Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

Γράμμα 281: Πολιτική Λύση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 281
 
Ἡ συριζική Ἑλλάς προσέρχεται στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων μέ ὑψηλές ἀρχές ὅπως ¨ἡ Δημοκρατία δέν ἐκβιάζει, οὔτε ἐκβιάζεται¨ καί ¨οἱ συμφωνίες πρέπει νά τηροῦνται, ἀλλά ἡ θέληση τοῦ λαοῦ εἶναι κυρίαρχη¨. Ἀλλά οἱ Θεσμοί εἶναι πεζοί καί γυρεύουν νά ξέρουν πόσα εἶναι τά χρήματα πού χρειάζεται νά μᾶς δώσουν γιά νά σταθοῦμε στά πόδια μας. Πετύχαμε τά ¨τεχνικά κλιμάκια¨ νά ἔρχονται στήν Ἀθήνα καί νά ἐργάζονται σέ στενό κύκλο (ἐνδεχομένως σέ φρουρούμενο ξενοδοχεῖο) καί ἡ ἀξιολόγηση τῶν πορισμάτων τους νά γίνεται στίς Βρυξέλλες.
Μέ ὅλον ὅμως τόν περιορισμό τῶν πληροφοριῶν πού τούς παρέχουν οἱ λιγοστοί δημόσιοι ὑπάλληλοι, στούς ὁποίους ἐπιτρέπεται νά ἐπικοινωνοῦν μαζί τους, τά ¨τεχνικά κλιμάκια¨ κατέληξαν, ὅτι τά νούμερα δέν ἐμφανίζουν ἐφικτή τήν σύναψη μιᾶς βιόσιμης Συμφωνίας.
Πολύ σωστά λοιπόν ὁ κ. Τσίπρας λέει στούς Θεσμούς νά βάλουμε κατά μέρος τούς ἀριθμούς καί νά μᾶς δίνετε χρήματα βάσει τῶν κοινῶν ἰδεωδῶν.
Ὁ Θεός νά φωτίσει τούς Θεσμούς νά καταλάβουν πόσο ἁπλῆ εἶναι αὐτή ἡ λύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου