Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Γράμμα 284: Δέν θά τά πάρουν μαζί τους!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 284
 
Ἡ πολυδιαφημισθεῖσα ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στήν κ. Μέρκελ δέν ἀπέδωσε. Λεφτά δέν δόθηκαν, ἀντηλλάγησαν ἐγκάρδιες εὐχές.
Ἡ διάψευση τῶν προσδοκιῶν τοῦ Σύριζα ἀποτυπώνεται στήν πρώτη σελίδα σήμερα τῆς «Αὐγῆς», τοῦ δημοσιογραφικοῦ του ὀργάνου. Συνοψίζει τά λεχθέντα ἀπό τόν κ. Τσίπρα μέ τήν φράση «Δέν ἤρθαμε γιά λεφτά, θέλουμε πολιτική λύση μέ ἄλλο μεῖγμα πολιτικῆς». Καί τά λεχθέντα ἀπό τήν κ. Μέρκελ μέ τήν φράση «Ὑπάρχει τό πνεῦμα συνεργασίας, χρειάζονται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις καί ἰσοσκελισμένος προϋπολογισμός».
Ἡ πολιτική λύση ὅμως εἶναι νά πάρουμε λεφτά, χωρίς νά κατατριβοῦμε μέ τήν διαπίστωση ἀριθμῶν καί τήν πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων πού ἀπαιτοῦν χρόνο.
Αὐτό πού πρέπει νά πῆ ἡ κυβέρνηση στό ¨γκρούπ τῶν Βρυξελλῶν¨ εἶναι: Δῶστε μας ὅσα θέλουμε. Τά λεφτά δέν ἔχουν ψυχή καί δέν θά τά πάρετε μαζί σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου