Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 179: Ποτέ πιά


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 179

Χθές ἔκλεισαν 70 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Δεκεμβριανοῦ Κινήματος. Ὅσοι ἔζησαν ἐκείνη τήν ἡμέρα καί θυμήθηκαν τήν ἐπέτειο, ἔνιωσαν νά τούς διαπερνᾶ αἴσθημα φρίκης. Γιά τούς σκοτωμένους, γι’αὐτούς πού ὑποβλήθηκαν σέ βασανιστήρια, γιά τά εἰκοσιτετράωρα τῆς ἀγωνίας στήν φυλακή, γι’αὐτούς πού ἔμειναν ἀνάπηροι, γιά τήν θλίψη τῶν ἐπιβιωσάντων μιά ζωή ὁλόκληρη γιά τούς δικούς τους πού χάθηκαν στό κίνημα. Ἀβάστακτο πόνο προκάλεσαν τόν Δεκέμβριο τοῦ 44 Ἕλληνες σέ ἄλλους Ἕλληνες.
Ἡ Δημοκρατία μᾶς προσφέρει τήν δυνατότητα τῆς εἰρηνικῆς ὑπέρβασης τῶν διχογνωμιῶν μας. Δέν κερδίζει πάντα στίς ἐκλογές ἡ καλλίτερη ἄποψη, ἀλλά τό Σύνταγμα, πού κατοχυρώνει τίς ἐλευθερίες μας, παρέχει τό περιθώριο τῆς ἐπανεξέτασής τῶν προβλημάτων.
Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Δεκεμβρίου 1944 μᾶς ὑπαγορεύει νά μήν ξανασυμβῆ ποτέ πιά ἐμφύλια ρήξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου