Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Γράμμα 279: Καί τά μικρά ζητήματα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 279
 
Ἡ Κυβέρνηση Κοινωνικῆς Σωτηρίας κάνει πολλή δουλειά γιά νά ἀπαλλάξη τήν Ἑλλάδα, τήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο ἀπό τήν μάστιγα τῆς λιτότητας.
Πρέπει ὅμως νά καταπιαστῆ καί μέ τοπικά ζητήματα πού δυσκολεύουν τήν ζωή στήν Ἀθήνα. Ὅπως τό κάψιμο τῶν σταθμευμένων αὐτοκινήτων, τό σπάσιμο καί τήν λεηλασία τῶν μαγαζιῶν, τῆς διά τῆς βίας εἴσοδο στά σπίτια πρός λαφυραγωγία, τήν ἀρπαγή τῶν κρυμμένων λεφτῶν στά σπίτια μέ τό πιστόλι στόν κρόταφο, τίς διαδηλώσεις πού παραλύουν τίς συγκοινωνίες καί πολλά ἄλλα παρόμοια. Εἶναι μέν μικρά αὐτά τά ζητήματα, ἀλλά ἄν δέν τά λύση ἡ Κυβέρνηση δέν θά μπορέσουμε νά ἀπολαύσουμε τήν ἐπίλυση τῶν μεγάλων.
Εἴχαμε χθές ὑποσχεθῆ νά σᾶς ἐνημερώσουμε, ὅταν θά ἔχουμε νεώτερα ἀπό τό κεντρικό μέτωπο. (Γιά τόν ὅρο αὐτό δέν διεκδικοῦμε τήν πρωτιά. Στόν τοῖχο τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης εἶναι γραμμένο μέ σπραίϋ Center front.)
Λοιπόν δέν ἔγινε ἡρωϊκή Ἔξοδος τῶν καταληψιῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τῆς ὁδοῦ Μασσαλίας. Βγῆκαν μόνοι τους καί συνοδευόμενοι διακριτικά ἀπό τήν Ἀστυνομία πῆγαν στά Ἐξάρχεια γιά σπασίματα καί ἐμπρησμούς. Αὐτό δέν σημαίνει, ὅτι δέν θά ἀνακαταλάβουν τήν Νομική ὅταν τό θελήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου