Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 205: Ἡ σύλληψη τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 205
 
Μέσα στά τόσα μεγάλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα ἡ σύλληψη ἑνός τρομοκράτη μοιάζει ἀσήμαντη ὑπόθεση. Ὁ Ξηρός εἶχε πάρει ¨ἄδεια ἐξόδου¨ πρίν ἀπό ἕνα χρόνο καί σάν συνεπής τρομοκράτης δέν ξαναγύρισε στήν φυλακή. Καταπιάστηκε καί πάλι μέ τό ἔργο τῆς 17 Νοέμβρη καί τελευταία σχεδίαζε ἕνα χτύπημα πού θά ἀποτελοῦσε τήν κορύφωση τῆς δραστηριότητάς του. Νά ἀνοίξη μέ τούς συντρόφους του μέ ἔκρηξη μιά μεγάλη τρύπα στόν τοῖχο τῆς φυλακῆς τοῦ Κορυδαλλοῦ, νά ἐξοντώση τούς ἀστυνομικούς πού θά τοῦ ἔφερναν ἀντίσταση καί νά ἀπελευθερώση ὅλους τούς ἔγκλειστους ὁμότεχνούς του γιά νά ἀποκτήση ἕνα μικρό στράτευμα.
Εὐτυχῶς ἡ Ἀστυνομία ἔκανε γιά ἄλλη μία φορά ἄριστα τήν δουλειά της (πρός τιμήν τοῦ προϊσταμένου ὑπουργοῦ) καί γράπωσε τόν Ξηρό προτοῦ νά ξεκινήση τό ἐγχείρημά του. Βρέθηκε νά κατέχει στό λημέρι του ἕνα τεράστιο ἀπόθεμα ὅπλων, ἐκρηκτικῶν καί μεγάλο χρηματικό ποσόν. Ἡ δικτύωσή του ἦταν ἐκτεταμένη (μέχρι καί σέ κάποιους βουλευτές τῆς ἀντιπολίτευσης) καί τά σχέδια του εἶχαν καταρτισθῆ μέ ἐπιτελική ἀκρίβεια.
Ἑπομένως ἡ σέκτα τῶν τρομοκρατῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά κύρια προβλήματα τῆς χώρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου