Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Γράμμα 273: Ὁ νέος Πρόεδρος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 273
 
Ἀγαθές ἀναμνήσεις θά συνοδεύουν τόν ἀπερχόμενο Πρόεδρο. Ὁ κ. Παπούλιας σέ κάθε φάση τῆς πολιτικῆς σταδιοδρομίας του ὑπῆρξε καλλίτερος ἀπό ὅ,τι στήν προηγούμενη, καί στήν προεδρία τῆς δημοκρατίας ἀποδεσμεύθηκε ἐντελῶς ἀπό τίς κομματικές καταβολές του καί ὑπηρέτησε μόνο τό ἐθνικό συμφέρον. Μᾶς τίμησε ἐκπροσωπῶντας τήν Ἑλλάδα στό ἐξωτερικό καί ὅταν μιλοῦσε ἐξέφραζε τίς ἐπιταγές τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναλαμβάνει τό ἀξίωμά του ὑπό πολύ δυσκολώτερες συνθῆκες. Ἡ κυβέρνηση ὀξύνει τίς σχέσεις της μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Διαφαίνεται ἡ πρόθεση της νά πραγματοποιήση τήν ρήξη μ’αὐτήν. Ἀντίθετα πρός τήν καταμετρημένη μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πού θέλει νά μείνουμε στήν Εὐρώπη καί νά μήν μποῦμε σέ μιά τριτοκοσμική περιπέτεια.
Τό δημοψήφισμα, γιά τό ὁποῖο μιλᾶ ἡ κυβέρνηση, παρά τήν ἀοριστία μέ τήν ὁποία συγκαλύπτει τόν λόγο τῆς διεξαγωγῆς του, στήν οὐσία θά εἶναι ἡ μεθόδευση τῆς ἀποχώρησης τῆς χώρας μας ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Τό διάταγμα γιά τήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά κρίσιμα ἐθνικά θέματα ἀπαιτεῖ προηγούμενη ἀπόφαση τῆς ἀπόλυτης πλειοψηφίας τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν καί ὑπογράφεται σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 44  § 2 τοῦ Συντάγματος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ἄν τοῦ φέρη ἡ κυβέρνηση τό σχέδιο τέτοιου διατάγματος, πρέπει νά ἀρνηθῆ νά τό ὑπογράψη, γιά νά γίνουν νέες ἐκλογές, πού θά ἀλλάξουν τόν συσχετισμό τῆς Βουλῆς. Ἡ ἄρνησή του θά εἶναι ὕψιστο ἐθνικό καθῆκον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου