Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 227: Χθές καί Σήμερα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 227

Ἐντυπωσιακή ἡ νίκη τοῦ Σύριζα. 95 χρόνια μετά τήν συμφοριασμένη ψῆφο τοῦ 1920, ἡ πλειοψηφία τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἀποδεικνύεται ἀνώριμη καί πάλι. (Μικρή παρηγοριά εἶναι ὅτι ἡ τότε πλειοψηφία ἦταν ἡ ἀπόλυτη, ἐνῶ χθές ἦταν ἡ σχετική.) Τό γεγονός εἶναι ὅτι ἐπεκράτησε ἡ ἀγανάκτηση γιά τά ἐσωτερικά μας καί ἀγνοήθηκε τό ἐθνικό συμφέρον. Πού ἦταν τό 1920 νά παραμείνουμε μέ τούς Δυτικούς Συμμάχους καί τό 2015 μέ τόν Δυτικό Κόσμο.
Ἐντυπωσιακώτερη ἦταν ἡ ἥττα τῆς Ν. Δημοκρατίας. Ἡ προϊστορία τῶν πολιτικῶν λαθῶν τοῦ κ. Σαμαρᾶ εἶναι μακρά. Μέ ἐνίσχυση ὅμως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶχε ἐπιτύχει νά λάβη μιά ἀνοδική στροφή ἡ οἰκονομία μας. Ἡ ἐκλογική στρατηγική του ἀκύρωσε τά ἐπιτεύγματα. Τήν τελευταία ἑβδομάδα πρό τῶν ἐκλογῶν,  ἔσπευσε νά ρίξη κατά τήν ἔκφραση τῶν ΜΜΕ τήν «λευκή πετσέτα» στό ρίγκ.
Ἐμεῖς στό ΚΣΜ, μέ τήν ἐλάχιστη ἀριθμητική δύναμή μας, χωρίς νά εἴμαστε ὀπαδοί τοῦ κόμματός του καί προσωπικοί θαυμαστές του μέχρι τήν ὥρα πού ἔκλεισαν οἱ κάλπες δίναμε μάχη ψῆφο πρός ψῆφο γιά τήν Ν.Δ. Ἐκεῖνος βιάστηκε νά ἀποδεχθῆ ὅτι εἶχε χάσει τόν ἀγώνα, καί τήν Παρασκευή τό βράδυ ἀντί νά συνεγείρη μιά λαοθάλασσα στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας, κατά τό παράδειγμα τοῦ Σύριζα καί τοῦ ΚΚΕ τήν προηγούμενη ἡμέρα, ἀρκέστηκε σέ μιά χαμηλῆς προσέλευσης συγκέντρωση σέ ἕνα στεγασμένο γήπεδο, στό Τάε-Κβό-Ντό στό Παλαιό Φάληρο.
Σήμερα ξεκίνησε μιά ἄλλη ἐποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου