Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Γράμμα 178: Συμπαραστάσεις


Γράμμα τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν Μελετῶν σ’αὐτούς πού θέλουν τήν ἀλήθεια μέ ἀριθμό 178
 
Ὁ Ἀθαν. Νάσιουτζικ, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, ἔχοντας ἀνάγκη ἀπό λεφτά, δανείστηκε ἀπό τόν Γεν. Γραμματέα της Ἀθαν. Διαμαντόπουλο καί ἐπειδή δυσκολευόταν νά τοῦ τά ἐπιστρέψη, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1984 τόν δολοφόνησε. Ὁ ἐγγονός του Ν. Ρωμανός, ἔχοντας καί αὐτός ἀνάγκη ἀπό λεφτά, γιά τήν χρηματοδότηση τῶν ἀντιεξουσιαστικῶν δραστηριοτήτων του, γιά νά ἀποφύγει αὐτό πού ἔπαθε ὁ παπποῦς του μέ ἰδιωτικό δανεισμό, διάλεξε νά τά παίρνει ἀπό τράπεζες, μέ διαρρήξεις. Ἀτύχησε ὅμως καί ἐκεῖνος. Συνελήφθη γιά μιά ληστεία στό Βελβεντό καί βρίσκεται κατάδικος στήν φυλακή.
Ἐκεῖ τόν κατέλαβε ἡ φιλομάθεια καί ζήτησε νά ἀνασταλῆ ἡ ποινή του γιά νά σπουδάση. Ἡ πεφοβισμένη κυβέρνησή μας ἄρχισε νά ἀναζητᾶ τρόπους γιά τό πῶς θά ἱκανοποιήση μέ νέο νόμο τό αἴτημα τοῦ Ρωμανοῦ - χωρίς νά τοῦ παρέχονται ἄδειες ἐξόδου, σέ μιά ἀπό τίς ὁποῖες θά μποροῦσε νά λησμονήση αὐτός νά ἐπιστρέψη – μέ ἠλεκτρονικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη κλπ.). Ἀλλά ὁ Ρωμανός δέν δέχθηκε νά σπουδάση μέ ἠλεκτρονικό τρόπο, θέλει νά πηγαίνει σάν κανονικός φοιτητής στό πανεπιστήμιο ὁ ἴδιος. Καί ἐπειδή δέν ἱκανοποιήθηκε τό αἴτημά του ξεκίνησε ἀπεργία πείνας. Γιά συμπαράσταση προστέθηκαν σ’αὐτήν καί ἄλλοι δύο φυλακισμένοι ἀντιεξουσιαστές.
Οἱ διατάξεις γιά τά ἀτομικά δικαιώματα ἐμποδίζουν, λένε οἱ γιατροί, νά τοῦ κάνουν ἀναγκαστική σίτιση. Ἔχουν περάσει τρεῖς ἑβδομάδες ἀπό τότε καί στά κανάλια ἐμφανίζονται οἱ συγγενεῖς του καί τῶν ἄλλων ἀπεργῶν πείνας, καταδικάζουν τήν κυβέρνηση γιά τήν ἀναλγησία της καί τῆς κινοῦν ἀπειλητικά τό δάχτυλο. Συμπαράσταση πρός τόν Ρωμανό παρέχουν καί οἱ γιατροί, πού ἀρνοῦνται νά τοῦ κάνουν ἀναγκαστική σίτιση καί λένε τό αὐτονόητο, ὅτι ἄν ἐξακολουθήση (πραγματικά) τήν νηστεία θά πεθάνει.
Στούς δρόμους γίνονται διαδηλώσεις συμπαράστασης. Χθές τήν νύχτα οἱ συμπαραστάτες ἔκαψαν κάδους ἀπορριμμάτων καί αὐτοκίνητα στά Ἐξάρχεια, δίδοντας μιά συνηθισμένη μάχη τρομοκρατῶν μέ τήν ἀστυνομία. Ὁ Σύριζα καλύπτει πολιτικά ὅλες αὐτές τίς ταραχές, ἐπιδιώκοντας νά ρίξη τήν κυβέρνηση καί ὁδηγῶντας τήν χώρα σέ Ἐμφύλιο Πόλεμο.
Πατριῶτες ψηφοφόροι τοῦ Σύριζα ξυπνῆστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου