Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 565: Μέ τό ἴδιο νόμισμα…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 565/Πέμπτη 21.01.2016
 
Μέ τό ἴδιο νόμισμα…
 
«Ὁλιγομελεῖς ὁμάδες πού πρόσκεινται στόν χῶρο τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριστερᾶς, χωρίς καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, μετέτρεψαν ἑαυτούς σέ ὁμάδες... κρούσης», δήλωσε ὁ ὑπουργός Παιδείας μετά τήν ματαίωση καί τῆς δεύτερης συνεδρίασης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικοῦ Διαλόγου γιά τήν Παιδεία πάλι ἀπό εἰσβολή στήν αἴθουσα ὅπου ἐπρόκειτο νά συνεδριάση ὁμάδα περίπου 150 ἀτόμων.
Περίεργο! Συμμετοχές σέ ἀνάλογες ἐνέργειες ἐπικαλέσθηκε, μεταξύ ἄλλων, μόλις μία μέρα νωρίτερα ὁ νέος γραμματέας τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά νά νομιμοποιήση ἠθικά τήν οἰκογενειακή εἰσβολή στόν κρατικό μηχανισμό. Καί σέ ἀνάλογες ἐνέργειες ἀκόμα καί πιό ὁλιγομελῶν ὁμάδων συμμετεῖχαν πολλά ἐπιφανῆ στελέχη τοῦ κόμματος. Ἄλλωστε, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ ρυθμίσεις μέ βάση τίς ὁποῖες ἀποποινικοποιοῦνται οἱ καταλήψεις καί ἐπανέρχονται οἱ γνωστές ὁμάδες κρούσης στή διοίκηση τῶν πανεπιστημίων!
Μιά μέρα ἀργότερα, ξεσποῦσαν ἐπεισόδια ἔξω ἀπό τό κτήριο τῆς Ἀντιπεριφερειακῆς Ἑνότητας Ροδόπης, ὅταν ἀγρότες ἐπιχείρησαν νά μποῦν μέ τή βία μέσα γιά νά συναντήσουν τόν ὑπουργό Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης. Ἄλλοι δυσαρεστημένοι ἀγρότες ἔκλειναν τό ἐθνικό ὁδικό δίκτυο. Μέχρι τώρα ὅμως οἱ σημερινοί κυβερνῶντες πρωτοστατοῦσαν σέ ἀνάλογες ἐκδηλώσεις βίας. Ἄς μήν διαμαρτύρονται λοιπόν. Ἐκτός καί ἄν σέ ὅλα ἰσχύει ἡ περίφημη ἀτάκα τοῦ ἴδιου τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας γιά τήν ἀνάγκη νά πληρώσουν φόρους κ.λπ. αὐτοί τούς ὁποίους ὁ ἴδιος παρότρυνε νά μήν πληρώσουν: «ἴδια πατρίδα, ἄλλη κυβέρνηση».
Δυστυχῶς γιά αὐτούς, ὅπως ἔστρωσαν θά κοιμηθοῦν. Δικαιώνονται μόνο αὐτοί πού προειδοποιοῦσαν τόσα χρόνια γιά τόν κατήφορο τῆς κοινωνίας, στόν ὁποῖο συνέβαλλε τά μέγιστα ὁ σημερινός κυβερνητικός ἀχταρμᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου