Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 228: Οἱ Ο.Φ.Α. ἔδωσαν τήν νίκη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 228
 
Ἀρκετά ἔχουμε ἐπικρίνει τόν ἑλληνικό λαό πού ἀνέδειξε στίς ἐκλογές τῆς Κυριακῆς πρῶτο κόμμα μέ 36% τόν Σύριζα.
Σήμερα θά συνηγορήσουμε γιά τόν ἑλληνικό λαό ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας.
Πρῶτον, ἀπό τό 1204 ὑπάρχει πάντοτε ἕνας ὑφέρπων ἀντιδυτικισμός. Θέλουμε οἱ Φράγκοι νά μᾶς βοηθοῦν καί νά μᾶς στηρίζουν στίς δύσκολες ἐποχές μας, ἀλλά δέν τούς συγχωροῦμε πού κατέλυσαν τήν βυζαντινή αὐτοκρατορία μας.
Δεύτερον, τό ΚΚΕ δέν ἔχει πεθάνει, ἡ βασική μεταλλαγή του εἶναι ὁ Σύριζα. Τό κόμμα τοῦ ὁποίου ἡγεῖται ὁ κ. Κουτσούμπας εἶναι ἕνα ἀρχαῖο ἀπολίθωμα μέ χαμηλή ἀνταπόκριση στούς νέους. Τό ΚΚΕ εὕρισκε ἄλλοτε λόγω τοῦ στόκ τῶν ψήφων του περιστασιακούς συνοδοιπόρους, πού ἑδραίωναν τήν πολιτική καριέρα τους μέσα στό ψηφοδέλτιο τοῦ ΚΚΕ, ἀλλά κατόπιν τραβοῦσαν δικό τους δρόμο. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ἔγιναν καί ὑπουργοί τῆς Χούντας. Ὁ Σύριζα προσέλκυσε ἀρκετούς πού ἀδιαφοροῦσαν γιά τό πιστεύω του, ἀλλά ἐνδιαφέρονταν τά μέγιστα νά ἐπανεκλεγοῦν.
Τρίτον (καί τό σοβαρώτερο), εἶναι ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει ρίξει στήν ἀνέχεια τό μέγιστο μέρος τῶν συμπολιτῶν μας, τούς ἔκανε νά δοῦν τόν Τσίπρα, πού ἔταξε σέ ὅλους ὅλα, σάν ἐλπίδα.
Τέταρτον, οἱ Ὅπου Φυσάει ὁ Ἄνεμος (οἱ Ο.Φ.Α.) Σέ ὅλες τίς ἐκλογές μεγάλος ἀριθμός πάει μέ τόν νικητή – ἐπενδύοντας στά λόγια τήν πράξη του ὡς προσφορά γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας – γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ἐπιθυμοῦν αὐτοί οἱ ψηφοφόροι νά εἶναι κοντά σ’αὐτόν πού δείχνει ὅτι θά τίς κερδίση – γιά νά βρίσκονται κοντά στήν πηγή τῶν ρουσφετιῶν.
Πάντοτε ὅταν μετά τίς ἐκλογές ἀκολουθοῦν σύντομα καινούργιες τό κόμμα πού τίς κέρδισε, ἐπανεκλέγεται μέ μεγαλύτερο ποσοστό. Τίς χάνει ὅμως ὅταν οἱ ἑπόμενες ἐκλογές διεξαχθοῦν μετά μεγάλο διάστημα, πού θά ἔχει διαπιστωθῆ ἡ μή πραγματοποίηση τῶν ἐπαγγελιῶν του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου