Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 231: Μετά τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Σούλτς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 231
 
Ὡς τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν ὁ δυτικός κόσμος ὑποστήριζε ἔνθερμα τήν ἑλληνική κυβέρνηση. Ἀπό τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ὑποστηρίζει πάλι ἔνθερμα τήν ἑλληνική κυβέρνηση.
Ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς ἑπομένης τῶν ἐκλογῶν εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τήν προκάτοχό της καί ὅτι ἔχουν οἱ συνιστῶσες της μακρά ἀντιδυτική παράδοση, δέν φαίνεται νά ἐνοχλεῖ τήν ἡγεσία τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Θέλει νά τά ἔχει καλά καί μέ αὐτήν τήν κυβέρνηση.
Ἀλλά καί ἡ νέα κυβέρνηση θέλει νά τά ἔχει καλά μέ τούς ἰσχυρούς τῆς Δύσης.
Τήν στιγμή αὐτή δείχνουν οἱ δύο πλευρές ὅτι τά βρίσκουν καί ἀνταλλάσσουν θερμές φιλοφρονήσεις. Τά πράγματα ὅμως εἶναι ἀνθεκτικά. Ἡ δυτική πλευρά ἀδυνατεῖ νά δεχθῆ νά διαγράψη ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τίς ὑποχρεώσεις πού ἔχει ἀναλάβει ἡ χώρα ἀπέναντί της. Ὁ κ. Τσίπρας δέν ἔχει τά μέσα νά τίς τηρήση χωρίς νά τόν ἀνατρέψουν οἱ ὀπαδοί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου