Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Γράμμα 286: Ἀναμενόμενα καί ἐκπλήξεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 286
 
Τό ξημέρωμα τῆς χθεσινῆς ἡμέρας χαιρετίστηκε μέ τούς κεκανονισμένους κανονιοβολισμούς – δηλαδή μέ στρακαστροῦκες γιατί τά παλιά κανόνια ἔχουν ξηλωθῆ ἀπό τόν Λυκαβηττό, προφανῶς γιατί εἶχαν γεράσει καί κανείς δέν μερίμνησε νά ἀνεβάση καινούργια. Μέτρια ἔκπληξη ἦταν, ὅτι παρά τό ὅτι ἡ 25η Μαρτίου ἐπέβαλλε ἔκτακτη ἐπιμέλεια, αὐτός στόν ὁποῖον ἔχει ἀνατεθῆ ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας κάθε πρωί μπροστά στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἅη Γιώργη (ὁ καντηλανάφτης του ὑποθέτουμε) τήν σήκωσε καί χθές μέ τήν συνηθισμένη καθυστέρηση.
Ἔκπληξη δέν προκάλεσε καμμία, ὅτι καί ἐφέτος ἡ δοξολογία ἔγινε στόν ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου στήν ὁδό Σκουφᾶ, διότι ἡ Μητρόπολη πού εἶχε προγραμματισθῆ νά γίνη στό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ στήν Ἀλεξάνδρας δέν ἔγινε καί ὁ καθεδρικός ναός ἐπί τῆς ὁδοῦ Εὐαγγελιστρίας ἐδῶ καί πάνω ἀπό 20 χρόνια ἐξακολουθεῖ νά ἐπισκευάζεται.
Τό ὅτι οἱ πιό ἐπίσημοι ἀντήλλαξαν θερμές χειραψίες, ἀλληλοασπάσθηκαν καί ἀλληλοευχήθηκαν χρόνια πολλά πρίν ἀπό τήν δοξολογία, μετά ἀπό αὐτήν καί κατόπιν στόν Ἄγνωστο, σάν σέ κάθε περίπτωση νά ἦταν ἡ πρώτη συνάντησή τους τήν ἡμέρα ἐκείνη, φαίνεται νά εἶναι ὑποχρέωσή τους ἀπό τό πρωτόκολλο. Τό νά ἀνακρούεται ὅμως κάθε λίγο καί λιγάκι ὁ Ἐθνικός Ὕμνος - εἴτε ὅταν ὁ Πρόεδρος κ. Παυλόπουλος ὑποκλίνεται στήν σημαία, εἴτε ὅταν ὁ κ. Τσίπρας στέκεται ἁπλῶς προσοχή καί χωρίς νά ἔχει προσθέσει μαντηλάκι στήν ἀπάνω τσέπη, ὅπως κάνει στίς ἐπισκέψεις του στήν Εὐρώπη γιά νά τιμήση τούς συνομιλητές του - ἀποτελεῖ πλεονασμό. Καί ὑποβαθμίζει τήν συγκίνηση ἀπό τό ἄκουσμα τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου.
Οἱ εἰκόνες τοῦ ἑορτασμοῦ πού ἔδωσε ἡ κρατική τηλεόραση ἦταν ὅπως πάντοτε ὡραῖες καί ὁ τηλεσχολιαστής ὅπως καί οἱ προκάτοχοί του ἀντί νά δίνει λεπτομερέστερες πληροφορίες γιά τά παρελαύνοντα τμήματα, ἐκφωνοῦσε παιδιάστικες μεγαλοστομίες.
Ἡ μεγάλη ἔκπληξη χθές ἦταν ὅτι στήν Ἐθνική Ἑορτή δέν συμμετέσχαν οἱ ἀναρχικοί. Ἡ πρώτη ἀριστερή κυβέρνηση εἶχε ἀναγγείλει ὅτι γιά πρώτη φορά δέν θά μποῦν κάγκελλα πού νά ἐμποδίζουν τόν λαό νά ἀνακατευτῆ μέ τούς ἐπισήμους. Ποιά καλλίτερη εὐκαιρία λοιπόν γιά τούς ἀναρχικούς νά κάνουν τό μπάχαλο τῆς ζωῆς των!  Ἀλλά ἡ κυβέρνηση ὅταν μιλοῦσε γιά κάγκελλα κυριολεκτοῦσε. Ἔβαλε ἁπλῶς συρματόπλεγμα, μέ ἀστυφύλακες νά ἐπιτηροῦν τήν μή ὑπέρβασή του, καθώς καί ἕνα λεωφορεῖο τῆς ἀστυνομίας νά φράξη ἐντελῶς τήν Λεωφόρο Ἀμαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου