Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 547: Τό πραγματικό κόστος τοῦ Συμβιβασμοῦ

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 547/Κυριακή 03.01.2016
 
Τό πραγματικό κόστος τοῦ Συμβιβασμοῦ
 
Στό Γράμμα μας ὑπ’ἀριθμ. 545 τῆς 1ης Ἰανουαρίου γράφαμε γιά τό ρουσφέτι πού κάνει ἡ κυβέρνηση σέ ὁρισμένους Δήμους, παρέχοντάς τους τό δικαίωμα νά ἐξοφλοῦν τά χρέη τους πρός τό δημόσιο καί τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα σέ μακρές δόσεις.
Ἔτσι στόν Δῆμο Φυλῆς, σημειώναμε, ἐνῶ χρωστᾶ συνολικῶς 797.694.439,71 € ὅρισε ἡ κυβέρνηση κατά συμβιβασμό νά καταβάλλει κάθε μήνα μέχρις ἐξοφλήσεως 18.345,10 €, ἄρα ἡ ἐξόφληση θά ἀπαιτήση περισσότερο ἀπό 43 μῆνες, δηλαδή πάνω ἀπό 3,5 χρόνια.
Ὁ φίλος μας Δρ. Στέλιος Γ. Φραγκόπουλος καί ὁμ. καθηγητής Τ.Ε.Ι., εἶναι δεινός μαθηματικός καί ἐντόπισε τό σφᾶλμα πού εἴχαμε κάνει στήν βιασύνη μας. Μέ ἠλεκτρονικό μήνυμά του, μᾶς ἐπεσήμανε, ὅτι μέ συνολικό χρέος περίπου 800 ἑκατ. € καί μέ μηνιαία δόση ἐξόφλησης 18.000,00 € θά ἀπαιτηθοῦν 44.000 καί κάτι μῆνες, ἥτοι 3.700 χρόνια γιά τήν ἀποπληρωμή!!
Καί μᾶς ρωτᾶ ἄν πρέπει νά αὐξήσουμε τήν μηνιαία δόση ἤ νά αὐξήσουμε τό προσδόκιμο ζωῆς στά 4.000 χρόνια γιά νά δοῦμε κάποτε τά λεφτά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου