Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Γράμμα 264: Ὅλα ἀνοιχτά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 264
 
Ὁ ζῆλος τῶν μεταρρυθμίσεων γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν τριῶν ¨Θεσμῶν¨, ἐμποδίζει τήν κυβέρνηση νά ρυθμίση τό φόρο τοῦ εἰσοδήματος.
Τά πιστοποιητικά τῶν ἐτησίων ἀποδοχῶν καί κρατήσεων τοῦ 2014, πού ἔπρεπε νά χορηγήσουν ἐργοδότες στό προσωπικό τῶν ἐπιχειρήσεων τους μέχρι τίς 15 Φεβρουαρίου σύμφωνα μέ τόν νόμο, δέν ἔχουν ἐκδοθῆ.
Παραμένουν ὅλα ἀνοιχτά καί ἐμεῖς αἰσιοδοξοῦμε, πώς ὅταν θά κλείσουν θά βρεθοῦμε λιγώτερο φτωχοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου