Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Γράμμα 287: Ὅλα βαίνουν καλῶς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 287
 
«Λεφτά ὑπάρχουν» εἶναι ὁ τίτλος πού μέ μαῦρα χοντρά γράμματα δεσπόζει στήν πρώτη σελίδα τῆς ¨Αὐγῆς¨ σήμερα. Ὁ Βαρουφάκης εἶχε προνοήσει νά στηρίξη αὐτήν τήν εὐχάριστη εἴδηση φωτογραφιζόμενος στήν ὑπέροχη βίλλα του μπροστά στήν Ἀκρόπολη καί ἐπιδεικνύοντας τά ἄλλα ἀποκτήματά του. Καθώς οἱ Συριζαῖοι ἔχουν λυτρωθῆ ἀπό τίς προλήψεις, δέν θορυβήθηκαν ἀπό τό ὅτι τό «Λεφτά ὑπάρχουν», τό εἶχε δηλώσει καί ὁ Γ. Παπανδρέου ὁ νεώτερος καί δέν τοῦ βγῆκε σέ καλό.
Ὁ ἀναπληρωματής ὑπουργός καί ἐν ἀναστολῆ δικηγόρος Κατρούγκαλος θά καταθέση σήμερα ἀγωγή ἐναντίον τοῦ ¨Βήματος¨ γιά ἀποζημίωση ὕψους 500.000 εὐρῶν, τήν ὁποία θά εἰσπράξη ἀγαθοεργός σκοπός. Τό ὅτι βρέθηκαν 20 συμφωνητικά τῆς ἑταιρείας του μέ ἐπαναδιοριστέους δέν τόν ἀπασχολεῖ. Πρός ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι δέν θά ἦταν καί τόσοι πολλοί αὐτοί πού θά ἐπαναδιόριζε, παραπέμπει σέ δήλωση σωματείου ἐργαζομένων στόν Ναύσταθμο, ὅτι ἀποφάσισαν νά ἐγκαταλείψουν τήν ἀγωγή τους κατά τοῦ Δημοσίου γιατί ἀρκετοί ἀπό αὐτούς ἔχουν βγεῖ στήν σύνταξη.
Ὁ ὑπουργός δικαιοσύνης Παρασκευόπουλος δήλωσε ἕτοιμος νά ὑπογράψη τήν ἀπόφαση γιά τήν ἀναγκαστική κατάσχεση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Γερμανίας, τά ὁποῖα βρίσκονται στήν Ἑλλάδα, (ὄχι τήν κατάσχεση τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε πού εἶχαν διαδόσει κακόβουλα οἱ ἐχθροί τοῦ Σύριζα) ὅταν ληφθῆ ἡ κυβερνητική ἀπόφαση. Γιά νά ἀποφύγη λοιπόν αὐτήν τήν ἀπειλή ἡ Γερμανία θά ἔκανε ἡ καγκελλάριος τίς τόσες περιποιήσεις στόν Τσίπρα πού τήν ἐπισκέφθηκε.
Στήν διαφύλαξη τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ περιβάλλοντος ἐμμένει ὁ ὑπουργός Λαφαζάνης. Οἱ ἐργάτες τοῦ μεταλλείου τῶν Σκουριῶν πού ἔμειναν χωρίς δουλειά, ἄς χαθοῦν στήν μαύρη τρύπα του.
Ἡ λίστα τῶν μεταρρυθμίσεων γιά τήν ὁποίαν ἡ μεταβαπτισμένη Τρόϊκα κάνει περιττό θόρυβο ὅτι ἔχει δίμηνη καθυστέρηση, θά εἶναι τήν Δευτέρα ἕτοιμη. Πάψτε λοιπόν κύριοι νά φωνάζετε καί κυττάξτε νά πληρωθοῦν οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις τοῦ Ἀπριλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου