Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Γράμμα 563: Νά συνταξιοδοτηθοῦν!

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 563/Τρίτη 19.01.2016
 
Νά συνταξιοδοτηθοῦν!
 
Καί καλά ἡ ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά πού βασανίστηκε ἀπό τούς Χῖτες, ὁ προπάππους δικαστής τοῦ ΕΑΜ, ὁ παπποῦς μαχητής τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, ὁ δολοφονημένος ἀπό φασίστες θεῖος τοῦ πατέρα, ἄντε καί κάποια ἀνδραγαθήματα τῆς οἰκογένειας τήν ἑπταετία τῆς δικτατορίας, πού ἐπικαλέσθηκε γιά νά δικαιολογήση τά ἀδικαιολόγητα τοῦ διορισμοῦ σύσσωμης τῆς οἰκογένειάς του σέ κρατικές καί κομματικές θέσεις ὁ νέος γραμματέας τῆς συριζαϊκῆς νεολαίας. Θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ὡς ἐκδικητική ἐπαναφορά τοῦ ἀλήστου μνήμης ¨πιστοποιητικοῦ κοινωνικῶν φρονημάτων¨ τῶν προδικτατορικῶν χρόνων, ὄχι ὡς ¨πιστοποιητικοῦ ἐθνικοφροσύνης¨, ἄλλ’ὡς ¨πιστοποιητικοῦ κομμουνιστοφροσύνης¨. Ἄν καί τό πρῶτο εἶχε καθιερωθῆ τήν ἑπομένη ἑνός ἐμφυλίου πολέμου, ἐνῶ τό δεύτερο μετά ἀπό σαράντα χρόνια ὁμαλοῦ δημοκρατικοῦ βίου μέ τό δημόσιο νά κυριαρχεῖται ἀπό ὁμοϊδεᾶτες του.
Ἀλλά νά ἐπικαλεῖται καί ¨ἀνδραγαθήματα¨ καί ¨ταλαιπωρίες¨ κατά τά χρόνια τῆς πλέριας δημοκρατίας; Καί ἰδίως ἐκείνη τή δίμηνη ἀρρώστεια τοῦ ἀδελφοῦ του ἀπό τήν ἐξάντληση λόγω τῆς καθημερινῆς συμμετοχῆς του στήν κατάληψη τῆς Α.Σ.Ο.Ε.Ε.;
Ἐκτός καί ἄν οἱ «καταλήψεις» ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, μία ἀκραία ἐκδήλωση ἀντιδημοκρατικοῦ καί ἀντικοινωνικοῦ τραμπουκισμοῦ, θεωρηθῆ κοινωνική δράση ὑψίστης σημασίας κατά τοῦ κατεστημένου. Ἄλλωστε, μέσα ἀπό αὐτές ἀναδείχθηκε καί ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.
Σέ αὐτή, ὅμως,  τήν περίπτωση ἴσως νά πρέπει νά χορηγηθεῖ στούς «καταληψίες» καί καμιά σύνταξη ἀντιστασιακοῦ…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου