Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 231: Μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Σούλτς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 231
 
Ὡς τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν ὁ δυτικός κόσμος ὑποστήριζε ἔνθερμα τήν ἑλληνική κυβέρνηση. Ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ὑποστηρίζει πάλι ἔνθερμα τήν ἑλληνική κυβέρνηση.
Ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς ἑπομένης τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τήν προκάτοχό της καί ὅτι ἔχουν οἱ συνιστῶσες της μακρά ἀντιδυτική παράδοση, δέν φαίνεται νά ἐνοχλεῖ τήν ἡγεσία τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Θέλει νά τά ἔχει καλά καί μέ αὐτήν τήν κυβέρνηση.
Ἀλλά καί ἡ νέα κυβέρνηση θέλει νά τά ἔχει καλά μέ τούς ἰσχυρούς τῆς Δύσης.
Τήν στιγμή αὐτή δείχνουν οἱ δύο πλευρές ὅτι τά βρίσκουν καί ἀνταλλάσσουν θερμές φιλοφρονήσεις. Τά πράγματα ὅμως εἶναι ἀνθεκτικά. Ἡ δυτική πλευρά ἀδυνατεῖ νά δεχθῆ νά διαγράψη ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ χώρα ἀπέναντί της. Ὁ κ. Τσίπρας δέν ἔχει τά μέσα νά τίς τηρήση χωρίς νά τόν ἀνατρέψουν οἱ ὀπαδοί του.

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 230: Χαρᾶς εὐαγγέλια


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 230
 
Ἐπαναδιορίζονται ὅλοι οἱ κατ’ἀπαίτηση τῆς Τρόϊκας ἀπολυθέντες γιά τήν περιστολή τῶν κρατικῶν δαπανῶν. Ἐπιστρέφουν στίς θέσεις τους οἱ καθαρίστριες καί ἄς στοιχίζουν περισσότερο ἀπό τίς ἰδιωτικές ἑταιρεῖες καθαρισμοῦ. Θά γίνουν νέες προσλήψεις στό δημόσιο γιά νά ἐξυπηρετοῦνται ἀνετώτερα οἱ ἀνάγκες του. Ἐπαναφέρεται ἡ 13η σύνταξη καί θά κατεβῆ ὁ χρόνος τῆς συνταξιοδότησης. Σταματοῦν οἱ περιορισμοί στίς ἀπεργίες πρᾶγμα πού θά ἐπιφέρει τήν ἐπίτευξη ὑψηλοτέρων ἀποδοχῶν. Ἐπαναπροσλαμβάνονται οἱ (ὑπεράριθμοι και ἀργόμισθοι) ἀπολυθέντες τῆς ΕΡΤ. Ὁ μισητός ΕΝΦΙΑ σταματᾶ, μεγαλώνει τό ἀφορολόγητο καί μειώνονται οἱ φόροι. Ἐπισπεύδεται ἡ καταβολή τῶν ἀναδρομικῶν. Ἡ λιτότητα καταργεῖται.
Τέτοια ἐκτίναξη τῆς εὐημερίας μας ἀπαιτεῖ δισεκατομμύρια εὐρώ, τά ὁποῖα οἱ σφιχτοχέρηδες ἑταῖροι μας δέν ἐπιτρέπουν νά τυπώνουμε γιά λογαριασμό μας, ὅπως εἶχε προτείνει ἡ βουλεύτρια κ. Ραχήλ Μακρῆ. Ἄρα ἡ κυβέρνηση ἔχει προγραμματίσει τήν ἄντλησή τους ἀπό διαφορετική πηγή. Μήπως ἔχει ἐντοπιστῆ ἡ ὕπαρξη τεραστίων κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στά χωρικά μας ὕδατα καί στίς ἑλληνικές ΑΟΖ, πού θά ὑπερκεράση τήν πτώση τῶν τιμῶν τῶν καυσίμων; Ἤ μήπως οἱ ἑταῖροι μας γιά νά μήν τούς φύγουμε μᾶς προσφέρουν ἕνα καινούργιο δάνειο Ἀμνημόνευτο;

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 229: Ἀνατροπές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 229
 
Ὁ κ. Τσίπρας ἔλεγε πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, ὅτι δέν θά μεταβάλει τήν ἐνδυματολογική λιτότητά του ὡς πρωθυπουργός. Στήν ὁρκωμοσία τῆς κυβέρνησης του ἦταν ὅμως ἄλλος ἄνθρωπος. Καί εἶπε στούς δημοσιογράφους, πώς ὅταν ἐπιτύχη τήν περικοπή τοῦ χρέους θά βάλη καί γραβάτα. Ὁ Ἀντρέας Παπανδρέου, τόν ὁποῖον μιμεῖται συστηματικά, εἶχε πραγματοποιήσει μιά ἐπαναστατικώτερη ἀλλαγή. Ξεκίνησε ἀπό τό ζιβάγκο.
Δέν εἶναι ὅμως στά ροῦχα ἡ ἐντυπωσιακή ἀλλαγή. Οὔτε κἄν ὁ συνεταιρισμός μέ τόν διεξιώτατο καί ἐθνικιστή κ. Καμμένο. Ὁ ἀριθμός τῶν ὑπουργῶν στήν νέα κυβέρνηση εἶναι τό μεγάλο ἄνοιγμα ἀπό τίς προεκλογικές ἐπαγγελίες. Εἶχε πεῖ τότε ὅτι ἡ κυβέρνηση του θά λειτουργεῖ μέ 10 ὑπουργεῖα, χάριν τῆς συγκέντρωσης καί τῆς ἐπιτάχυνσης τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου. Τό ὑπουργικό συμβούλιο ἀποτελεῖται σήμερα ἀπό 41 ἄτομα, διαφόρων βαθμίδων καί πολλαπλῶν ἐπικαλύψεων.
Ἀναμείνατε τίς ἑπόμενες ἀνατροπές.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 228: Οἱ Ο.Φ.Α. ἔδωσαν τήν νίκη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 228
 
Ἀρκετά ἔχουμε ἐπικρίνει τόν ἑλληνικό λαό πού ἀνέδειξε στίς ἐκλογές τῆς Κυριακῆς πρῶτο κόμμα μέ 36% τόν Σύριζα.
Σήμερα θά συνηγορήσουμε γιά τόν ἑλληνικό λαό ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας.
Πρῶτον, ἀπό τό 1204 ὑπάρχει πάντοτε ἕνας ὑφέρπων ἀντιδυτικισμός. Θέλουμε οἱ Φράγκοι νά μᾶς βοηθοῦν καί νά μᾶς στηρίζουν στίς δύσκολες ἐποχές μας, ἀλλά δέν τούς συγχωροῦμε πού κατέλυσαν τήν βυζαντινή αὐτοκρατορία μας.
Δεύτερον, τό ΚΚΕ δέν ἔχει πεθάνει, ἡ βασική μεταλλαγή του εἶναι ὁ Σύριζα. Τό κόμμα τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ὁ κ. Κουτσούμπας εἶναι ἕνα ἀρχαῖο ἀπολίθωμα μέ χαμηλή ἀνταπόκριση στούς νέους. Τό ΚΚΕ εὕρισκε ἄλλοτε λόγω τοῦ στόκ τῶν ψήφων του περιστασιακούς συνοδοιπόρους, πού ἑδραίωναν τήν πολιτική καριέρα τους μέσα στό ψηφοδέλτιο τοῦ ΚΚΕ, ἀλλά κατόπιν τραβοῦσαν δικό τους δρόμο. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔγιναν καί ὑπουργοί τῆς Χούντας. Ὁ Σύριζα προσέλκυσε ἀρκετούς πού ἀδιαφοροῦσαν γιά τό πιστεύω του, ἀλλά ἐνδιαφέρονταν τά μέγιστα νά ἐπανεκλεγοῦν.
Τρίτον (καί τό σοβαρώτερο), εἶναι ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει ρίξει στήν ἀνέχεια τό μέγιστο μέρος τῶν συμπολιτῶν μας, τούς ἔκανε νά δοῦν τόν Τσίπρα, πού ἔταξε σέ ὅλους ὅλα, σάν ἐλπίδα.
Τέταρτον, οἱ Ὅπου Φυσάει ὁ Ἄνεμος (οἱ Ο.Φ.Α.) Σέ ὅλες τίς ἐκλογές μεγάλος ἀριθμός πάει μέ τόν νικητή – ἐπενδύοντας στά λόγια τήν πράξη του ὡς προσφορά γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας – γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἐπιθυμοῦν αὐτοί οἱ ψηφοφόροι νά εἶναι κοντά σ’αὐτόν πού δείχνει ὅτι θά τίς κερδίση – γιά νά βρίσκονται κοντά στήν πηγή τῶν ρουσφετιῶν.
Πάντοτε ὅταν μετά τίς ἐκλογές ἀκολουθοῦν σύντομα καινούργιες τό κόμμα πού τίς κέρδισε, ἐπανεκλέγεται μέ μεγαλύτερο ποσοστό. Τίς χάνει ὅμως ὅταν οἱ ἑπόμενες ἐκλογές διεξαχθοῦν μετά μεγάλο διάστημα, πού θά ἔχει διαπιστωθῆ ἡ μή πραγματοποίηση τῶν ἐπαγγελιῶν του.

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 227: Χθές καί Σήμερα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 227

Ἐντυπωσιακή ἡ νίκη τοῦ Σύριζα. 95 χρόνια μετά τήν συμφοριασμένη ψῆφο τοῦ 1920, ἡ πλειοψηφία τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἀποδεικνύεται ἀνώριμη καί πάλι. (Μικρή παρηγοριά εἶναι ὅτι ἡ τότε πλειοψηφία ἦταν ἡ ἀπόλυτη, ἐνῶ χθές ἦταν ἡ σχετική.) Τό γεγονός εἶναι ὅτι ἐπεκράτησε ἡ ἀγανάκτηση γιά τά ἐσωτερικά μας καί ἀγνοήθηκε τό ἐθνικό συμφέρον. Πού ἦταν τό 1920 νά παραμείνουμε μέ τούς Δυτικούς Συμμάχους καί τό 2015 μέ τόν Δυτικό Κόσμο.
Ἐντυπωσιακώτερη ἦταν ἡ ἥττα τῆς Ν. Δημοκρατίας. Ἡ προϊστορία τῶν πολιτικῶν λαθῶν τοῦ κ. Σαμαρᾶ εἶναι μακρά. Μέ ἐνίσχυση ὅμως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶχε ἐπιτύχει νά λάβη μιά ἀνοδική στροφή ἡ οἰκονομία μας. Ἡ ἐκλογική στρατηγική του ἀκύρωσε τά ἐπιτεύγματα. Τήν τελευταία ἑβδομάδα πρό τῶν ἐκλογῶν,  ἔσπευσε νά ρίξη κατά τήν ἔκφραση τῶν ΜΜΕ τήν «λευκή πετσέτα» στό ρίγκ.
Ἐμεῖς στό ΚΣΜ, μέ τήν ἐλάχιστη ἀριθμητική δύναμή μας, χωρίς νά εἴμαστε ὀπαδοί τοῦ κόμματός του καί προσωπικοί θαυμαστές του μέχρι τήν ὥρα πού ἔκλεισαν οἱ κάλπες δίναμε μάχη ψῆφο πρός ψῆφο γιά τήν Ν.Δ. Ἐκεῖνος βιάστηκε νά ἀποδεχθῆ ὅτι εἶχε χάσει τόν ἀγώνα, καί τήν Παρασκευή τό βράδυ ἀντί νά συνεγείρη μιά λαοθάλασσα στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας, κατά τό παράδειγμα τοῦ Σύριζα καί τοῦ ΚΚΕ τήν προηγούμενη ἡμέρα, ἀρκέστηκε σέ μιά χαμηλῆς προσέλευσης συγκέντρωση σέ ἕνα στεγασμένο γήπεδο, στό Τάε-Κβό-Ντό στό Παλαιό Φάληρο.
Σήμερα ξεκίνησε μιά ἄλλη ἐποχή.

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 226: Ἡ μεγάλη μέρα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 226

Ἡ σημερινή θά εἶναι μακρόσυρτη. Θά ξεκινήση μέ τήν ψηφοφόρησή μας, θά συνεχιστῆ μέ τήν ἐμφάνιση τῶν ἀρχηγῶν πού μπαίνουν καί βγαίνουν στά ἐκλογικά τμήματα, μέ τήν ἀνακοίνωση τῶν δημοσκοπικῶν προβλέψεων ἀφοῦ κλείσουν οἱ κάλπες, καί ὅταν αὐτές ἀνοίξουν μέ τήν παρακολούθηση τῶν δημοσιευομένων ἀποτελεσμάτων.
Πρέπει ὅμως νά γίνη καί ἡ Μεγάλη Ἡμέρα. Μέ μία σαφῆ νίκη τῆς Ν. Δημοκρατίας, πού εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπό τά φιλοευρωπαϊκά κόμματα καί ἐγγυᾶται τήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί στούς κανόνες τῆς Δημοκρατίας.

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 225: Μέχρι τήν τελευταία στιγμή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 225

Οἱ δημόσιες συγκεντρώσεις τελείωσαν χθές, ἀλλά ὄχι ὁ ἐκλογικός ἀγώνας. Αὐτός σέ ἀτομικό ἐπίπεδο θά συνεχιστῆ μέχρι νά κλείσουν αὔριο οἱ κάλπες. Ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν οἱ ἀναποφάσιστοι καί οἱ ἀμφιταλαντευόμενοι καί οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι ἱκανοί νά σκεφθοῦν ὀρθολογικά, παραμερίζοντας τίς προκαταλήψεις τους.
Οἱ αὐριανές ἐκλογές στήν οὐσία ἀποτελοῦν ἕνα Δημοψήφισμα μεταξύ τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Εὐρώπης ἀπό τήν μιά μεριά καί τοῦ Τριτοκοσμισμοῦ καί τοῦ Χάους ἀπό τήν ἄλλη.
Δέν ἔχουμε τό περιθώριο νά ψηφίσουμε ἀπό τά κόμματα πού εἶναι ὑπέρ τῆς Εὐρώπης καί τῆς Δημοκρατίας ἐκεῖνο πού μᾶς ἀρέσει περισσότερο. Ὁ δημοψηφισματικός χαρακτήρας τῆς αὐριανῆς ἀναμέτρησης (καί μάλιστα μέ τό ἐγκληματικό στοιχεῖο τοῦ Μπόνους καί μέ διαφορά μιᾶς μόνο ψήφου) ἐπιβάλλει νά ψηφίσουμε τήν Ν.Δ., μᾶς ἀρέσει ἤ δέν μᾶς ἀρέσει αὐτή.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 224: Τερματίζονται οἱ Συγκεντρώσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 224
 
Σήμερα εἶναι ἡ τελευταία ἡμέρα πού ὁ ἐκλογικός νόμος ἐπιτρέπει τίς δημόσιες συγκεντρώσεις. Βεβαίως οἱ κάθε λογῆς μπαχαλάκηδες θά ἐπιχειρήσουν νά κάνουν καί αὔριο, ἀλλά αὐτές θά ἔχουν μηδαμινή πρσέλευση καί δέν θά μετρήσουν.
Ἀπόψε λοιπόν εἶναι ἀνάγκη αὐτοί πού πιστεύουμε στήν Δημοκρατία καί τήν Εὐρώπη νά ἐνισχύσουμε μέ τήν φυσική παρουσία μας τίς δημόσιες συγκεντρώσεις τῆς Ν.Δ. πού εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπό τά δημοκρατικά καί εὐρωπαϊστικά κόμματα τῆς χώρας μας.
 
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 223: Φασίστες ὑπέρ τοῦ Τσίπρα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 223
 
Ἡ δήλωση τῆς κ. Μαρί Λεπέν, τῆς ἀρχηγοῦ τοῦ γαλλικοῦ φασιστικοῦ κόμματος ὅτι θά εὐχαριστηθῆ ἀπό νίκη τοῦ Σύριζα τήν Κυριακή, δέν πρέπει νά ἐκπλήσσει. Ὑπάρχει διεθνής προϊστορία. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 30 οἱ τραμποῦκοι τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ Κόμματος καί τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ἀπό κοινοῦ καί φορῶντας τίς στολές τους, περιφρουροῦσαν τίς ἀπεργίες καί ἔκαναν καταλήψεις, μέ τό ἀποτέλεσμα νά δολοφονηθῆ ἡ Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης.
Σήμερα ἡ χιτλερικῆς προέλευσης κ. Λεπέν καί ὁ σταλινικῆς προέλευσης κ. Τσίπρας συμπίπτουν στήν ἀπέχθεια τους πρός τήν ἑνωμένη Εὐρώπη καί προσβλέπουν στήν ἀποδιάρθρωση της.
Οἱ φασίστες τῆς Ἑλλάδας μέ τήν παρόρμηση τῆς πρωθιερέως των κ. Λεπέν καλοῦνται νά ψηφίσουν τόν Σύριζα. Ἡ «Χρυσή Αὐγή», ὅμως, τόν εἶχε ἤδη συνδράμει δηλώνοντας ¨παρών¨ στήν ψηφοφορία γιά τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ ὑποτονική ἀντίδραση τοῦ Σύριζα στήν εὐχή τῆς νίκης του ἀπό τό γαλλικό φασιστικό κόμμα.
 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ Ν.Δ. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 222: Ἡ δοκιμασία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 222

Οἱ «δέν ἔχουμε νά χάσουμε τίποτα» καί οἱ «λόγια λέει» εἶναι οἱ δύο μεγάλες συνιστῶσες τοῦ Σύριζα. Οἱ μέν πιστεύουν, ὅτι μετά ἀπό τήν συρρίκνωση τῶν ἀποδοχῶν τους ἀπό τήν συγκυβέρνηση Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ δέν μπορεῖ νά πάθουν χειρότερα ἀπό τήν κυβέρνηση Τσίπρα καί προσδοκοῦν πώς θά ἀποκατασταθοῦν καί θά βελτιωθοῦν τά ἔσοδά τους. Οἱ ἄλλοι λένε, ὅτι οἱ ἀπειλές κατά τῆς περιουσίας τους ἀπό τόν Σύριζα, εἶναι προεκλογικά πυροτεχνήματα πρός ἐντυπωσιασμό, ἀλλά δέν εἶναι πραγματικές καί παίρνοντας τήν ἐξουσία δέν θά βάλη χέρι στά ὑπάρχοντά τους.
Τό τί θά κάνη ὁ Τσίπρας ὅταν κυβερνήση εἶναι τό πρόβλημα, διότι μέχρι τώρα τάζει στήν κάθε συνιστῶσα του αὐτά πού τῆς εἶναι εὐχάριστα.
Ἡ ἀνάγκη εἶναι νά μήν κυβερνήση, διότι τό χάος τῶν ἐπαγγελιῶν του θά γίνη χάος στήν κατάσταση τῆς χώρας. Γι’αὐτό λοιπόν χρειάζεται νά ψηφίσουμε μαζικά τήν Ν.Δ., ἡ ὁποία εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπό τά κόμματα πού τόν ἀντιμάχονται.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Τα Κάλαντα του ΚΣΜ - 2015

 
- Καλήν εσπέραν δύσμοιροι του κράτους ευεργέτες·
σεις δεν αξιωθήκατε να έχετε ηγέτες
που δεν θα υποβλέπουνε τον γλίσχρο οβολό σας
και πιότερο θ’αναζητούν ποιο είναι το καλό σας!
Να! σπεύδουν κυβερνητικοί τον πόνο σας να νιώσουν,
που όλα τα ψηφίζουνε προτού το μετανιώσουν.
Εμπιστοσύνη δίνουνε και κάνουν πως μονοιάζουν,
τα δύσκολα μετά θωρούν και στραβομουτσουνιάζουν!
Θελήσαν απ’τ’ακίνητα να βγει καμμιά πεντάρα,
στραβά τα υπολόγισαν και τά’καναν μαντάρα.
Να πιάσουν απ’τα κέρατα θελήσανε τον ταύρο
και πλάσαραν για Πρόεδρο τον ευρωπαίο Σταύρο.
Μα δεν τους βγήκαν τα κουκιά και πέσανε στη λούμπα
που "ψεκασμένοι" έσκαψαν με μια φαιδρή αρλούμπα.
Ποντάροντας στα σοβαρά πως θά’ρθει καταιγίδα,
ωσάν χαϊβάνια στήσανε μονάχοι την παγίδα!
- Και έσκασαν χαμόγελα εκεί στην Κουμουνδούρου
πως πάλι θα νικήσουνε, ως νίκησε κι η Δούρου.
Υπόσχονται παράδεισους, το μέλι όπου ρέει,
πως επειδή το θέλουνε θα διαγραφούν τα χρέη,
και τζάμπα οι ανεύθυνοι πουλάνε νταηλίκι,
παρότι έξω καρτερούν των δανειστών οι λύκοι,
που δεν ακούνε θρηνωδούς, εμάς τους αδυνάτους,
και δεν θ’αλλάξουνε χαβά. Θα παίζουν τον ζουρνά τους!
Αλλά γιατί να μην τολμούν; Δεν κάνουν τους γενναίους·
μα ξέρουν να πλανεύουνε τους ντόπιους κεχηναίους.
- Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά με αττικάρχη Ρένα,
που λάβρα στην πολιτική εισήλθε την αρένα·
οι λαϊκές της οι μαγκιές για να μην πάνε στράφι,
εις τις παλιές τις γόβες της τους νόμους τώρα γράφει.
Με μία δράκα δήμαρχους σηκώσανε μπαϊράκι,
ελέγχους δεν γουστάρουνε μην βγάλουνε λαβράκι!
Μα τώρα με τα χούγια της, με θέμα τα σκουπίδια,
θα δείξει πόσα πια χωρά ο σάκος της απίδια.
- Αρχή που βγήκε αρχηγός και πάλι ο κυρ-Φώτης,
που η σεμνή αριστερά τον έχρισε σοφό της.
Τους έξαλλους δεν άντεξε και σήκωσε κεφάλι,
μα χώρια τους μαράζωσε και δήλωσε πως σφάλλει!
Αλλά, αφού τους έκανε το κάθε τους χατήρι,
του είπαν οι ξεδιάντροποι: «και τώρα άει σιχτίρι!»
Και έρμο μισοπέλαγα το πλοίο του φουντάρει·
απεγνωσμένα μάχεται για να το κουμαντάρει.
- Σ’αυτή τη χώρα πού’μαστε δεν λέει να λουφάξει
το κόμμα που σκουρόχρωμους ευελπιστεί να σφάξει.
Και φυλακή αν μπήκανε πολλοί πρωτοκλασάτοι
η σπείρα τους εκλογικό δεν γνώρισε κεσάτι.
Σ’ευήκοο αυτί ηχεί το μαύρο μήνυμά τους.
Εγέμισεν η χώρα μας γκαβούς και αομμάτους;
- Εξ οικουμένης έφτασε ολάκερης ασκέρι
τουριστικό και έσκασαν τα πιόνια του τρικέρι
που δεν τους έκαν’η ζωή ετούτο το χατίρι:
να ζούνε περισσότεροι τον βίο του μπατίρη!
- Και μπρος στην τούμπα σήμερον, εκεί εν Αμφιπόλει,
αρχαιολόγοι κλαίγονται, μα και ονειροπόλοι,
που τυμβωρύχοι πρόκαναν τον τάφο να συλήσουν.
Δεν ξέρουν πώς να κάνουνε τις Σφίγγες να μιλήσουν.
- Εκ της Ασίας έρχονται μαντάτα μαυροφόρα
που στέλνουν κάτι τέρατα φρικτά, γενειοφόρα.
Ισλάμ σκληρό τους οδηγεί, με μένος τους ποτίζει,
μεσαίωνα σκοταδισμού στο μίσος πάνω χτίζει.
Φανατικοί τζιχαντιστές τη σπάθα ακονίζουν,
ομήρους και αιχμάλωτους αδίστακτα λιανίζουν.
Μα μόνοι τους δεν νιώθουνε, την δόξα τους ζηλεύουν
ομόθρησκοι στην Αφρική. Αυτοί κι αν μακελεύουν.
- Ο χρόνος είχε θύματα πολλά να μας προσφέρει·
αεροπλάνα πέσανε και κάηκε το φέρρυ.
Αδράνησαν, δεν βρήκανε εγκαίρως σωτηρία
απ’του ιού του Έμπολα την φονική πορεία.
Δουλέμποροι φορτώνανε τις σκοτεινές τις νύχτες
ασιάτες και αφρικανούς σε σάπιους σκυλοπνίχτες.
- Καλήν εσπέραν φίλτατοι. Μας δίνετε κουράγιο
μαζί να αψηφήσουμε το χρέος μας το τράγιο.
Ρολά δεν κατεβάζουμε κι ας μαίνεται η κρίση,
του λόγου μας δεν στέρεψε στα δύσκολα η βρύση·
γιορτάζοντας ανελλιπώς τον χρόνο του τον νέο,
το ΚουΣουΜού γεννήθηκε και έμεινε γενναίο.
Τριάντα πέντε σβήσαμε ολάκερα κεράκια.
Να τα εκατοστήσουμε! Γεμίστε ποτηράκια!
 
Λέανδρος Σλάβης
19.01.15

Γράμμα 221: Πρός κρατικούς λειτουργούς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 221
 
Προεξοφλῶντες ἀπό τίς δημοσκοπήσεις, ὅτι ὁ Σύριζα θά νικήση, πολλοί ἀπό σᾶς γιά νά μήν ὑποβιβασθῆτε ἤ καί γιά νά προχωρήσετε ὑπηρεσιακά, παριστάνετε πώς εἶσθε ὀπαδοί του.
Πίσω ὅμως ἀπό τήν κουρτίνα ὁ Τσίπρας δέν μπορεῖ νά δῆ τό ψηφοδέλτιο πού θά ρίξετε στήν κάλπη. Θά σᾶς βλέπει ὅμως ἡ συνείδησή σας και μπορεῖτε νά ψηφίσετε ἐλεύθερα.
 
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
 
Ὁ τόπος μας πρέπει νά διασωθῆ ἀπό τό χάος, πού προοιωνίζεται ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ Σύριζα.
Γι’αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ψηφίσουμε ὅλοι τό μεγαλύτερο ἀπό τά κόμματα πού ἀντιστέκονται στό νά τήν ἀποκτήση: τήν Νέα Δημοκρατία.

Κ.Σ.Μ.: Ἀνακοίνωση γιά τήν πίττα

 
Ἡ Πίττα πού κόψαμε χθές δέν ἦταν ... ἄσφαιρη.
Χορτάσαμε μέ τά νόστιμα μεζεδάκια καί πήραμε σέ σακκουλάκια πλαστικά τό κομμάτι μας τῆς Πίττας.
Στόν δρόμο πρός τό σπίτι του, εἶπε νά βάλη κάτι γλυκό στό στόμα του ὁ Δημήτρης Τούλιος.
Στήν μπουκιά πού ἔκοψε ἦταν τό Νόμισμα.
Τυχερός τῆς Χρονιᾶς, λοιπόν, ὁ Δημήτρης Τούλιος.

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 220: Τό εἶδος τῆς ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 220
 
Τό κλασικό λάθος τῶν στρατηγῶν στήν ἀρχή ἑνός πολέμου, ὅτι πηγαίνουν σ’αὐτόν μέ σχέδια συντεταγμένα βάσει τῶν ἐμπειριῶν τοῦ προηγουμένου. Κάθε πόλεμος ὅμως διεξάγεται ὑπό συνθῆκες διαφορετικές. Ἡ τεχνολογία ἔχει παραγάγει νέα, δραστικώτερα ὅπλα, τό ἔδαφος στό ὁποῖο διεξάγεται εἶναι ἀλλοιώτικο, ὁ ἐχθρός τήν φορά αὐτή ἔχει μιάν ἄλλη ψυχολογία κοκ. Ἕνα λάθος πού πληρώνεται μέ πολύ αἷμα.
Πολλοί συμπολῖτες μας ἑτοιμάζονται νά ψηφίσουν τήν Κυριακή μέ τά κριτήρια πού χρησιμοποιοῦν στίς συνήθεις βουλευτικές ἐκλογές. Νά ρίξουν στήν κάλπη τό ψηφοδέλτιο τοῦ κόμματος πού ἔχουν ἐπιλέξει, σταυρώνοντας τούς ὑποψηφίους τῆς προτίμησης τους.
Σήμερα ἡ ἀνάγκη εἶναι νά μήν ἀποκτήση τήν ἐξουσία ὁ Τσίπρας, πού θά ρίξει τήν χώρα μας σέ ἕνα τυφώνα. Τό ψηφοκλεπτικό μπόνους τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος (καί μέ διαφορά καί μιᾶς μόνο ψήφου!!) ὑπαγορεύει τήν ὑποχρέωση νά ψηφίσουμε σύσσωμοι τό μεγαλύτερο ἀπό τά κόμματα, τά ὁποῖα θά ματαιώσουν τήν νίκη του. Τήν Ν.Δ.
 
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Γράμμα 219: Δημοσκοπικές εἰκασίες καί ἕνα βέβαιο νούμερο τῆς ΤτΕ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 219
 
Τό προβάδισμα τοῦ Σύριζα ἐξακολουθοῦν νά ἐμφανίζουν οἱ δημοσκοπικές ἑταιρεῖες, μέ ἀποκλίσεις στά ποσοστά πού δίνει ἡ κάθε μία.
Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τά στοιχεῖα τῆς ὁποίας εἶναι αὐταπόδεικτα, ἀνακοίνωσε ὅτι τράπεζες τῆς χώρας μας ἄντλησαν τό ἴδιο διάστημα 21 δισ. μέσω τοῦ μηχανισμοῦ ELA. Καθώς, μέσα στήν ἀβεβαιότητα πού ἐπικρατεῖ, ἔχει ἀνασταλεῖ ἡ πληρωμή τοῦ φόρου καί ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν χρεῶν, τά 21 δισ. ἔγιναν ἐμβάσματα σέ ξένες τράπεζες, γιά τόν φόβο ὅτι θά νικήση ὁ Τσίπρας.
Οἱ καταθέσεις στίς τράπεζες μας κατά μικρό ποσοστό εἶναι ἀποθεματικά μεγάλων ἐπιχειρήσεων. Τό 90% εἶναι χρήματα τοῦ κοσμάκη, ἀδιακρίτως πολιτικῆς τοποθέτησης, ὁ ὁποῖος φοβᾶται ἐκλογική νίκη τοῦ κ. Τσίπρα καί τοῦ χάους πού θά προκύψει. Ἐξ οὗ καί στήν πλειοψηφία του δέν πρόκειται νά ψηφίση Σύριζα.
Καθώς ἀπό τήν ἀντίπαλη παράταξη ἀδιαμφισβήτητα τήν μεγαλύτερη ἐκλογική βάση ἔχει ἡ Ν.Δ., αὐτήν εἶναι ἀνάγκη νά ψηφίσουμε ὅλοι, ὅσοι θέλουμε νά πραμείνη ἡ χώρα μας στό εὐρώ καί τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Δέν ὑπάρχει ἄλλη διέξοδος.
 
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 218: Καλά νέα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 218
 
Ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε, ὅτι θά καταργήση τόν ΕΝΦΙΑ, θά κατεβάση τούς φόρους (ἐκτός ἀπό κάτι πλούσιους, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔχουν ἤδη στό ἐξωτερικό τά κεφάλαιά τους), θά πάρη λεφτά ἀπό τήν Τρόϊκα, μέ τήν ὁποίαν θά ἀναδιαπραγματευθῆ τό χρέος μας. Πολύ χαρμόσυνη προοπτική.
Τά καλά νέα ὅμως εἶναι, ὅτι μέ τήν αὔξηση τῆς ἀερολογίας του ὁ κόσμος σταματᾶ νά τόν πιστεύει καί στίς 25 Ἰανουαρίου θά γλιτώσουμε ἀπό τόν κίνδυνο νά μᾶς κυβερνήση.

ΑΡΗΣ ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ: Νεοελληνικές “μαγκιές”

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεύχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
«Αξιότιμε κ. Διευθυντά. Είμαι κάτοικος Κηφισιάς και έπεσα χθες θύμα, μαζή με πολλούς άλλους, μιας αδικαιολογήτου βαρβαρότητος. Όταν επήγα, περί ώραν 5 μ. μ., εις την πλατείαν Κάνιγγος, να επιβιβασθώ του λεωφορείου, ευρέθην προ τετραπλής ουράς αναμενόντων, εκτεινομένης επί πενήντα μέτρα, όπισθεν της οποίας έλαβα και εγώ την θέσιν μου. Και εγώ και οι περί εμέ, εγνωρίζομεν, ότι θα έπρεπε να περιμένωμεν άνω της ώρας δια την αναχώρησίν μας, αλλά, συναισθανόμενοι, ότι αι ημέραι επιβάλλουν και αυτάς και άλλας δυσχερείας, αναμέναμεν υπομονετικά την σειράν μας, βέβαιοι όντες, ότι και οι άλλοι θα έκαμναν το ίδιον. Παρά την άφιξιν όμως και αναχώρησιν τριών έως τεσσάρων λεωφορείων, αντελήφθημεν, ότι το μήκος της προ ημών ουράς έμενεν αμετάβλητον, διότι πολλοί, ευφυέστεροι ημών, αντί να περιμείνουν την σειράν των, περιεφέροντο επί της πλατείας και, μόλις έφθαναν τα λεωφορεία, εισώρμων εκ των πρώτων εντός αυτών, εις πείσμα πάσης αλληλεγγύης και παντός σεβασμού προς τους λοιπούς. Επηκολούθησε τότε σθεναρός αγών μετά φωνών και διαπληκτισμών, αποτέλεσμα του οποίου υπήρξεν, ότι επεβιβάσθην μεν μετά δίωρον αναμονήν, αλλά σήμερα είμαι ακόμη βραχνός και είμαι πτωχότερος κατά ένα σακκάκι. Νομίζω, ότι οι αρμόδιοι δεν θα έπρεπε να αφίσουν να επαναληφθούν αι ασχημίαι αυταί. Μετά τιμής.» έγραφε με την γλώσσα εκείνης της εποχής ο αναγνώστης της εφημερίδας «Εστία» Χρ. Γ. Στρατούλης.
Η επιστολή του δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 30ης Οκτωβρίου 1940 (και αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα). Έκτοτε πολλά άλλαξαν και, ιδίως, η γλώσσα στις περισσότερες επιστολές των αναγνωστών των διαφόρων εντύπων. Εκείνο που δεν άλλαξε διόλου είναι η αντικοινωνική συμπεριφορά αυτού του είδους. Πόσοι δεν αγανακτούν ακόμα και σήμερα, όπως και ο επιστολογράφος, όταν περιμένουν υπομονετικά σε μία ουρά και διαπιστώνουν ότι τους παίρνουν την σειρά διάφορα θρασύτατα άτομα που θεωρούν τους υπόλοιπους “κορόιδα” και τους εαυτούς των “μάγκες”. Στην πραγματικότητα για μεν τους άλλους χρησιμοποιούν έναν βαρύτερο όρο (με πρώτη συλλαβή την ίδια της “μαγκιάς” τους), για δε τον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό του “ξύπνιου”. Φυσικά, δεν υπερέχουν επ’ουδενί σε εξυπνάδα. Απλά, πλειοδοτούν σε αναίδεια σε βαθμό κοινωνικού τραμπουκισμού και εκμεταλλεύονται τη συστολή των υπολοίπων.
Το φαινόμενο, βέβαια, δεν περιορίζεται στις ουρές στις στάσεις των μέσων μεταφοράς. Το ίδιο συμβαίνει όπου η εξυπηρέτηση του κοινού παίρνει κάποιο χρόνο, όπως στις ουρές μπρος στα ταμεία κινηματογράφων, στις εισόδους στα μουσεία (ή σε άλλους χώρους μαζικής προσέλευσης όπως σε οργανωμένες ακτές), σε εκδοτήρια εισιτηρίων, σε ταμεία καταστημάτων κ.λπ. Αλλά και όταν η προτεραιότητα στη σειρά προσέλευσης προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα, όπως καλύτερες θέσεις ή, απλά και μόνο, θέσεις για κάθισμα σε ένα μέσο συγκοινωνίας ή σε ένα χώρο θεάματος. Συνέβαινε και στις ουρές μπρος από θυρίδες τραπεζών ή εισπρακτικά ταμεία οργανισμών, ως τη στιγμή που καθιερώθηκαν οι ενιαίες ουρές ή οι αριθμοί προτεραιότητας. Αλλά και αυτά τα μέτρα δεν εξαφάνισαν τα κρούσματα. Απλά, τα περιόρισαν. Γιατί πάντα θα βρεθεί ο “κουτοπόνηρος” που θα σκαρφιστεί την πιο απίθανη δικαιολογία («έχω αφήσει μικρό παιδί αφύλακτο», «προσέχω ηλικιωμένο», «έχω παρκάρει παράνομα», «ξέχασα το σίδερο στην πρίζα», «δεν σας πρόσεξα», «νόμιζα πως περιμένετε στην διπλανή ουρά» και δεν συμμαζεύεται…) για να κερδίσει μερικές θέσεις.
Η συμπεριφορά αυτών των ατόμων πέρα από απαράδεκτη είναι και επικίνδυνη, γιατί ο αναπόφευκτος διαγκωνισμός ενδέχεται να επηρεάσει την ισορροπία ατόμων με μειωμένες δυνάμεις (ηλικιωμένων, μικρών παιδιών…). Ακόμα πιο (αποδεδειγμένα) επικίνδυνη είναι αυτή η συμπεριφορά όταν χαρακτηρίζει ασυνείδητους οδηγούς που προσπαθούν να προσπεράσουν οχήματα που προπορεύονται με παράνομες “σφήνες” από λωρίδες κυκλοφορίας προς κατευθύνσεις με μικρότερο κυκλοφοριακό φόρτο ή ταχύτερη απορρόφηση της κίνησης.
Το φαινόμενο δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι τηρούν τους (άγραφους κατά κανόνα) κανόνες που επιβάλλει η ομαλή κοινωνική συμβίωση. Κατά κανόνα χαρακτηρίζει μια μικρή μειοψηφία της τάξης του 10% ή και λιγότερο. Η οποία, όμως, διαμορφώνει το κλίμα με τη συμπεριφορά της και, συχνά, παρασύρει και μερικούς που, χωρίς να έχουν εξαρχής την πρόθεση να την μιμηθεί, μπαφιάζουν βλέποντας τους κακόβουλους επιτήδειους να τρυπώνουν όπου τους γουστάρει σε βάρος του δικού τους χρόνου. Με εκείνον που θα προσπαθήσει να προσπεράσει αυτούς που προηγούνται σε μια ουρά θα αγανακτήσει ο καθένας κι ας περιμένουν υπομονετικά πίσω του δεκάδες άλλοι.
Στην διαιώνιση της συμπεριφοράς συμβάλλουν τρεις παράγοντες. Ο πρώτος είναι η αμέλεια ή αδιαφορία πολλών φορέων (κυρίως ιδιωτικών επιχειρήσεων) να την αντιμετωπίσουν. Κρίνουν ότι τα πλεονεκτήματά τους θα υπερισχύσουν και η πελατεία τους θα τους παραμείνει πιστή.
Ο δεύτερος είναι η αμέλεια ή αδιαφορία των κρατικών αρχών εκεί που τους πέφτει λόγος. Η στάση τους εντάσσεται στην μόνιμη υποτίμηση των τυχόν αντιδράσεων και της τυχόν δυσαρέσκειας του νομοταγούς πολίτη και στην μόνιμη πολιτική των “κλειστών οφθαλμών” στην προσπάθεια κατευνασμού των ατίθασων αντικοινωνικών στοιχείων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της τελευταίας αποτελεί η απενεργοποίηση του αντικαπνικού νόμου και η ανοχή στην εισαγωγή διτρόχων που αποδεδειγμένα δεν πληρούν τις αντιθορυβικές προδιαγραφές. Η στάση τους, όμως, καθίσταται εγκληματική στην περίπτωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς οδηγών, η οποία μπορεί να αποδειχθεί (και έχει αποδειχθεί) πρόξενος ατυχημάτων. Αλλά τι μπορεί να περιμένει κανείς από ένα κράτος στο οποίο δεν υπάρχει (στην πράξη και όχι στα χαρτιά) τροχαία!
Ο τρίτος (ίσως και κρισιμότερος) είναι η παθητική αντιμετώπιση του φαινομένου από μεγάλη μερίδα Ελλήνων. Σχεδόν στο σύνολο των σχετικών κρουσμάτων είναι εξαιρετικά μικρός ο αριθμός των πολιτών που αντιδρούν. Οι υπόλοιποι δέχονται μοιρολατρικά τις συνέπειες του κοινωνικού “τραμπουκισμού”. Είναι εξοργιστικός αυτός ο ραγιαδισμός μιας φυλής που, κατά τα άλλα, πιστεύει ότι ο τράχηλός της «ζυγόν δεν υποφέρει». Φαίνεται ότι στον κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 217: Ἐρειπίωση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 217
 
Μέ τήν δήλωση τῆς φινλανδικῆς κυβέρνησης ὅτι δέν θά συναινέση σέ νέο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἄρνηση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν νά δεχθοῦν ἀπό ἐμᾶς τήν μή τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων πού ἔχουμε ἀναλάβει. Στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν συνεχίζεται ἡ κατάρρευση τῶν ἀξιογράφων. Χρήματα ἀπό τούς ξένους πού ἤθελαν νά κάνουν ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα σταμάτησαν νά ἔρχονται λόγω τῆς ἀβεβαιότητας γιά τήν κατάσταση πού θά ὑφίσταται στίς 26 Ἰανουαρίου. Οἱ καταθέσεις στίς τράπεζες φεύγουν γιά τό ἐξωτερικό καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος θά δανεισθῆ γιά νά μποροῦν πληρώνουν οἱ ἐμπορικές τράπεζες τίς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ συζήτηση γιά τό GREXIT ἐπεκτείνεται γιά τήν περίπτωση πού οἱ ἐκλογές φέρουν τόν Σύριζα στήν ἐξουσία.
Ὁ Τσίπρας δέν πρόκειται νά κερδίση τίς ἐκλογές. Ἀλλά τήν ζημιά στήν οἰκονομία μας τήν ἔχει κάνει ἤδη. Ἡ Ν.Δ. πού θά εἶναι ἀναγκαστικά ἡ νικήτρια – διότι οἱ ἐκλογές θά πάρουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος – θά ὑποχρεωθῆ νά διαθέση ἕνα τεράστιο ποσόν ἀπό τά δημόσια ἔσοδα γιά τήν ἀνόρθωση τῶν ἐρειπίων.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πολιτικές πεννιές

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
Ἡ ἐπιλογή ἀπό τήν κυβέρνηση ὡς ὑποψηφίου προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ κ. Σταύρου Δήμα, εἶχε χαρακτηρισθῆ λόγω τοῦ ὅτι εἶναι ἀντιπρόεδρος τῆς Ν.Δ. λανθασμένη. Ἀπεδείχθη σωστή. Οἱ κινήσεις του ὑπῆρξαν θετικές. Ἄσκησε μέ ἀξιοπρέπεια τόν ρόλο του καί ἔκανε τήν μεγάλη ἠθικῆς ἀξίας δήλωση, ὅτι δέν θά ἀποδεχθῆ τήν ἐκλογή του ἄν θά ἐπιτευχθῆ καί μέ τίς ψήφους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Προηγήθηκε ἡ δήλωση τοῦ κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὅτι ἄν οἱ χρυσαυγῖτες βουλευτές ψηφίσουν Δήμα, αὐτός θά τόν καταψηφίση. Ὁ κ. Γεωργιάδης ἔχει ἀνοίξει δρόμο πού πάει ψηλά.
*
*   *
Τίς δηλώσεις ἄρνησης τῆς ψήφου τῶν χρυσαυγιτῶν ἐπέκριναν ἀρκετοί, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ φίλη ¨Ἑστία¨. Οἱ ψῆφοι δέν ἔχουν ὁσμήν, ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Βεσπεσιανός στόν γιό του γιά τά κέρματα πού ὑποχρέωσε νά καταβάλλουν οἱ ὑπήκοοι του γιά νά χρησιμοποιοῦν δημόσια ἀποχωρητήρια. Ἀλλά ἄν ψήφιζαν Δήμα οἱ χρυσαυγῖτες κανείς δέν θά πίστευε, ὅτι τό ἔκαναν ἀπό πατριωτισμό. Ὅλοι θά σκέπτονταν, ὅτι ἡ κυβέρνηση θά τούς εἶχε ἀποκτήσει μέ ἀντάλλαγμα καί θά ἐπιβεβαιωνόταν ἡ συκοφαντία τοῦ Χαϊκάλη καί τῆς παρέας του γιά ἐξαγορές βουλευτῶν.
Ἡ Χρυσή Αὐγή παραμένει μιά πληγή τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ὅτι ψηφίστηκε ἀπό τό 6,92% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καί ἐξακολουθεῖ παρά τά ἐγκλήματά της νά διαθέτει μεγάλη ὑποστήριξη δείχνει ἀνωριμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τήν ἴδια ὅμως ἀνωριμότητα ἔδειξε τό 1933 ὁ πιό μορφωμένος λαός τῆς Εὐρώπης πού ἔδωσε τίς ἀναγκαῖες ψήφους στό ναζιστικό κόμμα, γιά νά ἀποκτήση αὐτό μέ δημοκρατική διαδικασία τήν κυβέρνηση. Ἡ ἀνωριμότης τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος εἶναι περιοδικό φαινόμενο.
*
*   *
Θά ἔπρεπε τό ¨τόξο τῶν συνταγματικῶν κομμάτων¨ νά ἔχει συνεννοηθῆ γιά ἕναν χειρισμό πού θά κλείση στό μέλλον τήν πόρτα τῆς Βουλῆς στούς χρυσαυγῖτες. Ἡ Δημοκρατία στέκεται μόνο μέ δημοκράτες. Τό μικρό κόμμα τοῦ ΚΚΕ, κλεισμένο στίς ἰδεοληψίες καί πού φθίνει συνεχῶς δέν παρέχει κίνδυνο. Δέν συμβαίνει αὐτό μέ τήν Χρυσή Αὐγή. Ἄν μπῆ καί στήν ἑπόμενη Βουλή θά γίνη μόνιμος παράγων τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.
Θά βρεθοῦμε σέ μιά κατάσταση, ὅπως γινόταν παλαιά μέ τήν ΕΔΑ. Δέν μποροῦσε νά στηριχθῆ στίς ψήφους πού εἶχε στήν Βουλή μιά κυβέρνηση, ἀπό τήν μιά μεριά, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ἔπρεπε νά διαθέτει τήν πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, δηλαδή περιλαμβανομένου καί τῶν ΕΔΑϊτῶν.
*
*   *
Τό φάρμακο ἦταν νά ἔχουν προχωρήσει γρήγορα οἱ δίκες τῶν χρυσαυγιτῶν βουλευτῶν καί νά ἔχουν ἀποκλειστῆ ἀπό τήν πολιτική μέ ἀμετάβλητες καταδίκες. Καί τό ἴδιο νά γίνη μέ τούς ἐπιλαχόντες τῶν ψηφοδελτίων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἀφοῦ ἡ ἐγκληματική τους ὀργάνωση ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει.
Ἡ παράλειψη τῆς μεθόδευσης αὐτῆς ἀποτελεῖ σφάλμα τῆς κυβέρνησης καί πρωτίστως τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Ἀθανασίου. Παρά ταῦτα δέν εἴμαστε εἰς θέσιν νά μήν ψηφίσουμε στίς ἐκλογές πού θά γίνουν, διότι εἶναι δραματικά κρίσιμες, τό κόμμα τοῦ κ. Σαμαρᾶ.
*
*   *
Ὅλα τά κόμματα ἑτοιμάζονται γιά τήν ἑπόμενη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Οἱ ἀνεξάρτητοι βουλευτές θά παραιτηθοῦν τῆς ἀνεξαρτησίας τους καί θά σπεύσουν νά ἀναζητήσουν στέγη. Εἶναι ζήτημα ἄν κάποιοι ἀπό αὐτούς θά θεωρήσουν, ὅτι τερματίστηκε ὁ πολιτικός βίος τους καί θά μείνουν στά ἐπιτεύγματά τους καί θά καθίσουν στό σπίτι τους. Δέν θά μᾶς λείψη ἡ ἀπουσία τους στήν καινούργια Βουλή.
Μέχρι τίς ἐκλογές θά ἱδρυθοῦν διάφορα νέα κόμματα. Θά εἶναι θετική ἡ ἐμφάνιση ἐκείνων πού θά προσελκύσουν ψηφοφόρους τοῦ Σύριζα, ἀρνητική αὐτῶν πού θά ἀφαιρέσουν ψήφους ἀπό τήν Ν. Δημοκρατία. Ἐν ὄψει τοῦ χαμηλοῦ ποσοστοῦ τῆς διαφορᾶς μεταξύ τῶν δύο πρώτων κομμάτων, ἀποτελεῖ εὐχάριστο γεγονός ἡ ἀδιαλλαξία τοῦ ΚΚΕ, τό ὁποῖο σέ καμμία περίπτωση δέν θά συμπαραταχθῆ μέ τόν Σύριζα.

Γράμμα 216: Θά ἔρθουν οἱ ἐφεδρεῖες


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 216
 
Οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ δέν μποροῦν νά ψηφίσουν στά προξενεῖα μας. Θά κατεβοῦν λοιπόν μαζικά στήν Ἑλλάδα γιά νά ἀσκήσουν τό ἐκλογικό τους δικαίωμα. Ἡ σχέση τῆς πατρίδας τους μέ τόν δυτικό κόσμο, μέσα στόν ὁποῖον ζοῦν, θέλουν νά μείνη ἀδιατάρακτη.
Γι’αὐτό ἀποκλείεται νά ψηφίσουν Σύριζα. Τό μικρό προβάδισμα, πού διατηρεῖ αὐτός ἀκόμη, θά ἀνατραπῆ ἀποφασιστικά ὑπέρ τῆς Ν.Δ., ἡ ὁποία ἐγγυᾶται τήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρώπη καί τήν Δημοκρατία. Οἱ μετανάστες μας στό ἐξωτερικό εἶναι οἱ πολύτιμες ἐφεδρεῖες τῆς Ν. Δημοκρατίας.

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τό Ἐλάχιστο Ἐγγυημένο Εἰσόδημα

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
Ἔγινε ξανά ἕνα βῆμα κοινωνικῆς πρόνοιας καί ἀλληλεγγύης, σέ μία ἐποχή πού ἡ οἰκονομική κρίση καί ἡ πολιτική ἐπικράτηση τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ σπρώχνουν τήν κοινωνία στόν ἀτομισμό.
Ἡ κυβέρνηση εἰσήγαγε τόν θεσμό τοῦ Ἐλάχιστου Ἐγγυημένου Εἰσοδήματος (Ε.Ε.Ε.), πού τήν ἀνάγκη τῆς καθιέρωσης του ὑποστήριζαν ἀπό χρόνια ἐπιστημονικά συνέδρια, ὀργανώσεις τῆς κοινωνικῆς βάσης, ἀνοιχτομάτες ἄνθρωποι πού προβλέπουν τίς ἐκρήξεις πού προκαλεῖ ἡ ἀκραία φτώχεια. Γιά τό Ε.Ε.Ε. εἶχε δημοσιεύσει πρό ὀλίγου καιροῦ στίς στῆλες αὐτῆς τῆς Ἐφημερίδας ἕνα πολύ διαφωτιστικό ἄρθρο ὁ κ. Ν.Λ.-Ι. Λιναρδᾶτος.
Τό κατώτατο ὅριο
Ἡ ἐπιστημονική προεργασία, ἡ εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης καί ἡ ἀξίωση τελικά τῆς Τρόϊκας (!) ἔκαναν ἐπιτέλους τήν κυβέρνηση νά σχεδιάση τόν μηχανισμό τοῦ Ε.Ε.Ε. καί νά τόν θέση σέ λειτουργία. Δέχεται ἤδη αἰτήσεις ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου σέ 13 πιλοτικούς δήμους, ἕναν σέ κάθε περιφέρεια. Καί περί τά μέσα τοῦ 2015 θά καλύπτει 700-800.000 ἄτομα, δηλαδή τό 1/3 τῶν συμπολιτῶν μας πού βρίσκονται στό ὅριο τῆς φτώχειας. Στό δεύτερο ἑξάμηνο ἡ κάλυψη τοῦ Ε.Ε.Ε., ἔχει δεσμευθῆ πολιτικά ἡ κυβέρνηση, ὅτι θά περιλάβη τό σύνολο τῶν 3 ἑκατομμυρίων πού ἔχουν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐνίσχυσης.
Πολλές χῶρες τῆς εὐρύτερης εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας, καί ἰδίως σ’αὐτές στίς ὁποῖες ἐπικρατοῦν κόμματα τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ, ἔχουν ἀπό χρόνια εἰσαγάγει αὐτόν τόν θεσμό, ὡς παρέμβαση κοινωνικῆς πολιτικῆς γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκραίας φτώχειας. Ἡ κάθε κυβέρνηση ὁρίζει σύμφωνα μέ τίς δικές της ἐκτιμήσεις ἕνα κατώτατο ὅριο εἰσοδήματος πού χρειάζονται οἱ πολῖτες της γιά μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση. Ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἀτομικό ἤ οἰκογενειακό εἰσόδημα κάτω ἀπό αὐτό τό ὅριο, δικαιοῦνται νά παίρνουν οἰκονομική βοήθεια ἴση μέ τήν διαφορά τοῦ εἰσοδήματός τους καί τοῦ κατωτάτου ὁρίου πού καθορίζει ἡ κυβέρνηση.
Σέ ἐμᾶς ἡ πολιτεία ὅρισε ὡς κατώτατο ὅριο τό ποσόν τῶν 4.800 εὐρώ ἐτησίως γιά μία τετραμελῆ οἰκογένεια. Τό ὕψος τοῦ ὁρίου ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἀριθμό τῶν μελῶν της, ἀπό τήν ἡλικία τῶν παιδιῶν ἤ τήν περιουσιακή κατάσταση τοῦ ὑποβάλλοντος τήν αἴτηση. Δηλαδή ἄλλοτε αὐξάνεται, ἄλλοτε μειώνεται.
Οἱ στοχεύσεις τοῦ μέτρου
Τό Ε.Ε.Ε. δέν ἐπηρεάζει τόν καθορισμό τοῦ κατώτατου μισθοῦ, οὔτε ἀποσκοπεῖ στήν ριζική ἐξάλειψη τῆς φτώχειας. Ἐπιδιώκει τήν ἐξαφάνιση τῶν ἀκραίων μορφῶν της καί μάλιστα μέ σταδιακό ρυθμό. Ἐπιδώκει νά παράσχη ἕνα αἴσθημα ἀσφαλείας καί κοινωνικῆς ἀξιοπρέπειας στά φτωχότερα λαϊκά στρώματα πού ἐπωμίζονται τό βάρος τῶν κοινωνικῶν διακρίσεων καί τῶν ἑκάστοτε οἰκονομικῶν ὑφέσεων. Δέν πρόκειται γιά ἕνα ἄλλο ἐπίδομα κοινωνικῆς προνοίας, λειτουργεῖ ἐπί διαφορετικῆς βάσης ἀπό τά διάφορα ἄλλα προνοιακά βοηθήματα πού χορηγοῦν κατά τρόπο ἄνισο κοινωνική προστασία.
Ἡ κυβέρνηση πού παρουσίασε πανηγυρικά τό πρόγραμμα τοῦ Ε.Ε.Ε. στίς 12 Ὀκτωβρίου στήν αἴθουσα τοῦ Ζαππείου, συνέδεσε τόν θεσμό μέ διάφορα ἄλλα μέτρα γιά τήν ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τῆς λαϊκῆς βάσης. Ὅπως τήν πολιτική γιά τήν ἐλάττωση τῆς ἀνεργίας, τήν θέσπιση κινήτρων γιά τήν δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας, τήν αὔξηση τῆς ἀναδιανεμητικῆς λειτουργίας τοῦ φόρου εἰσοδήματος.
Ἡ οἰκονομική βάση τοῦ ΕΕΕ
Βασικό πρόβλημα εἶναι ὁ κίνδυνος τοῦ νά μποῦν στόν κύκλο τῶν δικαιούχων πρόσωπα πού δέν ἔχουν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐνίσχυσης. Οἱ δυσλειτουργίες τῆς δημόσιας διοίκησης εἶναι γνωστές. Οἱ ὑπολογισμοί τοῦ εἰσοδήματος, τό ὕψος τῆς ἀκίνητης ἤ κινητῆς περιουσίας μέσω τῶν φορολογικῶν δηλώσεων δέν ἀποδίδουν ἐπακριβῶς τήν οἰκονομική κατάσταση τοῦ αἰτοῦντος. Γιά τούς παραπάνω λόγους ἔχει ξεκινήσει μεταξύ τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῶν 13 δήμων τοῦ πιλοτικοῦ προγράμματος μιά ἔρευνα πού ἀφορᾶ 30.000 αἰτηθέντες σέ πρώτη φάση. Ἡ ΗΔΙΚΑ (Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης) καί τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας θά ἀπαιτηθῆ νά διασταυρώσουν ὅλα τά στοιχεῖα τῆς κάθε αἴτησης ἠλεκτρονικά μέ τόν κύκλο τῶν διαθεσίμων μητρώων καί στοιχείων, μέ παραστατικά καί ἄλλα ἀποδεικτικά ἔγγραφα.
Γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ Ε.Ε.Ε. θά χρειάζονται μέ τίς σημερινές τιμές 850 ἑκατομ. ἕως 1 δισ. τόν χρόνο. Ποσόν πού δέν ἔχει ἐγγραφῆ ὡς κονδύλιο στό προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ 2015. Λαμβανομένης ὑπ’ὄψιν τῆς στενότητας τῶν δημοσίων ἐσόδων, γεννιέται ἡ ἀνησυχία, ὅτι γιά τήν στήριξη τοῦ Ε.Ε.Ε. θά ὑποχρεωθῆ τό κράτος νά περικόψη τίς ἄλλες δαπάνες κοινωνικῆς πολιτικῆς. Εἶδος ἀνακατανομῆς τῆς φτώχειας.
Ἀλλά στό βάθος τοῦ τοπίου ὑπάρχουν τά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. Εὐρωπαϊκά χρήματα. Πρᾶγμα δύσκολο ἡ ἄντληση πόρων ἀπό αὐτά, διότι πραγματοποιοῦν χρηματοδοτήσεις γιά τήν σύγκλιση τῶν περιφερειῶν καί δέν παρέχουν ἐπιδόματα γιά τήν στήριξη εἰσοδήματος. Οἱ κυβερνητικοί κύκλοι ἐλπίζουν ὅτι στά θέματα πού ἀφοροῦν τήν καταπολέμηση τῆς νέας φτώχειας, λόγω τῆς σοβαρότητας τοῦ προβλήματος ἰδιαίτερα στίς χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ νότου, τά ἀνώτατα στελέχη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης θά δείξουν τήν κατανόηση πού ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις. Καί δέν θά εἶναι ἀρνητικά γιά τήν διάθεση πόρων ἀπό τό ΕΣΠΑ γιά τόν σκοπό αὐτό.

Γράμμα 215: Ἡ κρίσιμη ἐκλογική ἀναμέτρηση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 215
 
Στόν Ἄρειο Πάγο εἶχαν καταθέσει μέχρι τήν λήξη τῆς προθεσμίας τήν δήλωση τῆς συμμετοχῆς τους στίς βουλευτικές ἐκλογές τῆς μεθεπόμενης Κυριακῆς 21 κόμματα, 4 συνασπισμοί κομμάτων καί ἕνας ἀνεξάρτητος.
Καθένα ἀπό τά κόμματα εἶναι κατά βάσιν ἕνα ἄθροισμα συνιστωσῶν, πού ἐμφανίζεται ἑνιαῖος σχηματισμός γιά τήν ἐπιδίωξη τοῦ πολυπόθητου κλεπτοψηφικοῦ Μπόνους. Τήν πραγματικότητα ἀποδίδουν οἱ δηλώσεις τῶν συνασπισμῶν, οἱ ὁποῖοι γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά κερδίσουν τήν πρώτη θέση καί νά κερδίσουν τό Μπόνους προβάλλουν τόν συμμαχικό χαρακτήρα τους γιά νά προσελκύσουν ψήφους ἀπό τόν κύκλο τῶν συμπαθούντων κάθε ὁμάδας πού ἔχει περιληφθῆ σ’αὐτούς.
Πολλά ἀπό τά σχήματα, τά συνθήματα καί τούς ὑποψηφίους προκαλοῦν γέλια. Ἀρκετοί ὑποψήφιοι εἶναι σοβαροί καί ἀξιοσύστατοι ἄνθρωποι, ἡ συνολική κατάσταση ὅμως εἶναι τραγική.
Ἄν κερδίση ὁ Σύριζα, πού διατηρεῖ ἀκόμα τό προβάδισμα, ἡ χώρα θά πέση στό χάος. Ἀλλάζει μεν ὁ Τσίπρας κατά τίς ἀνάγκες τοῦ χρόνου καί τοῦ τόπου τίς ἐπαγγελίες του, ἀλλά γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Τρόϊκα δέν τοῦ ἔχει καμμία ἐμπιστοσύνη. Ἐπιπλέον οἱ ἐκ μέρους του καταδίκες τῆς τρομοκρατίας εἶναι ἀναιμικές, πρᾶγμα πού συνεπάγεται ἕναν πολυδιάστατο κίνδυνο.
Ἡ Ν.Δ. εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ μεγαλύτερη δύναμη ἀπό τήν ἄλλη πλευρά. Μᾶς ἀρέσει δέν μᾶς ἀρέσει λοιπόν, ἐκείνην πρέπει νά ψηφίσουμε.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 214: Ἡ Τουρκία καί ὁ Charlie


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 214
 
Ὁ κ. Νταβούτογλου ἔλαβε μέρος στήν πορεία τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν στό Παρίσι γιά νά ἐκφράση τήν λύπη του γιά τό ἀποτρόπαιο ἔγκλημα πού εἶχε διαπραχθῆ.
Ἐν τῶ μεταξύ μιά συνεργός τῶν δολοφόνων γύρισε ἀνενόχλητη στη Συρία μέσα ἀπό τήν Τουρκία καί ὁ κ. Ἐρντογάν συμπράττει μέ το Ἰσλαμικό Κράτος στήν ἐξόντωση τῶν Κούρδων.
Θά δοῦμε ἀκόμη πολλά.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Μπαίνουμε στήν ἐκλογική μάχη

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
Διατηρούσαμε μέχρι τήν τελευταία στιγμή τήν ἐλπίδα, ὅτι στήν τελική ψηφοφορία γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἡ λογική θά ἐπικρατοῦσε στήν σκέψη 180 βουλευτῶν. Ἡ ἐλπίδα μας ἦταν ἀμυδρή, ἀλλά ὑπῆρχε κάτω ἀπό ὅλα τά δεινά αὐτῆς τῆς χρονιᾶς στό κουτί τῆς Πανδώρας. Καί γι’αὐτό καθυστέρησε ἡ συγγραφή αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου καί ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος φύλλου.
Ὁ μαγικός ἀριθμός τῶν 180 δέν ἐπετεύχθη καί ὁ τόπος ὁδηγεῖται στίς ἐκλογές πού δέν χρειάζονταν αὐτήν τήν ὥρα. Ἄς ὄψεται πρωτίστως ἡ Τρόϊκα, πού ἀρνιόταν νά μᾶς καταβάλη τήν τελευταία δόση τοῦ δανείου της προτοῦ ξεκαθαριστῆ τό μέ ποιά κυβέρνηση θά εἶχε νά κάνει τόν ἑπόμενο χρόνο. Ἄς ὄψονται ὅμως κυρίως οἱ βουλευτές, οἱ ὁποῖοι μέ τό Παρών στήν ψηφοφορία εἶπαν Ὄχι στήν ἀνάκαμψη ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
Πολλοί ἀπό αὐτούς θά τό πληρώσουν μή ἐπανεκλεγόμενοι στήν νέα Βουλή. Κάποια μικρά κόμματα πρόκειται νά ἐξαφανιστοῦν. Ἀλλά αὐτό πού προέχει τώρα εἶναι ἡ νίκη τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σύριζα μέ τήν ποικιλία τῶν συνιστωσῶν του καί τήν ἀντιφατικότητα τῶν ἐπαγγελιῶν του εἶναι ὁ κίνδυνος. Ἄν ἔρθη πρῶτο κόμμα μέ τό κλεπτοψηφικό Μπόνους θά ἀναλάβη τήν ἐξουσία, ὁδηγῶντας τήν χώρα στό χάος. Ὅτι θά κάνη τήν Εὐρώπη νά χορεύει μέ τά νταούλια πού θά παίζει ὁ Τσίπρας εἶναι κούφιο σύνθημα. Ἡ Ε.Ε. ἔχει γεμᾶτα τά κεμέρια της καί δέν μπορεῖ νά ἐκβιαστῆ. Θά λυπηθῆ μέν νά μᾶς ἀφήση νά παλεύουμε μεσοπέλαγα, ἀλλά καί κάποιοι ἀπό τούς παράγοντες της θά ἀνακουφιστοῦν πού θά πάψουν νά πληρώνουν οἱ λαοί τους γιά νά μήν βουλιάξουμε ἐμεῖς.
Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κερδίσουμε στήν μάχη τῶν ἐκλογῶν. Πρέπει νά τό κάνουμε προσωπική μας ὑπόθεση ὅλοι πού εἴμαστε δεμένοι μέ τήν ἐπιβίωση τοῦ τόπου μας καί ἔχουμε καθαρή σκέψη.
Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά εἶχαν συγχωνευθῆ σέ ἑνιαῖο κόμμα ἡ Ν.Δ. καί τό ΠΑΣΟΚ, πού δέν τούς χωρίζει καμμία πρακτική διαφορά, ἀλλά μόνο οἱ παράδοσεις τους - ὅπως ἔχει ἀπό καιρό ὑποστηρίξει αὐτή ἡ Ἐφημερίδα. Δυστυχῶς δέν ἀποτόλμησαν τό μεγάλο βῆμα. Θά κατεβοῦν στίς ἐκλογές μέ χωριστά ψηφοδέλτια.
Ἐπειδή προηγεῖται μεταξύ τῶν δύο κυβερνητικῶν κομμάτων ἡ Νέα Δημοκρατία, αὐτήν πρέπει νά ψηφίσουμε. Καί ἀναβάλλεται πάλι ἡ ψήφιση τοῦ ἰδανικοῦ κόμματος τῶν ὀνείρων μας.
 
Ἀπό τυπογραφική ἀβλεψία στήν ἔντυπη ¨Ἐφημερίδα¨ ὁ Μαγικός Ἀριθμός γράφτηκε 280 ἀντί τοῦ 180 πού εἶναι ὁ πραγματικός.

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΛΑΒΗΣ: Λείες για δουλείες

("Εφημερίδα του Κ.Σ.Μ."/τεύχος 175/Δεκέμβριος 2014) 
 
Μαινόταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος όταν ο διάσημος (ή, κατά τους ιδεολογικούς αντιπάλους του, διαβόητος) αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος Φρήντριχ φον Χάγιεκ διατύπωνε την άποψη ότι όσο αυξάνει ο έλεγχος της οικονομίας από το κράτος τόσο μειώνονται τα περιθώρια αυτονομίας του ατόμου και μεγαλώνει ο κίνδυνος μιας κρατικής τυραννίας. Είχε δε αποκαλέσει αυτήν την πορεία ως «δρόμο προς τη δουλεία». Οι θεωρίες του αμφισβητήθηκαν από πολλούς και στον ίδιο – μετά από μερικές δεκαετίες – κόλλησε η ρετσινιά του “νεοφιλελεύθερου”. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει πως αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη άποψή του περιείχε τουλάχιστον κάποια ψήγματα αλήθειας.
Είναι αλήθεια πως πολλοί είχαν πιστέψει ότι η ανάληψη περισσότερων παρεμβατικών αρμοδιοτήτων στην οικονομία από το κράτος, αν όχι ό πλήρης έλεγχός της, θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Και, υποκύπτοντας σε αυτό το δολερό δέλεαρ, στήριξαν πολλές ελπίδες σε αυτήν. Στην πράξη, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι κατά κανόνα δεν επαληθεύτηκαν παρά περιθωριακά οι προσδοκίες για το κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, επωφελήθηκαν κυρίως μία κρατικο-κομματική νομενκλατούρα ή/και ένας εσμός κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών με υπόγειες διασυνδέσεις με την εξουσία.
Αλλά, «προς τη δουλεία» ή, έστω, προς μία υποτέλεια ή ασύμμετρη εξάρτηση δεν οδηγεί μόνο ο έλεγχος της οικονομίας από το κράτος, αλλά και η εκχώρηση της δυνατότητας ελέγχου ή η απεμπόληση της ελευθερίας κινήσεων ή επιλογών και σε άλλους τομείς. Οι σημερινές κοινωνίες αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο αυτή τη συνεπαγωγή. Οι δε “απόστολοι” αυταρχικών ή ολοκληρωτικών καθεστώτων επιχειρούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την έλευσή των μειώνοντας τις δυνατότητες ατομικής επιλογής και εξωραΐζοντας ταυτόχρονα τις μεθοδεύσεις τους. Δεν είναι τυχαία η ιδεοληπτική προσκόλλησή τους σε ό,τι χαρακτηρίζεται “μαζικό”, με πιο εξόφθαλμο τα “μέσα μαζικής μεταφοράς”.
Ωστόσο, μία “πορεία προς την εξάρτηση” μπορεί να δρομολογηθεί και μέσα σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας με το δέλεαρ της μεγιστοποίησης του σημερινού κέρδους ή της προσβασιμότητας διαφόρων αγαθών.
Στην πρώτη κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί η προώθηση από μεγάλες εταιρείες στους καλλιεργητές σπόρων διαφόρων γεωργικών προϊόντων με αδιευκρίνιστες μεν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της μετάλλαξής των, αλλά με δελεαστικές ιδιότητες, όπως μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση, αντοχή στα ζιζάνια, ανοσία σε ασθένειες φυτών κ.λπ. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αυτοί οι σπόροι έχουν και μία πρόσθετη ιδιότητα: είναι “στείροι”. Οι καρποί που θα προκύψουν από αυτούς δεν θα περιέχουν σπόρους ικανούς να επαναλάβουν την παραγωγική διαδικασία. Όσο αγαθή και να είναι η γη όπου θα τους σπείρουν, όχι μόνον δεν θα ποιήσουν «καρπόν εκατονταπλασίονα», αλλά δεν θα ποιήσουν καν «καρπόν». Ως εκ τούτου, ο καλλιεργητής θα πρέπει να απαρνηθεί την πατροπαράδοτη πρακτική να διαθέτει την παραγωγή του, αφού αφαιρέσει την αναγκαία ποσότητα σπόρων για την επόμενη σπορά. Και θα πρέπει να προσφύγει εκ νέου στους παραγωγούς και εμπόρους των “θαυματουργών” σπόρων. Και όσο η διάδοση των τελευταίων είναι περιορισμένη, οι κίνδυνοι από την εξάρτησή του είναι και αυτοί περιορισμένοι. Όσο, όμως, οι “καρπεροί” σπόροι υποχωρούν μπρος στο δέλεαρ των “στέρφων”, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Όταν δε τα αποθέματα των πρώτων δεν μπορούν να καλύψουν τις αναπαραγωγικές ανάγκες, οι τύχες όχι μόνον των αγροτών, αλλά και ολόκληρων πληθυσμών, θα βρίσκονται στο έλεος των παραγωγών των σπόρων, μέσα σε σχεδόν μονοπωλιακές συνθήκες και χωρίς διεθνή ή/και εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια. Αυτοί, χωρίς ανταγωνισμό, δηλαδή ουσιαστικά με αναίρεση μιας απαραίτητης προϋπόθεσης της ελεύθερης οικονομίας, θα μπορούν να χειραγωγούν τιμές, διαθέσιμες ποσότητες αλλά και ροές αυτών, κρατώντας σε οικονομική ομηρεία τους καλλιεργητές. Αλλά και να εκβιάζουν επιλεκτικά κοινωνίες, απειλώντας τις ακόμα και με σιτοδεία!
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται η κυρίαρχη θέση ορισμένων εταιρειών στην ηλεκτρονική αγορά πολιτισμικών αγαθών. Με πολιορκητικό κριό την υπεροπλία τους στα ηλεκτρονικά δίκτυα επιχειρούν να φέρουν στα μέτρα τους την αγορά στο σύνολό της. Στην εμπροσθοφυλακή, η εταιρεία που κυριαρχεί στις εξ αποστάσεως πωλήσεις βιβλίων, άλλων εντύπων, δίσκων μουσικής και ταινιών, κ.λπ. και στην προσφορά τους σε αναπαράξιμη ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή. Με όχι τόσο κομψό τρόπο απαιτεί, πέρα από την συμπίεση των περιθωρίων κέρδους των εκδοτών ή παραγωγών, να αποσύρεται από την αγορά η υλική έκδοσή τους, μόλις είναι διαθέσιμη η άυλη, δηλαδή η ψηφιακή έκδοσή τους, που μπορεί να “τηλε-φορτώσει” – επί πληρωμή βέβαια – στο ηλεκτρονικό μέσο του ο κατά περίπτωση αναγνώστης, ακροατής ή θεατής!
Η προσφιλής της μέθοδος είναι η απειλή. Όπως, για παράδειγμα, της απόσυρσης από τους καταλόγους της ενός δημοφιλούς συγγραφέα, που αποτελεί για τον εκδότη του μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή θα έχει ως αλληλουχία συνεπειών την πτώση της δημοτικότητάς του και της αναγνωρισιμότητάς του, την μείωση των πωλήσεων των μελλοντικών βιβλίων του και την οικονομική ζημία τόσο του ίδιου όσο και του εκδότη του. Ως άλλοθι επικαλείται την απαλλαγή της αγοράς από παράσιτους μεσάζοντες, με ανομολόγητο, βέβαια, τελικό στόχο να μεσολαβεί ανάμεσα στον πολιτισμικό δημιουργό και τον καταναλωτή του πολιτισμικού αγαθού μόνο ένα… υπερ-παράσιτο! Το οποίο, βέβαια, θα μπορεί να ποδηγετεί την πολιτισμική παραγωγή, δίκην οργουελλιανού «μεγάλου αδελφού». Αυτό θα είναι το τίμημα της παγίδας της αρχικής της προσφοράς που ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση: έδινε τη δυνατότητα της πρόσβασης σε πολιτισμικά αγαθά σε άτομα, που δεν την διέθεταν είτε λόγω απόστασης είτε λόγω μικρής τοπικής αγοράς, είτε λόγω κάποιου άλλου παράγοντα.
Ήδη, ξεσηκώνει αντιδράσεις. Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό (γερμανικό & γαλλικό) έδαφος, αλλά ακόμα και στην ίδια την πατρίδα της και κοιτίδα της ανεξέλεγκτης αγοράς, όπου ένα εκατομμύριο (!) αμερικανοί συγγραφείς κινήθηκαν εναντίον της.
Ίσως είναι καιρός να αντιληφθούν τον κίνδυνο και οι μικρές αγορές, όπως η ελληνική, που, προς το παρόν, δεν κινδυνεύουν άμεσα γιατί προηγείται το ενδιαφέρον για αγορές σαφώς μεγαλύτερου μεγέθους και ευρύτερης εμβέλειας. Δεν πρέπει, όμως, να εφησυχάζουν αλλά να προετοιμάζουν την άμυνά τους, προτού έχουν την καβαφική τύχη, να βρεθούν «ανεπαισθήτως» και «χωρίς αιδώ» πνευματικά περίκλειστοι από «τείχη», γιατί, όταν το θηρίο καταφέρει να “χωνέψει” την μεγαλόσωμη βορά του, θα έρθει και η δική τους η σειρά.