Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 564: Οἱ ¨σκουρια¨σμένοι ἐγκέφαλοι

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 564/Τετάρτη 20.01.2016
 
Οἱ ¨σκουρια¨σμένοι ἐγκέφαλοι
 
Ἀνακάλεσε τήν Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τοῦ 2011 μέ τήν ὁποία ἐγκρίθηκαν οἱ περιβαλλοντικοί ὅροι τῆς ἐπένδυσης στά μεταλλεῖα Χαλκιδικῆς ὁ ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνέργειας καί ζήτησε ἐπανεξέταση αὐτῶν. Γιά ἐξωραϊσμό δέ τῆς ἀπόφασής του ἐπιστρατεύτηκε τό Σῶμα Ἐπιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ἐνέργειας καί Μεταλλείων.
Γιά νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἡ στάση τῆς κυβέρνησης δέν ὀφείλεται σέ περιβαλλοντικές ἤ/καί κοινωνικές εὐαισθησίες, οὔτε σέ (δῆθεν;) παραβιάσεις τοῦ ἐπενδυτή, ἀλλά σέ καθαρά ἐχθρική ἀντιμετώπιση τῆς ἴδιας τῆς ἐπένδυσης ἐξαιτίας ἰδεοληψιῶν καί ψηφοθηρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου