Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 560: Μέ τήν προσοχή στραμμένη ἀνατολικά…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 560/Σάββατο 16.01.2016
 
Μέ τήν προσοχή στραμμένη ἀνατολικά…
 
«Πέμπτη φάλαγγα στήν ὑπηρεσία ξένων δυνάμεων, πού ἐπιθυμοῦν τήν ταπείνωση τῆς Τουρκίας» χαρακτήρισε ὁ πρόεδρος τῆς γείτονος τούς συμπατριῶτες του πανεπιστημιακούς πού συνυπέγραψαν τό ψήφισμα «Ἀκαδημαϊκοί γιά τήν Εἰρήνη», μέ τό ὁποῖο ζητοῦσαν νά βρεθῆ τρόπος κατάπαυσης τῶν ἐχθροπραξιῶν ἀνάμεσα στόν κυβερνητικό στρατό καί τίς δυνάμεις τῶν Κούρδων καί νά ἀμβλυνθῆ ἡ κρίση. «Τρομοκράτες» τούς χαρακτήρισε ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.
Τό ψήφισμα ἔφερε ὑπογραφές 1128 τούρκων πανεπιστημιακῶν καί περίπου 100 προσωπικοτήτων ἀπό διάφορες χῶρες. Ἀλλ’ὅπως φαίνεται, δέν ἵδρωσε τό αὐτί τῆς ὁλοένα καί πιό αὐταρχικῆς τουρκικῆς ἡγεσίας ἀπό τήν μαζική συμμετοχή. Ἀντίθετα, ἴσως νά τήν ἐξόργισε. Γι’αὐτό καί ἡ ὑποχείριά της δικαιοσύνη ξεκίνησε ἔρευνα. Σέ πρώτη δέ φάση συνελήφθησαν δώδεκα ἀπό αὐτούς πού ὑπογράψανε τό ψήφισμα, ἀναζητοῦνται ἄλλοι ἐννιά, ἐνῶ παύθηκε μιά καθηγήτρια.
Ἡ ἐξουσία τοῦ Ἐρντογάν παίρνει ὅλο καί περισσότερο τά χαρακτηριστικά ἑνός οὐσιαστικά ὁλοκληρωτικοῦ κράτους, ἐνῶ τά προβλήματα στό ἐσωτερικό τῆς χώρας καί στίς διεθνεῖς σχέσεις της διογκώνονται. Μπορεῖ, πρός τό παρόν, ἡ Τουρκία νά ἐκβιάζει τήν Εὐρώπη μέ ὅπλο τήν κρίση τοῦ προσφυγικοῦ, ἀλλά κανείς δέν ξέρει ποῦ θά ξεσπάση ἄν βρεθεῖ σέ ἀδιέξοδο.
Ἐπειδή δέ ἡ Ἑλλάδα εἶναι εὔκολος στόχος ἡ κυβέρνηση πρέπει νά προσέχει πολύ καί νά φρονίση νά συσφίξη τούς δεσμούς μέ τούς ἐν δυνάμει συμμάχους μας, ἀντί νά πουλᾶ ¨μαγκιές¨ γιά ἐσωτερική χρήση, ἀπομονώνοντας τή χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου