Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 199: Ἡ μεγάλη μάχη


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 199
 
Ἡ ἀξιωματική ἀντιπολίτευση δέν ἤθελε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά κερδίση τό ταχύτερο τήν ἐξουσία. Τά μικρότερα ἀντιπολιτευόμενα κόμματα καί οἱ περισσότεροι ἀνεξαρτητοποιημένοι βουλευτές παγιδεύτηκαν ἀπό τίς προηγηθεῖσες δηλώσεις τους καί δέν ἤθελαν νά τούς πέση τό πρόσωπο, παρ’ὅλο πού οἱ περισσότεροι δέν πρόκειται νά ἐπανεκλεγοῦν. Ἔτσι δέν συγκεντρώθηκε ὁ μαγικός ἀριθμός τῶν 180 καί ἡ κυβέρνηση θά ὑποχρεωθῆ νά προσφύγη σέ ἐκλογές.
Ὁ Σύριζα εὐελπιστεῖ ὅτι θά τίς κερδίση, ἀλλά οἱ δημοσκοπήσεις δείχνουν νά μειώνεται συνεχῶς τό προβάδισμά του καί νά αὐξάνει τό ποσοστό τῆς Ν.Δ. Ἡ φυγή τῶν κεφαλαίων πρός τό ἐξωτερικό ἔχει ἀρχίσει καί πολλοί ψηφοφόροι τῆς ἀντιπολίτευσης συνειδητοποιοῦν τίς συνέπειες μιᾶς ἐκλογικῆς νίκης τοῦ Σύριζα καί τῶν συνιστωσῶν του.
Ἡ μάχη στίς ἐκλογές, ἀπό τίς ὁποῖες θά ἐξαρτηθῆ τό μέλλον τῆς πατρίδας μας γιά πολλά χρόνια, θά εἶναι ἐπίπονη καί σκληρή. Νά βάλουμε πλάτη ὅλοι ὅσοι ἔχουμε κουκούτσι μυαλό, νά τήν κερδίση ἡ λογική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου