Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 217: Ἐρειπίωση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 217
 
Μέ τήν δήλωση τῆς φινλανδικῆς κυβέρνησης ὅτι δέν θά συναινέση σέ νέο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἄρνηση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν νά δεχθοῦν ἀπό ἐμᾶς τήν μή τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων πού ἔχουμε ἀναλάβει. Στό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν συνεχίζεται ἡ κατάρρευση τῶν ἀξιογράφων. Χρήματα ἀπό τούς ξένους πού ἤθελαν νά κάνουν ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα σταμάτησαν νά ἔρχονται λόγω τῆς ἀβεβαιότητας γιά τήν κατάσταση πού θά ὑφίσταται στίς 26 Ἰανουαρίου. Οἱ καταθέσεις στίς τράπεζες φεύγουν γιά τό ἐξωτερικό καί ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος θά δανεισθῆ γιά νά μποροῦν πληρώνουν οἱ ἐμπορικές τράπεζες τίς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ συζήτηση γιά τό GREXIT ἐπεκτείνεται γιά τήν περίπτωση πού οἱ ἐκλογές φέρουν τόν Σύριζα στήν ἐξουσία.
Ὁ Τσίπρας δέν πρόκειται νά κερδίση τίς ἐκλογές. Ἀλλά τήν ζημιά στήν οἰκονομία μας τήν ἔχει κάνει ἤδη. Ἡ Ν.Δ. πού θά εἶναι ἀναγκαστικά ἡ νικήτρια – διότι οἱ ἐκλογές θά πάρουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος – θά ὑποχρεωθῆ νά διαθέση ἕνα τεράστιο ποσόν ἀπό τά δημόσια ἔσοδα γιά τήν ἀνόρθωση τῶν ἐρειπίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου