Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 562: Ἐπαλήθευση τῆς θεωρίας τῶν δύο ἄκρων

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 562/Δευτέρα 18.01.2016
 
Ἐπαλήθευση τῆς θεωρίας τῶν δύο ἄκρων
 
Κατά γενική ὁμολογία ἡ ἐκλογή τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἔφερε ἀναστάτωση στό πολιτικό τοπίο. Εἰκάζεται, ἀλλά ἀκόμα δέν εἶναι βέβαιο, φυσικά, ὅτι θά ἀποτελέση ἀφορμή γιά μιά ἀναδιάταξη (ἕως πλήρη ἀνατροπή) τῶν κομματικῶν συσχετισμῶν καί τοῦ κατακερματισμοῦ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Δέν εἶναι βέβαια, παρότι εὐκταία, οὔτε τό ὅτι τελικά θά ἐπιταχύνη τήν ἀπομάκρυνση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ἀπό τήν ἐξουσία οὔτε ὅτι μία (συγ)κυβέρνηση ὑπό τήν ἡγεσία του θά ἐπιτύχη.
Ἐκεῖνο, πάντως, πού εἶναι πέρα ἀπό βέβαιο, εἶναι ὅτι ἔχει προκαλέσει μία σύγκλιση ἀπόψεων τῶν μέσων ἐνημέρωσης τῆς ὑπερδεξιᾶς καί τῆς ἀκροδεξιᾶς μέ αὐτά τῆς ὑπεραριστερᾶς καί τῆς ἀκροαριστερᾶς (τῶν προσκείμενων στήν σημερινή συγκυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων). Εἶναι ἀπίστευτο τό ἀντι-μητσοτακικό μένος τους καί ἡ ὁμοιότητα τίτλων καί ἐπιχειρημάτων, πού - εἰρήσθω ἐν παρόδω – φανερώνουν τήν ἀνησυχία τους σχετικά μέ τίς πιθανές ἐξελίξεις.
Μπορεῖ πολλοί νά ἀμφισβητοῦν - ὄχι ἀπόλυτα πειστικά – τήν θεωρία τῶν δύο ἄκρων ὡς πρός τίς ἐκδηλώσεις βιαιότητας, ἀλλά ὡς πρός τήν ἀπέχθειά τους πρός τήν προοπτική τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς χώρας πού προσφέρει ὁ Κυριάκος, συμπίπτουν ἀπολύτως!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου