Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 201: Ὁ Καινούργιος Χρόνος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 201
 
Ἡ χρονιά πού πέρασε ἔκλεισε μέ μεγάλη πίκρα. Ἡ ἀνάσα πού εἴχαμε πάρει ἀνακόπηκε. Καί στό 2015 θά κριθῆ τό μέλλον τοῦ τόπου μας γιά ἕνα ἀπροσδιόριστα μακρύ διάστημα.
Χωρίς ὑπερβολές, θά δοθῆ ἡ Μάχη τῆς Ἑλλάδος μεταξύ ἐκείνων πού θέλουν νά σωθῆ καί αὐτῶν πού τήν σπρώχνουν στόν καταποντισμό. Νά κάνουμε σήμερα τήν προσευχή μας, ὁ καθένας μέ τόν τρόπο πού συνηθίζει, ἡ Ἑλλάς νά νικήση.

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 200: Τό ἀφύλαχτο ΕΚΠΑ


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 200
 
Εἴχαμε στήν χρονιά πού κλείνει πολλές φορές ἀγανακτήσει γιά τήν ἀμέλεια στήν φύλαξη τοῦ Πανεπιστημίου. Παρά τίς διαβεβαιώσεις τοῦ Πρύτανη καί τοῦ Ὑπουγοῦ, ὅτι δέν θά ξανασυμβῆ εἰσβολή ἀναρχικῶν καί ληστεία περιουσίας του, ἕνα μεταγενέστερο ἐπεισόδιο, φανέρωνε ὅτι ἡ ἄμυνα εἶχε κενά.
Τήν τελευταία φορά μᾶς εἶπαν οἱ πανεπιστημιακοί χῶροι θά φρουροῦνται μέρα-νύχτα. Δέν μᾶς εἶπαν, ὅτι γιά τίς ἀργίες καί γιά τίς γιορτές αὐτά δέν ἐφαρμόζονται, γιά λόγους... οἰκονομίας.
Τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων οἱ μπαχαλάκηδες πού δέν εἶχαν πάει στήν λειτουργία ἤ γιά νά κάνουν σκί, διέρρηξαν τό Τμῆμα Πληροφορικῆς καί Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου, ἔσπασαν συσκευές, πῆραν ἄλλες μαζί τους καί ἔκλεψαν τίς μελέτες πού εἶχαν ἀφήσει στά συρτάρια τους οἱ ἐρευνητές. Τήν οἰκονομία στήν δαπάνη τῆς φύλαξης τῶν πανεπιστημιακῶν χώρων τήν πληρώνει ὁ φορολογούμενος.

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 199: Ἡ μεγάλη μάχη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 199
 
Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση δέν ἤθελε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά κερδίση τό ταχύτερο τήν ἐξουσία. Τά μικρότερα ἀντιπολιτευόμενα κόμματα καί οἱ περισσότεροι ἀνεξαρτητοποιημένοι βουλευτές παγιδεύτηκαν ἀπό τίς προηγηθεῖσες δηλώσεις τους καί δέν ἤθελαν νά τούς πέση τό πρόσωπο, παρ’ὅλο πού οἱ περισσότεροι δέν πρόκειται νά ἐπανεκλεγοῦν. Ἔτσι δέν συγκεντρώθηκε ὁ μαγικός ἀριθμός τῶν 180 καί ἡ κυβέρνηση θά ὑποχρεωθῆ νά προσφύγη σέ ἐκλογές.
Ὁ Σύριζα εὐελπιστεῖ ὅτι θά τίς κερδίση, ἀλλά οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν νά μειώνεται συνεχῶς τό προβάδισμά του καί νά αὐξάνει τό ποσοστό τῆς Ν.Δ. Ἡ φυγή τῶν κεφαλαίων πρός τό ἐξωτερικό ἔχει ἀρχίσει καί πολλοί ψηφοφόροι τῆς ἀντιπολίτευσης συνειδητοποιοῦν τίς συνέπειες μιᾶς ἐκλογικῆς νίκης τοῦ Σύριζα καί τῶν συνιστωσῶν του.
Ἡ μάχη στίς ἐκλογές, ἀπό τίς ὁποῖες θά ἐξαρτηθῆ τό μέλλον τῆς πατρίδας μας γιά πολλά χρόνια, θά εἶναι ἐπίπονη καί σκληρή. Νά βάλουμε πλάτη ὅλοι ὅσοι ἔχουμε κουκούτσι μυαλό, νά τήν κερδίση ἡ λογική.

Γράμμα 198: Ἀλληλεγγύη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 198
 
Τό σῆμα τοῦ ἐσχάτου κινδύνου πού μετέδιδε τό πλοῖο πού καιγόταν ἔφθασε στ’αὐτιά ὅλων μας. Τό θέαμά του ἔγινε τό θέμα ὅλων τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν. Καρφωμένοι μπροστά στούς δέκτες μας ἀγωνιοῦμε γιά τήν τύχη τῶν 500 ἐπιβαινόντων. Ἔσπευσαν ἐπί τόπου νά βοηθήσουν στήν διάσωσή τους πολεμικά πλοῖα, ἑλικόπτερα, ἀκόμη καί ἐμπορικά τά ὁποῖα ἐγκατέλειψαν τά δρομολόγιά τους. Κανείς δέν λογάριαζε τήν δαπάνη. Στούς ἐπιβαίνοντες στό καιόμενο πλοῖο προστέθηκαν γιά νά τούς βοηθήσουν ἄλλοι θέτοντας τήν δική τους ζωή σέ κίνδυνο. Πρώτευσε τό αἴσθημα τῆς ἀλληλεγγύης.
Γιατί ὅμως νά δείχνουμε Ἀλληλεγγύη μόνο μπροστά στόν κίνδυνο μιᾶς μεγάλης συμφορᾶς; Θά ἔπρεπε νά εἶναι ὁ κανόνας τῆς καθημερινῆς ζωῆς μας.

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 197: Δήμαρχος Καμίνης, Περιφερειάρχης Δούρου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 197
 
Ἡ ἀναστάτωση τοῦ κλίματος συνεχίζεται στήν Ἀθήνα, ὅπως καί σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Τίς ὑπέροχες λιακάδες διαδέχονται βιβλικές νεροποντές.
Γιά τό ξεμπάζωμα τῶν παλαιῶν ἀπορροῶν τῆς Ἀττικῆς δέν ἀκοῦμε τίποτα.

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 196: Καί ὅμως ὑπάρχουν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 196
 
Μπορεῖ ἐμεῖς καί σύ, φίλε ἀναγνώστη, νά ζοριζόμαστε ἀπό λεφτά, ἀλλά σέ πολλούς ἄλλους ἀφθονοῦν. Γι’αὐτό ἡ τηλεόραση δίνει διαρκῶς ὁδηγίες γιά τήν παρασκευή λουκουλλείων ἐδεσμάτων καί διαφημίζει δῶρα πανάκριβα. Τά μπουζουκτσίδικα κάνουν χρυσές δουλιές. Ζητήθηκε τό ἄνοιγμα τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τοῦ ἀνεκδιήγητου κ. Λαζόπουλου γιά τήν φημολογουμένη ἐξαγωγή ἐκ μέρους του τριῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ (!!) ἕνεκα τοῦ φόβου του ὅτι ὁ Σύριζα, τοῦ ὁποίου εἶναι φανατικός ὀπαδός, θά κερδίση τίς ἐκλογές.
Λεφτά λοιπόν ὑπάρχουν, ἀλλά δέν τά διαθέτει τό κράτος. Γι’αὐτό καί τά ἁρπάζει σπασμωδικά ἀπό τούς πολῖτες. Ἔχουμε ὕψιστη ἀνάγκη ἀπό ἕναν ἀγαθό Τσάρο τῆς οἰκονομίας, πού θά βάλη σέ τάξη τήν σχέση τῶν φορολογουμένων μέ τό δημόσιο.

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 195: Εἰρήνη ἐπί γῆς καί ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 195
 
Ποτέ  ὡς τώρα δέν εἶχε τόση σημασία αὐτή ἡ εὐχή. Σέ ὅλη τήν Γῆ αὐξάνεται ὁ ρυθμός τῆς ἀλληλοεξόντωσης. Ἰδιαίτερα δέ στόν χῶρο πού ἐξεπέμφθη τό μήνυμα τῆς Ἀγάπης.
Εἶναι τραγικό, ὅτι τά Χριστούγεννα ἐκεῖ πρόκειται νά γιορταστοῦν μέ ἀνθρωποθυσίες.

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 194: Ἕνας ἐνθουσιώδης φίλος


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 194
 
Πρό μερικν μερν στούς Financial Times, τήν γγλική μερήσια φημερίδα πού χει τό πρωτεο τς ναγνωσιμότητας στούς οκονομικούς κύκλους, πρχε δισέλιδη καταχώρηση, τι τό λληνικό χρέος δέν ντιπροσωπεύει τό 175% το καθάριστου θνικο προϊόντος μας, λλά μόνο τό 18%! καταχωρητής ατς τς καταπληκτικς εδησης ταν μιά ταιρεία πενδύσεων πού τιτλοφορεται Japonica καί διευθύνεται πό ναν κ. Πώλ Καζαριάν, πρώην στέλεχος τς γνωστς Γκόλντμαν Ζάκς.
ταιρεία ατή γόρασε πολύ φτηνά τό 2013 να μεγάλο πακέτο λληνικν μολόγων, τν ποίων ξία κινδυνεύει να συρρικνωθ ντί νά αγατίση καθώς λπίζανε. Μέ τήν μφάνιση το Τσίπρα πρίν πό λίγο καιρό στό Σίτυ γινε φανερό τι σέ περίπτωση κυβέρνησης Σύριζα προσδοκία του θα ξαερωθ. Γιά νά προστατεύση τήν πένδυσή της μφάνιζε μέ τήν διαφήμιση ρόδινη τήν οκονομική κατάσταση τς λλάδος. Χωρίς σοβαρά πιχειρήματα. πολόγιζε τι ο πιό πολλοί ναγνστες ντυπωσιάζονται πό τίς μεγάλες νυπόγραφες καί πανάκριβες διαφημίσεις. Δυστυχς μως γι’ατόν σπευσαν οκονομικοί κύκλοι νά πάρουν τήν διαφήμιση το νθουσιώδους φίλου μας κ. Καζαριάν στό ψιλό.

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 193: Ἡ ἀρχειοθέτηση τοῦ φακέλου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 193
 
Ἔπειτα ἀπό τήν τρομερή ἀναστάτωση πού προκάλεσε στήν χώρα ἡ δυσώδης ὑπόθεση περί προτάσεων ἐξαγορᾶς βουλευτῶν καί τῶν ἀλληλοπαγιδεύσεων τῶν δραστῶν, ἡ θέση τοῦ φακέλου της στό ἀρχεῖο ἀπό τήν εἰσαγγελία εἶναι δεινῶς ἀπογοητευτική.
Πολιτικά μέν τό θέμα ἔκλεισε μέ τήν εἰσαγγελική κρίση, ὅτι οἱ κατηγορίες ἐναντίον τῆς κυβέρνησης ἦταν συκοφαντικές. Ἡ κυβέρνηση βγῆκε ἐνισχυμένη. Τραυματισμένος ὅμως βγαίνει ὁ ποινικός νόμος. Δόλιες καταγγελίες, παράνομες βιντεσκοπίσεις, ἀπάτες, ψευδορκίες κ.λπ. κ.λπ. παραμένουν ἀδίκαστα. Ὁ συμψηφισμός τῶν ἐγκλημάτων δέν εἶναι νοητός. Ἔπρεπε νά καθίσουν στό σκαμνί ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐγκληματίσει καί νά ὑποστοῦν τίς συνέπειες πού ὁρίζει ὁ νόμος. Δυστυχῶς ὅμως, ἐπειδή μεταξύ τῶν ἐνόχων εἶναι ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα, ἐπεκράτησε καί πάλι ἡ πολιτική σκοπιμότητα.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 192: Ἡ βρωμερή ὑπόθεση


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 192
 
Ἡ πολιτική δέν εἶναι πλασμένη γιά ἀγγέλους. Ἡ ἀπόκτηση ἤ ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας ἀπαιτεῖ σκληρές μάχες. Ἀλλά ὅλα αὐτά ἔχουν ἕνα ὅριο, πού ἡ ὑπέρβασή του προκαλεῖ τήν πτώση στό χάος.
Ἀπό τόν Ὀκτώβριο ἡ ἀντιπολίτευση εἶχε θέσει ζήτημα κινδύνου νά ἐξαγοραστοῦν βουλευτές ἀπό τήν κυβέρνηση γιά τήν ἐπίτευξη πλειοψηφίας στήν ἐκλογή προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ὥστε νά μετατεθοῦν οἱ ἐκλογές στήν λήξη τῆς θητείας τῆς Βουλῆς.
Πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες ἡ προσπάθεια γιά τήν ἐνοχοποίηση τῆς κυβέρνησης, ἐξελίχθηκε σέ ἕναν ἐμφύλιο πόλεμο μέσα στό κόμμα ΑΝΕΛ. Ὁ βουλευτής του Παῦλος Χαϊκάλης καί ὁ σύμβουλος τοῦ ἀρχηγοῦ του Γιῶργος Ἀποστολόπουλος ἀγωνίστηκαν νά παγιδεύσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τά πιό σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα γιά νά στηρίξουν τήν κατηγορία, ὅτι ἡ κυβέρνηση προσπαθοῦσε νά ἐξαγοράση βουλευτές ἀπό τό κόμμα τους καί φυσικά καί ἀπό τά ὑπόλοιπα. Προσκομίσθηκε στήν εἰσαγγελική ἀρχή ἕνα μικρό βίντεο, περίληψη ἑνός ἐκτενέστερου, φιλοτεχνηθέντος ἀπό τόν σατιριστή Λάκη Λαζόπουλο. Σέ ὅλες αὐτές τίς δολερές παγιδεύσεις ἀπουσιάζει ἡ ἀπόδειξη μιᾶς κυβερνητικῆς φωνῆς. Φαίνεται πώς ἦταν δύσκολο νά ἀναπαραχθῆ ἀπό τούς μίμους τῆς ἀντιπολίτευσης. Τήν ἄθλια σκευωρία ἐκάλυψε ὅμως ὁ Τσίπρας, γιά χάρη τοῦ ὁποίου εἶχε γίνει.
Τελικά ἀπό τήν βρωμερή ὑπόθεση κερδίζει ἡ κυβέρνηση, πού ὁδηγεῖται σέ ἐκλογική νίκη. Μακράν ἀπό τοῦ νά εἶναι ἡ κυβέρνηση τῶν ὀνείρων μας, εἶναι ἡ καλλίτερη πού μποροῦν νά δώσουν στόν τόπο οἱ ἐκλογές τοῦ 2015.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 191: Τό πλαίσιο τῆς δικηγορικῆς ἀπεργίας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 191
 

Στήν εὐδαίμονα Αὐστρία ἔχει καθιερωθῆ ἐδῶ καί 115 χρόνια τό δικαίωμα ὅλων νά παρίστανται οἱ ἴδιοι στά δικαστήρια χωρίς δικηγόρο. Βεβαίως οἱ δικηγόροι δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν καί ἐκεῖ, γιατί εἶναι ἀναγκαῖοι ὡς μελετητές τοῦ νόμου. (Παρ’ὅλο πού ἡ αὐστριακή νομοθεσία εἶναι ἀσυγκρίτως ἁπλούστερη καί σαφέστερη ἀπό τήν δική μας.) Σπάνια μποροῦν οἱ διάδικοι νά στερηθοῦν τῶν ὑπηρεσιῶν τους καί οἱ αὐστριακοί δικηγόροι δέν ἔπαψαν νά εὐημεροῦν.
Σέ μᾶς ἡ Τρόϊκα γιά τήν ἐπιτάχυνση τῶν δικῶν ζήτησε μία ριζική τροποποίηση τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας. Οἱ δικηγόροι ἀντέδρασαν κατεβαίνοντας σέ ἀπεργία. Ὄχι ὅτι δέν πατοῦν στά δικαστήρια. Οἱ γραμματεῖες εἶναι γεμᾶτες ¨ἀπεργούς¨ πού φέρνουν νέα καί παραλαμβάνουν παλιά δικόγραφα. Μόνο οἱ δίκες δέν γίνονται καί ἡ ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης θά λάβη νέα μεγάλη καθυστέρηση.
Πολλοί ἀπό τούς μή-ἔμμισθους δικηγόρους, αὐτούς δηλ. πού δέν ἔχουν ἕναν ἐργοδότη καί μήνας μπαίνει-μήνας βγαίνει τρέχει ὁ μισθός τους, καί ζοῦν ἀπό τήν δουλειά τους στά δικαστήρια, προσέφυγαν στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ζητῶντας τήν ἀναστολή τῆς ἀπεργίας. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπέρριψε τήν αἴτησή τους. Καί τῶν δικαστῶν ὁ μισθός τρέχει μήνας μπαίνει-μήνας βγαίνει, εἴτε γίνονται εἴτε δέν γίνονται δίκες.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 190: Μή χειρότερα!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 190
 
Χάρις στήν κυβέρνηση τῆς Ν. Δημοκρατίας καί τοῦ ΠΑΣΟΚ καί στήν συμπαράταξή τους ἀπέναντι στήν ἀνευθυνότητα τοῦ Σύριζα, ὁ τόπος ἔκανε κάποια βήματα πρός τήν ἀνόρθωση καί οἱ ξένοι δανειστές μας τουλάχιστον δέν ἔχουν στραφῆ ἐναντίον μας.
Στίς τελευταῖες συζητήσεις στήν Βουλή εἶχε διαφανῆ, ὅτι οἱ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κυβερνητικῶν κομμάτων δέν εἶχαν πλέον τήν θέρμη τῆς ὁμοψυχίας πού ἀπαιτεῖται σέ μία κρίσιμη μάχη. Ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ ΠΑΣΟΚ δέν χειροκροτοῦσε τόν κ. Σαμαρᾶ. Κάποιοι βουλευτές της εἶχαν πετάξει σπόντες ἀπό τίς παλιές διαφορές τους μέ τήν Ν. Δημοκρατία καί παρακολουθοῦσαν μέ δυσάρεστη ἔκφραση τόν λόγο τοῦ πρωθυπουργοῦ.
Σήμερα ἡ δυσαρμονία μεταξύ Ν.Δ. καί ΠΑΣΟΚ ἦρθε στήν δημοσιότητα. Ὁ κ. Βενιζέλος δήλωσε, ὅτι μετά τίς ἐκλογές τό κόμμα του θά ἐπιδιώξη ἕνα διαφορετικό κυβερνητικό σχῆμα. Σάν ὑποψήφιοι μέλλοντες ἀντίπαλοι μέ τί καρδιά θά δώσουν τώρα μαζί τήν μάχη;
Ἔτσι προδιαγράφεται ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στόν ὁποῖον, ὅποια πλευρά καί ἄν νικήση, θά ἐπιβάλη κατόπιν μιά δικτατορία, ἀνοιχτή ἤ συγκεκαλυμένη, γιά νά μήν σηκώση κεφάλι ἡ ἠττημένη πλευρά.
Καί αὐτά ὅλα τήν ὥρα πού στό πλάϊ μας ἡ ἐπιθετική καί ἐπεκτατική Τουρκία περιμένει τήν εὐκαιρία νά ἁρπάξη κομμάτια τῆς χώρας μας.
Συριζαῖοι ξυπνῆστε!

Γράμμα 189: Ἡ Βουλή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 189
 
Ἐλπίζαμε ὅλοι χθές, ὅτι οἱ βουλευτές πού βρίσκονται μεταξύ τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ τοῦ Σύριζα θά ψήφιζαν Πρόεδρο γιά νά μήν ἔχουμε πρόωρες ἐκλογές, πού μόνη ἡ ἀναγγελία τους θά ἐπιτείνη τήν δυσπιστία τῶν ἀγορῶν καί τήν φυγή τῶν ντόπιων κεφαλαίων. Ἀλλά καί ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι ἡ μεγάλη πλειοψηφία δέν θέλει νά γίνουν πρόωρες ἐκλογές. Ἐν τούτοις μόνο πέντε ἀπό τούς ἀνεξάρτητους βουλευτές ψήφισαν σύμφωνα μέ τήν λογική καί τήν πλειοψηφία τῆς κοινῆς γνώμης.
Θά συμφωνήσουμε λοιπόν μέ τόν κ. Τσίπρα, ὅτι ἡ τωρινή Βουλή ἔχει περιέλθει σέ δυσαρμονία μέ τό ἐκλογικό σῶμα. Ἀνάγκη λοιπόν νά στηθοῦν οἱ κάλπες πού θά ἐπαναφέρουν στήν ἀντιπολίτευση τόν κ. Τσίπρα.

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 188: Ἡ ἐκβίαση τῶν Σύρων


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 188
 
Ἔχει γίνει πλέον πολιτική πρακτική νά ἐκβιάζεται ἡ κυβέρνηση σέ παράνομες πράξεις μέ τό νά θέτει ὁ ἐκβιάζοντας σέ ἄμεσο κίνδυνο τήν ζωή του. Στήν περίπτωση τοῦ Ρωμανοῦ ὁ ἐκβιασμός ἐπέτυχε. Μόνο ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης καί δύο ἀκόμη βουλευτές τῆς Ν.Δ. δέν ἐψήφισαν ὑπέρ τῆς ἀποφυλάκισης του, ἡ ὁποία θά τοῦ ἐπιτρέψη νά συνεχίση τήν τρομοκρατική δράση του.
Στήν περίπτωση τῶν Σύρων προσφύγων, πού ζητοῦσαν νά τούς δώση, χωρίς νά προβλέπεται, στά βιαστικά ἡ κυβέρνηση ταξιδιωτικά ἔγγραφα γιά νά μετακινηθοῦν πρός τίς πλούσιες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ ὁποία δέν τούς θέλει, ἀπέτυχε. Οἱ Σύροι ἐπέμεναν νά παραμένουν στήν πλατεῖα Συντάγματος μέ ὅλη τήν κακοκαιρία, μαζί μέ τά βρέφη τους πού κινδύνευαν νά παγώσουν. Τό ὅτι γέμισαν τήν πρώτη πλατεῖα τῆς χώρας μας μέ κουρελαρία καί βρωμιά δέν τούς πτοοῦσε. Ἡ ἀστυνομία εὐτυχῶς ἐνήργησε ξαφνικά τήν νύχτα καί τούς μετέφερε σέ ἕνα ξενοδοχεῖο γιά νά ζοῦν σάν ἄνθρωποι.
Βέβαια, ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο θέμα: γιατί δέν κατασκήνωναν μπροστά στις πρεσβείες τῶν χωρῶν πού εἶχαν ἐπιλέξει ὡς προορισμό νά ζητήσουν ἀπό αὐτές ταξιδιωτικά έγγραφα;

Γράμμα 187: Οἱ Κωδικοί ἐναντίον τῆς Λογικῆς


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 187
 
Τό Κέντρο Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν ἔχει τά τελευταῖα χρόνια αὐξήσει τήν δραστηριότητά του λόγω τῶν δυσκολιῶν πού περνᾶ ὁ τόπος μας καί ἀντιμετωπίζει μεγάλες ταμειακές δυσκολίες, χτυπημένο ἀπό τήν οἰκονομική κρίση.
Γιά νά βγάλουμε τά χρέη πού ἔχει ἐπωμισθῆ τό σωματεῖο μας, τυπώσαμε τό βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Δροσόπουλος «1914-1918, Γιατί ἔγινε ὁ πόλεμος – πῶς ἐξελίχθηκε, τά ἀποτελέσματα. Ἡ ἑλληνική συμμετοχή» σέ 1020 ἀντίτυπα. Γιά νά πουληθοῦν τό καθένα πρός 11 ₠.
Ἡ δαπάνη μας ἦταν πολύ χαμηλή. Ὁ συγγραφέας φυσικά δέν ἔλαβε συγγραφικά δικαιώματα, ἡ δακτυλογράφηση, ἡ διόρθωση καί ἡ σελιδοποίηση τοῦ κειμένου ἔγιναν ἐθελοντικά. Καί ὁ τυπογράφος καί ὁ βιβλιοδέτης μᾶς ἔκαναν φιλική τιμή.
Καταθέσαμε καί τά τρία ἀντίτυπα πού ὅριζε ὁ νόμος στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη καί ὡς τήν ὥρα ἐκείνη πῆγαν ὅλα κανονικά.
Γιά νά φτάση ὅμως τό βιβλίο στίς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων χρειαζόταν νά ἐκδόσουμε Δελτία Ἀποστολῆς θεωρημένα ἀπό τήν Δ.Ο.Υ. Ὁ Δροσόπουλος πῆγε στήν Δ.Ο.Υ. (τήν Δ΄ Ἀθηνῶν) στήν ὁποίαν ὑπάγεται τό ΚΣΜ γιά νά διεκπεραιώση τό ζήτημα.
Ἔφθασε στόν Διευθυντή της, ἕναν εὐγενέστατο καί εὐπροσήγορα ἄνθρωπο. Αὐτός τοῦ ζήτησε τό Καταστατικό τοῦ ΚΣΜ καί διαβάζοντάς το τοῦ εἶπε ὅτι ἐπειδή στούς σκοπούς τοῦ σωματείου δέν περιλαμβάνεται ἡ ἔκδοση βιβλίων, δέν μπορεῖ νά ἐγκρίνει τήν ἔκδοση Δελτίων Ἀποστολῆς. Ὁ Δροσόπουλος τοῦ ἀντέτεινε ὅτι (α) κατ’ἀρχήν - τό ΚΣΜ ὡς νομικό πρόσωπο ἰδιωτικoῦ δικαίου εἶναι ἐλεύθερο νά πράττει ὁ,τιδήποτε δέν τοῦ ἀπαγορεύει ὁ νόμος, ἡ Γενική Συνέλευση τῶν Μελῶν του μόνο μπορεῖ νά κινηθῆ ἐναντίον τῶν ὀργάνων τοῦ σωματείου ἄν ἐνήργησαν αὐτοβούλως, (β) ὅτι στό ἄρθρο γιά τούς πόρους τοῦ ΚΣΜ, ἀναφέρονται στούς τακτικούς «τυχόν εἰσοδήματα ἀπό τήν περιουσία τοῦ Σωματείου» καί (γ) ὅτι στήν ἑπόμενη παράγραφο τοῦ ἴδιου ἄρθρου περιλαμβάνονται στούς ἐκτάκτους πόρους του «τό ἀντίτιμο πωλουμένων ἐντύπων». [στό Λεξικό τοῦ Σταματάκου στήν λέξη ἔντυπο ὑπάρχει ὁ ὁρισμός «πᾶν τό τύποις ἐκδεδομένον (βιβλίον, ἐφημερίς, περιοδικόν κ.τ.ὅ.)».
Σέ κάθε περίπτωση δέ, κατέληξε ὁ Δροσόπουλος, ἕνα Καταστατικό εἶναι ἕνα ἑνιαῖο κείμενο καί τό ἄρθρο πού ἐπιγράφεται Πόροι ἐάν ὁρίζει μιά δραστηριότητα πού ὑπερβαίνει τήν ἐσωτερική λειτουργία τοῦ σωματείου, ἀποτελεῖ Σκοπό. Καθώς δέ θά πληρώσουμε τώρα τόν φόρο γιά τά Δελτία Ἀποστολῆς, δέν θά χάση τίποτε τό Δημόσιο.
Ἡ ἐπιχειρηματολογία βάσει τῆς Λογικῆς δέν ἀνέτρεψε τίς ἀντιρρήσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Κράτους. Εἶπε, ὅτι αὐτός δεσμεύεται ἀπό τόν Νόμο νά χορηγήση τήν αἰτηθεῖσα ἄδεια γιά τήν ἔκδοση Δελτίων Ἀποστολῆς κ.λπ. μόνο ἄν τροποποιηθῆ τό Καταστατικό τοῦ ΚΣΜ, ὥστε νά ὑπαγάγη τίς ἐπιμέρους δραστηριότητές του στούς καθέκαστον Κωδικούς πού ὅριζε ὁ Νόμος.
Ἑπομένως, φίλε ἀναγνώστη, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τροποποιήσουμε τό Καταστατικό μας. Ἡ κατάθεση τῆς αἴτησης στό Δικαστήριο γιά τήν ἔγκριση τῆς τροποποίησης τοῦ Καταστατικοῦ ἔχει μπλέξει μέ τήν ἀπεργία τῶν δικηγόρων. Ὅταν τελειώση ἡ ἀπεργία καί κατατεθῆ ἡ αἴτηση, θά πρέπει νά περιμένουμε ποιόν χρόνο θά ὁρίση τό Δικαστήριο γιά τήν ἐκδίκασή της. Ὅταν γίνη ἡ ἐκδίκαση θά παρέλθη βέβαια ἕνα διάστημα μέχρι νά ἐκδοθῆ ἡ ἀπόφαση καί νά τελεσιδικήση μέ τήν δημοσίευσή της στό Δελτίο Δικαστικῶν Δημοσιεύσεων τοῦ Ταμείου Νομικῶν.
Ἐλπίζομε, ὅτι θά εἴμαστε καλότυχοι οἱ τροποποιήσεις στό Καταστατικό μας νά ταυτίζονται μέ τίς ἐκφράσεις πού θά κρίνη ὁ Διευθυντής τῆς ΔΟΥ ὅτι συμπίπτουν μέ τούς Κωδικούς πού ἔχει ὁρίσει ὁ Νόμος. διότι στήν συζήτησή του μέ τόν Δροσόπουλο, τοῦ εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ ἐκ τῶν προτέρων νά τοῦ χορηγήση ἕνα ὑπόδειγμα.
Ἄν ἀτυχήσουμε πρέπει νά ὑποβληθοῦμε στήν διαδικασία τῆς τροποποίησης ἀπό τήν ἀρχή.
Αὐτά περί τοῦ FAST TRACK πού ἐπαγγέλθηκε ἡ Κυβέρνηση στίς μεταρρυθμίσεις πού πραγματοποιεῖ καί στίς ἐξαγγελίες της γιά τήν κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 186: Τό Ἄχτι!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 186
 
Τό νά ψηφίσουμε στήν θέση μιᾶς κακῆς κυβέρνησης μιά χειρότερη, δέν μᾶς λύνει τό πρόβλημα. Ἀπεναντίας θά τό ἐπιδεινώση.
Εἰδικά στήν τωρινή περίπτωση ὅπου ἔχουμε μιά κυβέρνηση ἀδέξια, ἀλλά πού οἱ μεγάλες γραμμές της ὅσον ἀφορᾶ τήν μή διενέργεια προώρων ἐκλογῶν, τήν παραμονή μας στήν Εὐρώπη, τόν περιορισμό τοῦ κόστους τῆς λειτουργίας τοῦ κράτους κ.λπ. συμπίπτουν μέ τό μέγιστο μέρος τῆς κοινῆς γνώμης. Καί ἔχουμε μιά ἀντιπολίτευση ἡ ὁποία τάζει σέ ὅλους τά πάντα, σέ κάθε ἀκροατήριο λέει ἐκεῖνα πού ἀρέσουν σ’αὐτό, καί ἡ ὁποία δέν διστάζει νά χρησιμοποιεῖ τήν ὀχλοκρατία.
Θά ἦταν ἀσυγχώρητο γιά νά βγάλουμε τό ἄχτι μας, νά αὐτοκαταστραφοῦμε.

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 185: Νέα ἀπειλή ἀπεργίας πείνας


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 185
 
Δευτεροετής φοιτητής τῆς Νομικῆς στό ΕΚΠΑ μᾶς εἰδοποίησε, ὅτι ζητᾶ νά διορισθῆ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου. Καί ὅτι ἄν δέν κάνη δεκτό τό αἴτημά του ἡ κυβέρνηση, θά κάνη ἀπεργία πείνας μέχρι θανάτου.
Ἦταν σκληρός στήν ἀπόφασή του καί δέν μπορέσαμε νά τόν μεταπείσουμε. Ἀλλά προβλέπουμε, ὅτι ἡ κυβέρνηση στόν ἐκβιασμό του νά θέση σέ ἡλικία 19 ἐτῶν τέλος στήν ζωή του, θά κλείση μαζί του ἕναν συμβιβασμό: Νά μήν γίνη μέν Εἰσαγγελέας πού εἶναι ἕνας, ἀλλά νά γίνη Ἀντεισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού εἶναι πολλοί.

Έκδοση βιβλίου "1914-1918" του Α. Δροσόπουλου


Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 184: Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Δήμα


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 184
 
Ὅταν μία κυβέρνηση δέν διαθέτει τόν ἀπαιτούμενο ἀριθμό βουλευτῶν γιά νά ἐκλέξη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἕναν ὀπαδό της, γιά νά μήν ἐξαναγκαστῆ νά κάνη πρόωρες ἐκλογές ἀναζητεῖ ὑποψήφιο ἐκτός τοῦ χώρου της. Προκειμένου νά προσελκύση αὐτός ψήφους ἀπό τά ἄλλα κόμματα. Ἡ στρατηγική αὐτή ἔχει πάντοτε ἐπιτύχει.
Ἡ ἐπιλογή ὡς ὑποψηφίου τοῦ κ. Σταύρου Δήμα, ἀντιπροέδρου τῆς Ν. Δημοκρατίας, εἶναι βαρύ σφάλμα. Τό ὁποῖο, μέ τόν δρόμο πού πῆραν ἤδη τά πράγματα, ἐλάχιστες πιθανότητες ἔχει νά διορθώση ἡ κυβέρνηση ὑποστηρίζοντας στήν δεύτερη ἤ στήν τρίτη ψηφοφορία ὡς ὑποψήφιο, πρόσωπο ἀρεστό στά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 183: Γενική Ἀναστροφή


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 183

Στόν λόγο του κατά τό κλείσιμο τῆς διαδικασίας στήν Βουλή γιά τήν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ ὁ κ. Τσίπρας χρησιμοποίησε πρωτοφανῶς ἤπιους τόνους. Προφανῶς διότι ἔβλεπε, ὅτι ἡ κυβέρνηση δέν θά λάβη λιγώτερες ψήφους καί ἑπομένως θά σταθῆ γιά ἀρκετόν καιρό. Μέ τήν μετριοπαθῆ στάση του θά συνέχιζε νά προσελκύει ψηφοφόρους τοῦ μεσαίου χώρου.
Σήμερα ὁ κ. Τσίπρας μπορεῖ νά καυχᾶται, ὅτι γονάτισε τήν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀποδέχθηκε τό αἴτημά του γιά τήν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί νά χαίρεται, ὅτι ἐπειδή θά μείνει ἄκαρπη, θά γίνουν γρήγορα βουλευτικές ἐκλογές πού ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν, ὅτι θά τίς κερδίση.
Οἱ κ. κ. Σαμαρᾶς καί Βενιζέλος, ἐνῶ τήν Κυριακή τό βράδυ στήν Βουλή ἔλεγαν, ὅτι θά ἦταν καταστροφική γιά τήν χώρα ἡ ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν τοῦ Προέδρου καί τῆς Βουλῆς, φέρονται τώρα, ὅτι τήν ἴδια ὥρα πού ἐπέσειαν αὐτά ἐναντίον τοῦ Τσίπρα, ἀποφάσιζαν νά κάνουν αὐτό πού ἐκεῖνος ζητοῦσε. Ὁ κυβερνητικός τύπος κάνει καί ἐκεῖνος σήμερα ἀπότομη στροφή καί λέει ὅτι τό ἐθνικό συμφέρον εἶναι νά καθαρίση γρήγορα ἡ κατάσταση καί ἡ κυβέρνηση ἐνήργησε φρόνιμα καί πατριωτικά.
Μέ μισόλογα καί μέσα ἀπό τίς γραμμές ὅμως φαίνεται, ὅτι τήν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τήν ἐπέβαλε στήν κυβέρνηση ἡ Τρόϊκα. Ἐκβιάζοντάς την ὅτι ἀλλοιῶς θά μπλοκάρη τήν καταβολή τῆς τελικῆς δόσης τοῦ δανείου. Ἡ Τρόϊκα δέν ἔχει γίνει φιλοτσιπρική, ἀλλά γιά νά προγαμματίση τήν δουλειά της, θέλει νά μάθη τό γρηγορότερο ποιός θά κατέχει τήν ἐξουσία στήν Ἑλλάδα τοῦ χρόνου. Καί γιά νά κάνη τήν δουλειά της σπρώχνει τήν Ἑλλάδα στό γκρεμό.

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 182: Ρ ω μ α ν ί α

 
Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 182
 
Τίς διαδηλώσεις μετά καταλήψεων γιά ψύλου πήδημα, διαδέχθηκαν νεώτερες πιό ζουμερές. Πρός στήριξη τοῦ ἀπεργοῦ πείνας ἀντιεξουσιαστῆ Ρωμανοῦ. Σέ πολλές πόλεις ἀνά τήν ἐπικράτεια, καί ἰδιαίτερα στήν Ἀθήνα, μέ ἐπίκεντρο τά Ἐξάρχεια. Οἱ διαδηλωτές ἔσπασαν ἐκεῖ μαγαζιά, ἔβαλαν φωτιά στά ἐμπορεύματά τους ὅσα δέν πλιατσικολόγησαν, καί ἔκαναν τούς πελάτες νά πεταχτοῦν κατατρομαγμένοι ἔξω ἀπό αὐτά. Μπῆκαν μέ τό ἔτσι-θέλω στίς πολυκατοικίες τῆς γειτονιᾶς καί ἐκσφενδόνιζαν βόμβες μολότωφ στίς διμοιρίες τῶν ΜΑΤ. Τά περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια ἀκολούθησαν τήν συνηθισμένη τακτική τους. Ἀπό τήν μιά μεριά νά καταδικάζουν τούς λίγους, ὅπως ἔλεγαν, μπαχαλάκηδες πού ἔκαναν τίς καταστροφές, τούς ὁποίους ἀνεβίβαζαν ἕνα λεπτό ἀργότερα σέ 500 στά Ἐξάρχεια, ἀπό τήν ἄλλη νά μαλώνουν τήν κυβέρνηση πού δέν ἀναστέλλει τήν φυλάκιση τοῦ Ρωμανοῦ μέ καταδίκη 15 ἐτῶν γιά τήν ληστεία τράπεζας στό Βελβεντό καί τήν προφυλάκισή του γιά βαρύτερες κατηγορίες, προκειμένου νά σπουδάση. Ἡ κυβέρνηση προθυμοποιήθηκε νά ἱκανοποιήση τήν δίψα πού τόν ἔχει καταλάβει γιά μάθηση, μέ τό νά καταστήση δυνατή τήν σπουδή κατά ἠλεκτρονικό τρόπο (κάτι σάν τηλεδιάσκεψη) καί μέ ἐπίσκεψη τῶν καθηγητῶν του στίς φυλακές γιά νά διαπιστώνουν τήν ἐπιτυχία τῶν σπουδῶν του. Ὁ Ρωμανός δέν τό δέχθηκε, θέλει πλήρη καί ἄνευ ὅρων ἀποφυλάκιση, καί ἐπειδή ἡ κυβέρνηση δέν δέχθηκε ἄρχισε ἀπεργία πείνας πού συνεχίζεται ἐπί ἕνα μήνα καί αὐτός διατηρεῖται μυστηριωδῶς στήν ζωή. Διαδηλώσεις μέ σπασίματα πραγματοποίησαν γιά συμπαράστασή του οἱ ἀναρχικοί καί στήν Κωνσταντινούπολη καί σέ ἄλλες πόλεις στό ἐξωτερικό. Ὁ Ρωμανός ἔγινε ἡ λέξη κλειδί καί γιά τήν χώρα μας καί σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἡ Ἑλλάς ἀξίζει νά ἐπανέλθη στό βυζαντινό ὄνομά της, Ρωμανία. Τό διάβημα τῶν γονιῶν του νά ἐπισκεφθοῦν γιά τό ζήτημά του τόν πρωθυπουργό, πού τούς ἔδωσε ραντεβοῦ γιά σήμερα τό πρωϊ στίς 11 τό ἀποκήρυξε. Ὁ πατέρας του πού πῆγε στόν κ. Σαμαρᾶ, τοῦ εἶπε ὅτι δέν μπορεῖ νά ἔρθη σέ συμφωνία πού δέν ἐγκρίνει ὁ γιός του. Ἡ συνάντηση ἔμεινε χωρίς ἀποτέλεσμα. Διάσημοι θεμιστοπόλοι καί οἱ γιατροί τοῦ Ρωμανοῦ εἶχαν βγεῖ στήν τηλεόραση καί εἶχαν πῆ, ὅτι ἡ ἀναγκαστική του σίτιση εἶναι παράνομη. Σέ παρατήρηση πού τούς ἔκαναν, ὅτι σέ περίπτωση προσπάθειας αὐτοκτονίας ὁ νόμος τήν ἐπιβάλλει, ἀπήντησαν, ὅτι ἡ πρόθεση τῆς αὐτοκτονίας πρέπει νά διαπιστωθῆ μέ εἰδική ἔκθεση ψυχιάτρων. Τώρα πού ἄλλαξαν τά πράγματα καί γιά νά μήν λήξη ἡ ὑπόθεση σέ φιάσκο, δέν θά προβάλουν ἔνσταση. Ἐπειδή τελικά ὁ Ρωμανός δέν πρόκειται νά πεθάνη, ἡ διασημότητά του θά τόν καταστήση ἀρχηγό τῆς ἐπανάστασης τῶν δυσαρεστημένων. Καί στόν κ. Τσίπρα δέν θά ἀπομείνη παρά νά γίνη ὀπαδός του.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 181: Ἑβδομάδα καταλήψεων καί ἀπεργιῶν


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 181
 
Μπήκαμε σέ σειρά ἐπετείων θλιβερῶν συμβάντων γιά τούς ¨λαϊκούς ἀγωνιστές¨ καί ἔχει ἀναφυῆ πλῆθος θεμάτων ἀντίστασης στήν ¨κυβερνητική ἀναλγησία¨. Οἱ καταλήψεις καί οἱ ἀπεργίες μικραίνουν τήν χαμηλή ἤδη παραγωγή μας, σπρώχνοντας τόν τόπο σέ χειρότερη φτώχεια.
Ἀντίστασης ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν ὀρθοφρονοῦσα πλειοψηφία.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 180: Ἡ ἐπίσκεψη Νταβούτογλου


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 180
 
Οἱ σχέσεις μας μέ τήν γειτονική χώρα ἔχουν περιπλακῆ ἐπικίνδυνα. Ἡ στρατιωτική της ὑπεροχή (ἄν δέν λάβουμε ὑπ’ὄψιν τήν ἄτυπη συμμαχία μας μέ τό Ἰσραήλ) εἶναι μεγάλη καί ἡ οἰκονομική κατάστασή μας θλιβερή.
Παρ’ὅλα αὐτά δέν σηκώνει νά κάνουμε ἄλλη ὑποχώρηση στά δικαιώματά μας. Νά κρατήσουμε ψηλά τό κεφάλι, γιά νά ἀναγκάσουμε τήν ἄλλη πλευρά νά μήν προχωρήση σέ πρακτικά μέτρα ἐναντίον μας.

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 179: Ποτέ πιά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 179

Χθές ἔκλεισαν 70 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Δεκεμβριανοῦ Κινήματος. Ὅσοι ἔζησαν ἐκείνη τήν ἡμέρα καί θυμήθηκαν τήν ἐπέτειο, ἔνιωσαν νά τούς διαπερνᾶ αἴσθημα φρίκης. Γιά τούς σκοτωμένους, γι’αὐτούς πού ὑποβλήθηκαν σέ βασανιστήρια, γιά τά εἰκοσιτετράωρα τῆς ἀγωνίας στήν φυλακή, γι’αὐτούς πού ἔμειναν ἀνάπηροι, γιά τήν θλίψη τῶν ἐπιβιωσάντων μιά ζωή ὁλόκληρη γιά τούς δικούς τους πού χάθηκαν στό κίνημα. Ἀβάστακτο πόνο προκάλεσαν τόν Δεκέμβριο τοῦ 44 Ἕλληνες σέ ἄλλους Ἕλληνες.
Ἡ Δημοκρατία μᾶς προσφέρει τήν δυνατότητα τῆς εἰρηνικῆς ὑπέρβασης τῶν διχογνωμιῶν μας. Δέν κερδίζει πάντα στίς ἐκλογές ἡ καλλίτερη ἄποψη, ἀλλά τό Σύνταγμα, πού κατοχυρώνει τίς ἐλευθερίες μας, παρέχει τό περιθώριο τῆς ἐπανεξέτασής τῶν προβλημάτων.
Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Δεκεμβρίου 1944 μᾶς ὑπαγορεύει νά μήν ξανασυμβῆ ποτέ πιά ἐμφύλια ρήξη.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 178: Συμπαραστάσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 178
 
Ὁ Ἀθαν. Νάσιουτζικ, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ἔχοντας ἀνάγκη ἀπό λεφτά, δανείστηκε ἀπό τόν Γεν. Γραμματέα της Ἀθαν. Διαμαντόπουλο καί ἐπειδή δυσκολευόταν νά τοῦ τά ἐπιστρέψη, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1984 τόν δολοφόνησε. Ὁ ἐγγονός του Ν. Ρωμανός, ἔχοντας καί αὐτός ἀνάγκη ἀπό λεφτά, γιά τήν χρηματοδότηση τῶν ἀντιεξουσιαστικῶν δραστηριοτήτων του, γιά νά ἀποφύγει αὐτό πού ἔπαθε ὁ παπποῦς του μέ ἰδιωτικό δανεισμό, διάλεξε νά τά παίρνει ἀπό τράπεζες, μέ διαρρήξεις. Ἀτύχησε ὅμως καί ἐκεῖνος. Συνελήφθη γιά μιά ληστεία στό Βελβεντό καί βρίσκεται κατάδικος στήν φυλακή.
Ἐκεῖ τόν κατέλαβε ἡ φιλομάθεια καί ζήτησε νά ἀνασταλῆ ἡ ποινή του γιά νά σπουδάση. Ἡ πεφοβισμένη κυβέρνησή μας ἄρχισε νά ἀναζητᾶ τρόπους γιά τό πῶς θά ἱκανοποιήση μέ νέο νόμο τό αἴτημα τοῦ Ρωμανοῦ - χωρίς νά τοῦ παρέχονται ἄδειες ἐξόδου, σέ μιά ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσε νά λησμονήση αὐτός νά ἐπιστρέψη – μέ ἠλεκτρονικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη κλπ.). Ἀλλά ὁ Ρωμανός δέν δέχθηκε νά σπουδάση μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, θέλει νά πηγαίνει σάν κανονικός φοιτητής στό πανεπιστήμιο ὁ ἴδιος. Καί ἐπειδή δέν ἱκανοποιήθηκε τό αἴτημά του ξεκίνησε ἀπεργία πείνας. Γιά συμπαράσταση προστέθηκαν σ’αὐτήν καί ἄλλοι δύο φυλακισμένοι ἀντιεξουσιαστές.
Οἱ διατάξεις γιά τά ἀτομικά δικαιώματα ἐμποδίζουν, λένε οἱ γιατροί, νά τοῦ κάνουν ἀναγκαστική σίτιση. Ἔχουν περάσει τρεῖς ἑβδομάδες ἀπό τότε καί στά κανάλια ἐμφανίζονται οἱ συγγενεῖς του καί τῶν ἄλλων ἀπεργῶν πείνας, καταδικάζουν τήν κυβέρνηση γιά τήν ἀναλγησία της καί τῆς κινοῦν ἀπειλητικά τό δάχτυλο. Συμπαράσταση πρός τόν Ρωμανό παρέχουν καί οἱ γιατροί, πού ἀρνοῦνται νά τοῦ κάνουν ἀναγκαστική σίτιση καί λένε τό αὐτονόητο, ὅτι ἄν ἐξακολουθήση (πραγματικά) τήν νηστεία θά πεθάνει.
Στούς δρόμους γίνονται διαδηλώσεις συμπαράστασης. Χθές τήν νύχτα οἱ συμπαραστάτες ἔκαψαν κάδους ἀπορριμμάτων καί αὐτοκίνητα στά Ἐξάρχεια, δίδοντας μιά συνηθισμένη μάχη τρομοκρατῶν μέ τήν ἀστυνομία. Ὁ Σύριζα καλύπτει πολιτικά ὅλες αὐτές τίς ταραχές, ἐπιδιώκοντας νά ρίξη τήν κυβέρνηση καί ὁδηγῶντας τήν χώρα σέ Ἐμφύλιο Πόλεμο.
Πατριῶτες ψηφοφόροι τοῦ Σύριζα ξυπνῆστε!

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 177: Εὐρώπη – Τώρα!


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 177
 
Γιά ἄλλη μιά φορά δέν κατορθώσαμε νά συνεννοηθοῦμε μέ τούς δανειστές μας. Ἡ Τρόϊκα, πού ἐπρόκειτο νά ἀποσυρθῆ τό 2015 ἤ νά μᾶς ἀφήσει ἁπλῶς τήν δυνατότητα νά πάρουμε λεφτά ἀπό αὐτήν ἄν χρειαστοῦμε, δέν δίνει πράσινο φῶς γιά νά εἰσπράξουμε τήν δόση τοῦ Δεκεμβρίου. Ἡ κυβέρνηση προβάλλει, ὅτι ἔχει πραγματοποιήσει ὅλες τίς ὑποχρεώσεις πού ἀνέλαβε, ἡ Τρόϊκα τό ἀρνεῖται. Εἶναι δύσκολο νά βρῆς τό ποσοστό τῆς ἀλήθειας τῶν λεγομένων κάθε πλευρᾶς.
Ἡ λύση στίς πολλαπλές ἀβεβαιότητες θά ἦταν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά γίνη μιά πραγματική καί ὄχι μόνο κατ’ὄνομα Ἕνωση. Ὁμοσπονδία, γιά τήν ὁποίαν ἔχουμε ἀσφαλῶς συμφέρον ὅλα τά μέλη της.
Τό 1985 εἶχε ρίξει τό ΚΣΜ τό σύνθημα «Εὐρώπη-Τώρα!». Καί τήν ἑπόμενη χρονιά ἔκανε μέ τό θέμα αὐτό ἕνα συνέδριο, πού τό εἶδε μέ μισό μάτι ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ἀλλά εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία.
Φωνάζουμε ξανά: Εὐρώπη Τώρα!

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 176: Πᾶμε γιά Ἐμφύλιο;


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 176
 
Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας φιλόπατρης καί ἔξυπνος λαός, ἀλλά ἔχουμε τήν κουταμάρα νά φανατιζόμαστε στίς πολιτικές διχογνωμίες μας. Γι’αὐτό ἀπό τό 1821 μέχρι τό 1974 διακόπηκε πολλές φορές ἡ ὁμαλή πολιτική ζωή τοῦ τόπου μέ ἐμφυλίους πολέμους, ἐθνικούς διχασμούς, στρατιωτικά κινήματα, δικτατορίες καί πολιτικές δολοφονίες. Στόν Καραμανλῆ ὀφείλουμε, ὅτι ἀπό τότε πού ἐπέστρεψε μετά τήν πτώση τῆς Χούντας, μέχρι σήμερα δέν εἴχαμε καμμία ἐκτροπή ἀπό τήν ὁμαλότητα, οὔτε κἄν ἕνα ἀποτυχημένο στρατιωτικό κίνημα.
Ἡ Δημοκρατία ἔγινε πιό στέρεη ἀπό ποτέ. Ὅλες τίς πολιτικές ἀντιθέσεις μας, πού δέν ἦταν μικρές, τίς λύσαμε διά τῆς λαϊκῆς ψήφου.
Τόν τελευταῖο καιρό ὅμως ἀναπτύσσεται μιά διάσταση μεταξύ τῆς μείζονος ἀντιπολίτευσης καί τῆς κυβέρνησης, πού πάει νά γίνη βαθύ ρῆγμα. Τό κόμμα τοῦ κ. Τσίπρα, πού πρωτεύει στίς δημοσκοπήσεις, ἀρνεῖται κάθε διάλογο μέ τήν κυβέρνηση ἐκτός ἄν θά ἀφοροῦσε αὐτός τήν ἐπίσπευση τῶν ἐκλογῶν. Μέ τό νά θέλει ὁ κ. Σαμαρᾶς νά μήν γίνουν πρίν ἀπό τό ὅριο πού θέτει τό Σύνταγμα (ὅπως ἐπιμένουν καί οἱ δανειστές μας) ὁ κ. Τσίπρας ἐξαπολύει διαρκῶς ἀπεργίες, καταλήψεις, καί οἱ ὀπαδοί καί οἱ σύμμαχοί του βιαιοπραγοῦν κατά τῶν κρατικῶν ὀργάνων. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νά ὑπερασπίζεται τήν δημόσια τάξη.
Ἡ μεγαλύτερη μέχρι τώρα ἀποστασιοποίηση τοῦ κ. Τσίπρα ἀπό τήν μετριοπάθεια πού ἀπαιτεῖ ἡ δημοκρατία, ἔγινε τό Σάββατο. Μιλοῦσε στήν περιφερειακή συνδιάσκεψη τοῦ Σύριζα Στερεᾶς Ἑλλάδος στήν Λαμία, καί ὁ λόγος του μεταδιδόταν ἀπό τήν ΝΕΡΙΤ (πού δυστυχῶς ἔχει μικρή ἀκροαματικότητα). Στήν ὁμιλία του ἀνεμνήσθη τοῦ τέκνου τῆς Λαμίας Ἄρη Βελουχιώτη καί κάλεσε τούς Συριζαίους νά ἀκολουθήσουν τόν δρόμο του. Τοῦ εἰδεχθοῦς σφαγέα καί ἀπόστολου τοῦ ἐμφυλίου πολέμου!
Ἔτσι προδιαγράφεται ὁ κίνδυνος ἐμφυλίου πολέμου στόν ὁποῖον, ὅποια πλευρά καί ἄν νικήση, θά ἐπιβάλη κατόπιν μιά δικτατορία, ἀνοιχτή ἤ συγκεκαλυμένη, γιά νά μήν σηκώση κεφάλι ἡ ἠττημένη πλευρά.
Καί αὐτά ὅλα τήν ὥρα πού στό πλάϊ μας ἡ ἐπιθετική καί ἐπεκτατική Τουρκία περιμένει τήν εὐκαιρία νά ἁρπάξη κομμάτια τῆς χώρας μας.
Συριζαῖοι ξυπνῆστε!