Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Γράμμα 289: Πανούσης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 289
 
Ἡ μεγάλη ἔκπληξη αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἦταν ἡ στροφή 180 μοιρῶν πού ἔκανε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη (παλαιά θά λεγόταν Δημοσίας Τάξεως) δηλώνοντας, ὅτι δέν θά ἀνεχθῆ ἄλλο τήν βία πού ἀσκοῦν οἱ ἀναρχικοί. Εἶπε πώς «φτάσαμε στό ὅριο μέ τούς ἀντιεξουσιαστές».
Ὁ κ. Πανούσης ὁμολόγησε ὅτι αὐτός εἶχε εἰσαγάγει τόν διάλογο μέ τούς μπαχαλάκηδες, προκειμένου μέ μιά ἤπια ἀντιμετώπιση τους νά τούς κάνη νά ξανασκεφθοῦν τό ἄν πρέπει νά προκαλοῦν ἐπεισόδια καί νά ἐπιτίθενται στήν ἀστυνομία. Ὅλα ἔδειξαν ὅμως ὅτι οἱ ποικιλώνυμες ὁμάδες τῶν ἀναρχικῶν δέν ἐπείσθηκαν νά ἀνοίξουν διάλογο. Ἔχουν ἐντείνει τίς καταστροφές τῆς δημόσιας καί τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας καί τίς αἱματηρές ἐπιθέσεις τους. Καί στίς ἱστοσελίδες τους πανηγυρίζουν γιά τήν ἀδυναμία τοῦ κράτους νά τούς ἀντισταθῆ. Ἡ δήλωση τοῦ κ. Πανούση τονίζει ὅτι «ἄν θέλουν πόλεμο, ἡ Ἀστυνομία καί τό κράτος δικαίου δέν θά τό ἀνεχθοῦν».
Ἐμεῖς χειροκροτοῦμε αὐτήν τήν διαβεβαίωση. Τό ἐρώτημα εἶναι, ἄν θά τήν προσυπογράψη ὁ προϊστάμενος τοῦ κ. Πανούση, ὁ ὑπέρ-ὑπουργός κ. Βούτσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου