Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Γράμμα 263: Εἶδες ἡ ΔΕΗ!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 263
 
Ἔπεσε ἡ τιμή τοῦ πετρελαίου, ὄχι ὅμως καί ἡ τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Τό Ὑπουργεῖο Παραγωγικῆς Ἀνασυγκρότησης κ.λπ. κ.λπ., πού ἐποπτεύει τήν Δημόσια Ἐπιχείρηση, ἀνακοίνωσε ὅτι σέ συνεννόηση μαζί της ἐπεξεργάζεται τήν μείωση τῶν τιμολογίων της.
Ἀλλά τήν ἴδια ὥρα ἄρχισε νά ἐφαρμόζεται ἡ καινούργια Συλλογική Σύμβαση Ἐργασίας τῆς ΔΕΗ, στῆς ὁποίας τήν διαπραγμάτευση οἱ συνδικαλιστές της βρίσκονταν καί ἀπό τίς δύο πλευρές τοῦ τραπεζιοῦ. Μέ τήν σύμβαση αὐτή παρέχεται ἐπίδομα «τροφείου» σέ ὅλο τό προσωπικό της γιά νά ἀγοράζει καφέδες καί σάντουϊτς τήν ὥρα τῆς δουλειᾶς. Δέν διευκρινίστηκε ἄν θά παίρνουν τό ἐπίδομα αὐτό καί οἱ ἐργατοϋπάλληλοι πού δικαιοῦνται νά ἐγκαταλείψουν τό πόστο τους χωρίς νά εἰδοποιοῦν κανέναν, γιά μιά ἔκτακτη συνδικαλιστική ἀπασχόληση, ὅπως τήν γενική συνέλευση τοῦ σωματείου τους. Στοιχίζουν αὐτά στόν λαό τῶν καταναλωτῶν, ἀλλά εἶναι ἀξιοθαύμαστη ἡ ἁπλοχεριά τῆς ΔΕΗ γιά τό προσωπικό της.
Τό ἐπίδομα «τροφείου» δηλώθηκε, πρός καθησυχασμό μας, ὅτι θά καταβληθῆ κατά δόσεις καί σταδιακά (ὅπως ὅλες οἱ κοινωνικές παροχές τίς ὁποῖες εἶχε ἐξαγγείλει ὁ Σύριζα πρίν ἀπό τίς ἐκλογές) καί ὅτι ὑπολογίζεται νά μήν ὑπερβῆ τό ποσόν τῶν 30 ἑκατομμυρίων τόν χρόνο. Μικροπράγματα. Ἡ ἐπαναφορά ὅμως τῆς διακοπείσας ἠλεκτροδότησης τῶν φτωχῶν νοικοκυριῶν (σωστή ἀπόφαση) θά ἀπαιτήση τήν αὔξηση τῆς παραγωγῆς ρεύματος, ἑπομένως μιά νέα οἰκονομική ἐπιβάρυνση τῆς ΔΕΗ.
Μήν ἐκπλαγεῖτε λοιπόν ὅταν θά δῆτε, ὅτι δέν μειώθηκε σέ ἑπόμενο λογαριασμό τῆς ΔΕΗ, τό ποσόν πού θά πρέπει νά τῆς καταβάλετε, ἀλλά αὐξήθηκε σημαντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου