Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Γράμμα 270: Ἀπειλή ὑπουργοῦ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 270
 
Ὁ Μανώλης Γλέζος πού ἦταν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς κίνησης γιά τήν διεκδίκηση τοῦ κατοχικοῦ ¨δανείου¨ καί τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων, σέ συνέντευξη πού ἔδωσε στό «Βῆμα», στίς 15 Φεβρουαρίου, ἔλεγε ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση θέλει πολιτική λύση. Δέν θά προχωρήση δηλαδή τήν ὑπόθεση στόν δρόμο τῆς Δικαιοσύνης.
Ἡ ἀλλαγή πλεύσης τοῦ Σύριζα ἦταν ἐντυπωσιακή. Ἡ Κα Κωνσταντοπούλου ὅμως δέν συμφωνοῦσε. Καί εἶπε ὅτι θά ἐνεργοποιήση τήν διακομματική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τίς διεκδικήσεις μας ἀπό τήν Γερμανία. Ἡ κυβέρνηση δέν υἱοθέτησε τήν δήλωση τῆς προέδρου τῆς Βουλῆς.
Ξαφνικά σήμερα, ἐν ὄψει τῶν ἐλέγχων πού θά ἐνεργήσουν τά «τεχνικά κλιμάκια», ὁ ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλος δήλωσε, ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά δώση τήν ἄδεια νά ἐκτελεσθῆ ἡ ἀπόφαση πού πῆρε ὁ Ἄρειος Πάγος πρό 15 ἐτῶν γιά τήν κατάσχεση τῆς περιουσίας τοῦ γερμανικοῦ δημοσίου στήν Ἑλλάδα.
Αὐτή εἶναι πολύ μικρή. Πολύ μεγάλα εἶναι τά ποσά πού χρειάζεται νά πάρουμε ἀπό τήν Γερμανία γιά νά μήν χρεωκοπήση τό ἑλληνικό δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου