Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 575: Πολιτικό Ἀλτζχάϊμερ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 575/Κυριακή 31.01.2016
 
Πολιτικό Ἀλτζχάϊμερ
 
Ἀγρίεψαν τά μπλόκα τῶν ἀγροτῶν στό ἐθνικό δίκτυο καί ἡ κυβέρνηση ἔπρεπε νά βρῆ τρόπο νά μεταφέρη τήν εὐθύνη τῶν συνεπειῶν τους σέ ἄλλους. Στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ βέβαια.
Ἔτσι ἀνακοίνωσε ὅτι βουλευτές τῆς ἀντιπολίτευσης εἶναι παρόντες στίς συνελεύσεις ἤ στίς συγκεντρώσεις τῶν ἀγροτῶν, ἐνῶ ἐκτόξευσε καί κατηγορίες ὅτι δυνάμεις τῆς δεξιᾶς καί τῆς ἀκροδεξιᾶς σέ ρόλο προβοκάτορα ὑποκινοῦν τίς κινητοποιήσεις καί τορπιλίζουν τόν διάλογο, καθώς καί ὅτι ὑφίσταται συνεργασία συνδικαλιστῶν τῆς δεξιᾶς καί τῆς ἀκροδεξιᾶς.
Λές καί οἱ σημερινοί κυβερνητικοί βουλευτές, ὅταν τό κόμμα τους βρισκόταν στήν ἀντιπολίτευση, δέν σύχναζαν στίς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τῶν ἀγροτῶν, ἀλλά καί ἄλλων ὁμάδων, ἀκόμα καί μέ τά πιό παράλογα καί ἐγωϊστικά αἰτήματα.
Λές καί οἱ δικοί τους συνδικαλιστές δέν βρέθηκαν στήν ἴδια πλευρά μέ τούς συνδικαλιστές τῆς ἀκροδεξιᾶς πρίν ἀπό τήν ¨πρώτη φορά¨.
Λές καί τά ¨στρατᾶ¨ τῶν ¨ἀγανακτισμένων¨ τους δέν συναγελάζονταν, διαδήλωναν καί βαιοπραγοῦσαν μαζί μέ τούς ἀκροδεξιούς ¨ἀγανακτισμένους¨ στήν Πλατεῖα Συντάγματος.
Λές καί τά κόμματα τῆς συγκυβέρνησης δέν συμπορεύτηκαν μέ τούς βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά νά προκαλέσουν τίς πρόωρες πρό ἔτους βουλευτικές ἐκλογές γιά νά καταλάβουν τήν ἐξουσία.
Λές καί δέν συνέλεξαν καί συνυπολόγισαν τίς ψήφους τῶν ψηφοφόρων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς γιά νά θριαμβεύσει τό «ΟΧΙ» στό δημοψήφισμα τοῦ Ἰουλίου.
Τά ξέχασαν;

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 574: Ἀδαμιαίως…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 574/Σάββατο 30.01.2016
 
Ἀδαμιαίως
 
Μέ χαρτόνια καλύφθηκαν τά ἀγάλματα ἀτόμων ἐν ἀδαμιαία περιβολή τοῦ Καπιτωλίου τῆς Ρώμης γιά νά μήν ἐνοχληθῆ κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψή του πρόεδρος τοῦ Ἰράν. Καί ἔμεινε ἀκάλυπτη καί ἀδαμιαία δουλικότητα τῆς Δύσης πού σπεύδει νά ὑποκύψη σέ κάθε καπρίτσιο τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ (παρότι διαψεύσθηκε ὅτι ὑπῆρξε σχετικό ἰρανικό αἴτημα). Χωρίς κἄν νά ζητᾶ κάμοια ἀμοιβαιότητα. Γιατί ὅταν βρεθῆ δυτικός ἡγέτης στίς χῶρες τῆς ¨σαρίας¨, πάλι αὐτός προσαρμόζεται στίς ἐπιταγές τοῦ τοπικοῦ ἱερατείου.
Παρά ταῦτα ἡ Δύση ἐξακολουθεῖ νά ἐκτρέφη στούς κόλπους της τακτικούς ἐπικριτές της πού τήν μέμφονται γιά ἔλλειψη τοῦ δέοντος σεβασμοῦ πρός τίς σκοταδιστικές παραδόσεις πού ἐπιβάλλονται σέ αὐτές τίς κοινωνίες καί τίς μεταφέρουν στό ἔδαφός της πρόσφυγες καί μετανάστες.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 573: Καρατομήσεις…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 573/Παρασκευή 29.01.2016
 
Καρατομήσεις…
 
Διαμαρτυρήθηκε ἡ Ἕνωση Ἀρχαιολόγων Ἑλλάδας ¨Ήώς¨ «γιά τήν αἰφνίδια καί ἀναιτιολόγητη ἀποπομπή τῆς διευθύντριας Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ… καί τήν τοποθέτησή της σέ ἄλλη, οὐσιαστικά ἀνενεργή, διεύθυνση [κοινῶς ¨στό ψυγεῖο¨], μέ ὑπουργική ἀπόφαση.»
Καλή ἡ διαμαρτυρία, ἀλλά ἀδόκιμη ἡ φρασεολογία. Δέν ὑπῆρξε ¨αἰφνίδια¨ ἡ ἀποπομπή. Ὅπως κάθε ἀνάλογη ἀποπομπή ἀποτελοῦσε μέρος τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος τῆς πλήρους (καί πρωτοφανοῦς γιά τήν μεταπολίτευση) κομματικοποίησης τοῦ κράτους. Ἔπρεπε, ὡς ἐκ τούτου, νά ἀναμένεται ἐάν τό θῦμα δέν πληροῦσε – καί, ὅπως προκύπτει, δέν πληροῦσε – τά συριζαϊκά κριτήρια καταλληλότητας.
Οὔτε ¨ἀναιτιολόγητη¨ ὑπῆρξε. Ὅπως δέν ὑπῆρξαν ἀναιτιολόγητες οἱ ἀποπομπές πού προηγήθηκαν. Ἀφοροῦσαν ἄτομα δίχως τό ἀναγκαῖο σύγχρονο ¨πιστοποιητικό κοινωνικῶν φρονημάτων¨ (δηλαδή ἐπαρκοῦς καί εἰλικρινοῦς ¨ἀριστεροφροσύνης¨)!

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 572: Ἐξ καί ξηρός τους…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 572/Πέμπτη 28.01.2016
 
Ἐξ καί ξηρός τους…
 
Μέ τό πού κατέλαβε τήν ἐξουσία ἡ ἀπροσάρμοστη ἀριστερά ἀποκάλυψε ὅλες τίς πτυχές τῆς συμπάθειάς της πρός τούς τρομοκράτες: κατάργηση φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας, διευκόλυνση ἐξόδων, πρόωρη ἀποφυλάκιση… Ὡς σύμβολα δέ τῆς εἰδικῆς μέριμνας πρός αὐτούς ἀνέδειξε τόν Νίκο Ρωμανό καί τόν σήριαλ κίλλερ τῆς 17ης Νοέμβρη Σάββα Ξηρό.
Δέν ἐπρόκειτο γιά «κεραυνό ἐν αἰθρία». Τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον της τό εἶχε δείξει ἀπό καιρό μέ τίς κινητοποιήσεις της ὑπέρ τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀπαιτήσεων τῶν δύο κρατουμένων. Τήν ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς χώρας μέ συμμάχους της ἀποσόβησε ἡ ἄρνηση τῶν δύο καταδίκων νά φορέσουν τό περιβόητο ¨βραχιολάκι¨ γιά τόν εὐχερῆ ἐντοπισμό τους σέ περίπτωση παραβίασης τῶν περιοριστικῶν ὅρων πού θά ὄφειλαν νά τηροῦν.
Μπορεῖ, ὅμως, νά μήν πέτυχε τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἴδιου τοῦ Σάββα Ξηροῦ, ἀλλά ἀπελευθέρωσε τόν λόγο του. Ἔτσι, ὡς διάδοχος τῆς μερίδας τῶν μέσων ἐνημέρωσης πού ἔσπευδαν (μερικά δέ ἐξακολουθοῦν νά σπεύδουν) νά δώσουν βῆμα στούς δολοφόνους γιά νά διαλαλοῦν τήν ἰδεολογική πραμάτεια τους, τό μέ ἄκρως κομματικά κριτήρια διορισμένο ἐπιτελεῖο τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου ἀνέβασε στήν Πειραματική Σκηνή ἔργο βασισμένο ἐν πολλοῖς σέ κείμενό του, ψελλίζοντας, μετά τήν κατακραυγή, διάφορες ἀνερμάτιστες δικαιολογίες, ὅπως τό ὅτι τό μήνυμα πού παίρνουν οἱ θεατές ἀναδύεται ἀπό τήν ἀκροτελεύτια φράση τοῦ ἔργου: «καμία ἰδέα δέν μπορεῖ νά δικαιολογήσει ἐγκλήματα ἐναντίον τῆς ζωῆς». Τό ὅτι ἄλλα λόγια τοῦ τρομοκράτη μπορεῖ νά ἔχουν τά ἀντίθετα ἀποτελέσματα, δέν πέρασε ἀπό τό μυαλό τῶν ἁρμοδίων.
Στ’ἀλήθεια, θά τολμοῦσαν οἱ ἴδιοι, μέ τήν ἴδια λογική, ἀκόμα καί μέ τσόντα στό τέλος μίας ἀκόμα πιό καταδικαστικῆς τοῦ περιεχομένου φράσης, νά ἀνεβάσουν καί ἔργο βασισμένο σέ φληναφήματα π.χ. τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη;

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 571: Πενία τέχνας κατεργάζεται

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 571/Τετάρτη 27.01.2016
 
Πενία τέχνας κατεργάζεται
 
Κατά τόν γάλλο δοκιμιογράφο καί ἱστορικό Ζάν Σεβιλλά μία πρακτική ὕπουλης ὁλοκληρωτικῆς ὑφῆς εἶναι ἡ δαιμονοποίηση τοῦ ἰδεολογικοῦ ἀντιπάλου. Μέ αὐτό τό ὅπλο παρακάμπτεται ἡ συζήτηση, ὁ διάλογος καί ἡ ἐπιχειρηματολογία, καί ἐπιλέγεται ἡ ἀντιπαράθεση μέ βάση ἕναν a priori κακό χαρακτηρισμό. «Ἀποσκοπεῖ στήν ἀφαίρεση τοῦ λόγου ἀπό αὐτόν πού ἀντιλέγει, ὁ ὁποῖος μετατρέπεται σέ ἕνα στόχο πού πρέπει νά ἐξοντωθῆ. Χωρίς, ὅμως, νά χυθῆ αἷμα: ἁπλᾶ μέ τήν διάχυση τῶν λέξεων. Τῶν λέξεων τῆς καλῆς συνείδησης. Τῶν λέξεων τῶν μεγάλων συναισθημάτων. Τῶν λέξεων πού σκοτώνουν… Συνίσταται κατ’ἀρχήν στό νά ἐνσταλάξη στό φαντασιακό μιᾶς χώρας τό ἀρχέτυπο τοῦ κακοῦ… Στή συνέχεια, ἡ συνηθισμένη τεχνική ὁδηγεῖ στήν ἐξομοίωση τοῦ ἀντιπάλου μέ τό ἀρχέτυπο τοῦ κακοῦ… Τό κατηγορητήριο μπορεῖ νά διατυπώνεται ξεκάθαρα ἤ μέ ὑπαινιγμούς: κάθε ἀντίπαλος μπορεῖ νά κατηγορηθῆ ὄχι γιά αὐτό πού σκέπτεται, ἀλλά γιά τίς σκέψεις πού τοῦ ἀποδίδουν. Καί, ὅπως ἐπιβάλλει ὁ μανιχαϊσμός, στό τέλος δρομολογεῖται μία ἄλλη λογική: ἡ δαιμονοποίηση.», κατά τόν γάλλο στοχαστή.
Στά λόγια του ἀποτυπώνεται ἐναργέστατα ἡ τακτική τοῦ πρωθυπουργοῦ πρός τόν νέο ἐπικεφαλῆς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης κατά τήν χθεσινή ἀντιπαράθεσή τους στή Βουλή, ἀλλά καί ὅλη ἡ στάση τῆς συγκυβέρνησης ἀπέναντι στόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀφότου αὐτός ἐκλέχθηκε στό ἀξίωμά του. Στόν λόγο τους κυριαρχοῦν μομφές τοῦ τύπου ¨γόνος πολιτικοῦ τζακιοῦ¨, ¨νεοφιλελεύθερος¨, ¨ὁμοϊδεάτης τοῦ ΔΝΤ¨ καί δέν συμμαζεύεται… Ἀπό ἀντεπιχειρήματα… μηδέν!
Κατά κάποιον τρόπο: «πενία (ἐπιχειρημάτων) τέχνας (κατασυκοφάντησης) κατεργάζεται».

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 570: Καί σύ Βροῦτε;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 570/Τρίτη 26.01.2016
 
Καί σύ Βροῦτε;
 
Τήν στοχοποίηση δημοσιογράφων καί τήν προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ τους καταγγέλλει μέ χθεσινή της ἀνακοίνωση ἡ Ἕνωση Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν, μέ ἀφορμή τήν κατηγορία ἐναντίον τους κατά τά πρῶτα γενέθλια τῆς «πρώτης φορά ἀριστερᾶς», ὅτι ἐκπροσωποῦν ἀδιακρίτως τήν διαπλοκή. Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρεῖ νά μεταφέρει στίς πλάτες τῶν δημοσιογράφων τά ἀδιέξοδα τῆς πολιτικῆς της.
Παράλληλα, καταγγέλλεται ἡ προβολή ἀπό τήν ΕΡΤ τοῦ σχετικοῦ βίντεο χωρίς δυνατότητα ἀντίκρουσής του, πού ἀποδεικνύει ὅτι, ὅπως καί στό παρελθόν, ἡ δημόσια τηλεόραση προσφέρει μονομερῆ πληροφόρηση.
Μετά ἀπό τέτοιας ὑφῆς καταγγελίες ἀπό τήν κατά τεκμήριο φιλοσυριζαϊκή διοίκηση τῆς ΕΣΗΕΑ κάθε περαιτέρω σχόλιο περιττεύει!

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 569: Πρώτη χρονιά ἀριστερά

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 569/Δευτέρα 25.01.2016
 
Πρώτη χρονιά ἀριστερά
 
Συμπληρώθηκε (τό ¨αἰσίως¨ παραλείπεται ὡς ἀπρόσφορο) ἕνας χρόνος ἀφότου ὁ ¨σοφός λαός¨ ἀνέδειξε μέ τήν ψῆφο του τό συριζαϊκό (τό ¨κακό¨ ἐξυπακούεται ὡς αὐτονόητο) συναπάντημα πρῶτο κόμμα καί ραχοκοκαλιά τῆς συγκυβέρνησης, πού σχηματίστηκε μέ τό δεκανίκι τῶν ψεκασμένων (σατ)ανελιτῶν. Καί ἑορτάσθηκε, κατά τά γνωστά πρότυπα, μέ συγκέντρωση. Ἀλλά σέ κλειστό στάδιο. Ἴσως γιατί σέ ἀνοικτό χῶρο δέν θά ἦταν ἐφικτό νά μήν ξεφύγη ἀπό τά ὅρια καί νά καταλαγιάση ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ πλήθους αὐτῶν πού εἶναι τόσο πιστοί στό κόμμα ὥστε δέν διστάζουν νά ξεβολευτοῦν γιά νά συμμεριστοῦν τήν εὐεξία πού προκαλοῦν οἱ ¨κωλοτοῦμπες¨!
Οἱ ὁποῖες, ὡστόσο, δέν εἶχαν θέση στόν πανηγυρικό πού ἐξεφώνησε «ὁ μέγας Ἰάγος, ὁ πρωταγωνιστής», ὅπως θά ἔλεγε ὁ Διονύσης, ἄν συνέθετε σήμερα τόν «Μπάλλο» του. Ἐξαιτίας, πάντως, τῆς ἐντυπωσιακῆς μετριοφροσύνης του ὁμιλητῆ δέν εἶχαν θέση οὔτε οἱ δύο ψηφοφορίες πού διάνθισαν (ὡς περιττά μπιχλιμπίδια βεβαίως-βεβαίως) τήν χρονιά πού πέρασε. Οὔτε τό πόσο πολύ ἀπέδωσε τό «κυνῆγι τοῦ θησαυροῦ» (ἄλλως «κυνῆγι μαγισσῶν»), μέ ἔπαθλο κομβικές θέσεις στούς μηχανισμούς τοῦ δημοσίου, στό ὁποῖο ἐπιδόθηκε ἡ κομματική νομενκλατούρα.
Βέβαια, δέν εἶχαν θέση οὔτε τό ὅτι ἡ οἰκονομία βρίσκεται 3,5% πίσω ἀπό τό σημεῖο ὅπου θά βρισκόταν ἄν οἱ σημερινοί καταληψίες τῶν θώκων εἶχαν λιγουλάκι ὑπομονή, οὔτε τό ὅτι ἡ χώρα κινδυνεύει νά γεμίση μέ «πλατεῖες Βικτωρίας» («κάθε πόλη καί καταυλισμός, κάθε χωρίο καί hotspot» κατά παράφραση τοῦ γνωστοῦ σλόγκαν τῆς δικτατορίας), οὔτε τό ὅτι τά Α.Τ.Μ. ἔγιναν συνώνυμα μέ τό ¨σταγονόμετρο¨, οὔτε τά τόσα ἄλλα (τό ¨τρία¨ εἶναι μᾶλλον ἄκρως περιοριστικό γιά τά κυβερνητικά ἐπιτεύγματα τοῦ 2015) «κακά τῆς μοίρας μας» πού μᾶς ἐπιφύλαξε ἡ χρονιά πού πέρασε.
Ἀλλά αὐτά εἶναι λεπτομέρειες θά πεῖ κανείς. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση ὅρθωσε τό (λιλιπούτειο) ἀνάστημά της ἀπέναντι στούς κατά περίπτωση καί συγκυρία ¨ἐχθρούς¨ τῆς χώρας: τήν κυρία Μέρκελ («go back κυρία Μέρκελ» ἔκραζε ὁ ἄρτι γλωσσομαθέστατος πρωθυπουργός), τόν κύριο Σώϋμπλε (ὅταν δέν ἦταν ἀρκούντως ¨σοφός¨), τό Δ.Ν.Τ. (ὅταν δέν ζητοῦσε ἐλάφρυνση τοῦ χρέους, ἀλλά ἐφαρμογή μεταρρυθμίσεων), τήν τρόϊκα…
Ἕως ὅτου προέκυψε ὁ ἰδανικός ἐχθρός, τό ἀπόλυτο κακό: ὁ Κυριάκος!

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 568: Ὅ γέγονε, γέγονε!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 568/Κυριακή 24.01.2016
 
Ὅ γέγονε, γέγονε!
 
Ὁ ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ κ. Σταῦρος Κοντονῆς μπῆκε πολύ φουριόζος στήν πολιτική ἀρένα. Προώθησε νομοθετικές ρυθμίσεις, τολμηρές ὡς ἕνα βαθμό, πού τόν ἔφεραν ἀντιμέτωπο μέ τό ἀθλητικό – καί κυρίως μέ τό ποδοσφαιρικό – κατεστημένο τῆς χώρας, ἀλλά καί μέ τούς διεθνεῖς προστάτες του, σέ σημεῖο πού νά ἐπικρέμαται ἡ ἀπειλή ἀποκλεισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν ὁμάδων ἀπό διεθνεῖς ὀργανώσεις.
Δέν ἔκανε πίσω… Ξαφνικά, ὅμως, ἡρέμησε. Γιά λόγους πού, προφανῶς, ξέρει ἐκεῖνος καλύτερα. Τελευταῖα ἐπανῆλθε δριμύς καί ἐπέβαλε αὐστηρές τιμωρίες μέ βάση τόν δικό του νόμο. Ταυτόχρονα δέ δήλωσε, ὅτι λίγο πολύ τό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τῆς χώρας δέν διεξάγεται ἐπί ἴσοις ὅροις καί ὅτι αὐτό δέν θά γίνει ἀποδεκτό ἐφεξῆς. Ἄν ὅντως στό ἐν λόγω πρωτάθλημα ἰσχύουν «δύο μέτρα καί δύο σταθμά» εἶναι ἄλλοι ἁρμόδιοι νά τό κρίνουν. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ κύριος ὑφυπουργός ἐμφανίζεται νά τό διαπιστώνη καί νά τό πιστεύη, καλό θά ἦταν νά ἐξηγήση γιατί ἀνέχθηκε μέχρι τώρα αὐτήν τήν κατάσταση καί δέν θά τήν ἀνεχθῆ «ἐφεξῆς». Δηλαδή, κατόπιν ἑορτῆς!

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 567: Φουτουρισμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 567/Σάββατο 23.01.2016
 
Φουτουρισμός
 
Ἕνας πατέρας μαθητή στή Ντόχα, τήν πρωτεύουσα τοῦ Κατάρ, κατήγγειλε ὅτι τό βιβλίο μέ τό παραμῦθι «Ἡ Χιονάτη καί οἱ 7 νάνοι» τῶν ἀδελφῶν Γκρίμ περιεῖχε ἀνάρμοστες εἰκόνες καί ἐκφράσεις. Κατόπιν τούτου τό Ἀνώτατο Συμβούλιο Ἐκπαίδευσης τῆς χώρας ἔδωσε ἐντολή στό σχολεῖο, στήν βιβλιοθήκη τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε τό βιβλίο, νά τό ἀποσύρη. Καί ἡ διεύθυνση τοῦ σχολείου τό ἀπέσυρε!
Φαντασθῆτε τί ἔχει νά γίνη ἄν, μέ βάση τήν ἀρχή τοῦ σεβασμοῦ τῆς κουλτούρας τοῦ καθενός στό πλαίσιο τῆς πολυπολιτισμικότητας πού εὐαγγελίζονται κάποιοι καλοθελητές, ἀρχίσουν διάφορες μειονότητες νά ἔχουν ἀνάλογες ἀπαιτήσεις στίς δυτικές κοινωνίες. Ὅταν, βέβαια, ἀποκτήσουν τό σχετικό πληθυσμιακό βάρος, κάτι πού δέν θά ἀργήση ὅπως πᾶμε.

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 566: Κατάντια…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 566/Παρασκευή 22.01.2016
 
Κατάντια
 
Τό φωτογραφικό ὑλικό κυκλοφόρησε εὐρύτατα στό διαδίκτυο καί ἔδειχνε τό νέο εἴδωλο τῆς ἐλαφρολαϊκῆς πίστας κ. Παντελίδη νά ἄδη ἐνῶ βρισκόταν στή μέση ἑνός βουνοῦ ἀπό τούς πλαστικούς δίσκους μέ λουλούδια (ἀλλά καί ἄλλα ἀντικείμενα ὅπως ἀναφέρεται), μέ τούς ὁποίους τόν ἔρραινε τό ἐνθουσιῶδες κοινό του στό κέντρο ὅπου ἐμφανίζεται.
Οἱ σχολιαστές ἐπικεντρώθηκαν οὐσιαστικά στήν χλιδή μέσα στήν ὁποία ζεῖ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας μεσούσης τῆς κρίσεως. Τό γεγονός, ὡστόσο, ἀναδεικνύει καί μία ἄλλη (ἀνομολόγητη) πτυχή τῆς κοινωνικῆς πλέον κρίσης τῆς χώρας. Οἱ θαμῶνες τοῦ κέντρου, γιά νά ἔχουν αὐτήν τήν ἄνεση, ἀνήκουν στήν πλειοψηφία τους στίς μεσαῖες εἰσοδηματικά τάξεις τῆς κοινωνίας. Τά γοῦστα τους ὅμως καί ἡ συμπεριφορά τους ἀποκαλύπτουν, ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος αὐτῶν τῶν τάξεων, μετά ἀπό πέντε δεκαετίες ἄκρατου λαϊκισμοῦ, δέν χαρακτηρίζεται ἀπό τό ἦθος καί τόν πολιτισμό πού θά ἔπρεπε.
Γιά νά δικαιωθῆ ἄλλη μιά φορά μετά θάνατον ἕνας ἐπιφανής θεράπων τοῦ ἴδιου μουσικοῦ ἰδιώματος, ἀλλά μέ πλήρη συναίσθηση τῶν ἀξιῶν, ὁ Γιῶργος Ζαμπέτας, ὁ ὁποῖος εἶχε δηλώσει σέ μία ἀπό τίς τελευταῖες συνεντεύξεις του: «Σήμερα ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα τσιφτετέλι. Ὅπου κι ἄν πᾶς αὐτό χορεύουν. Καί τό Εὐαγγέλιο νά τούς πεῖς καί τόν Ἐθνικό Ὕμνο νά τούς τραγουδήσεις, αὐτοί τσιφτετέλι θά τό χορέψουν. Δέν ἀντιστρέφεται τίποτε. Αὐτό λέγεται παρακμή.»!

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 565: Μέ τό ἴδιο νόμισμα…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 565/Πέμπτη 21.01.2016
 
Μέ τό ἴδιο νόμισμα…
 
«Ὁλιγομελεῖς ὁμάδες πού πρόσκεινται στόν χῶρο τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριστερᾶς, χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, μετέτρεψαν ἑαυτούς σέ ὁμάδες... κρούσης», δήλωσε ὁ ὑπουργός Παιδείας μετά τήν ματαίωση καί τῆς δεύτερης συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικοῦ Διαλόγου γιά τήν Παιδεία πάλι ἀπό εἰσβολή στήν αἴθουσα ὅπου ἐπρόκειτο νά συνεδριάση ὁμάδα περίπου 150 ἀτόμων.
Περίεργο! Συμμετοχές σέ ἀνάλογες ἐνέργειες ἐπικαλέσθηκε, μεταξύ ἄλλων, μόλις μία μέρα νωρίτερα ὁ νέος γραμματέας τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά νομιμοποιήση ἠθικά τήν οἰκογενειακή εἰσβολή στόν κρατικό μηχανισμό. Καί σέ ἀνάλογες ἐνέργειες ἀκόμα καί πιό ὁλιγομελῶν ὁμάδων συμμετεῖχαν πολλά ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ κόμματος. Ἄλλωστε, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ ρυθμίσεις μέ βάση τίς ὁποῖες ἀποποινικοποιοῦνται οἱ καταλήψεις καί ἐπανέρχονται οἱ γνωστές ὁμάδες κρούσης στή διοίκηση τῶν πανεπιστημίων!
Μιά μέρα ἀργότερα, ξεσποῦσαν ἐπεισόδια ἔξω ἀπό τό κτήριο τῆς Ἀντιπεριφερειακῆς Ἑνότητας Ροδόπης, ὅταν ἀγρότες ἐπιχείρησαν νά μποῦν μέ τή βία μέσα γιά νά συναντήσουν τόν ὑπουργό Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης. Ἄλλοι δυσαρεστημένοι ἀγρότες ἔκλειναν τό ἐθνικό ὁδικό δίκτυο. Μέχρι τώρα ὅμως οἱ σημερινοί κυβερνῶντες πρωτοστατοῦσαν σέ ἀνάλογες ἐκδηλώσεις βίας. Ἄς μήν διαμαρτύρονται λοιπόν. Ἐκτός καί ἄν σέ ὅλα ἰσχύει ἡ περίφημη ἀτάκα τοῦ ἴδιου τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας γιά τήν ἀνάγκη νά πληρώσουν φόρους κ.λπ. αὐτοί τούς ὁποίους ὁ ἴδιος παρότρυνε νά μήν πληρώσουν: «ἴδια πατρίδα, ἄλλη κυβέρνηση».
Δυστυχῶς γιά αὐτούς, ὅπως ἔστρωσαν θά κοιμηθοῦν. Δικαιώνονται μόνο αὐτοί πού προειδοποιοῦσαν τόσα χρόνια γιά τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας, στόν ὁποῖο συνέβαλλε τά μέγιστα ὁ σημερινός κυβερνητικός ἀχταρμᾶς.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 564: Οἱ ¨σκουρια¨σμένοι ἐγκέφαλοι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 564/Τετάρτη 20.01.2016
 
Οἱ ¨σκουρια¨σμένοι ἐγκέφαλοι
 
Ἀνακάλεσε τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2011 μέ τήν ὁποία ἐγκρίθηκαν οἱ περιβαλλοντικοί ὅροι τῆς ἐπένδυσης στά μεταλλεῖα Χαλκιδικῆς ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας καί ζήτησε ἐπανεξέταση αὐτῶν. Γιά ἐξωραϊσμό δέ τῆς ἀπόφασής του ἐπιστρατεύτηκε τό Σῶμα Ἐπιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ἐνέργειας καί Μεταλλείων.
Γιά νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ στάση τῆς κυβέρνησης δέν ὀφείλεται σέ περιβαλλοντικές ἤ/καί κοινωνικές εὐαισθησίες, οὔτε σέ (δῆθεν;) παραβιάσεις τοῦ ἐπενδυτή, ἀλλά σέ καθαρά ἐχθρική ἀντιμετώπιση τῆς ἴδιας τῆς ἐπένδυσης ἐξαιτίας ἰδεοληψιῶν καί ψηφοθηρίας.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 563: Νά συνταξιοδοτηθοῦν!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 563/Τρίτη 19.01.2016
 
Νά συνταξιοδοτηθοῦν!
 
Καί καλά ἡ ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά πού βασανίστηκε ἀπό τούς Χῖτες, ὁ προπάππους δικαστής τοῦ ΕΑΜ, ὁ παπποῦς μαχητής τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, ὁ δολοφονημένος ἀπό φασίστες θεῖος τοῦ πατέρα, ἄντε καί κάποια ἀνδραγαθήματα τῆς οἰκογένειας τήν ἑπταετία τῆς δικτατορίας, πού ἐπικαλέσθηκε γιά νά δικαιολογήση τά ἀδικαιολόγητα τοῦ διορισμοῦ σύσσωμης τῆς οἰκογένειάς του σέ κρατικές καί κομματικές θέσεις ὁ νέος γραμματέας τῆς συριζαϊκῆς νεολαίας. Θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ὡς ἐκδικητική ἐπαναφορά τοῦ ἀλήστου μνήμης ¨πιστοποιητικοῦ κοινωνικῶν φρονημάτων¨ τῶν προδικτατορικῶν χρόνων, ὄχι ὡς ¨πιστοποιητικοῦ ἐθνικοφροσύνης¨, ἄλλ’ὡς ¨πιστοποιητικοῦ κομμουνιστοφροσύνης¨. Ἄν καί τό πρῶτο εἶχε καθιερωθῆ τήν ἑπομένη ἑνός ἐμφυλίου πολέμου, ἐνῶ τό δεύτερο μετά ἀπό σαράντα χρόνια ὁμαλοῦ δημοκρατικοῦ βίου μέ τό δημόσιο νά κυριαρχεῖται ἀπό ὁμοϊδεᾶτες του.
Ἀλλά νά ἐπικαλεῖται καί ¨ἀνδραγαθήματα¨ καί ¨ταλαιπωρίες¨ κατά τά χρόνια τῆς πλέριας δημοκρατίας; Καί ἰδίως ἐκείνη τή δίμηνη ἀρρώστεια τοῦ ἀδελφοῦ του ἀπό τήν ἐξάντληση λόγω τῆς καθημερινῆς συμμετοχῆς του στήν κατάληψη τῆς Α.Σ.Ο.Ε.Ε.;
Ἐκτός καί ἄν οἱ «καταλήψεις» ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, μία ἀκραία ἐκδήλωση ἀντιδημοκρατικοῦ καί ἀντικοινωνικοῦ τραμπουκισμοῦ, θεωρηθῆ κοινωνική δράση ὑψίστης σημασίας κατά τοῦ κατεστημένου. Ἄλλωστε, μέσα ἀπό αὐτές ἀναδείχθηκε καί ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.
Σέ αὐτή, ὅμως,  τήν περίπτωση ἴσως νά πρέπει νά χορηγηθεῖ στούς «καταληψίες» καί καμιά σύνταξη ἀντιστασιακοῦ…

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Τα Κάλαντα του ΚΣΜ – 2016

 
- Καλήν εσπέραν άτυχοι του κράτους οφειλέτες,
στη ναφθαλίνη κρύψατε κουστούμια, τουαλέτες,
μην και τα δουν οι σύντροφοι που ψάχνουνε παράδες,
και σας φορολογήσουνε κι ας είστε φουκαράδες!
- Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι η χώρα είχε μπλέξει
στις ξόβεργες των γαλιφιών του πονηρού Αλέξη.
Χωρίς να δει πως ήτανε επιλογή μοιραία,
τον αχταρμά του ψήφισε, που τά’λεγε ωραία.
Αυτός ασμένως διάλεξε ως Πρόεδρο τον Πάκη.
Εκύλησεν ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι!
Και πρόεδρο για τη Βουλή επέλεξε μαινάδα,
που βγήκε πρώτο νούμερο στην “γλωσσοπατινάδα”!
- Μυαλό στραβό τους οδηγεί, χαμπάρι οι χαχόλοι
δεν πήραν όσο ρέμβαζαν στη χρόνιά τους σχόλη.
Μας ήρθανε με πρόγραμμα απ’τη Θεσσαλονίκη,
μα σύντομα το ξέχασαν. Τα βρήκανε μανίκι!
Με πρώτο τον αυτάρεσκο καθηγητή παιγνίων
που ήθελε ξανά δραχμή και χάρισμα δανείων.
- Βαστούσε κάτασπρο χαρτί, λαλούσε με καμάρι
και δεν καταδεχότανε τον κόσμο τον λιμάρη.
Και δώσ’του διαπραγμάτευση και δώστου πήγαιν’έλα,
της χώρας τα θεμέλια τα γέμισε φουρνέλα.
Στο τέλος δε το έρριξε στα βράχια το καράβι,
μα του’μεινε η γλώσσα του να κόβει και να ράβει.
Δεν χόρεψαν οι αγορές, δεν έπαιξαν τσαμπούνες,
ως θέλαν τα ξεφτέρια μας, ανήκεστα μπουμπούνες,
που την ανάγκη έκαναν, αλί, φιλοτιμία,
σαν είδαν στα ταμεία τους πως δεν υπάρχει μία.
Στο τέλος δε τα βρόντηξαν, και γίνανε κομμάτια,
και ήθελαν να βγάλουνε οι μεν των δε τα μάτια!
- Μετά δε μας ζητήσανε και νέα ευκαιρία,
να πει το “ναι” το πόπολο στη νέα τους πορεία,
μνημόνιο φαρμακερό τη χώρα να ρημάξει,
την μισοάδεια τσέπη μας το κράτος ν’αφαιμάξει,
να σώσουν την εκπαίδευση από την αριστεία
και τις σχολές να δώσουνε βορά στην αλητεία!
- Μα και οι προηγούμενοι δεν πήρανε χαμπάρι
πως για απολιθώματα τους είχανε σταμπάρει.
Σαν είδαν δε κι απόειδαν την φούρκα να φουντώνει
από τη μόστρα έβγαλαν τον κλαυθμηρό Αντώνη
και για μπροστάρη έβαλαν τον λαϊκό “Βαγγέλα”
πιστεύοντας σε άφευκτη των κυβερνώντων γκέλα.
Μα ήρθε και το δεύτερο μεσ’στη χρονιά στραπάτσο
και είπαν να εκλέξουνε ηγέτη πιο καπάτσο.
Αλλά τα θαλασσώσανε, ωσάν μωρές παρθένοι,
αφού από τα λάθη τους κανείς τους δεν μαθαίνει,
κι αφήσαν εκκρεμότητα για τον καινούργιο χρόνο
εάν ο νιός ή ο παλιός θα κάθεται στον θρόνο.
- Αρχή που βγήκε το “τζιχάντ” κεφάλια να θερίσει,
απ’το Charlie στο Bataclan και σ’όλο το Παρίσι,
να κάνει σκόνη θησαυρούς στην Χάτρα, στην Παλμύρα.
Κανείς δεν ξεβολεύτηκε να τους αλλάξει μοίρα!
Αιμοχαρής ο ιδρυτής του νέου Χαλιφάτου
φανάτισε τα στίφη του με μοχθηρό φετφά του,
κι αυτά χωρίς αναστολές, τυφλά από το μένος,
κρεμάνε, πνίγουν, σφάζουνε, βιάζουνε ασμένως.
- Ανθρώπων κύμα έρχεται από την Μικρασία,
δεν λιάζεται, καθώς θαρρεί, σε πάρκα, η Τασία,
ντολμάδες δεν ορέγεται, μα μήτε μαρμελάδα,
δεν ζήλεψε τις λιχουδιές που φτιάχνει η Ελλάδα.
Το βιός του πίσω άφησε, τους φράκτες να πηδήσει,
να φτάσει στον παράδεισο που βρίσκεται στη Δύση.
Σ'αυτήν που αποστρέφονται, καθώς την βλέπουν φράχτη,
αυτοί που κόσμων ζοφερών μας κάνουνε τον κράχτη,
αγιάτρευτοι ονειρευτές ναζί ή σοβιετίας,
της καθ’ημάς ανατολής και της θεοκρατίας.
- Καλήν εσπέραν φίλτατοι, μαζί τις δυσκολίες
περάσαμε πολύ καιρό. Μας ένωσαν φιλίες.
Ελάτε να γιορτάσουμε και πάλι όπως πρώτα,
αφού μαζί διαλέξαμε του ΚουΣουΜού τη ρότα!
 
Λέανδρος Σλάβης
18.01.16

Γράμμα 562: Ἐπαλήθευση τῆς θεωρίας τῶν δύο ἄκρων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 562/Δευτέρα 18.01.2016
 
Ἐπαλήθευση τῆς θεωρίας τῶν δύο ἄκρων
 
Κατά γενική ὁμολογία ἡ ἐκλογή τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἔφερε ἀναστάτωση στό πολιτικό τοπίο. Εἰκάζεται, ἀλλά ἀκόμα δέν εἶναι βέβαιο, φυσικά, ὅτι θά ἀποτελέση ἀφορμή γιά μιά ἀναδιάταξη (ἕως πλήρη ἀνατροπή) τῶν κομματικῶν συσχετισμῶν καί τοῦ κατακερματισμοῦ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Δέν εἶναι βέβαια, παρότι εὐκταία, οὔτε τό ὅτι τελικά θά ἐπιταχύνη τήν ἀπομάκρυνση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἀπό τήν ἐξουσία οὔτε ὅτι μία (συγ)κυβέρνηση ὑπό τήν ἡγεσία του θά ἐπιτύχη.
Ἐκεῖνο, πάντως, πού εἶναι πέρα ἀπό βέβαιο, εἶναι ὅτι ἔχει προκαλέσει μία σύγκλιση ἀπόψεων τῶν μέσων ἐνημέρωσης τῆς ὑπερδεξιᾶς καί τῆς ἀκροδεξιᾶς μέ αὐτά τῆς ὑπεραριστερᾶς καί τῆς ἀκροαριστερᾶς (τῶν προσκείμενων στήν σημερινή συγκυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων). Εἶναι ἀπίστευτο τό ἀντι-μητσοτακικό μένος τους καί ἡ ὁμοιότητα τίτλων καί ἐπιχειρημάτων, πού - εἰρήσθω ἐν παρόδω – φανερώνουν τήν ἀνησυχία τους σχετικά μέ τίς πιθανές ἐξελίξεις.
Μπορεῖ πολλοί νά ἀμφισβητοῦν - ὄχι ἀπόλυτα πειστικά – τήν θεωρία τῶν δύο ἄκρων ὡς πρός τίς ἐκδηλώσεις βιαιότητας, ἀλλά ὡς πρός τήν ἀπέχθειά τους πρός τήν προοπτική τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς χώρας πού προσφέρει ὁ Κυριάκος, συμπίπτουν ἀπολύτως!

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 561: Ἀδυναμία ἤ ἐθελοτυφλία;

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 561/Κυριακή 17.01.2016
 
Ἀδυναμία ἤ ἐθελοτυφλία;
 
Κατά τόν ὑπουργό Παιδείας οἱ ἀλλαγές πού προωθεῖ τό ὑπουργεῖο του «Θά ἀντιμετωπίσουν τίς παρενέργειες τῆς νεοφιλελεύθερης ἰδεολογίας στά σχολεῖα»! Ἄραγε δέν μπορεῖ ἤ δέν θέλει νά ἀντιληφθῆ πώς τό πραγματικό πρόβλημα τῆς παιδείας ὀφείλεται στήν ἀναξιοκρατία, στήν ἀνατροπή τῶν θεμελιωδῶν κανόνων παροχῆς ἐκπαίδευσης, στήν ἀνεξέλεγκτη δράση δυνάμεων κρούσης ἀναρχικῶν καί ἀριστερῶν, στήν ἐπιρροή ἀρρωστημέων δῆθεν ἀριστερῶν ἰδεοληψιῶν τῆς δεκαετίας τοῦ ’70 κ.λπ. κ.λπ.;
Ἤ, μήπως τό ἀντιλαμβάνεται, τό ξέρει, ἀλλά δέν τολμᾶ νά τό ὁμολογήση γιατί αὐτό ἀντιβαίνει στά καθεστωτικά σχέδια τοῦ κόμματός του;

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 560: Μέ τήν προσοχή στραμμένη ἀνατολικά…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 560/Σάββατο 16.01.2016
 
Μέ τήν προσοχή στραμμένη ἀνατολικά…
 
«Πέμπτη φάλαγγα στήν ὑπηρεσία ξένων δυνάμεων, πού ἐπιθυμοῦν τήν ταπείνωση τῆς Τουρκίας» χαρακτήρισε ὁ πρόεδρος τῆς γείτονος τούς συμπατριῶτες του πανεπιστημιακούς πού συνυπέγραψαν τό ψήφισμα «Ἀκαδημαϊκοί γιά τήν Εἰρήνη», μέ τό ὁποῖο ζητοῦσαν νά βρεθῆ τρόπος κατάπαυσης τῶν ἐχθροπραξιῶν ἀνάμεσα στόν κυβερνητικό στρατό καί τίς δυνάμεις τῶν Κούρδων καί νά ἀμβλυνθῆ ἡ κρίση. «Τρομοκράτες» τούς χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.
Τό ψήφισμα ἔφερε ὑπογραφές 1128 τούρκων πανεπιστημιακῶν καί περίπου 100 προσωπικοτήτων ἀπό διάφορες χῶρες. Ἀλλ’ὅπως φαίνεται, δέν ἵδρωσε τό αὐτί τῆς ὁλοένα καί πιό αὐταρχικῆς τουρκικῆς ἡγεσίας ἀπό τήν μαζική συμμετοχή. Ἀντίθετα, ἴσως νά τήν ἐξόργισε. Γι’αὐτό καί ἡ ὑποχείριά της δικαιοσύνη ξεκίνησε ἔρευνα. Σέ πρώτη δέ φάση συνελήφθησαν δώδεκα ἀπό αὐτούς πού ὑπογράψανε τό ψήφισμα, ἀναζητοῦνται ἄλλοι ἐννιά, ἐνῶ παύθηκε μιά καθηγήτρια.
Ἡ ἐξουσία τοῦ Ἐρντογάν παίρνει ὅλο καί περισσότερο τά χαρακτηριστικά ἑνός οὐσιαστικά ὁλοκληρωτικοῦ κράτους, ἐνῶ τά προβλήματα στό ἐσωτερικό τῆς χώρας καί στίς διεθνεῖς σχέσεις της διογκώνονται. Μπορεῖ, πρός τό παρόν, ἡ Τουρκία νά ἐκβιάζει τήν Εὐρώπη μέ ὅπλο τήν κρίση τοῦ προσφυγικοῦ, ἀλλά κανείς δέν ξέρει ποῦ θά ξεσπάση ἄν βρεθεῖ σέ ἀδιέξοδο.
Ἐπειδή δέ ἡ Ἑλλάδα εἶναι εὔκολος στόχος ἡ κυβέρνηση πρέπει νά προσέχει πολύ καί νά φρονίση νά συσφίξη τούς δεσμούς μέ τούς ἐν δυνάμει συμμάχους μας, ἀντί νά πουλᾶ ¨μαγκιές¨ γιά ἐσωτερική χρήση, ἀπομονώνοντας τή χώρα.

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 559: Ἡ ἐπανάσταση τῆς γραβάτας

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 559/Παρασκευή 15.01.2016
 
Ἡ ἐπανάσταση τῆς γραβάτας
 
Ἀλλοῦ ὑπῆρξε «ἐπανάσταση τῶν γαρυφάλλων». Ἀλλοῦ «ἐπανάσταση τῆς κατσαρόλας». Καί ἀλλοῦ «βελούδινη ἐπανάσταση» ἤ ἐπαναστάσεις διαφόρων χρωματικῶν ἀποχρώσεων.
Στά καθ’ἡμᾶς, ἡ διαδήλωση τῶν ἐπιστημόνων (δικηγόρων, γιατρῶν καί κάθε μηχανικῶν) χαρακτηρίστηκε «ἐπανάσταση τῆς γραβάτας», ἐπειδή τό χρακτηριστικό της ἦταν τό πλῆθος τῶν γραβατοφορεμένων κυρίων καί τῶν καλοντυμένων κυριῶν πού πρωτοστατοῦσαν. Καί ἐκπροσωποῦσαν τήν μεσαία τάξη τῆς χώρας, ἡ ὁποία, ἀφοῦ ὑπέστη τά πάνδεινα ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσης, μπῆκε τώρα στό στόχαστρο τῆς ἀριστεροδεξιᾶς συγκυβέρνησης. Πού ἀπειλεῖ νά τήν ἀφανίσει ταξικά. Κάτι ἀπόλυτα ἀναμενόμενο γιατί σέ ὅλα τά καθεστῶτα (Τσάβες, Κάστρο κ.ἄ.), μέ τά ὁποῖα συγγενεύει ἤ τά ὁποῖα θαυμάζει τό κυρίαρχο ἀριστερό σκέλος τῆς συγκυβέρνησης, αὐτήν εἶχαν ὡς πρωταρχικό στόχο γιά νά στεριώση καί νά μακροημερεύση ἡ ἐξουσία τους.
Ἄν, πάντως, τό κατέβασμα στόν δρόμο αὐτῆς τῆς τάξης, ἡ ὁποία σπανίως ἐκφράζεται τόσο μαχητικά, θά ἔχει ὡς συνέπεια τήν ἀρχή τοῦ τέλους τοῦ ἀριστεροῦ λαϊκισμοῦ, θά ἔχει καί μία εὐτράπελη πλευρά: ἡ κυβέρνηση πού εἶχε ὡς σύμβολο τῆς διαφορετικότητάς της καί τῆς ἀντισυμβατικότητάς της τήν ἀπουσία τῆς γραβάτας νά πέσει ἀπό μία κίνηση μιᾶς τάξης πού ἔχει ὡς διακριτικό σύμβολο τήν παρουσία τῆς γραβάτας στόν ἐνδυματολογικό κώδικά της!

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 558: Index 2016

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 558/Πέμπτη 14.01.2016
 
Index 2016
 
Τό Ἵδρυμα τοῦ κερδοσκόπου ἐπενδυτή, ἀλλά καί πολιτικοῦ ἀκτιβιστή, Τζώρτζ Σόρος ἔχει χάσει τίς συμπάθειές του στούς κύκλους τοῦ ρωσικοῦ καθεστῶτος. Καί σέ μία ἔξαρση ἐκδίκησης οἱ τοπικές ἀρχές τῆς περιοχῆς Κόμι ἔκαψαν πάνω ἀπό 50 βιβλία καί ἀπέσυραν ἄλλα 500 ἀπό πανεπιστημιακές βιβλιοθῆκες, τά ὁποῖα εἶχαν ἐκδοθῆ μέ χρηματοδότηση τοῦ ἱδρύματος καί χαρακτηρίστηκαν ὡς «ξένα πρός τήν ρωσική ἰδεολογία».
Ὅπως ἀποδεικνύεται, οἱ πρακτικές τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος δέν ἔχουν ξεχαστεῖ ἀπό τούς ἐπιγόνους του στή Ρωσία. Ἀλλά καί τό πνεῦμα τοῦ καθολικῆς ἐπινόησης «Index Librorum Prohibitorum» ἐπιζεῖ καί καρποφορεῖ ὅπου βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 557: Μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 557/ Τετάρτη 13.01.2016
 
Μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά…
 
Ἀπό τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐπιτελικῶν Στελεχῶν» θά καλύπτονταν οἱ θέσεις γενικῶν γραμματέων, ἀναπληρωτῶν γενικῶν γραμματέων, διευθυνόντων συμβούλων καί μελῶν διοικητικῶν συμβουλίων δημοσίων ὀργανισμῶν κ.λπ. μετά ἀπό ἐπιλογή ὑπουργῶν ἀπό τίς προτάσεις τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου Ἐπιλογῆς. Αὐτή ἡ προοπτική εἶχε δύο ὄψεις: μία θετική καί κάποιες ἀρνητικές.
Ἡ θετική ἦταν ὅτι, ἄν λειτουργοῦσε ἐξαρχῆς εὔρυθμα καί ἀξιοκρατικά, θά μετατρεπόταν σέ μία ¨τράπεζα¨ στελεχῶν γιά κάλυψη κρίσιμων θέσεων στόν εὐρύτερο δημόσιο τομέα καί ἀπαλλαγή τοῦ τόπου ἀπό τό ἄλγος τῶν διορισμῶν ἀποτυχημένων πολιτευτῶν, ἀνεπάγγελτων συγγενῶν καί ἐν γένει ἀκατάλληλων γιά τήν θέση προσώπων ἤ προσώπων γιά τά ὁποῖα προεῖχε ἡ ἐξυπηρέτηση ἄλλων στόχων. Ἀρκεῖ βέβαια καί τό Εἰδικό Συμβούλιο Ἐπιλογῆς νά μήν λειτουργοῦσε ὡς ἄλλοθι προειλημμένων ἀποφάσεων τῶν ἑκάστοτε κυβερνητικῶν προϊσταμένων, ἀλλά ἀντικειμενικά.
Μία ἀρνητική ἦταν ὅτι θά μποροῦσε, ὅπως ἔχει συμβεῖ σέ ἄλλα κράτη, νά δημιουργήση μία κλειστή κάστα πού θά λυμαινόταν τίς δημόσιες θέσεις, ἀποκλείοντας ἀπό αὐτές ἄξια ἄτομα πού θά βρίσκονταν ἐκτός τῶν γραμμῶν της.
Ἐπιπλέον, ἡ ἀποκλειστικότητα θά μποροῦσε νά ἔχει ἀνάλογα ἀποτελέσματα μέ τήν μονιμότητα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων: προϊοῦσα ἀδιαφορία γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς διοίκησης, ἄμβλυνση τῶν προσόντων τῶν διά βίου ὑποψηφίων κ.ἄ.
Πρόσθετα, ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας της ἀπό μία κυβέρνηση μέ τά ¨μυαλά¨ τῆς σημερινῆς, δηλαδή μέ ἀνομολόγητο ὅραμα τήν δημιουργία ἑνός κρατικοῦ μηχανισμοῦ πού θά ἐλέγχεται πλήρως ἀπό τό κόμμα, ἀκόμα καί ἄν αὐτό βρίσκεται στήν ἀντιπολίτευση, ἐνέχει τόν κίνδυνο ἡ ἀρχική στελέχωσή της καί τά κριτήρια εἰσόδου σέ αὐτήν νά ἐξυπηρετοῦν κατά προτεραιότητα τίς κομματικές της στοχεύσεις.
Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι οἱ γενικοί γραμματεῖς θά ἐξαιρεθοῦν ἀπό τήν ρύθμιση μετά ἀπό ἀντιδράσεις κυβερνητικῶν καί κομματικῶν κύκλων. Ὄχι γιά κάποια ἀπό τίς ἐπιφυλάξεις πού προαναφέρθηκαν, ἀλλά γιά νά προτιμηθοῦν τά “δικά” τους παιδιά. Γιά νά ἀποδειχθῆ ὅτι καί σέ αὐτό τό σημεῖο ἡ ἐθνικολαϊκίστικη κυβέρνηση δέν εἶναι παρά μία ἀπό τά ἴδια, τά παλιά. Καί προσπαθεῖ νά ἀνατρέψη ὅ,τι ἐκσυγχρονίστηκε τά τελευταῖα χρόνια ἤ νά ἐμποδίση ὅ,τι θά μποροῦσε νά διορθωθῆ ἐπί τῶν ἡμερῶν της.

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 556: Θράσος

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 556/Τρίτη 12.01.2016
 
Θράσος
 
Ἄτομα πού εἰκάζεται ὅτι μετέχουν σέ κατάληψη κτηρίου τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου (τῆς παλιᾶς Ἐμπορικῆς) ¨μπούκαραν¨ θρασύτατα στό γειτονικό θέατρο «Ἀθηνᾶ», διέκοψαν τήν Κυριακάτικη παράσταση καί μοίρασαν φυλλάδια.
Γιατί ὄχι, ἀφοῦ στήν χώρα τῆς ¨φαιδρᾶς πορτοκαλέας¨ οἱ ἀναρχικοί, οἱ μπαχαλάκηδες καί οἱ κάθε εἴδους ταραξίες μένουν μονίμως ἀτιμώρητοι, ὅ,τι καί νά κάνουν, ἐνῶ μερίδα τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καλλιεργεῖ τή συμπάθεια πρός αὐτούς καί τούς θεωρεῖ «πιό ἴσους» ἀπό τούς κοινούς πολῖτες;

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 555: Ἄλλαξε ἡ πολιτική σκηνή

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 555/Δευτέρα 11.01.2016
 
Ἄλλαξε ἡ πολιτική σκηνή
 
Ὁ μεγάλος ἡττημένος τῶν χθεσινῶν ἐκλογῶν γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ προέδρου τῆς Ν. Δημοκρατίας εἶναι ὁ κ. Τσίπρας.
Οἱ δύο ὑποψήφιοι πού ἔδιναν τήν μάχη μεταξύ τους, δέν μποροῦσαν φυσικά νά σταματήσουν τόν πόλεμο μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Καί ὁ κ. Μεϊμαράκης ἐξακολουθοῦσε νά ἐξαπολύει ἐναντίον του μαγκιές πού καταδιασκέδαζαν τό κοινό, ἀλλά οἱ ἐπαγγελίες του γιά τό πῶς θά κυβερνήση αὐτός τήν χώρα ἦταν νεφελῶδεις καί ἀντιφατικές, τραυματίζοντας τήν ἀξιοπιστία του. Ὁ Κυριάκος ἀντιθέτως ἔλεγε λίγα ἀλλά γερά θεμελιωμένα, πού ζωήρεψαν τίς ἐντυπώσεις πού εἶχε ἀφήσει τῆς ὑψηλῆς πολιτικῆς του μόρφωσης καί τοῦ πραγματοποιοῦ ὑπουργοῦ. Μέσα σέ 15 ἡμέρες ἀπό τήν μειοψηφία κατέκτησε τήν πλειοψηφία τοῦ κόμματος.
Ἔτσι τό ἔφερε στόν προθάλαμο τῆς ἐξουσίας. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ λοῦ ἔχει βαρεθῆ ἀπό τήν ἀναντιστοιχία λόγων καί πράξεων τοῦ κ. Τσίπρα. Στίς ἑπόμενες ἐκλογές λοιπόν θά κληθῆ ὁ Κυριάκος νά κυβερνήση.

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 554: Ἀντιπερισπασμός

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 554/ Κυριακή 10.01.2016
 
Ἀντιπερισπασμός
 
Ἡ σκέψη ὅλων σήμερα εἶναι ἐπικεντρωμένη στίς ἐσωτερικές ἐκλογές τῆς Ν. Δημοκρατίας. Ἐμεῖς ὅμως πού δέν εἴμαστε μέλη της, δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε ἄλλο παρά νά περιμένουμε τό ἀποτέλεσμά τους. (Σέ περασμένη ἐποχή ὁ ἐξαίρετος διανοητής τοῦ βρεττανικοῦ ἐργατικοῦ κόμματος Μπηβάν εἶχε πεῖ, ὅτι τό πρόβλημα τοῦ κόσμου εἶναι, ὅτι ἐνῶ ὅλων μας ἡ ζωή ἐξαρτᾶται ἀπό τά ἀποτελέσματα τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν, ψηφίζουν σ’αὐτές μόνο οἱ Ἀμερικανοί.)
Γιά νά περάση ἡ σημερινή δύσκολη ἡμέρα, ἄς ἀσχοληθοῦμε λίγο μέ τά παλιά. Ὅπως π.χ. τό τρίτομο βιβλίο τοῦ τέως Βασιλέα Κωνσταντίνου, τό ὁποῖο ἐξέδωσε πρίν ἀπό μερικές ἑβδομάδες τό «Βῆμα». Ὁ Τέως ὑποστηρίζει πώς ὑπῆρξε ἕνας ἄριστος μονάρχης, πού τόν μαχαίρωσε πισώπλατα ὁ... Καραμανλῆς.
Τίς ¨ἀποκαλύψεις¨ τοῦ Κωνσταντίνου ξεψαχνίζει ἡ Ἐφημερίδα τοῦ ΚΣΜ πού βρίσκεται ὑπό ἐκτύπωση.

Αναβολή ομιλίας

 
Η ομιλία του οικονομολόγου-δημοσιογράφου Θανάση Παπανδρόπουλου με θέμα «Η πορεία της ελληνικής οικονομίας», η οποία είχε προγραμματισθεί στο πλαίσιο των τακτικών συγκεντρώσεων του Κ.Σ.Μ. για την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, αναβάλλεται λόγω έκτακτης νοσηλείας του ομιλητή. Επαναπρογραμματίσθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2016.
Στη θέση της θα διεξαχθεί πολιτική συζήτηση την γνωστή ώρα (08:00 μ.μ.) στον καθιερωμένο χώρο των εκδηλώσεων του Κ.Σ.Μ. (Πανεπιστημίου 16, 2ος όροφος).

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 553: Πολιτισμικές διαφορές

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 553/Σάββατο 09.01.2016
 
Πολιτισμικές διαφορές
 
Μία ἀπό τίς πιό συχνές μομφές κατά τῶν ἡγεσιῶν τῆς Δύσης ἀπό δυτικούς κατά κανόνα σχολιαστές τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων ἀφοροῦσε τήν προσπάθεια ἐξαγωγῆς τῆς δημοκρατίας σέ κοινωνίες πού δέν ἦταν πρόθυμες ἤ ἕτοιμες γι’αὐτό. Θεωροῦσαν ὅτι ἡ ἀνατροπή τοῦ πολιτισμικοῦ κατεστημένου ἦταν ὑπαίτια πολλῶν ἀπό τά δεινά πού ἀκολούθησαν.
Τό ὅτι σιωποῦσαν ὅταν τό πολιτισμικό κατεστημένο τό ἀνέτρεπαν ἀντι-δυτικοί δικτάτορες εἶναι ἕνα θέμα. Τό ὅτι μάσαγαν τά λόγια τους ὅταν ἀποκαλύπτονταν τά ἐγκλήματά τους εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα.
Ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο. Μέ ποιά λογική ὑποστηρίζουν τήν μαζική ὑποδοχή προσφύγων καί οἰκονομικῶν μεταναστῶν ἀπό τίς δυτικές κοινωνίες, ὅταν οἱ νεοεισερχόμενοι δέν εἶναι πρόθυμοι ἤ ἕτοιμοι νά ζήσουν σέ αὐτές μέ τίς ἀρχές αὐτῶν τῶν κοινωνιῶν, ὅπως ἀποδεικνύουν τά ὅσα συνέβησαν στήν Κολωνία τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς; Μήπως ὑπάρξη καί στή Δύση μία ἀπειλή ἀνατροπῆς τοῦ πολιτισμικοῦ κατεστημένου της μέ ἐπακόλουθο ἄλλου τύπου δεινά;

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 552: «Κοίτα ποιός μιλάει!»

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 552/Παρασκευή 08.01.2016
 
«Κοίτα ποιός μιλάει!»
 
Πολιτικές σκοπιμότητες ἀπέδωσαν κυβερνητικοί κύκλοι στούς διοργανωτές τῶν ἀπεργιῶν κατά τοῦ νομοσχεδίου πού ἀνατρέπει γιά μία ἀκόμα φορά τά δεδομένα τῆς ἀσφάλισης τῶν πολιτῶν.
Μέ δεδομένο τό παρελθόν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τῶν πλείστων τῶν στελεχῶν του, ἡ μόνη εὔλογη ἀντίδραση εἶναι νά θυμηθῆ κανείς τόν τίτλο τῆς παλιᾶς ταινίας : «Κοίτα ποιός μιλάει!» (γιά πολιτικές σκοπιμότητες ἐννοεῖται)!

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 551: Ἄννα Συνοδινοῦ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 551/Πέμπτη 07.01.2016
 
Ἄννα Συνοδινοῦ
 
Θλίψη προκαλεῖ κάθε ἀπώλεια μιᾶς μεγάλης μορφῆς. Ἀκόμα καί ἄν περνᾶ πολύ συχνά οὐσιαστικά στά ¨ψιλά γράμματα¨ στήν χώρα ὅπου τό ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται πλέον στίς τηλε-περσόνες καί σέ αὐτούς καί αὐτές πού περιφέρονται στά ¨πρωινάδικα¨. Γιά παράδειγμα, μέσα σέ αὐτό τό περιβάλλον ἐλάχιστες ὑπῆρξαν οἱ ἀναφορές στήν πρόωρη ἀπώλεια μιᾶς ἑλληνίδας πού δόξασε τήν πατρίδα της διεθνῶς, τῆς μεσοφώνου Στέλλας Ντουφεξῆ.
Μέ τήν ἀπώλεια τῆς Ἄννας Συνοδινοῦ τά πράγματα εἶναι διαφορετικά. Ἡ κινηματογραφική της καρριέρα, ἄν καί ὑποδεέστερη ὡς πρός τή σημασία της σέ σχέση μέ τήν θεατρική, τήν εἶχε κάνει γνωστή σέ ἕνα εὐρύτερο κοινό, παρόλο πού καί αὐτό φθίνει μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων. Τήν εἶχε κάνει γνωστή στούς κάπως νεώτερους τόσο ἡ ἀντίθεσή της πρός τήν δικτατορία τῶν συνταγματαρχῶν ὅσο καί ἡ δεκαπενταετής ἄμεση ἐνασχόλησή της μέ τήν πολιτική κατά τήν μεταπολίτευση.
Ἡ ἀπώλειά της πάντως ξεπερνᾶ τό πλαίσιο τῆς ἀπώλειας μιᾶς φυσιογνωμίας τοῦ καλλιτεχνικοῦ κόσμου. Γιατί ἡ Ἄννα Συνοδινοῦ ὑπῆρξε μία ἀπό τίς μεγαλύτερες μορφές τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου καί μία μοναδική ἑρμηνεύτρια τῆς ἀρχαίας τραγωδίας. Καί μέ αὐτήν κλείνει ὁ κύκλος τῶν προσωπικοτήτων πού μεγαλούργησαν στήν ἑρμηνεία τοῦ ἀρχαίου δράματος, τῶν ὁποίων δέν φαίνεται νά ἀναδεικνύεται διάδοχος κατάσταση.