Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 574: Ἀδαμιαίως…

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 574/Σάββατο 30.01.2016
 
Ἀδαμιαίως
 
Μέ χαρτόνια καλύφθηκαν τά ἀγάλματα ἀτόμων ἐν ἀδαμιαία περιβολή τοῦ Καπιτωλίου τῆς Ρώμης γιά νά μήν ἐνοχληθῆ κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψή του πρόεδρος τοῦ Ἰράν. Καί ἔμεινε ἀκάλυπτη καί ἀδαμιαία δουλικότητα τῆς Δύσης πού σπεύδει νά ὑποκύψη σέ κάθε καπρίτσιο τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰσλάμ (παρότι διαψεύσθηκε ὅτι ὑπῆρξε σχετικό ἰρανικό αἴτημα). Χωρίς κἄν νά ζητᾶ κάμοια ἀμοιβαιότητα. Γιατί ὅταν βρεθῆ δυτικός ἡγέτης στίς χῶρες τῆς ¨σαρίας¨, πάλι αὐτός προσαρμόζεται στίς ἐπιταγές τοῦ τοπικοῦ ἱερατείου.
Παρά ταῦτα ἡ Δύση ἐξακολουθεῖ νά ἐκτρέφη στούς κόλπους της τακτικούς ἐπικριτές της πού τήν μέμφονται γιά ἔλλειψη τοῦ δέοντος σεβασμοῦ πρός τίς σκοταδιστικές παραδόσεις πού ἐπιβάλλονται σέ αὐτές τίς κοινωνίες καί τίς μεταφέρουν στό ἔδαφός της πρόσφυγες καί μετανάστες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου