Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 218: Καλά νέα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 218
 
Ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε, ὅτι θά καταργήση τόν ΕΝΦΙΑ, θά κατεβάση τούς φόρους (ἐκτός ἀπό κάτι πλούσιους, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔχουν ἤδη στό ἐξωτερικό τά κεφάλαιά τους), θά πάρη λεφτά ἀπό τήν Τρόϊκα, μέ τήν ὁποίαν θά ἀναδιαπραγματευθῆ τό χρέος μας. Πολύ χαρμόσυνη προοπτική.
Τά καλά νέα ὅμως εἶναι, ὅτι μέ τήν αὔξηση τῆς ἀερολογίας του ὁ κόσμος σταματᾶ νά τόν πιστεύει καί στίς 25 Ἰανουαρίου θά γλιτώσουμε ἀπό τόν κίνδυνο νά μᾶς κυβερνήση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου