Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 211: Ἡ συμβολική κατάληψη τοῦ Δ.Σ.Α.


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 211
 
Εἶναι στήν δουλειά τοῦ δικηγόρου νά ὑπερασπίζεται ἐγκληματίες καί νά ἐπιχειρηματολογεῖ τό μαῦρο ἄσπρο. Ἔξω ὅμως ἀπό τό ἐπάγγελμα ἔχει ὑποχρέωση ὡς πολίτης νά μήν ζητᾶ πράγματα ἀντιβαίνοντα τόν κοινό νοῦ.
Σαράντα δικηγόροι ὅμως ἔκαναν συμβολική κατάληψη τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου γιά νά τόν κινητοποιήσουν νά λάβη θέση γιά τήν κατάργηση τῶν φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας καί τήν χορήγηση ἀδειῶν σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς πολιτικούς κρατουμένους.
Ἦταν κακή στιγμή γιά τήν κινητοποίηση τους. Διότι πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ Χριστόδουλος Ξηρός εἶχε ἀποδείξη ἐμπράκτως τήν ἀξία τῆς ἄδειας ἐξόδου καί εἶχε ἐπιχειρήσει νά γκρεμίσει τήν μάντρα τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, σκοτώνοντας τούς φρουρούς πού θά ἀντιστέκονταν, μέ σκοπό νά ἀπελευθερώση τούς κρατουμένους ὁμοϊδεάτες του καί νά τούς ἐξοπλίση μέ τά ἄφθονα ὅπλα πού διέθετε, μεγιστοποιῶντας τήν συμμορία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου