Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Γράμμα 204: Μετά τό ναυάγιο - Πρίν ἀπό τίς ἐκλογές


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 204
 
Πολλά παραμένουν μυστήρια στό θέμα τοῦ Norman Atlantic. Θά περιμένουμε νά μάθουμε τί συνέβη πράγματι, στόν βαθμό πού θά ἀποκαλυφθῆ ποτέ ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ναυάγησε ὅμως ἡ χαρά μας γιά τήν ἀλληλεγγύη πού εἶχε ἐπιδειχθῆ στήν φοβερή περιπέτεια. Ὅλοι οἱ παράγοντες ἔχουν ἀνοίξει πόλεμο μεταξύ τους. Ἐπιβάτες κατηγοροῦν συνεπιβάτες, ὅτι γιά νά διασωθοῦν πατοῦσαν πάνω σέ παιδιά. Καταγγελίες ἐκτοξεύονται γιά τήν ἀδιαφορία πρός ἀνθρώπους πού καίγονταν.

*
 
Ὁ Κουβέλης δέν τά βρῆκε μέ τόν Τσίπρα. Ὁ Γιωργάκης Παπανδρέου στρέφεται ἐναντίον τοῦ κόμματος πού τόν ἀνέδειξε πρωθυπουργό. Ὁ Τσίπρας παριστάνει ἐσχάτως τόν εὐρωπαϊστή, ἀλλά καθυβρίζει τούς εὐρωπαίους, πού ζητοῦν ἡ Ἑλλάς νά τηρήση τίς συμφωνίες πού ἔκλεισε μαζί τους.
Κουράγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου