Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 568: Ὅ γέγονε, γέγονε!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 568/Κυριακή 24.01.2016
 
Ὅ γέγονε, γέγονε!
 
Ὁ ὑφυπουργός Ἀθλητισμοῦ κ. Σταῦρος Κοντονῆς μπῆκε πολύ φουριόζος στήν πολιτική ἀρένα. Προώθησε νομοθετικές ρυθμίσεις, τολμηρές ὡς ἕνα βαθμό, πού τόν ἔφεραν ἀντιμέτωπο μέ τό ἀθλητικό – καί κυρίως μέ τό ποδοσφαιρικό – κατεστημένο τῆς χώρας, ἀλλά καί μέ τούς διεθνεῖς προστάτες του, σέ σημεῖο πού νά ἐπικρέμαται ἡ ἀπειλή ἀποκλεισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν ὁμάδων ἀπό διεθνεῖς ὀργανώσεις.
Δέν ἔκανε πίσω… Ξαφνικά, ὅμως, ἡρέμησε. Γιά λόγους πού, προφανῶς, ξέρει ἐκεῖνος καλύτερα. Τελευταῖα ἐπανῆλθε δριμύς καί ἐπέβαλε αὐστηρές τιμωρίες μέ βάση τόν δικό του νόμο. Ταυτόχρονα δέ δήλωσε, ὅτι λίγο πολύ τό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τῆς χώρας δέν διεξάγεται ἐπί ἴσοις ὅροις καί ὅτι αὐτό δέν θά γίνει ἀποδεκτό ἐφεξῆς. Ἄν ὅντως στό ἐν λόγω πρωτάθλημα ἰσχύουν «δύο μέτρα καί δύο σταθμά» εἶναι ἄλλοι ἁρμόδιοι νά τό κρίνουν. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ κύριος ὑφυπουργός ἐμφανίζεται νά τό διαπιστώνη καί νά τό πιστεύη, καλό θά ἦταν νά ἐξηγήση γιατί ἀνέχθηκε μέχρι τώρα αὐτήν τήν κατάσταση καί δέν θά τήν ἀνεχθῆ «ἐφεξῆς». Δηλαδή, κατόπιν ἑορτῆς!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου