ Ἕλληνες ἰδιῶτες ἀποζημιώσεις γιά τά ἐγκλήματα πού διέπραξε ἐναντίον τους ἡ Γερμανία τοῦ ναζισμοῦ.
Ἡ ὑπόθεση εἶναι νομικά περίπλοκη, ἀλλά ὁ Στεφανάκης τήν ἐξηγεῖ μέ σαφήνεια σέ ἁπλᾶ λόγια. Συνιστοῦμε σέ ὅλους τούς παραλῆπτες τῶν Γραμμάτων μας νά διαβάσουν τό ἄρθρο τοῦ Στεφανάκη.

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Γράμμα 277: Βανδαλισμοί


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 277
 
Οἱ μπαχαλάκηδες ἐξακολουθοῦν νά παραμένουν ταμπουρωμένοι στήν Νομική Σχολή στήν ὁδό Μασσαλίας, παρά τήν παραγγελία τοῦ Εἰσαγγελέα στήν Ἀστυνομία νά τούς βγάλη ἀπό ἐκεῖ.
Ἐντωμεταξύ στό γειτονικό ἐκκλησάκι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, πού ρυπαίνονται κατά καιρούς οἱ τοῖχοι του μέ ἀφίσες καί συνθήματα, καί πασχίζει ὁ ἐφημέριος νά τά καθαρίζει, ἔγινε διάρρηξη τήν νύχτα ἀπό ἀντιεξουσιαστές πού λεηλάτησαν τό παγκάρι του καί βανδάλισαν τά εἰκονίσματα. Ἄκαμπτος ὁ ἐφημέριος τό καθάρισε καί τό ἄνοιξε πάλι σήμερα πρωϊ-πρωϊ καί τό ἔθεσε σέ λειτουργία.
Μιά νύχτα ὁλόκληρη κάποιοι ἀντιεξουσιαστές εἶχαν βάψει μαύρη τήν πρόσοψη τοῦ Πολυτεχνείου. Ὁ Πρύτανης καί ὁ Δήμαρχος ἔβαλαν τήν Δευτέρα συνεργεῖο ἀπό 20 ἐπαγγελματίες γιά ἀποκατάσταση τοῦ κτιρίου. Ἡ ἐργασία αὐτή, πού θά κρατοῦσε μιά ἑβδομάδα, διακόπηκε χθές τό μεσημέρι ἀπό μιά ὁμάδα πού ζητοῦσε νά παραμείνει τό Πολυτεχνεῖο μαυρισμένο. Τό συνεργεῖο καταπιάστηκε πάλι μέ τήν δουλειά του, ἀφοῦ ἔφυγαν ἀνενόχλητοι ἐκεῖνοι πού τήν διέκοψαν. Ἀλλά καί ἄν συμπληρωθῆ ἡ ἀποκατάσταση καί πάλι θά βαφτῆ τό Πολυτεχνεῖο μαῦρο, πράσινο ἤ κόκκινο, ἄν ἡ Κυβέρνηση δέν λύση τά χέρια τῆς Ἀστυνομίας, τά ὁποῖα κρατᾶ δεμένα.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Γράμμα 276: Τό Κατοχικό Δάνειο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 276
 
«Ὁ Ἑβραῖος σάν φτωχύνει τά παλιά τεφτέρια πιάνει». Πλήν τό ἴδιο κάνει καί ὁ Χριστιανός.
Ξαναθυμηθήκαμε τό «δάνειο» πού δώσαμε στήν Κατοχή στούς Γερμανούς. (Μέρος τοῦ «δανείου» εἰσέπρατταν οἱ Ἰταλοί – μέχρι πού τό ’43 ἄλλαξαν στρατόπεδο - ἀλλά ἡ Ἰταλία δέν εἶναι τόσο πλούσια νά τῆς ζητήσουμε νά μᾶς δώση πίσω αὐτά πού πῆρε ὡς «δανεικά».)
Ἡ ἱστορία τῆς ὑποθέσεως εἶναι, ὅτι ἀφοῦ οἱ Γερμανοί κατέσχεσαν τά ἀγγλικά (πραγματικά καί ὑποθετικά) περιουσιακά στοιχεῖα στήν Ἑλλάδα καί ἀφοῦ μᾶς ἐπέβαλαν νά πληρώνουμε τά ἔξοδα γιά τήν συντήρηση τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων (χωρίς βεβαίως νά κυττάζουμε τά λογιστικά βιβλία τους), τύπωναν καί Μάρκα Κατοχῆς, μέ τά ὁποῖα αὐτοί ἀγόραζαν ὅ,τι ἤθελαν καί οἱ πωλητές δέν μποροῦσαν νά ἀγοράσουν τίποτε ἐκτός Ἑλλάδος.
Γιά νά κάνουν ἐντελέστερη τήν ἀπομύζηση τῆς χώρας μας, μέ ρηματική διακοίνωση πού κοινοποίησαν στήν ἑλληνική κατοχική κυβέρνηση καί στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος τόν Μάρτιο τοῦ 1942, ὅτι θά ἔπρεπε νά καταβάλη μηνιαίως 750 ἑκατομμύρια δραχμές στίς γερμανικές δυνάμεις κατοχῆς καί 750 ἑκατομμύρια στίς ἰταλικές.
Ὅταν ἡ Ἰταλία ἀποστάτησε τό 1943 καί πέρασε στό πλευρό τῶν Συμμάχων, εἰσέπρατταν καί τό δικό της μερίδιο οἱ Γερμανοί. Καί ἐπειδή ὁ πληθωρισμός κάλπαζε, οἱ μηνιαίες δόσεις τοῦ δανείου τιμαριθμοποιήθηκαν. Τό τελευταῖο διάστημα τῆς Κατοχῆς ἔκαναν οἱ Γερμανοί ἐπιστροφή μιᾶς δόσης τοῦ «δανείου», γιά νά μπορέση νά ἐπιζήση ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ σύμβαση τῆς «δανειοδότησης» δέν φέρει καμμία ἑλληνική ὑπογραφή. Οὔτε τῆς κυβέρνησης Κουϊσλιγκ, οὔτε τοῦ διοικητῆ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Διότι ἁπλούστατα δέν συνήφθη σύμβαση. Ἄν ὑπῆρχε τέτοιο συμφωνητικό οἱ διεκδικοῦντες τήν ἐπιστροφή τοῦ χρέους θά μᾶς τό εἶχαν φυσικά πρό πολλοῦ παρουσιάσει.
Σύμφωνα μέ τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους τό 2013 τό «Κατοχικό Δάνειο» συνιστοῦσε ἀπαίτηση κατά τῆς Γερμανίας ὕψους 13.281.102.000 εὐρώ. Καί πάνω ἀπό αὐτά οἱ τόκοι.
Ὅπως ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς ὁ φίλος Γιῶργος Κ. Στεφανάκης μέ τόν νόμο τοῦ Σβώλου γιά τήν δραχμοποίηση ἀποσβέσθηκαν ὅλες οἱ δανειακές ὀφειλές μέχρι τήν ἡμέρα ἐκείνη καί ὁ νομοθέτης δέν ἔκανε ἐξαίρεση γιά τίς γερμανικές.
Αὐτό δέν τό ἔχει ἐπικαλεσθῆ ἡ γερμανική πλευρά, ἀλλά προβάλλει τήν ἔνσταση τῆς παραγραφῆς διότι ἀπό τό τέλος τῆς κατοχῆς μέχρι σήμερα ἔχουν περάσει 70 χρόνια. Κάποιοι γερμανοί φιλέλληνες ἤ ἀντιπολιτευόμενοι τήν κυβέρνησή τους λένε πώς ἡ χώρα τους ὀφείλει νά μᾶς ἐπιστρέψη τό δάνειο. Ἡ ἴδια ἡ γερμανική κυβέρνηση ἀναγνωρίζει μέν τίς ἠθικές εὐθῦνες τῶν Γερμανῶν γιά ὅλες τίς ζημίες πού προξένησαν στόν κόσμο τήν ἐποχή τοῦ ναζισμοῦ, ἀλλά προβάλλει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔλαβε ἕνα (μικρό ἔστω) μέρος τῆς γερμανικῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων καί δέχθηκε τήν ἀπαλλαγή τῆς Γερμανίας ἀπό τά ὑπόλοιπα χρέη της. Ἡ δέ Γερμανία γιά νά ἀπαλύνει τήν πίκρα ἀπό τήν συμφορά πού μᾶς ἔκαμε, μᾶς ἔδωσε πολλαπλή οἰκονομική βοήθεια καί ἀποζημιώσεις σέ ἐπιμέρους ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ (σ’αὐτούς πού εἶχαν ἐγκλειστῆ στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στίς οἰκογένειες τῶν Ἑβραίων καί τῶν Ρομά κοκ.)
Τό οὐσιαστικώτερο ὅλων εἶναι, ὅτι κατά τό διεθνές δίκαιο, τό γερμανικό δημόσιο δέν μπορεῖ νά ἐναχθῆ σέ δικαστήρια ἄλλης χώρας. Ἑπομένως ἡ ἀπαίτηση αὐτή θά ἔπρεπε νά ἐκδικασθῆ ἀπό τά γερμανικά δικαστήρια. Καί αὐτά διαθέτουν τίς νομικές αἰτιολογίες νά μήν μᾶς ἐπιδικάσουν τίποτε.
Ὅταν ἀνέβηκε ὁ Σύριζα στήν ἐξουσία, ὁ ἐπώνυμος ἥρως τῆς Ἀριστερᾶς, Εὐρωβουλευτής Μανώλης Γλέζος, πού εἶχε πρωτοστατήσει στόν ἀγώνα γιά τήν ἐπανείσπραξη τοῦ «δανείου» σέ συνέντευξη του στό ¨Βῆμα¨ τῆς 15ης Φεβρουαρίου, εἶπε ὅτι δέν ὑπάρχει θέμα συμψηφισμοῦ τῶν σημερινῶν χρεῶν μας πρός τήν Γερμανία μέ τά χρέη ἐκείνης πρός ἐμᾶς ἀπό τόν καιρό τῆς Κατοχῆς. Γιά τό «δάνειο» θέλουμε πολιτική λύση.
Τίς τελευταῖες μέρες ὅμως οἱ Βαρουφάκηδες καί ἡ Κα Κωνσταντοπούλου δήλωσαν, ὅτι μελετᾶμε τήν δικαστική διεκδίκηση ὅλων τῶν ἀπαιτήσεων μας κατά τῆς Γερμανίας ἀπό τήν ἐποχή 1941-1945. Ἄν φέρουν λοιπόν τήν ὑπόθεση στό Δικαστήριο τῆς Χάγης, θά τό κάνουν μόνο γιά νά εἰσπράξουμε μιά ἀπορριπτική ἀπόφαση, πού θά ἐξοργίση τόν ἑλληνικό λαό καί θά τόν κάνη νά θέλει νά φύγουμε ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Γράμμα 275: Ἡ θεσμοποίηση τῆς ἀναρχίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 275
 
Τό Πολυτεχνεῖο, τό σύμβολο τοῦ ἀγώνα κατά τῆς Δικτατορίας, σέ μιά ὁλονυκτία τό ἔβαψαν μαῦρο. Ἡ Κυβέρνηση Κοινωνικῆς Σωτηρίας τό ἔχει ἀφήσει ἀφύλαχτο.
Τά Ἐξάρχεια εἶναι ¨νεκρά ζώνη¨ στήν ὁποίαν δέν μπορεῖ νά εἰσέρχεται ἡ ἀστυνομία.
Ἀριστερώτεροι τοῦ Σύριζα πραγματοποίησαν ἐπί 9 ὧρες εἰρηνική κατάληψη τῶν γραφείων του.
Στό Πανεπιστήμιο καί στήν Ἀκαδημία ἔχουν τοποθετηθῆ τά ἀγάλματα πού τά στολίζουν μέσα σέ κλουβιά γιά νά μήν τά σπάζουν ἤ τά μπογιατίζουν οἱ μπαχαλάκηδες.
Ἔγινε κατάληψη τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπό κουκουλοφόρους μέ αἰτήματα τήν κατάργηση τοῦ «κουκουλονόμου», τήν κατάργηση τῶν φυλακῶν τύπου Γ΄ (τίς ὁποῖες ὅμως ἤδη διαλύει ἡ Κυβέρνηση Κοινωνικῆς Σωτηρίας), τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Σάββα Ξηροῦ (πού ἐμποδίστηκε ἀπό τήν ματαίωση τῆς ἀνατίναξης τοῦ μαντρότοιχου τῆς φυλακῆς του) καί ἄλλα παρόμοια. Ἐντωμεταξύ καταστρέφονται τά βιβλία καί λεηλατεῖται  ὁ μηχανολογικός ἐξοπλισμός τῆς Σχολῆς.
Οἱ καταληψίες τῆς Νομικῆς Σχολῆς καλοῦν σέ «Ἀγώνα γιά τήν Ἐπανάσταση, γιά τό Γκρέμισμα κάθε φυλακῆς, γιά τήν Καταστροφή κράτους καί κεφαλαίου». Καί μοιράζουν προκηρύξεις γιά τριήμερες ἐκδηλώσεις στά Προπύλαια, στίς φυλακές Κορυδαλλοῦ, στήν Πλατεῖα Συντάγματος καί τελικά τήν Τρίτη στό Μοναστηράκι.
Ἀναρωτιόμαστε ἄν ἡ Κυβέρνηση Κοινωνικῆς Σωτηρίας ὀλιγωρεῖ γιατί αἰσθάνεται ξεπερασμένη ἀπό τούς μπαχαλάκηδες ἤ θεληματικά ἀφήνει νά ξηλώση τόσο τό πρᾶγμα, πού νά ἀνεχθῆ ὁ λαός δικτατορία της;

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Γράμμα 274: Ἀπορίες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 274

Τό κακό μέ τούς λυσσασμένους κακούργους τῆς Τζιχάντ μεγάλωσε. Εἴδαμε νά βάζουν καί παιδάκια νά σκοτώνουν τούς γονατιστούς καί δεμένους πισθάγκωνα «ἐχθρούς τοῦ Ἰσλάμ». Εὐτυχῶς τά δικά μας δίκτυα δέν βάζουν τήν τελική σκηνή καί μᾶς προφυλάσσουν ἀπό τό θέαμα τῶν χυμένων μυαλῶν καί τῶν κρουνῶν τοῦ αἵματος.
Μένει ἡ ἀπορία γιατί ὅλοι αὐτοί οἱ μελλοθάνατοι παραμένουν χωρίς μιά φωνή, μιά διαμαρτυρία τήν ἐκτέλεσή τους. Τούς ἔχουν ντοπάρει, τούς ἔχουν ἀπειλήσει πώς ἄν δέν συμμορφωθοῦν πειθήνια μπρός στό φακό θά τούς ἀποτελειώσουν μέ μακρά βασανιστήρια ἤ τούς ἔχουν ξεγελάσει ὅτι ἡ σκηνή εἶναι εἰκονική καί δέν θά πραγματοποιηθῆ ἡ ἐκτέλεσή τους;
Καί βασικώτερη εἶναι ἡ ἀπορία γιατί οἱ Ἀμερικανοί μέ τούς Εὐρωπαίους ἐξακολουθοῦν νά πολεμοῦν τούς τζιχαντιστές μέ ἀεροπλάνα καί μέ ἐπιτόπιους συμμάχους περιορισμένης μαχητικότητας καί δέν ἐπεμβαίνουν ἐπιτέλους οἱ ἴδιοι μέ μία ἐκστρατεία μεγάλης κλίμακας γιά νά ἐξοντώσουν τόν τζιχαντισμό;

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Γράμμα 273: Ὁ νέος Πρόεδρος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 273
 
Ἀγαθές ἀναμνήσεις θά συνοδεύουν τόν ἀπερχόμενο Πρόεδρο. Ὁ κ. Παπούλιας σέ κάθε φάση τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας του ὑπῆρξε καλλίτερος ἀπό ὅ,τι στήν προηγούμενη, καί στήν προεδρία τῆς δημοκρατίας ἀποδεσμεύθηκε ἐντελῶς ἀπό τίς κομματικές καταβολές του καί ὑπηρέτησε μόνο τό ἐθνικό συμφέρον. Μᾶς τίμησε ἐκπροσωπῶντας τήν Ἑλλάδα στό ἐξωτερικό καί ὅταν μιλοῦσε ἐξέφραζε τίς ἐπιταγές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναλαμβάνει τό ἀξίωμά του ὑπό πολύ δυσκολώτερες συνθῆκες. Ἡ κυβέρνηση ὀξύνει τίς σχέσεις της μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Διαφαίνεται ἡ πρόθεση της νά πραγματοποιήση τήν ρήξη μ’αὐτήν. Ἀντίθετα πρός τήν καταμετρημένη μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού θέλει νά μείνουμε στήν Εὐρώπη καί νά μήν μποῦμε σέ μιά τριτοκοσμική περιπέτεια.
Τό δημοψήφισμα, γιά τό ὁποῖο μιλᾶ ἡ κυβέρνηση, παρά τήν ἀοριστία μέ τήν ὁποία συγκαλύπτει τόν λόγο τῆς διεξαγωγῆς του, στήν οὐσία θά εἶναι ἡ μεθόδευση τῆς ἀποχώρησης τῆς χώρας μας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τό διάταγμα γιά τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά κρίσιμα ἐθνικά θέματα ἀπαιτεῖ προηγούμενη ἀπόφαση τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν καί ὑπογράφεται σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 44  § 2 τοῦ Συντάγματος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ἄν τοῦ φέρη ἡ κυβέρνηση τό σχέδιο τέτοιου διατάγματος, πρέπει νά ἀρνηθῆ νά τό ὑπογράψη, γιά νά γίνουν νέες ἐκλογές, πού θά ἀλλάξουν τόν συσχετισμό τῆς Βουλῆς. Ἡ ἄρνησή του θά εἶναι ὕψιστο ἐθνικό καθῆκον.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Γράμμα 272: Μιά σωστή μεταρρύθμιση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 272
 
Στίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου ὁ Σύριζα ἔλαβε τό 36,34% τῶν ψήφων καί 149 ἕδρες. Ἡ Ν.Δημοκρατία τό 27,81% τῶν ψήφων καί 76 ἕδρες. Αἰτία τῆς διαφορᾶς ὡς γνωστόν ἦταν τό ἀντιδημοκρατικό Μπόνους.
Οἱ ἑπόμενες ἐκλογές δέν ξέρουμε πότε θά γίνουν, ἀλλά δέν θά εἶναι στό προσεχές διάστημα. Καί ὥσπου νά γίνουν δέν μπορεῖ νά ξέρη κανείς ποιό θά εἶναι τότε τό πρῶτο κόμμα. Ὁ Σύριζα εἶχε τοποθετηθῆ ὑπέρ τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς καί δέν μπορεῖ νά εἶναι σίγουρος ὅτι καί στίς ἑπόμενες ἐκλογές θά εἶναι τό πρῶτο κόμμα. Γιά τά μικρά κόμματα τό Μπόνους ἀποτελεῖ σίγουρη ζημιά. Ἡ Ν.Δ. γιά νά μήν ἐπικρέμαται σ’αὐτήν ὁ κίνδυνος νά ἐπαναληφθῆ ἡ συμφορά πού ἔπαθε στίς 25 Ἰανουαρίου πρέπει νά τεθῆ καί αὐτή ὑπέρ τῆς κατάργησης τοῦ Μπόνους. Θά εἶναι μιά μεταρρύθμιση πού θά πρέπει νά τήν ψηφίση ὁμόφωνα ἡ Βουλή.
Συνέλληνες ὑψῶστε τήν φωνή σας γιά τήν κατάργηση τοῦ Μπόνους.

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Γράμμα 271: Κακός πατριωτισμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 271
 
Ὁ Μανώλης Γλέζος, πού πρωτοστατοῦσε στόν ἀγώνα γιά τήν διεκδίκηση πολεμικῶν ἐπανορθώσεων ἀπό τήν Γερμανία,  δήλωσε στό «Βῆμα» τῆς 15ης Φεβρουαρίου, ὅτι θά ἐπιδιωχθῆ πολιτική λύση τοῦ ζητήματος καί ὄχι δικαστική ἐπιδίωξή του: Ἦταν φανερό ὅτι ὁ Σύριζα ἤθελε νά δημιουργήση καλές σχέσεις μέ τήν μεγαλύτερη εὐρωπαϊκή δύναμη. Ἡ κ. Κωνσταντοπούλου πού ἔχει δικό της κυβερνητικό πρόγραμμα, εἶπε πώς θά ἐπανενεργοποιήση τήν διακομματική ἐπιτροπή γιά τήν διεκδίκηση πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ἀπό τήν Γερμανία.
Ἡ κυβέρνηση ἔμεινε μετέωρη μεταξύ τῶν δύο γραμμῶν. Μέ τήν ἔναρξη ὅμως τῶν ἐργασιῶν τῶν τεχνικῶν κλιμακίων, πού ζητοῦν νούμερα ἐκεῖ πού ὁ κ. Βαρουφάκης παρέχει ἀφηρημένες ὑποσχέσεις, ἡ κυβέρνηση ἄλλαξε στάση. Καί ἡ Βουλή, στήν ὁποίαν τά κόμματα δέν ἔχουν ὁμονοήσει σέ τίποτε, ψήφισε ὁμόφωνα τήν ἐπανασύσταση τῆς Ἐπιτροπῆς Διεκδίκησης τῶν Γερμανικῶν Ὀφειλῶν.
Παραμένει ἐκκρεμής ἀπό τό 2000 μιά ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου πού ἐπεδίκαζε ἀποζημιώσεις στίς οἰκογένειες τῶν θυμάτων τῶν σφαγῶν πού εἶχαν κάνει στό Δίστομο τό 1944 τά στρατεύματα τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας. Τίς εἶχε ἐπιδικάσει τό Μονομελές Πρωτοδικεῖο Λαμίας μέ μιά παράδοξη δικονομική κατασκευή, διότι ἡ ἑλληνική κυβέρνηση καλῶς ἤ κακῶς εἶχε δεχθῆ ὅτι δέν μποροῦμε νά ἐπιδιώξουμε δικαστικῶς τίς γερμανικές ἀποζημιώσεις. Τήν ἀπόφαση γιά τήν κατάσχεση τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε ἐπέδωσε δικαστικός ἐπιμελητής στήν γερμανική πρεσβεία, ἀλλά ὁ τότε ὑπουργός Δικαιοσύνης (τῆς κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ) φρονίμως δέν ἔδωσε τήν ἄδεια πού ἀπαιτεῖ ὁ νόμος γιά τήν κατάσχεση περιουσιακῶν στοιχείων ξένης κυβέρνησης.
Ὁ τωρινός ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλος δήλωσε, ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά δώση αὐτήν τήν ἄδεια.
Ἡ κατάσχεση τοῦ κτιρίου τοῦ Ἰνστιτούτου μέ ὅλα τά παραφερνάλια του σημαίνει μικρή ζημιά γιά τήν Γερμανία καί τήν ἀπαλλαγή της ἀπό τήν δαπάνη τῆς λειτουργίας του. Ἡ Γερμανία φυσικά θά ἀντισταθῆ, καί θά μπλοκάρη τήν χρηματοδότησή μας ἀπό τούς ¨Θεσμούς¨, καταδικάζοντας μας σέ ἀσφυξία.
Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, μήν ἀνησυχεῖς διότι δέν θά συμβοῦν αὐτά. Καμμία κυβέρνηση δέν εἶναι τόσο τρελλή γιά νά πραγματοποιήση τήν κατάσχεση τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε. Μένει μόνο ἡ ὀργή πού ξεσήκωσε στήν Γερμανία αὐτή ἡ ἀνακίνηση τοῦ θέματος τῶν ἀποζημιώσεων καί πού θά ἀργήσει νά καταλαγιάσει. Καί ἡ εὐθύνη τῆς ἀντιπολίτευσης πού ἀπό κακῶς νοούμενο πατριωτισμό τοποθετήθηκε στό πλευρό τῆς κυβέρνησης, πού ἔκανε ἄλλη μία μπαρούφα.

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Γράμμα 270: Ἀπειλή ὑπουργοῦ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 270
 
Ὁ Μανώλης Γλέζος πού ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς κίνησης γιά τήν διεκδίκηση τοῦ κατοχικοῦ ¨δανείου¨ καί τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων, σέ συνέντευξη πού ἔδωσε στό «Βῆμα», στίς 15 Φεβρουαρίου, ἔλεγε ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση θέλει πολιτική λύση. Δέν θά προχωρήση δηλαδή τήν ὑπόθεση στόν δρόμο τῆς Δικαιοσύνης.
Ἡ ἀλλαγή πλεύσης τοῦ Σύριζα ἦταν ἐντυπωσιακή. Ἡ Κα Κωνσταντοπούλου ὅμως δέν συμφωνοῦσε. Καί εἶπε ὅτι θά ἐνεργοποιήση τήν διακομματική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τίς διεκδικήσεις μας ἀπό τήν Γερμανία. Ἡ κυβέρνηση δέν υἱοθέτησε τήν δήλωση τῆς προέδρου τῆς Βουλῆς.
Ξαφνικά σήμερα, ἐν ὄψει τῶν ἐλέγχων πού θά ἐνεργήσουν τά «τεχνικά κλιμάκια», ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλος δήλωσε, ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά δώση τήν ἄδεια νά ἐκτελεσθῆ ἡ ἀπόφαση πού πῆρε ὁ Ἄρειος Πάγος πρό 15 ἐτῶν γιά τήν κατάσχεση τῆς περιουσίας τοῦ γερμανικοῦ δημοσίου στήν Ἑλλάδα.
Αὐτή εἶναι πολύ μικρή. Πολύ μεγάλα εἶναι τά ποσά πού χρειάζεται νά πάρουμε ἀπό τήν Γερμανία γιά νά μήν χρεωκοπήση τό ἑλληνικό δημόσιο.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Γράμμα 269: Ἡ κυβερνητική ἐπιτυχία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 269
 
Ἡ κυβέρνηση κοινωνικῆς σωτηρίας εὐλόγως χαίρεται γιά τήν ἔκβαση τῆς συνεδρίας τοῦ Eurogroup. Ὁ κ. Βαρουφάκης ἀναφέρθηκε στό ὑπόμνημα πού εἶχε στείλει πρίν γιά τίς μεταρρυθμίσεις πού σχεδιάζει, ὅπως τήν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς διά τῆς χρησιμοποίησης τουριστριῶν μέ κρυφές κάμερες κ.λπ., χωρίς πάλι νά παρέχει νούμερα. Ἡ συζήτηση ὑπῆρξε βραχύτατη. Οὔτε μᾶς ἔδιωξαν, οὔτε ἀναγκαστήκαμε νά ἀποχωρήσουμε, καί ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἑλληνικῶν σχεδίων παραπέμφθηκε σέ τεχνικά κλιμάκια.
Ἀλλά οἱ Θεσμοί δέν ἄνοιξαν τό πουγγί τους νά μᾶς δώσουν τό δάνειο, πού ὁ κ. Τσίπρας εἶχε πεῖ ὅτι δέν θέλουμε, καί αὐτοί ἐπέμεναν νά μᾶς τό χορηγήσουν. Τά τεχνικά κλιμάκια ἀνέλαβαν νά ἀξιολογήσουν μέχρι τά τέλη Ἀπριλίου τίς μεταρρυθμίσεις πού κάναμε καί πού θά κάνουμε ὡς τότε. Τήν ἀξιολόγηση τους θά συζητήση διάσκεψη εὐρωπαϊκῆς κορυφῆς καί ἀναμένουμε τί λογῆς λουλούδια θά δρέψουμε τήν Πρωτομαγιά.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Γράμμα 268: Ἑρμηνευτικό πρόβλημα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 268
 
Ὅταν ὁ κ. Ἀλ. Καλύβης, μέλος τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ Σύριζα, δήλωσε προχθές, ὅτι ἐάν δέν ἐπιτευχθῆ μιά ἱκανοποιητική συμφωνία μέ τούς ¨Θεσμούς¨, «ἡ κυβέρνηση θά πρέπει νά ρωτήση καί τόν κόσμο μέσω ἐκλογῶν ἤ δημοψηφίσματος», κανείς δέν ἀπέδωσε στήν δήλωση του ἰδιαίτερη σημασία. Ὁ κ. Καλύβης εἶναι μέλος τῆς ἀκραίας Ἀριστερῆς Πλατφόρμας καί ἡ δήλωση του θάφτηκε στίς πίσω σελίδες μερικῶν ἐφημερίδων.
Ὅταν ὅμως ἐπανέλαβε σήμερα τά ἴδια ὁ κ. Βαρουφάκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τήν κυβέρνηση στήν διαπραγμάτευση καί μέ τούς δανειστές μας, προκάλεσε ἀμέσως παγκόσμια ἀναστάτωση. Ποιό θά εἶναι τό νόημα αὐτῆς τῆς ἐνέργειας; Οἱ ἑταῖροι μας δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσουν ἐπειδή ὁ ἑλληνικός λαός δέν θά ἐγκρίνη τήν ἀκαμψία τους. Ἡ κυβέρνηση δέν ἔχει ἀνάγκη νά ἀναβαπτισθῆ ἡ ἐντολή της.
Πρόκειται λοιπόν γιά τήν μεθόδευση τῆς λαϊκῆς ἔγκρισης γιά τήν ἔξοδο ἀπό τό εὐρώ καί τήν ἐπιστροφή στήν δραχμή; Ἤ ἁπλῶς περί μίας νέας μπαρούφας – κουβέντα νά γίνεται;

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Γράμμα 267: Συνήθειες ὑπουργῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 267
 
Συμφωνοῦν καί δέν συμφωνοῦν ἡ κυβέρνησή μας καί οἱ Θεσμοί. Ὅσο πλησιάζει ἡ Δευτέρα, πού θά συνεδριάση τό Eurogroup τόσο ἐντείνεται ἡ ἀγωνία γιά τό ἄν θά ὑπάρξη συμφωνία ἤ θά μετατεθῆ πάλι γιά ἀργότερα ἡ κατάρτισή της.
Στό Eurogroup δέν θά πάη ὁ κ. Βαρουφάκης μόνος του. Μαζί του θά εἶναι ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης κ. Δραγασάκης, ὁ ὁποῖος συντονίζει τήν ὅλη οἰκονομική πολιτική τῆς κυβέρνησης.
Στήν συνέντευξη πού ἔδωσε τήν Παρασκευή στόν ΑΝΤ1, μίλησε πολύ ἐπιφυλακτικά καί ὄχι μέ τόν ἐνθουσιαστικό ἀέρα τοῦ κ. Βαρουφάκη. Ἀξιοπρόσεκτο ἦταν, ὅτι γιά νά δώση τήν συνέντευξη αὐτή πῆγε στό στούντιο τοῦ ΑΝΤ1 καί δέν εἴδαμε τίς συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες ἐργάζεται στό γραφεῖο του.
Ὁ κ. Βαρουφάκης δέχεται τούς δημοσιογράφους στούς ὁποίους δίνει συνεντεύξεις, στό ὑπουργικό του γραφεῖο. Λέει, ὅτι δέν ἔχει καθίσει ποτέ στήν ὑπουργική πολυθρόνα, καί κάθεται πάντοτε ὅταν μιλᾶ μέ τόν δημοσιογράφο σέ χαμηλότερη καρέκλα μπροστά ἀπό τό τραπέζι τοῦ ὑπουργοῦ. Ἀλλά στό μικρό τραπεζάκι πού βρίσκεται μπροστά του δέν ὑπάρχει χῶρος νά ἀνοίξει τούς φακέλους του γιά νά τούς μελετήση. Προφανῶς τοῦ ἀρκοῦν οἱ ἐμφανίσεις του στά διεθνῆ φόρα, οἱ συνεχεῖς δηλώσεις καί συνεντεύξεις του. Ἡ μελέτη τῶν φακέλων δέν τοῦ χρειάζεται.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Γράμμα 266: Φοροεισπρακτικός ἐκβιασμός


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 266
 
Ἀληθινή πρόσφατη ἱστορία.
Ἡ κ. Α καί ὁ κ. Β, πρῶτα ξαδέλφια, συγκληρονόμησαν ἕνα διαμέρισμα. Ἤθελαν νά τό πουλήσουν, ἀλλά δέν εὕρισκαν ἀγοραστή, διότι αὐτό εἶναι σέ περιοχή λίαν ὑποβαθμισμένη. Τελικά βρέθηκε ἀγοραστής διατεθειμένος νά τό ἀγοράση ἀλλά σέ τιμή πολύ χαμηλότερη ἀπό τήν ¨ἀντικειμενική ἀξία¨ μέ τήν ὁποία θά φορολογοῦνταν οἱ πωλητές.
Ἡ κ. Α προσκόμισε στόν συμβολαιογράφο τό ἀπαιτούμενο πιστοποιητικό φορολογικῆς ἐνημερότητας. Στόν κ. Β, ἐπειδή χρωστοῦσε φόρους στό Δημόσιο, δέν τοῦ ἔδινε τέτοιο πιστοποιητικό ὁ Ἔφορος. Τοῦ ἔστειλε λοιπόν ὁ Β τόν δικηγόρο του πού τοῦ πρότεινε μία ἁπλῆ καί εὔλογη λύση. Νά δώση ὁ Ἔφορος ἐντολή στόν συμβολαιογράφο νά παρακρατήση καί νά ἀποδόση στό Δημόσιο ὅλο τό τίμημα πού θά ἀναλογοῦσε σ’αὐτόν. Γιά τό ὑπόλοιπο χρέος του, πού τό Δημόσιο εἶχε ἀμελήσει ὡς τότε τήν εἴσπραξή του, θά μποροῦσαν νά τεθοῦν σέ ἐνέργεια τά συνήθη μέτρα ἀναγκαστικῆς εἴσπραξης. Ἀδύνατον νά πεισθῆ ὁ Ἔφορος, καί ἡ νομική ὑπηρεσία του συντάχθηκε μέ τήν ἄρνησή του, λέγοντας ὅτι ἡ μεθόδευση αὐτή δέν προβλεπόταν στόν νόμο.
Ὁ ἀγοραστής βεβαίως δέν ἐννοοῦσε νά ἀγοράση μισό σπίτι, καί γιά νά μήν ἀποχωρήση εἰσπράττοντας διπλό τό καπάρο πού εἶχε δόσει, ἡ κ. Α πλήρωσε στήν Ἐφορία ἐκεῖνα πού χρωστοῦσε στό κράτος ὁ ξάδελφός της.
Σέ τέτοιο δημοσιονομικό καθεστώς ζοῦμε.

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Γράμμα 265: Δικαιούμαστε μιά ἐξήγηση - Φταίει ὁ Σαμαρᾶς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 265
 
Πέρασαν 48 ὧρες ἀπό τότε πού ἔκλεισε ἡ ἀστυνομία μέ κορδέλες τό κέντρο τῆς Ἀθήνας, προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος καί γιά νά πᾶς ἀπό τήν ἀρχή τῆς Πανεπιστημίου στήν Πλατεία Ἐξαρχείων ἔπρεπε νά κατεβῆς στήν Ὁμόνοια καί νά παρακάμψης τό Πολυτεχνεῖο.
Ὁ κοσμάκης ἔλεγε, ὅτι θά ἦταν μέτρα προστασίας ἑνός ὑψηλοῦ ξένου. Ἀλλά τέτοιος ξένος δέν ἦρθε αὐτήν τήν ἡμέρα. Κατόπιν λεγόταν, ὅτι κλείστηκαν οἱ δρόμοι γιά τήν πραγματοποίηση τῆς μεταγωγῆς τῆς Ἀγγελικῆς τῶν τρομοκρατῶν στόν ἐφέτη ἀνακριτή. Ἀλλά ὅσο καί νά ὑπῆρχε κίνδυνος ἑνός ἐγχειρήματος ἀπό μέρους τῶν συνεργατῶν της πού ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται στό κλαρί γιά νά τήν ἀπελευθερώσουν, ἀρκοῦσε ἡ μεταφορά της μέ ἕνα αὐτοκίνητο τῆς ἀστυνομίας καί μιά μικρή φρουρά σέ 2-3 ἄλλα τέτοια αὐτοκίνητα. Ὄχι νά παραλύση τό κέντρο τῆς Ἀθήνας.
Δικαιούμαστε οἱ πολῖτες πού καταταλαιπωρηθήκαμε τήν ἡμέρα ἐκείνη νά πληροφορηθοῦμε ὑπεύθυνα τόν λόγο τῆς ταλαιπωρίας μας.
 
***

Προκάλεσε πάταγο χθές ἡ ἀπίθανη διαταγή τοῦ ἁρμόδιου ὑποστράτηγου τῆς Ἀστυνομίας νά ἀφήνονται ἐλεύθεροι ὅλοι οἱ παράνομα εἰσερχόμενοι στήν χώρα ἀλλοδαποί καί νά τούς ἐπιδίδεται ἀπόφαση ἀπέλασης μέ προθεσμία 30 ἡμερῶν, καί ἄν δέν φεύγουν νεώτερη μέ προθεσμία νά φύγουν σέ 6 μῆνες, καί αὐτοί πού ἦταν ἤδη κρατούμενοι στήν Ἀμυγδαλέζα καί σέ ἄλλα Κέντρα Κράτησης νά ἀφεθοῦν ἐάν θέλουν νά κατοικήσουν ἀλλοῦ.
Ὁ ἀναπληρωτής-ὑπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γ. Πανούσης δήλωσε παρευθύς ὅτι ἡ διαταγή αὐτή ἀποτελοῦσε προβοκάτσια ἐναντίον τῆς κυβέρνησης. Ὅτι ὁ φταίχτης ὑποστράτηγος (τόν ὁποῖον ὑποβίβαζε λεκτικά σέ ταξίαρχο) εἶχε «αὐτοαποκεφαλισθῆ» καί ὅτι εἶναι θέμα ὡρῶν νά ἀποκαλυφθῆ ποιός κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν προβοκάτσια.
Ἄς περιμένουμε λοιπόν. Στό μεταξύ ἴσως ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Χριστοδουλοπούλου, πού καθυστερεῖ παραδόξως ἡ ὁρκωμοσία της, ἀναλάβη τά καθήκοντά της καί μᾶς κάνη ἐκείνη τήν ἀποκάλυψη.
Ἡ «Αὐγή» σήμερα πάντως γράφει (στήν σελίδα 7) ὅτι γιά τήν ἀναστάτωση τῆς κοινῆς γνώμης ἀπό μιά παράτυπη διαταγή ἑνός στελέχους τῆς ἀστυνομίας ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κ. Σαμαρᾶς. Ἐνήργησε στήν προσπάθειά του νά ἐπιστρέψη ἀπό τήν κομματική του περιθωριοποίηση.

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Γράμμα 264: Ὅλα ἀνοιχτά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 264
 
Ὁ ζῆλος τῶν μεταρρυθμίσεων γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν τριῶν ¨Θεσμῶν¨, ἐμποδίζει τήν κυβέρνηση νά ρυθμίση τό φόρο τοῦ εἰσοδήματος.
Τά πιστοποιητικά τῶν ἐτησίων ἀποδοχῶν καί κρατήσεων τοῦ 2014, πού ἔπρεπε νά χορηγήσουν ἐργοδότες στό προσωπικό τῶν ἐπιχειρήσεων τους μέχρι τίς 15 Φεβρουαρίου σύμφωνα μέ τόν νόμο, δέν ἔχουν ἐκδοθῆ.
Παραμένουν ὅλα ἀνοιχτά καί ἐμεῖς αἰσιοδοξοῦμε, πώς ὅταν θά κλείσουν θά βρεθοῦμε λιγώτερο φτωχοί.

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Γράμμα 263: Εἶδες ἡ ΔΕΗ!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 263
 
Ἔπεσε ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου, ὄχι ὅμως καί ἡ τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Τό Ὑπουργεῖο Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης κ.λπ. κ.λπ., πού ἐποπτεύει τήν Δημόσια Ἐπιχείρηση, ἀνακοίνωσε ὅτι σέ συνεννόηση μαζί της ἐπεξεργάζεται τήν μείωση τῶν τιμολογίων της.
Ἀλλά τήν ἴδια ὥρα ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται ἡ καινούργια Συλλογική Σύμβαση Ἐργασίας τῆς ΔΕΗ, στῆς ὁποίας τήν διαπραγμάτευση οἱ συνδικαλιστές της βρίσκονταν καί ἀπό τίς δύο πλευρές τοῦ τραπεζιοῦ. Μέ τήν σύμβαση αὐτή παρέχεται ἐπίδομα «τροφείου» σέ ὅλο τό προσωπικό της γιά νά ἀγοράζει καφέδες καί σάντουϊτς τήν ὥρα τῆς δουλειᾶς. Δέν διευκρινίστηκε ἄν θά παίρνουν τό ἐπίδομα αὐτό καί οἱ ἐργατοϋπάλληλοι πού δικαιοῦνται νά ἐγκαταλείψουν τό πόστο τους χωρίς νά εἰδοποιοῦν κανέναν, γιά μιά ἔκτακτη συνδικαλιστική ἀπασχόληση, ὅπως τήν γενική συνέλευση τοῦ σωματείου τους. Στοιχίζουν αὐτά στόν λαό τῶν καταναλωτῶν, ἀλλά εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἁπλοχεριά τῆς ΔΕΗ γιά τό προσωπικό της.
Τό ἐπίδομα «τροφείου» δηλώθηκε, πρός καθησυχασμό μας, ὅτι θά καταβληθῆ κατά δόσεις καί σταδιακά (ὅπως ὅλες οἱ κοινωνικές παροχές τίς ὁποῖες εἶχε ἐξαγγείλει ὁ Σύριζα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές) καί ὅτι ὑπολογίζεται νά μήν ὑπερβῆ τό ποσόν τῶν 30 ἑκατομμυρίων τόν χρόνο. Μικροπράγματα. Ἡ ἐπαναφορά ὅμως τῆς διακοπείσας ἠλεκτροδότησης τῶν φτωχῶν νοικοκυριῶν (σωστή ἀπόφαση) θά ἀπαιτήση τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς ρεύματος, ἑπομένως μιά νέα οἰκονομική ἐπιβάρυνση τῆς ΔΕΗ.
Μήν ἐκπλαγεῖτε λοιπόν ὅταν θά δῆτε, ὅτι δέν μειώθηκε σέ ἑπόμενο λογαριασμό τῆς ΔΕΗ, τό ποσόν πού θά πρέπει νά τῆς καταβάλετε, ἀλλά αὐξήθηκε σημαντικά.

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Γράμμα 262: Χάσαμε ἕναν πολύτιμο σύμμαχο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 262
 
Τό πρῶτο ταξεῖδι ἐκτός Ἑλλάδος τοῦ κ. Τσίπρα ὡς πρωθυπουργοῦ ἦταν στήν Κύπρο. Σωστή πράξη. Ἐπανέλαβε τά γνωστά, τούς ἀκατάλυτους ἐθνικούς δεσμούς κ.λπ., ἀλλά εἶπε καί κάτι καινούργιο: Θά σταματήσουμε τίς ἔρευνες στήν ΑΟΖ, γιά νά μελετηθῆ ἡ νομική θεμελίωση τοῦ δικαιώματος μας.
Ἡ Τουρκία εὐχαριστήθηκε πολύ. Τό Ἰσραήλ καί ἡ Αἴγυπτος πού σέ σύμπραξη μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία καί τήν Ἑλλάδα, ἐρευνοῦσαν τήν ΑΟΖ γιά νά ἐξορύξουν τούς ὑδρογονάνθρακες κάτω ἀπό τόν βυθό της, δυσαρεστήθηκαν. Παρά τήν πληθώρα τῶν ἐπισκέψεων τῶν κυβερνητικῶν ἀπεσταλμένων σέ ξένες πρωτεύουσες, κανένας δέν πῆγε στήν Ἰερουσαλήμ καί τό Κάϊρο. Ὁ κ. Καμμένος συνομίλησε μέ τόν πρέσβυ τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἀθήνα, ἀλλά δέν τοῦ εἶπε κάτι τό συγκεκριμένο γιά τήν ἐξέλιξη τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν.
Ἑπόμενο ἦταν τό Ἰσραήλ νά θεωρήση, ὅτι ἡ στενή σχέση πού ἀναπτύξαμε μαζί του τά τελευταῖα χρόνια καί πού λειτουργοῦσε σάν ἄτυπη συμμαχία ἀπέναντι στήν Τουρκία, εἶχε ἀτονήσει. Ἐξ ἄλλου ἤδη μέ τήν ἄνοδο τοῦ Σύριζα στήν ἐξουσία σημείωνε μέ ἀνησυχία, ὅτι κάποιες ἀπό τίς συνιστῶσες του ἔβλεπαν τουλάχιστον μέ συμπάθεια τούς ἰσλαμιστές τρομοκράτες.
Ἡ Τουρκία αἰσθάνθηκε κατόπιν τῆς ἀποδυνάμωσης τῶν σχέσεων μας μέ τό Ἰσραήλ ἐνισχυμένη τήν θέση της καί αὔξησε τίς προκλήσεις της. Ἔστελνε περισσότερα πολεμικά πλοῖα της στά χωρικά μας ὕδατα, καί σχηματισμούς ἀεροπλάνων της στόν ἐναέριο χῶρο μας. Ὁ ἴδιος ὁ ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ της πέταξε πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά. Ἡ ἀντίδρασή μας ὑπῆρξε ἀναιμική. Καί στό τέλος μᾶς ἀπηύθυνε ἡ Ἄγκυρα τήν θρασύτατη Notam, ὅτι γιά νά διεξαγάγει ἀεροπορικά γυμνάσια δεσμεύει τό κέντρο τοῦ ἐναέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου μέχρι τό τέλος τοῦ 2015. Ἡ ἑλληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε καί ξεσηκώθηκαν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ὅπως ὁ ICAO, γιά τό κλείσιμο τῶν ἀεροδιαδρόμων. Ἡ Τουρκία ἀνακάλεσε τήν Notam καί τά πράγματα φαίνονται νά ἡσυχάζουν, πρός τό παρόν.
Ἀλλά ἡ Τουρκία τοῦ κ. Ἐρντογάν δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τίς ἐπεκτατικές βλέψεις της πρός ὅλα τά ἀζιμούθια. Μπορεῖ κάλλιστα νά σκηνοθετήση ἕνα νέο ἐπεισόδιο, στό ὁποῖο νά φαίνεται ὅτι ἡ εὐθύνη γι’αὐτό εἶναι μοιρασμένη, ὁπότε τό ΝΑΤΟ, ἔχοντας ἐγκαταλείψει τήν ἰδρυτική του διακήρυξη, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη πρακτική του δέν ἔχει τήν ὑποχρέωση νά σπεύση σέ βοήθειά μας. Θά περιοριστῆ γιά ἄλλη μιά φορά σέ παροτρύνσεις ἀμοιβαίας αὐτοσυγκράτησης.
Τό δραστικό θά ἦταν νά συνταχθῆ στό πλευρό μας τό Ἰσραήλ, ἀλλά τήν ἄτυπη συμμαχία του μαζί μας τήν κατέστρεψε ἡ κυβέρνηση Τσίπρα.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Ἐκκαθάριση τῶν περασμένων

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 176/Φεβρουάριος 2015)
 
Ἡ θέση ἑνός κόμματος γιά τήν Εὐρώπη καθορίζει τήν δική μας στάση ἀπέναντί του. Αἰσθανόμαστε τήν Εὐρώπη σάν ἱστορική προέκταση τῆς πατρίδας μας καί μᾶς ἑνώνουν μ’αὐτήν ἰσχυροί πολιτιστικοί ἀλλά καί οἰκονομικοί δεσμοί. Ἔχει ὅμως προστεθῆ πλέον ἕνας ὑποστασιακός λόγος γιά τήν πρόσδεση μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Ἡ χώρα μας βρίσκεται στό ἄκρο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου καί ἀντιμετωπίζει τήν ἀπειλή τοῦ ἀνατολικοῦ μας γείτονα, ὁ ὁποῖος εἶναι πολύ ἰσχυρότερος ἀπό μᾶς, καί ἐκφράζει βλέψεις νά μᾶς ἀποσπάση ἐδάφη. Καί νά ὑποχρεώση τό ὑπόλοιπο νά ἐνταχθῆ ὡς προτεκτορᾶτο στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία, πού ἔχει βαλθῆ νά ἐπανιδρύση. Ἀπό τήν Ρωσία δέν μποροῦμε νά ἔχουμε κάλυψη, γιατί εἶναι αὐτή ἐμπλεγμένη στίς δικές της ἐπεκτατικές προθέσεις καί δέν θά εἶχε ἀντίρρηση σέ συμβιβασμό της μέ τόν Ἐρντογάν, νά τόν ἀφήση νά μᾶς μεταχειριστῆ ὅπως ἐκεῖνος θέλει. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι πολύ μακριά καί ἡ πολιτική των διφορούμενη. Ἐνίσχυση ἀπό τήν Κίνα, τά Ἐμιρᾶτα κλπ. παραμένουν στόν χῶρο τῆς οὐτοπίας.
Μᾶς μένει λοιπόν μόνο στήριγμα ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ ἰσχύς της καί ἡ παραμονή μας σ’αὐτήν ἀποτελοῦν ζωτικές ἀνάγκες. Στό ΚΣΜ εἴμαστε μέχρι μυελοῦ ὀστέων εὐρωπαϊστές.
Ἀπό τήν ὥρα πού φάνηκε ὅτι μπορεῖ νά ἐπικρατήση ἐκλογικά ὁ Σύριζα, μέ τίς ἔντοντες ἀντιευρωπαϊκές καταβολές του καί τήν ἀπειλή του νά βγάλη τήν χώρα μας ἀπό τήν Ε.Ε. ἄν δέν δεχθῆ ἐκείνη τούς ὅρους του, ταχθήκαμε ἀνεπιφύλακτα μέ τήν ἀντίθετη πλευρά. Οἱ ἐκλογές θά ἔπαιρναν οὐσιαστικά τόν χαρακτήρα δημοψηφίσματος – Εὐρώπη ἤ μή Εὐρώπη – καί ἐξαιτίας τοῦ ψηφοκλεπτικοῦ Μπόνους, τό κόμμα ἐκεῖνο πού θά ὑπερτεροῦσε καί κατά μία μόνο ψῆφο, θά μποροῦσε νά ἀποκτήση στήν Βουλή μιά πολύ ἰσχυρή πλειοψηφία.
Γιά νά μήν εἶναι αὐτό ὁ Σύριζα, προβάλαμε στά μεγάλα κόμματα πού ἦσαν ἐναντίον του τήν ἀνάγκη νά ἑνοποιηθοῦν. Τί διαφορές ὑπάρχουν πλέον μεταξύ Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ; Ἀξίζει νά διαχωρίζονται γιά ἱστορικές ἀναμνήσεις; Δέν ἀκολούθησαν τήν ἄποψή μας καί δέν μᾶς ἔμεινε ἄλλο, παρά νά συστήσουμε τήν ὑπερψήφιση τοῦ ἰσχυρότερου φιλοευρωπαϊκοῦ κόμματος, πού ἦταν ἡ Νέα Δημοκρατία.
Θέσαμε κατά μέρος ὅσα σέρναμε ὡς τότε στόν κ. Σαμαρᾶ, πού δέν ἦσαν λίγα, καί δίναμε μάχη γιά τήν ψήφιση τῆς Ν. Δημοκρατίας μέχρι τήν στιγμή πού ἔκλεισαν οἱ κάλπες. Ἀπό δύο ἡμέρες πρίν ὁ κ. Σαμαρᾶς εἶχε χάσει τό ἠθικό του καί γινόταν ὅλο καί περισσότερο ὑποτονικός μαχητής.
Ἡ ἐπικράτηση τοῦ Σύριζα ἀποτελεῖ μιά μεταπολίτευση καθοριστικώτερη ἀπό ὅσες ἔχουν συμβῆ ἀπό τό 1974. Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν, πού εἶχε πρίν ἀπό 35 χρόνια ἐπωμισθῆ τήν προσπάθεια τῆς διάδοσης τῶν ἰδεῶν καί τῶν ἀξιῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Σοσιαλισμοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένο νά ἐπικεντρωθῆ στήν πολιτική καθημερινότητα καί νά ἀγωνίζεται γιά νά ξεπεράση ἡ χώρα μας τήν πολυδιάστατη κρίση της.

Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Γράμμα 261: Ἀδιέξοδο


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 261
 
Ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νά ἱκανοποιήση καί τούς δανειστές καί τούς Ἕλληνες. Ἡ πολιτική πού ζητᾶ ἡ μία μεριά εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς ἄλλης. Ἄν συμμορφωθῆ ἡ κυβέρνηση σ’αὐτά πού τούς ζητοῦν οἱ Τρόϊκα/Θεσμοί θά ἐγκαταλείψη τήν προσπάθεια ὑπέρβασης τῆς λιτότητας. Ἄν δέν δαμάση τήν φτώχεια πού ἁπλώνεται, θά ξεσηκωθῆ ὁ κοσμάκης. Ἀντιμετωπίζει ἤδη μία σκληρή πρός τά ἀριστερά της δυσαρέσκεια, πού ἄρχισε πάλι τίς πορεῖες καί τά συλλαλητήρια. Τώρα ἐκδηλώθηκε καί ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση. Στίς ἐκλογές πού ἔγιναν γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ¨Ἑνιαία Λίστα¨ τοῦ κ. Τσίπρα ἔλαβε 110 ψήφους, ἐξέλεξε 6 μέλη της στό Πολιτικό Γραφεῖο, ἡ ¨Ἀριστερή Πλατφόρμα¨ 56 ψήφους καί ἐξέλεξε 3 μέλη της στό Πολιτικό Γραφεῖο, καί τό ¨Κόμμα-Κίνημα¨ 20 ψήφους καί ἐξέλεξε ἕνα μέλος της στό Πολιτικό Γραφεῖο. Ὁ κ. Τσίπρας ἐπέτυχε νά διατηρήση τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος, ἀλλά ὄχι τήν ἑνότητά του. Εἶναι φανερό, ὅτι γιά νά περνᾶ ἀπό τήν Βουλή τά νομοσχέδιά του θά χρειάζεται νά τά ψηφίζει καί μεγάλο μέρος τῆς ἀντιπολίτευσης, ὅπου τό πρῶτο κόμμα εἶναι ἡ Ν. Δημοκρατία.
Μέ ἀοριστίες, δέν μπορεῖ νά βολέψη ἐπί πολύ ἡ κυβέρνηση τήν σχέση μας μέ τούς δανειστές μας. Μπαροῦφες τοῦ τύπου ¨δημιουργική ἀσάφεια¨ γιά νά τούς καθησυχάζει καί νά κάνει ὁ λαός μας ὑπομονή, δέν μποροῦν νά συνεχιστοῦν ἐπ’ἄπειρον.
Τό φάρμακο τοῦ Κέϋνς, δηλαδή ἡ διά τῆς ἐνισχυμένης κατανάλωσης τόνωση τῆς ζήτησης καί αὔξηση τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντος, ἰσχύει γιά ἑνοποιημένες ἀγορές, ὅπου εἰσαγωγές καί ἐξαγωγές ἀντισταθμίζονται. Δέν συμβαίνει αὐτό στόν χῶρο τοῦ Εὐρωγκρούπ, ὅπου παρά τό κοινό νόμισμα κάθε κράτος ἐξακολουθεῖ (δυστυχῶς) ἀκόμη νά δείχνει ἀλληλεγγύη πρός τά ἄλλα κράτη-μέλη μόνο στό μέτρο πού τοῦ τό ἐπιτρέπει τό ἐκλογικό σῶμα του. Τά ἑλληνικά προϊόντα δέν εἶναι τῆς ποσότητας καί τῆς ποιότητας πού νά συναγωνίζονται αὐτά τῶν ἑταίρων μας. Ἄρα ἡ αὔξηση τῆς κατανάλωσης μας θά πρέπει νά καλυφθῆ μέ νέα δάνεια ἀπό αὐτό πού ὀνομάζουμε Τρόϊκα καί πού ἄλλοι λένε Θεσμούς.
Νέα δάνεια, ἐν ὄψει τοῦ ὕψους τῶν παλαιῶν καί τοῦ μεγέθους τῶν χρεωλυσίων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τους δέν πρόκειται νά μᾶς χορηγήσουν οἱ δανειστές μας, ἐφόσον ξεφεύγουμε ἀπό τό πρόγραμμα στό ὁποῖο ἔχουμε συμφωνήσει.
Ἡ λύση θά ἦταν νά κάνουμε ἐκλογές γιά νά ἀποκτήσουμε περισσότερη αὐτοδιαχείριση καί ἱκανώτερη κυβέρνηση. Ἀλλά οἱ ἐκλογές αὐτές- καθαυτές εἶναι μιά δαπανηρή ὑπόθεση καί μέ κλειστές τίς στρόφιγγες τοῦ δανεισμοῦ εἶναι ἀνέφικτες. Θά βράσουμε στό ζουμί μας. Ὑπάρχει μία μόνο διέξοδος: Παραγωγή. Νά πεισθοῦν νά περιστείλουν οἱ διάφορες ὁμάδες τίς ἀπαιτήσεις τους γιά νά αὐξήσουμε τό ἐθνικό προϊόν.