Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Μπαίνουμε στήν ἐκλογική μάχη

("Ἐφημερίδα τοῦ Κ.Σ.Μ."/Τεῦχος 175/Δεκέμβριος 2014)
 
Διατηρούσαμε μέχρι τήν τελευταία στιγμή τήν ἐλπίδα, ὅτι στήν τελική ψηφοφορία γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἡ λογική θά ἐπικρατοῦσε στήν σκέψη 180 βουλευτῶν. Ἡ ἐλπίδα μας ἦταν ἀμυδρή, ἀλλά ὑπῆρχε κάτω ἀπό ὅλα τά δεινά αὐτῆς τῆς χρονιᾶς στό κουτί τῆς Πανδώρας. Καί γι’αὐτό καθυστέρησε ἡ συγγραφή αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου καί ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος φύλλου.
Ὁ μαγικός ἀριθμός τῶν 180 δέν ἐπετεύχθη καί ὁ τόπος ὁδηγεῖται στίς ἐκλογές πού δέν χρειάζονταν αὐτήν τήν ὥρα. Ἄς ὄψεται πρωτίστως ἡ Τρόϊκα, πού ἀρνιόταν νά μᾶς καταβάλη τήν τελευταία δόση τοῦ δανείου της προτοῦ ξεκαθαριστῆ τό μέ ποιά κυβέρνηση θά εἶχε νά κάνει τόν ἑπόμενο χρόνο. Ἄς ὄψονται ὅμως κυρίως οἱ βουλευτές, οἱ ὁποῖοι μέ τό Παρών στήν ψηφοφορία εἶπαν Ὄχι στήν ἀνάκαμψη ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
Πολλοί ἀπό αὐτούς θά τό πληρώσουν μή ἐπανεκλεγόμενοι στήν νέα Βουλή. Κάποια μικρά κόμματα πρόκειται νά ἐξαφανιστοῦν. Ἀλλά αὐτό πού προέχει τώρα εἶναι ἡ νίκη τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Σύριζα μέ τήν ποικιλία τῶν συνιστωσῶν του καί τήν ἀντιφατικότητα τῶν ἐπαγγελιῶν του εἶναι ὁ κίνδυνος. Ἄν ἔρθη πρῶτο κόμμα μέ τό κλεπτοψηφικό Μπόνους θά ἀναλάβη τήν ἐξουσία, ὁδηγῶντας τήν χώρα στό χάος. Ὅτι θά κάνη τήν Εὐρώπη νά χορεύει μέ τά νταούλια πού θά παίζει ὁ Τσίπρας εἶναι κούφιο σύνθημα. Ἡ Ε.Ε. ἔχει γεμᾶτα τά κεμέρια της καί δέν μπορεῖ νά ἐκβιαστῆ. Θά λυπηθῆ μέν νά μᾶς ἀφήση νά παλεύουμε μεσοπέλαγα, ἀλλά καί κάποιοι ἀπό τούς παράγοντες της θά ἀνακουφιστοῦν πού θά πάψουν νά πληρώνουν οἱ λαοί τους γιά νά μήν βουλιάξουμε ἐμεῖς.
Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κερδίσουμε στήν μάχη τῶν ἐκλογῶν. Πρέπει νά τό κάνουμε προσωπική μας ὑπόθεση ὅλοι πού εἴμαστε δεμένοι μέ τήν ἐπιβίωση τοῦ τόπου μας καί ἔχουμε καθαρή σκέψη.
Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά εἶχαν συγχωνευθῆ σέ ἑνιαῖο κόμμα ἡ Ν.Δ. καί τό ΠΑΣΟΚ, πού δέν τούς χωρίζει καμμία πρακτική διαφορά, ἀλλά μόνο οἱ παράδοσεις τους - ὅπως ἔχει ἀπό καιρό ὑποστηρίξει αὐτή ἡ Ἐφημερίδα. Δυστυχῶς δέν ἀποτόλμησαν τό μεγάλο βῆμα. Θά κατεβοῦν στίς ἐκλογές μέ χωριστά ψηφοδέλτια.
Ἐπειδή προηγεῖται μεταξύ τῶν δύο κυβερνητικῶν κομμάτων ἡ Νέα Δημοκρατία, αὐτήν πρέπει νά ψηφίσουμε. Καί ἀναβάλλεται πάλι ἡ ψήφιση τοῦ ἰδανικοῦ κόμματος τῶν ὀνείρων μας.
 
Ἀπό τυπογραφική ἀβλεψία στήν ἔντυπη ¨Ἐφημερίδα¨ ὁ Μαγικός Ἀριθμός γράφτηκε 280 ἀντί τοῦ 180 πού εἶναι ὁ πραγματικός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου